Dexia de Schaamte voorbij

Dexia durfde er op te rekenen dat de staat, lees elke brave Belgische burger, er zou op toe zien dat Dexia niet kopje onder zou gaan.

Dehaene en Mariani ten laatste eind juni weg bij Dexia

Waarom zouden wij moeten blozen of ons schamen?

Naast Fortis mocht de andere systeembank Dexia zowat de grootste Belgische Financiën luchtbel opblazen. Vanaf 2007, en zeker vanaf 2008, kon een nuchter waarnemer opmerken dat deze bank zich had geïnstalleerd op een vulkaan van rommelkredieten.

Wij moeten toegeven België zat niet alleen met de financiële kater van de systeembanken. Heel wat Europese landen moesten tientallen en tientallen miljarden euro ophoesten om hun systeembanken boven water te houden. Zo raakten natuurlijk de nationale boekhoudingen belast met pakken nieuwe schuld… terwijl op hetzelfde ogenblik de bankencrisis ook de echte economie onderuit haalde. Die bijkomende crisis zorgde zowel voor minder fiscale inkomsten als voor extra uitgaven aan onder andere al dan niet tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Dexia Tower at night / Tour Dexia en soir / De...

Is de nacht nu over Dexia toren gekomen? – Dexia Tower at night / Tour Dexia en soir / Dexiatoren (Photo credit: Wikipedia)

Fortis en Dexia hadden zonder enige schroom hun klanten van alles voorgelogen. Daarnaast achtten zij het eveneens nog opportuun de klungelaars met een riante beloning naar bed te sturen om de volgende morgen weer fris en monter van het zelfde vaatje te laten tappen.

De vroegere parastatale werd terug in het mandje van de staat opgenomen, zonder enige duidelijkheid van hoe de bank ooit, lees nooit, de Belgische burger zou kunnen terug betalen. Maar het was nodig om deze bank zo wel Fortis en andere banken te beschermen om geen Grieks debacle te krijgen.

De heren en charge  hebben geen greintje verlegenheid dat zij elke Belg met hun gokschulden opzadelden. Zij kregen van vadertje staat zelfs nog een schouderklopje en een geruststelling dat het toch allemaal zo erg niet is, want de oh zo brave Belg zou hen wel helpen dat hun kindje niet met het badwater moest weggegooid worden terwijl zij lekker kunnen rentenieren met een gigantisch goed gevulde portemonnee.

De laatste weken stonden de kranten vol dat een tik op de billen niet kon, maar de heren die hun handen rustig onder de rokjes mochten laten gaan konden eerder best een goed pak slaag op hun billen gekregen hebben.

De gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, vond dat het hoog tijd was dat de overheid zelfs nieuw kapitaal bij de al geholpen Dexia in de (rijk gevulde) mand zou stoppen om de groep overeind te houden. Het grote probleem is dat zij door het uiteentrekken van Dexia met een lelijke kater van een restbank zitten die maar blijft wankelen na de zware verliezen die ze afgelopen jaar incasseerde. Dexia zit niet alleen door zijn kapitaal heen, maar kan zichzelf ook steeds moeilijker financieren. Volgens Coene kan enkel een kapitaalverhoging Dexia nu opnieuw versterken en geloofwaardiger maken op de markten. Het probleem is dat enkel de overheden in de zakken kunnen tasten. Grote Belgische aandeelhouders zoals de Gemeentelijke Holding en Arco zijn zelf omgevallen. En waarom zou men na al vier keer geholpen te hebben, nu niet nog eens bijspringen voor een vijfde keer? Elk kanon moet toch ook regelmatig met buskruit opgevuld worden, zo toch ook deze tikkende bom.

Achter de deur staat de beursregel die indien de overheid nog verder toehapt zij als  een belangrijke aandeelhouder verplicht kan worden om een bod op de hele groep uit te brengen. Daardoor zou Dexia een staatsholding worden en zou de schuld van Dexia bij de Belgische en Franse schuld geteld moeten worden. Een scenario dat men absoluut wil vermijden. Alhoewel? Enkele partijbonzen laten weten dat de overheid er alles zal aan doen om Dexia te blijven ondersteunen.

Identiek als bij Fortis is er sprake van enorm mismanagement en graaicultuur bij Dexia waarbij de politieke medebestuurders deden of hun neus bloede en zij van niets waardoor hun ook niets kan verweten worden. Wie en wat niet weet niet deert, moeten zij wel gedacht hebben. Dat sommigen hun aandelen reeds veel vroeger met grote winst verkocht hebben was echt ‘per toeval’, want elke Belg weet toch dat men niet met voorkennis mag handelen. En dat die kleine aandeelhouder niet zijn geld geïncasseerd heeft was toch zijn eigen domme fout. Hij had maar sneller moeten zijn.

Dexia

Dexia (Photo credit: Wikipedia)

De bakkeleiende regering zou ook beter even in haar eigen boezem kijken en beseffen dat zij de risico’s bij Dexia veel te lang onderschat heeft en veel te veel aandacht schonk aan de naamsverandering naar Belfius Bank terwijl Dexia stuurloos achter bleef.

Mogen wij toch even een straaltje van blozen zien als de regering toch te kennen geeft dat zij verveeld zit met een opstapvergoeding van 1,2 miljoen euro voor Mariani die  overeen komt met zijn volledige jaarloon van 2011.

Het was precies met trots dat Jean-Luc Dehaene zei: “Pierre Mariani en ikzelf zullen de nodige tijd laten aan de Belgische regering om contact op te nemen met de nieuwe Franse regering”, want hij is er toch zo zeker van dat er na zijn positie als voorzitter toch nog een lekker postje met goed gespekte boterham voor hem zal klaar liggen.

De grote aandeelhouder zoals de gemeentelijke holding, die jarenlang vette dividenden heeft opgestreken en gespeculeerd heeft kan men toch niet verantwoordelijk gaan stellen omdat die andere ‘idiote’ Belgen zich zo maar hebben laten beduvelen! De vorige verhaaltjes heeft hij goedgelovig met gemak aangenomen dus zal hij het nu voorgeschotelde verhaal ook wel makkelijk aannemen en gerust mogen geloven dat de belastingbetaler zijn verliezen wel zal vergoeden.

Het vorige bedrog van Fortis en Dexia slikten ze toch ook als zoete broodjes dus oplichterij zullen zij toch ook weer over het hoofd zien zeker! Hoe lang gaat de kleine man dit blijven slikken???

Mits er christelijke organisatie mee aan de roeispanen mocht en een goed in het vlees zittende commandant, van christelijke huize, aan het roer mocht komen, zouden onze brave de zielen hier toch moeten op kunnen vertrouwen  en hun zieltje bij deze lieve heren mogen achter laten. Maar zonder schaamte verkochten zij die ziel aan de duivel. Trouwens in de Katholieke Kerk was het de gewoonte met meer dan één collecteschaal rond te gaan, dus elk zinnig Belg mag nu dan toch blij zijn hier ook hun steentje te mogen bijdragen. Is het niet zo?

Zelfs al kwamen de heren op de aandeelhoudersvergadering te laat werden zij niet rood van schaamte, want hun huid is te dik, maar bliezen zij zich wel even op om de protesterende aandeelhouder op zijn stoel neer te zetten met de opmerking dat hij niets zou te zeggen hebben omdat hij niet verkozen is door het Belgische Volk! De heer Jean Luc Dehaene mag dan al meerdere keren verkozen zijn door het Belgische bevolking daar op die vergadering kon hij toch niet nalaten te laten zien dat hij geprikkeld was en er niet mee gediend was dat zulke ‘verwaarloosbare’ kleine aandeelhouders het durfden het woord te nemen. (Ja, hoe durven zij toch!) De meeste kleine aandeelhouders schamen zich vermoedelijk zo hard dat zij hun hoofd niet durven laten zien at zij de straat niet durven opkomen. Zoals met de Lernaut en Hauspie affaire zijn er nu weer velen in getuimeld? En zij nemen de verliezen liefst met stille trom.

Zonder schaamte durft men nu zelfs die kleine aandeelhouder de schuld in de schoenen schuiven dat hij te lang gezwegen heeft. De zwijgende massa op de barricades had volgens bepaalde lui, zoals insider Bernhard Ardaen, de Dexiatop misschien sneller tot inzicht kunnen brengen – wie weet zelfs voor het te laat was.  Insider Bernhard Ardaen schreef met ‘Tijdbom Dexia, de inside story’ een ‘onthutsend boek’ over de val van Dexia en de toekomst van de bad bank, het vehikel dat ons, belastingbetalers, vele miljarden kan kosten.

