Nederlandse Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf

In de periode 1946–1955 zijn in Nederland 2,4 miljoen kinderen geboren. Ook in andere West-Europese landen piekten de geboorten na de oorlog, maar tot het midden van de jaren vijftig bleef het Nederlandse geboortecijfer het hoogste van alle West-Europese landen.
De gevolgen van deze babyboom waren enorm: overvolle lagere scholen in de jaren vijftig, een grote toestroom naar de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs in de jaren zestig, bouwwoede in de jaren zeventig, en vanaf 2011 een verhoogde toename van 65-jarigen. En in de toekomst: een versnelde aanwas van 80-plussers.

Met de publicatie Babyboomers. Indrukken vanuit de statistiek brengt het CBS een boekje uit met een aantal observaties over de huidige groep 55- tot 65-jarigen, in verleden, heden en toekomst.

Er springt uit dat de Babyboomers in hun levensloop een andere weg volgden dan hun ouders. Meerderen braken met familietradities van de zaak die werd over gegeven van vader op zoon.

Zij hebben het standaardpatroon van werken na school, maar thuis blijven wonen, trouwen vanuit huis en kinderen krijgen – waarbij vrouwen hun baan opzegden en full time moeder werden –, doorbroken en geëxperimenteerd met andere vormen van samenleven. Samenwonen vóór het huwelijk was zo’n verandering, evenals (lang) wachten met het krijgen van kinderen, het blijven werken van vrouwen na het eerste kind, en scheiden.

De huidige 55- tot 65-jarigen zijn beter opgeleid dan hun ouders maar relatief laag opgeleid vergeleken met jongere generaties. De babyboomers zijn wel relatief welvarend. Zij werken nog en zitten aan de top van hun carrière, hebben daardoor relatief hoge inkomens en grotere vermogens.
De eersten van de lichting babyboomers van 1946 hebben in 2011 hun AOW-uitkering gekregen. Hun pensionering zorgde voor een scherpe toename van het aantal AOW-uitkeringen.

Rond 2050 zullen er 1,8 miljoen 80-plussers zijn, 10 procent van de bevolking. Het is duidelijk dat de economie dan sterk in het teken staat van dienstverlening en zorg. Dat geldt zeker voor oudere alleenwonenden die geen partner hebben om ondersteuning te bieden.

De publicatie Babyboomers geeft een indruk van de invloed van deze naoorlogse generatie op de Nederlandse samenleving. Het is een momentopname, een blik in de toekomst en een terugblik tegelijk.

Over die babyboomers die zullen uitvloeien kan men afvragen of zij de groeiende burn-put cijfers zullen temperen.  (Van 2007 t.e.m. 2010: 11,3; 12,4; 12,6; 13,1%) Ook de emotioneel uitgeputten ging goed omhoog om in 2010 te belanden op 13,3%.

45,3 % ziet zich bekwaam om tot 65 te blijven werken, maar slechts 44 % is dit ook bereid te doen, terwijl 14,3 % er na hun 65ste gerust wil blijven voort werken.

Vandaag zijn er 16 733 727  inwoners in Nederland dat oplossingen zal moeten zoeken, zoals de meeste landen, om nu bij de afvloeiing van de baby boomers de touwtjes in handen te kunnen houden en economisch voldoende  slagkracht te hebben.

Babyboomers als e-Book

Babyboomers is ook als e-book beschikbaar in het formaat epub. Dit bestand is te downloaden en te lezen op de iPhone, iPod Touch of op een andere e-reader die dit formaat ondersteunt.
Van het eBook van Babyboomers zijn twee versies beschikbaar:
1. Een versie die speciaal is ontwikkeld voor de iPad. Al het filmmateriaal is in dit eBook ingesloten. Hierdoor is het bestand groter, maar de filmpjes kunnen ook offline bekeken worden.
2. Een light-versie die universeler te gebruiken is. In deze versie zijn de filmpjes niet ingesloten, maar via links in het eBook online te bekijken.

Kenmerken

ISBN: 978-90-357-1801-2
Prijs: € 3,15 (exclusief verzendkosten)
Bestel deze publicatie. Algemene verkoopinformatie kunt u vinden bij de afdeling verkoop.

+++

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Welzijn en Gezondheid and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Nederlandse Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf

  1. Pingback: Niet te lastig op of voor millenials | Marcus' s Space

  2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

  3. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.