Houthalen-Helchteren om te bezoeken

Church of Saint Trudo in Helchteren, Houthalen...

Church of Saint Trudo in Helchteren, Houthalen-Helchteren, Limburg, Belgium (Photo credit: Wikipedia)

In 1107 wordt Haltera , van het Germaanse halahdrja (jeneverbessenstruik) vermeld, dat kan duiden op de meerdere jeneverbessenstruiken die op het Kempisch laagplateau voorkwamen. De eerste fundamenten voor de St.-Trudokerk werden daar in de 12° eeuw gelegd. In 1890 werden er wijzigingen aangebracht en in 1910-11 werd onder leiding van architect H. Martens (Stevoort) de toren van de driebeukige neogotische St.Trudokerk verhoogd en het schip verbouwd. Nu kan men er nog het Neogotisch meubilair(ca. 1895-96) met een gotisch altaar in houtsnijwerk vinden, met verder twee laatbarokke portiekaltaren (begin 18° E.), een rococo-biechtstoel en twee classicistische biechtstoelen 1786) en koperen doopvont (einde 18° E.). Beelden: Triomfkruis (ca. 1500); vergulde Christus aan het Kruis (begin 16e e.); St.-Trudo (ca. 1515-20), St.-Anna-ten-Drieën (1helft l6e e.); St.-Sebastiaan en St.­Rochus (16°e.); H. Lucia (ca. 1700) en een monstrans uit de 15° E..

Nederlands: Voormalige kapelanie van de paroch...

Nederlands: Voormalige kapelanie van de parochiekerk Sint-Trudo in Helchteren (Photo credit: Wikipedia)

Het kasteel Ter Dolen, gelegen ten noordoosten van de dorpskern, een waterslot met bijhorende hoeve, heeft twee ronde torens en een kapel van de 15° E., en is sedert 1282 een rustoord voor de priesters van St.­Truiden. Oorspronkelijk was het een versterkt herenhuis en zomerverblijf van de abten van Sint. Truiden dat ondanks de laat 18 ­eeuwse verbouwing nog getuigt van ,zijn vroeg 16°-eeuws karakter. De kern van het zgn. kasteel is een nagenoeg vierkantige binnenhof, aanvankelijk versterkt door vier ronde hoektorens waarvan twee, aan de noordzijde, bewaard bleven.

In de 17° E werd het 16° – eeuwse abstverblijf verruimd; in opdracht van abt R. Mottart (1780-83) werd het gebouw tot een U-vormig landhuis, naar classicistische opvatting, verbouwd. De laatgotische huiskapel werd eveneens aan de toen heersende smaak aangepast. In 1797 werd het domein, na confiscatie, openbaar verkocht. De gebouwen leden veel schade in de 2e wereldoorlog: Op 8-9 sept. 1944 werd in Helchteren hevig slag geleverd tussen Engels-Ierse en Duitse troepen. Het kasteel is beschermd sinds 9.3.1983.

Nadat de abten van Sint-Truiden en later oud premier Duvieusart kasteel De Dool hadden verlaten, werd de eeuwenlang gesloten kasteelpoort weer geopend waarmee het succesverhaal van het Ter Dolen abdijbier begon. Nu worden er met succes Ter Dolen Blond (6.1%), Donker (7.1%), Tripel (8.1%) en Kriek (4.5%) gebrouwen, alsook het hoppige sterk blond bier Armand Ter Dolen (7%).

Uit de jongste cijfers van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat Houthalen-Helchteren in de top-20 staat van geliefkoosde toeristenoorden. Met 485.723 overnachtingen per jaar staan we op de 13de plaats in België. Dit heeft het grotendeels te danken aan de helft van het  grondgebied van Helchteren dat nog steeds bestaat uit heide, landduinen en bossen, deels wegens het militair oefenterrein met kazerne, dat een derde van de oppervlakte inneemt en aan de aanwezigheid van de vakantieparken Molenheide, Hengelhoef en Kelchterhoef. Het Vakantiecentrum De Bosberg, De Plas, de Limburg Golf & Country Club maken eveneens deel uit van dit familieattractiepark.

Op ‘t Sonnis ligt net tussen twee “passerende lussen” van het fietsroutenetwerk Limburg. In deze praktijk-bijenstand wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bijenflora. Een bezoekje aan de allergievriendelijke vaste plantentuin is zeker de moeite waard. Aan de hand van de aanwezige gunstige en ongunstige planten, die eventueel een allergie veroorzaken, kunnen mensen ervaren welke planten geschikt of ongeschikt zijn voor het aanleggen van een kleurrijke, geurige hypo-allergene tuin!Educatieve Bijenstand en allergievriendelijke tuin

Een andere tuin die de moeite waard is om te bezoeken ligt in de Herebaan-Oost 113 waar men kan binnendringen in de scheppingswereld van kunstenaar Staf Timmers.Beeldentuin Staf Timmers

Openbare tuinen kan men vinden in het groot aan de zuidgrens van de gemeente waar een uniek natuurreservaat ligt. Het golvend en deinend landschap van Tenhaagdoornheide (181 ha) ), met droge en natte heidevelden, in het noordoosten begrensd door een duinketen, en met brede Laambeekvallei met talrijke vijvers; gedifferentieerde heidevegetatie met struikheide, stekel- en kruipbrem op de droge heide en dopheide op de vochtige heide; merkwaardige moerasflora en typische diersoorten die kenmerkend zijn voor dergelijk heidegebied, herbergt een kudde schapen die vakkundig door twee herders wordt gehoed.  Een bezienswaardigheid !

Voor de fietsers hebben Houthalen en Helchteren hun Heideroute die de recreatiecentra van de streek met elkaar verbindt (28 km).

In Kelchterhoef dat reeds in 1141 aan de abdij van Floreffe toebehoorde, kunnen in juli en aug. fietsen worden gehuurd.

Het 300 ha grote domein Hengelhoef niet alleen logies maar ook voor talrijke activiteiten (subtropisch zwemparadijs, zandstrand bij de waterplas, de overdekte plaza Villa Victor, de vele speeltuinenspeelplein, indoor speelparadijs, bewegwijzerde wandelingen, vijvers, roeien, sportcircuit, bijenmuseum) kan men er terecht.

Ook het Wild- & Wandelpark Molenheide biedt de mogelijkheid dieren in hun natuurlijke omgeving waar te nemen. Indien u wenst te verblijven in chalets of bungalows op Park Molenheide heeft u ook recht op 1 toegang tot het overdekt speelparadijs “Kids Valley” &  1 toegang tot het zwemparadijs “Aquapolis” per persoon per dag. (de toegang is onbeperkt in duur)

Opvallend, Houthalen-Helchteren spant de kroon wat betreft de verblijfsduur. Gemiddeld vertoeven de vakantiegangers 4,3 dagen in onze groene gemeente. Het Belgisch gemiddelde ligt op 2,46 dagen.

Naast Houthalen-Helchteren staan ook nog 2 andere Limburgse gemeenten in de top-20: Lommel met 1,02 miljoen overnachtingen staat op nummer 3 en Peer met 680.390 overnachtingen is een mooie nummer 9.
Met deze cijfers klopt Limburg toeristische toppers als Middelkerke, Durbuy, Luik en Knokke-Heist. (Volgens de publikaties van 12 juli 2012)

gemeente schachten zonsondergang

Gemeente schachten zonsondergang

De steenkoolmijngronden hebben de gemeente veel te lang verwaarloosd maar nu komt er beterschap. In België moet er eerst veel vervallen en onherroepelijk verloren gaan voor de volgende generaties, eer men stappen onderneemt om iets te erkennen als een belangrijk iets voor de gehele gemeenschap. Pas in 2007 werd de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed opgericht bij het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap en de Projectvereniging Mijnstreek. De cel is opgericht om een duurzaam erfgoedbeleid uit te werken, in samenwerking met de lokale besturen en andere actoren in de erfgoedsector, en dit voor de 6 mijngemeentes van Limburg: As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen.