Zonder blikken of blozen werd woensdag de zegen van gratie over Dehaene, Mariani en konsoorten gegeven. Men zag hun ogen glunderen, van te voren duidelijk zichtbaar dat zij maar al te goed wisten dat zij niets moesten vrezen op de algemene vergadering want dat de kwijting toch sowieso zou worden goedgekeurd ook al had Vlaanderen uitstel gevraagd. Het Waals gewest en de federale overheid onthielden zich.

In de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement is donderdag de resolutie met aanbevelingen rond de Gemeentelijke Holding goedgekeurd. Zoals verwacht kreeg de tekst geen kamerbrede consensus. Oppositiepartijen Groen, LDD en Vlaams Belang onthielden zich. Zij vinden vooral dat de individuele verantwoordelijkheden onvoldoende zijn  aangeduid.

LDD-fractieleider Lode Vereeck zegt: “Dit is een veel krachtiger rapport dan het Dexia-rapport in de Kamer. Er staan goeie dingen in de resolutie. Maar er ontbreekt voor ons één cruciaal punt en dat is het aanduiden van de individuele verantwoordelijkheden van  bestuurders. Die verantwoordelijkheden worden nu afgeschoven op instellingen, terwijl er toch in een aantal gevallen duidelijke individuele verantwoordelijkheden te leggen zijn”.  Eerder maakte Groen-fractieleider Filip Watteeuw al de vergelijking met een natuurramp,
“waarvoor niemand verantwoordelijk is”.

Dat voormalig voormalig Fortis-topman Karel De Boeck een mooie plaats als ceo zou krijgen bij Dexia doet niemand nog rode oortjes krijgen. Hij heeft duidelijk laten blijken hoe goed en handig hij is in het verdoken spelletje spelen, dat nu met Dexia wel eens nodig zou kunnen zijn. De Boeck zou eerst gecoöpteerd worden als bestuurder, dan Jean-Luc Dehaene vervangen als voorzitter, en ten slotte Mariani aflossen als gedelegeerd bestuurder.

Vorig weekend betoogden 'indignados' aan het Belfius-hoofdkantoor in Brussel (foto: Belga)

Niemand schaamt er zich voor dat toen het schip al aan het zinken was er nog ongelofelijk hoge bedragen werden uitgedeeld alsof het niets was. De directieleden van Belfius Bank en vier andere toplui kregen in 2011 in totaal 5,1 miljoen euro uitgekeerd.

Ex-CFO Xavier de Walque vertrok met een exitpremie van 720.000 euro.

In het begin van mei vatte Dirk Van der Maelen (sp.a) de prestaties van Pierre Mariani al samen: “Vijf miljoen euro en een bank failliet”.

“Vijf miljoen euro”, dat slaat op de verdiensten van Mariani gedurende zijn 3,5 jaar bij
Dexia. Voor niet-bewezen diensten moet dat zijn. Want de Fransman heeft er in zijn passage bij de holding niets, maar dan ook niets van terechtgebracht. Tenzij een verlies van
16 miljard euro.

Bovendien heeft die ‘topman’ – met medewerking van de Belgische regering weliswaar
– ons land opgezadeld met staatsgaranties ten belope van 54 miljard euro.

Toch zou die fameuze monsieur Mariani  voor zijn wanbeleid recht hebben op een uittredingsvergoeding van minstens 1,2 miljoen euro. Zijn voorganger Axel Miller, onder
wie de neergang van Dexia begon, kreeg 825.000 euro mee bij zijn vlucht … En Pierre
Richard, de voorganger van voorzitter Jean-Luc Dehaene, geniet van een jaarlijks pensioen
van 538.000 euro.

De nieuwe CEO van Belfius, Jos Clijsters, verdient ongeveer 600.000 euro per jaar.

De cijfers staan in het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de vroegere Dexia Bank, die intussen in staatshanden is.

Voor het eerst geeft de bank, die transparantie voortaan hoog in het vaandel voert, details over de verloning van haar toplui.

Toen ze nog deel uitmaakte van de groep Dexia, was de informatie daarover zeer algemeen.

DeWereldMorgen.be -

Jean-Luc Dehaene denkt er nog niet aan om nu op te stappen, nochtans zei hij met grote woorden in oktober vorig jaar dat hij gerust zijn mandaat met onmiddellijke ingang ter beschikking van de regering wilde  stellen. ”

“Door dat mandaat ter beschikking te stellen heb ik aangegeven dat ik mijn opdracht als beëindigd beschouw. Alle andere berichtgeving terzake behoort tot het domein van de stemmingmakerij”, klonk het ook begin mei op radio 1. “Het is aan de regeringen om de nieuwe en dringend wenselijke nieuwe governance in te vullen.”

Hij beweert dat hij anders de indruk geeft dat hij als een gebeten hond voor de malaise bij Dexia het schip moet verlaten. In augustus wordt hij 72 wordt en voor hem lijkt dat een mooie leeftijd om na het verschijnen van zijn memoires als bestuurder Dexia de vaarwel te zeggen. Voor hem is de leeftijdsgrens zijn hefboom terwijl het zijn voorgangers waren die van Dexia een ‘hefboomfonds’ hebben gemaakt.

+

Voorgaand artikel: Schaamte, schaamteloosheid en hebzucht

Lees:

De Croo: ‘Overheid zal Dexia bijspringen indien nodig’

Waarom we lessen uit het Dexia-debacle moeten trekken

Dehaene en Mariani ten laatste eind juni weg bij Dexia

Dexia-exit Dehaene verdeelt regering

Restbank Dexia leed in 2012 al 431 miljoen euro verlies

5,1 miljoen euro voor topmanagers Belfius

Geen bonussen, geen euro, voor niemand

+++

 

 • Dexia discharge causes controversy (flanderstoday.eu)
  The latest issue in the collapse of the Dexia Group last week was the discharge by shareholders of the actions of the members of the Dexia board for 2011.
  +
  A number of shareholders were asking for the discharge to be refused. Dexia’s financial troubles have left Belgian taxpayers with a huge burden from the €3 billion government bailout of 2008-2009 (and state guarantee of up to €90 billion), and it continues to lose money – €11.6 billion last year. And the government is facing the possibility of a new injection of capital being required to prevent the group from going bankrupt altogether.In the years since the collapse of Dexia, a discharge has been granted automatically. Therefore, refusal of a discharge in the financial year 2011 is more a symbolic gesture than anything legal.
 • ELA stumble du jour (ftalphaville.ft.com)
  Some have pointed fingers at Belgium, and Mr Coene confirmed ELA had been used in the past to provide temporary relief for Dexia, the Franco-Belgian specialist lender, and to Fortis in 2008. But he told the FT no ELA was currently outstanding in Belgium.  ”Generally one tries to get out of ELA as fast as possible,” he said.
 • Belgians Get Cold Feet as Bailout Queen Dexia Drags them toward the Abyss (zerohedge.com)
  Bailout queen Dexia, the Franco-Belgian mega-bank that collapsed twice and was bailed out twice within three years—in 2008 and last October—is turning into a nightmare for the tiny Kingdom of Belgium and its taxpayers.As part of the second bailout, Belgium guaranteed 60.5% of €90 billion in debt—€54.5 billion, or 14% of Belgium’s GDP. France and Luxembourg guaranteed the remainder. Belgium then nationalized the local subsidiary, Dexia Banque Belgique (DBB) for €4 billion and assumed whatever toxic assets were fouling up the air inside. Belgian bailout manna also rained on other worthy banks, including BNP Paribas and Fortis Banque. In total, Belgium guaranteed €138 billion in debt, 35% of its GDP! In addition, it injected €15.7 billion in capital and €8.6 billion in loans into the financial sector. For a total exposure of €162 billion—gasp—41% of its GDP! For that immense taxpayer ripoff and how finally someone is going after the CEO of Dexia, read…. “Not A Bank But A Hedge Fund”.
 • Dexia on the brink (flanderstoday.eu)
  Dexia bank – recently renamed Belfius – made losses of more than €16 billion last year, almost €5 billion more than suggested by CEO Pierre Mariani in February, according to accountants Deloitte, who last week published their analysis in the bank’s annual report.
  +
  The severe losses, largely a result of the dramatic loss in value of French subsidiary Dexia Crédit Local (DCL), mean that the bank might need to be recapitalised sooner than previously expected. Dexia claims assets of €7.6 billion, but Deloitte points out that a more accurate figure is €2.78 billion. And Dexia’s assets on paper include a valuation of €5 billion for DCL, which, given the subsidiary’s problems, might have to be written off. That would immediately push Dexia’s own-resources into negative figures.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Economie and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Dexia de Schaamte voorbij

 1. Pingback: Uncertainty, shame and no time for vacillation | Marcus' s Space

 2. Pingback: De politicus en schaamte | Marcus' s Space

 3. Pingback: Economie en degradatie | Marcus' s Space

 4. Pingback: Economics and Degradation | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.