Schooljaar 2012-2013 met een vloed van voorstellen van Pascal Smet

3.600 scholen in Vlaanderen openen vandaag weer hun poorten, waarbij weer vele angstige gezichten zullen opkijken naar die vreemde grootse omgeving.

Dit schooljaar worden 1,1 miljoen leerlingen verwelkomt voor het schooljaar 2012-2013, waarvan een heel pak in scholen zal terechtkomen die met hun verouderde structuur onvoldoende opvang zullen kunnen bieden. Toegegeven dat de containerklassen niet meer zijn zoals zij enkele decennia geleden waren. Maar toch is het ongelofelijk dat sommige scholen al twintig jaar staan te wachten op geld om hun schoolgebouwen ordentelijk te maken. Meer dan 2.600 scholen wachten op subsidies om te kunnen beginnen bouwen of renoveren. Alles samen vragen ze 2,6miljard euro.

Zulk een achterstand bewijst hoe men in dit land begaan is met onderwijs.

Ook is het een oud zeer dat men maar steeds blijft praten van hervormingen, terwijl al dat gebabbel eigenlijk niets oplevert.

Al de jaren dat wij in het kunstonderwijs hebben gepalaverd om meer bij de tijdse muziekopvoeding te kunnen geven, ontdaan van de obligate notenleer haar oud kleedje, hebben wij wel verschuivingen kunnen mee maken maar op de dertig jaar brak de uiteindelijk beloofde hervorming nooit echt door. Wel slaagde het OVSG (het Openbaar Bestuuur van Steden en Gemeenten) de macht over te nemen van de inspecteurs en kreeg men een toestand waar de ‘fruitleverancier’ zelf het beoordelingslabel van het fruit moest geven. In het DKO kon men dan er ook inslagen om de vrijheid van vele leerkrachten te fnuiken en enige andere vormen dan het gangbare geen kans toe te laten zich degelijk te vormen.

Gelukkig hebben meer hedendaagse muziek en dansvormen wel hun weg gevonden in het avond of deeltijds kunst onderwijs.

Door verschuivingen in directies en de verovering van de interne macht door het OVSG, hebben wel teweeg gebracht dat leraars met een eigen visie of te grote mondigheid opgeruimd werden. Hierbij de lamentabele toestand dat scholen er alles aan deden om leerlingen te winnen of te behouden, en daarvoor de kwaliteit verminderden, maakt dat verscheidene leerkrachten van de oude stempel de pij aan Marten gaven, waardoor men nu ook op een tekort van leraars mag toekijken.

Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A)

Dat tekort aan leraren wil Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A)  aanpakken. De kleuter- en lagere scholen krijgen er vanaf vandaag 1.300 leerkrachten bij, maar veel scholen vrezen dat ze die extra leraars niet zullen vinden. ‘Ik heb nog geen enkel signaal gekregen dat er problemen zouden zijn om die te vinden’, zegt Smet, maar op de televisie journaals krijgen wij toch een heel andere stem te horen van de directeurs die met de handen in het haar zitten.

Op televisie kon de minister het allemaal mooi uitleggen en de opmerkingen van de interviewer wegwuiven, ook al maakte die opmerkzaam dat vele problemen welke de minister de vorige regeringen verwijt, veroorzaakt zijn terwijl zijn partij het toch voor het zeggen had.

+

Lees ook in de krant met Standaard:

++

Pascal Smet: ‘Met kennismachientjes alleen komen we er niet’

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Onderwijs en Opvoeding and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.