Op de website www.erfgoedplus.be vind je een digitale versie van de collectie van het museum ‘ons mijnverleden’, dat omwille van de herbestemming van het mijngebouw niet toegankelijk is tot het najaar van 2012.

Maar dat mag u niet doen weerhouden om nu toch al Houthalen te gaan bezoeken waar de verschillende woonwijken al boeiend zijn om te bezichtigen en aangenaam om in te fietsen.

Bezoek de modern-gotische St.­Martinuskerk (in 1938-40 vernieuwd onder leiding van arch. J. Deré uit Hasselt), bergsteen buiten, baksteen binnen, heeft een gotisch koor, met driezijdige absis in mergelsteen (1437) en een laatgotische bakstenen toren (ca. 1500), die beschermd zijn (K.B., 9.1.1935). In het koor, houten barokaltaar (18C e.), met geschilderd paneel “De aanbidding der herders” (17° e.). Onder de toren, met zwaar kruisribbengewelf, doopkapel met laat-18°-eeuws portiekaltaar en wijwatervat (1560) in blauwe hardsteen. Beelden: H. Blasius (ca. 1500), H. Barbara (begin 16° e.), St.-Anna-ten-Drieën (Antwerpen, ca. 1500-10), St.-Sebastiaan (1° helft 16° e.), Christus aan het kruis (2 kwart 16e e.), St.-Rochus en St.­Ambrosius (16° e.). Zilverwerk (17e– 18e e.). Enkele reeksen geelkoperen kandelaars (17°-18° e.). Kruisweg op koper (1942), door Fr. Kieckens (Aalst).

De pastorie is van 1720, in Maaslandse stijl waar in de zaal en werkkamer fraai stucwerk te bezichtigen is.

Op een kleine hoogte, die Helchteren beheerst, midden een ommuurd kerkhof, de schilderachtige éénbeukige kerk ,van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën, in bak- en mergelsteen (17°-18°c e.) van het gehucht Laak, met typische bakstenen westertoren (ca. 1500), met 18e-eeuwse torenspits; in de kerk, tongewelf met stucversiering. Portiekaltaar (einde 18 e.). De kerk is beschermd (K.B., 10.11.1975). Moderne St.·Jozefskerk (1965), n.o.v. arch. Dewandre (Hasselt); éénbeukige zaalkerk, met voorportaal en klokketoren; aan de noordzijde, doopkapel, weekkapel en sacristie.

Dichtbij op een pleintje, Kapel van O.-L.-Vrouw van Onrust (1688), heropgebouwd in 1980.

Meer naar het westen toe ligt Lillo, waar de kapel (1617) mooie beelden bevat. Te Park van Genk, bij Zwartberg (Genk), de bakstenen kerk van O.L.V. der Armen (1953). Te Lillo,St.-Catharinakapel (1617) met portiekaltaar (begin 18° E), enkele beelden: H. Barbara (16° E) H. Catharina (1° helft 17° E ) en O. L V met Kind (18e E), volkskunst; naast de kapel, merkwaardige hoeve. Modern­gotische St.-Antoniuskerk ( midden 20e E.).

Dichtbij, de watermolen van Ten Haagdoorn; op een schrale en deels beboste zandheuvel, op de wijk Kwalaak, St.-Leonarduskapel  (1952) Aan de weg van Ten Hout naar Meulenberg, dicht bij de watertoren kapel van O.-L.-Vrouw van Banneux (1960).

Op de wijk Ten Hout waar de slachtoffers van de veldslag tusssen Hollandse en Belgische legereenheden (6.8.1831) begraven werden, werd in 1981 een gedachteniskruis (nabij de Mooksteeg) wederopgericht.

+

Meer info: www.mijnerfgoed.be

Gemeente Houthalen-Helchteren

Molenheide

Hengelhoef Plaza

Vakantiepark Hengelhoef

Thuis in Limburg met Bart Van Avermaet

Terdolen Fietshappening

Domein Terdolen

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Cultuur and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Houthalen-Helchteren om te bezoeken

  1. Pingback: Winterslag nu als Creatief Centrum | Marcus' s Space

  2. Pingback: C-Mine and Manifesta 9 | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.