Jeugdwerkloosheid en vermogen om te verhuizen in Europa

Eurostat  schat dat 24.667  miljoen mannen en vrouwen in de EU-27, van wie 17.405 miljoen in het eurogebied (EA-17) werkloos waren in April 2012. Vergeleken met maart 2012, steeg het aantal werklozen met 102 000 in the EU-27 en met 110 000 in de eurozone. Vergeleken met april 2011, steeg de werkloosheid met 1 932 000 in de EU-27 en met 1 797 000 in de eurozone.

Tabel 1: Werkloosheidsoverzicht tussen mannen en vrouwen in 2011

Jongeren helpen hun potentieel te behalen

Jeugd in Europa

Tabel 2: Wekloosheidscijfers voor jongeren 2008-2011Q4 (%)

Werkloosheid onder jongeren is over het algemeen veel hoger dan de werkloosheid voor alle leeftijden. Hoge werkloosheid onder jongeren geeft wel een reflectie van de moeilijkheden die jonge mensen ondervinden om een baan te verkrijgen. Echter hoeft dit niet te betekenen dat de groep van werklozen tussen 15 en 24 zo groot is omdat veel jonge mensen een full-time studie ondernemen en daardoor niet aan het werk zijn, noch op zoek naar een baan (zodat ze geen deel uitmaken van de beroepsbevolking die wordt gebruikt als noemer voor de berekening van werkloosheidsgraad). Om deze reden worden de jeugdwerkloosheid ratio’s berekend volgens een iets ander concept: het werkloosheidscijfer berekent het aandeel van de werklozen voor de hele bevolking. Tabel 2 laat zien dat de jeugdwerkloosheid ratio’s in de EU veel lager zijn dan werkloosheid onder jongeren, ze hebben echter ook gestegen sinds 2008 als gevolg van de effecten van de recente crisis op de arbeidsmarkt.

Figuur 3: Jeugd werkloosheid, EU-27 en EA-17, seizoensgecorrigeerd, januari 2000 – april 2012

De jeugdwerkloosheid in de EU-27 was ongeveer twee keer zo hoog als het aantal voor de totale bevolking in de afgelopen tien jaar. De EU-27 jeugdwerkloosheid lag systematisch hoger dan in het eurogebied, tussen 2000 en begin 2008, sinds die datum, zijn deze twee cijfers zeer dicht bij elkaar liggend (zie ook figuur 3), tot medio 2010, toen de EU-27 jeugdwerkloosheid sterker begon toe te nemen dan die van de EA-17. Terwijl de jeugdwerkloosheid dus  op beide terreinen verhoogde tijdens de crisis, was de stijging meer relevant voor de EU-27, ondanks de lagere totale werkloosheid in die zone.

Uit een recent gepubliceerde Eurobarometer flash-enquête over de mobiliteit van jongeren blijkt dat ongeveer 53% van de jonge Europeanen bereid is om te gaan werken in een ander Europees land.

Op het eerste gezicht is dit cijfer goed nieuws voor Europese mobiliteit, omdat op dit moment slechts 3% van de EU-bevolking buiten hun geboorteland woont.

Echter, lijkt een gebrek aan geld een belangrijke belemmering voor de mobiliteit van jongeren. Ongeveer 33% van degenen die in het buitenland zouden willen leven  zeiden dat ze de stap niet konden maken, omdat zij niet over de fondsen beschikten om de overgang te maken naar een nieuwe woonomgeving. Naast de kosten van de verhuis is er het probleem om ook behuizing te kunnen vinden. In het geval dat er meer gemeubileerde flats of huizen zouden kunnen gehuurd worden zou het de verhuizing makkelijker kunnen maken, wetende dat er meer mogelijkheden zijn om de eigen meubels voor een tijdje op te slaan in depots die daarvoor op de markt aanwezig zijn. (Het verhuizen van de eigen meubels en goederen komt namelijk dikwijls veel te duur uit en indien er geen zekerheid is voor een lange termijn is het risico te groot. Voor oud materiaal krijgt men vandaag ook geen cent meer, dus om zo maar alle boeken en emotioneel gebonden materiaal weg te gooien is voor velen een te grote opoffering.)

Het is vreemd, dat nu met alle mogelijkheden van reis-en uitwisselingsprogramma’s voor studenten, zoals Erasmus (Studie perioden en stages in Europa), Erasmus Mundus (postgraduaat studies wereldwijd), Tempus (Mogelijkheden om lesmethoden te moderniseren in de ons omringende landen) en gezamenlijke studieprogramma’s (Samenwerking met de geïndustrialiseerde landen), dat slechts 1 op 7 Europese jongeren in het buitenland geweest is voor studie of opleiding. Elk jaar steunt de Europese Unie meer dan 400.000 jonge mensen om te werken, trainen en studeren in het buitenland. Ook biedt het kansen om wat werkeervaring te krijgen in de non-profit sector, onbetaalde vrijwilligersactiviteiten in het buitenland (Vrijwilligers), terwijl studenten, afgestudeerden uitwisselingen kunnen vinden met EU-buurlanden en de partnerlanden en Jeugd werkers goede praktijkervaring, opleiding en samenwerking kunnen delen.

Youth for Europe of Jeugd voor Europa is gericht op de specifieke behoeften en verwachtingen van jongeren. Het doel is om een gevoel van ‘Europese identiteit’ onder jongeren, uit alle lagen van de samenleving, te bevorderen en hen te stimuleren deel te nemen aan het democratische proces.

Deze actie ondersteunt drie belangrijke soorten van activiteiten:  Youth Exchanges, Youth Initiatives en Youth Democracy Projects (jongerenuitwisselingen, jongereninitiatieven en Jeugddemocratieprojecten.). De gedetailleerde criteria om aanvragen in te dienen worden vermeld in het programma Jeugd in actie Gids: Youth in Action Programme Guide. Meer informatie en ondersteuning kan ook worden verkregen door contact op te nemen met uw Nationaal Agentschap of National Agency. Voor jeugdinitiatieven en democratie projecten, kan de SALTO Participation Resource Centre  ook specifiek advies en ondersteuning geven (voor project ideeën, het vinden van partners, enz.).

Tweederde die van het leven buiten hun eigen land hebben geproefd  zeiden dat ze moesten vertrouwen op private financiering voor hun reis.

Deze statistieken geven een probleem voor jonge Europeanen, omdat studeren in het buitenland een geweldige kans biedt om nieuwe vaardigheden en belangrijke levenservaringen op te doen – factoren waarvan bekend is dat zij de inzetbaarheid verbeteren.

Nu Europa meer hooggeschoolde en ervaren jonge mensen nodig heeft om de economie concurrerend te houden en ter compensatie van de vergrijzing van de bevolking, zijn de hinderpalen voor de mobiliteit inderdaad een probleem.

Jeugd in beweging

File:European Union.svg

(Groen) de Europese Unie. (Grijs) Europa. (Lichtgrijs) De omliggende regio.

De Europese Commissie en de lidstaten zijn samen gekomen om een pakket van maatregelen te ontwikkelen om Europese jongeren aan banen te te krijgen – en een grotere mobiliteit aan te moedigen.

Youth on the Move of Jeugd in beweging, welk de slogan verspreidt “Beweeg om te bereiken,” is gelanceerd als onderdeel van de EU 2020-Europa strategie voor economische groei. Het initiatief werkt als een gereedschapskist met daarin verschillende maatregelen om jongeren hun ambities te helpen realiseren.

Jonge mensen hebben echt wat extra hulp nodig op dit moment, rekening houdend met de hoge cijfers van jeugdwerkloosheid in Europa. De moeilijkheden die zij hebben in het vinden van werk zijn in niet geringe mate verbonden aan een gebrek aan kwalificaties en ervaring.

Dat is de reden waarom Jeugd in beweging zich inzet om jongeren hun kwalificaties en de vooruitzichten op werk te vergroten door het verhogen van de kwaliteit van hun onderwijs-en opleidingsmogelijkheden.

Door middel van het initiatief, moeten alle jongeren in Europa de kans krijgen om in het buitenland te gaan leren en er een opleiding te verkrijgen. Andere acties zijn onder meer het helpen om universiteiten hun kwaliteit van opleidingen die zij aanbieden te verbeteren. Een grotere nadruk op het bieden van stages moet ook helpen de jongeren te begrijpen en hun werkgelegenheid te beveiligen.

Ondertussen bouwt Youth@Work of  Jeugd @ ‘t Werk, aan contacten tussen jongeren en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Gelanceerd in april 2011, is deze actie gericht op kleinere bedrijven om deze aan te moedigen om serieus te kijken naar het potentieel van jonge mensen als werknemers. Op haar beurt moet het jonge mensen aan werk zien te vinden met de KMO’s, die in Europa voor twee van de drie particuliere sector banen zorgen.

Ondernemerschap en zelfstandig ondernemerschap worden ook bevorderd door middel van Jeugd in beweging of Youth on the Move. Zo heeft de Commissie haar nieuwe European Progress Microfinance Facility  gebruikt om beginnende jonge ondernemers te ondersteunen.

Het initiatief komt ook met een “jeugd garantie ‘, die tot doel heeft om ervoor te zorgen dat alle jonge mensen aan een baan, opleiding of werkervaring kunnen geraken binnen vier maanden na het verlaten van school.

Ze maakten de overstap!

De Jeugd in beweging (Youth on the Move) website beschikt over een aantal inspirerende persoonlijke verhalen over jonge mensen die zo de smaak van het leven konden krijgen van een buitenlandse baan en studiemogelijkheid. De Estse Alar Albrecht ging naar Italië om te trainen als een chef-kok, met de steun van de EU-Leonardo da Vinci-programma voor beroepsonderwijs en -opleiding. Alar zegt dat hij zoveel geleerd heeft op zijn stage dat hij in staat zal zijn om zijn eigen restaurant te openen.

Ondertussen werkte Marie-Anne Helon uit België in Slovenië met de hulp van het Discovering European Social Services scheme. Ze genoot van het vergelijken en contrasteren van de manieren van werken, en heeft een aantal goede ideeën naar huis genomen die ze kan delen met anderen.

Jongeren mogen niet treuzelen en moeten nu de risico’s nemen, nu ze nog jong zijn en ongebonden. Door over de grenzen heen te gaan kunnen zij hun horizon verruimen en de nodige extra ervaring opdoen die hun een voet voor gaan plaatsen dan zij die enkel in hun eigen land scholing en ervaring hebben opgedaan.

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Onderwijs en Opvoeding and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Jeugdwerkloosheid en vermogen om te verhuizen in Europa

  1. Pingback: Youth unemployment and ability to move around Europe | Marcus' s Space

  2. Pingback: Jeugdwerkloosheid en vermogen om te verhuizen in Europa ... | “KANSEN VOOR IEDEREEN” | Scoop.it

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.