Monthly Archives: June 2012

Democratic downfall

In Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld, Hoe de rijken de wereld regeren and  Capitalism downfall I looked at some writings of Michael Parenti who as an American looked through his American glasses to the world. In his writings we can … Continue reading

Rate this:

Posted in Economy, Environment and Ecology, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Democratische ondergang

In Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld, Hoe de rijken de wereld regeren en  Capitalism downfall keek naar een aantal geschriften van Michael Parenti die als een Amerikaans door zijn Amerikaanse bril naar de wereld keek. In zijn geschriften kunnen we lezen … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Crisis, Economie, Economy, Milieu, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Capitalism downfall

Today’s 1% are squeezing the blood out of the middle class, creating conditions of predictable eco collapse. In 2009 the American political writer, historian, and culture critic, Michael Parenti wrote that after the overthrow of communist governments in Eastern Europe, … Continue reading

Rate this:

Posted in Crisis, Economy, Environment and Ecology, Poverty | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Hoe de rijken de wereld regeren

Hoe de rijken de wereld regeren #2 In het vorige artikel (Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld) kwam de ongelijke verdeling in deze wereld nog eens ter sprake. In de reeks over armoede in België werd de gewone … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Crisis, Economie, Welzijn en Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld

Hoe de rijken de wereld regeren #1 In het kapitalistisch systeem waar wij vandaag hier tegen aan kijken mogen wij zien dat de superrijken mogen behoren tot een kleine groep van minder dan 1 procent van de bevolking, maar die … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Economie, Milieu, Welzijn en Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Depression Economics and Paul Krugman

“Deregulation of financial services was supposed to have made us all better off, so why did most of us have to live off credit to keep up?” is what Decca Aitkenhead wonders. According to her President Obama is the only … Continue reading

Rate this:

Posted in Crisis, Economy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

La Petite Bande needs your voice

In the seventies of previous century I was privileged to watch, the in 1944 in Dilbeek by Brussels born, Sigiswald Kuijken, at work in Den Haag giving fantastic classes. Already then you could see that a great master was at … Continue reading

Rate this:

Posted in Culture | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

La Petite Bande heeft uw stem nodig

De voorbije maanden formuleerden de beoordelingscommissies en het agentschap Kunsten en Erfgoed aan Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege een advies over alle aanvragen voor meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2013-2014 en 2013-2016. Op … Continue reading

Rate this:

Posted in Cultuur | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Wie of welke generatie verantwoordelijk

In vele steden heeft men van die typische probleemwijken. Sommige mensen komen zelfs nooit in de buurt van bepaalde wijken die zeer dicht bij hun eigen huis liggen, maar ze reizen wel de halve wereld rond om andere plaatsen te … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Onderwijs en Opvoeding, Religie, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Niet te lastig op of voor millenials

Men kan wat millenials vinden die vinden dat zij het slachtoffer zijn van de verspil en hebzucht van hun vorige generatie zijn. Zoals het al eeuwen de gewoonte is krijgen telkenmale de volgende generaties de rekening te betalen van de … Continue reading

Rate this:

Posted in Geschiedenis, Welzijn en Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments