Nucleaire lente in de BRICs

De kernramp in Fukushima staat nog fris in het geheugen. Na een eerste paniekreactie was er vlug een wegwuiving en ging men weer zijn oude gang.

In mei werd de enige nog draaiende kerncentrale in Japan stilgelegd voor periodiek onderhoud en is deze ondertussen terug opgestart. Het land van de rijzende zon gebruikte toen dus geen kernenergie meer om elektriciteit te produceren, en dat voor het eerst in meer dan 40 jaar.

De reactoren van het Ohi-complex van Kansai Electric hebben de veiligheidstests doorstaan en mochten na enig verzet van de lokale overheden, toch weer in gebruik worden gesteld.

Vanaf juni hebben 1300 inwoners van de prefectuur Fukushima aanklachten ingediend bij de openbare aanklager van het district. Ze hebben 33 mensen, inclusief voormalige bazen van Tepco en het Bureau voor Nucleaire en Industriële Veiligheid, aangewezen als schuldigen aan de crisis. Zij zouden in de kernreactor onvoldoende beveiligd hebben tegen tsunami’s.

De aanklachten draaien vooral om nalatigheid met doden of gewonden tot gevolg en schending van de milieuwetgeving.

Vlaamse energievoorziening

DeWereldMorgen.be -

Platform Stop & Go voor het beursgebouw te Brussel

In juni namen meer dan 150 gogogirls en -boys deel aan een kleurrijke flashmob voor hernieuwbare energie, georganiseerd door Stop & Go, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Fédération Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en WWF. Ze moedigden de eerste minister aan om uit kernenergie te stappen en te kiezen voor hernieuwbare energie & energie-efficiëntie. (“Go Elio Go!” Flashmob voor hernieuwbare energie)

In België vindt men dt men helemaal niets van kernenergie te vrezen heeft. De N-VA verzet zich er zelfs tegen om er uit te stappen. Wollants wil de drie oudste kerncentrales, die oorspronkelijk tegen 2015 moesten sluiten, 10 jaar langer openhouden. Dat is volgens hen nodig om de bevoorradingszekerheid te garanderen en de prijzen onder controle te houden.
De N-Va pleit er voor om naast kernenergie een transformatie van de energiemix te krijgen. ‘Hernieuwbare energie moet maximaal kunnen worden ingezet en moet dus prioriteit op het net krijgen. Om grote hoeveelheden hernieuwbare energie aan te kunnen, moeten de andere centrales veel flexibeler zijn’, zegt Wollants. Hij is daarom geen voorstander van steenkoolcentrales, die ook een negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. (zie: N-VA wil nieuwe kerncentrale in Doel)

Het upgraden van de onveilige Tihange 1 kernreactor vergt nieuwe investeringen in nucleaire technologie. Dit geld kan beter besteed worden in veilige en hernieuwbare energiesystemen en in het stimuleren van energiebesparing. Daarnaast moeten er ook bijkomende investeringen gebeuren in de opslagmogelijkheden van hernieuwbare energie en in een beter netwerk met de buurlanden om energietekorten of overschotten op te vangen.
Greenpeace en INFORSE hebben scenario’s ontwikkeld voor een 100% hernieuwbare energieopwekking tegen 2050. Maar om dit te realiseren is het van vitaal belang dat de federale regering duidelijk stelt dat de wet van 2003 behouden blijft waardoor de sluiting van België’s oudste kernreactoren vanaf 2015 wordt gegarandeerd. Het kernkabinet heeft er echter anders over beslist.

Beter voorzichtigheid geboden

Voor enkelen, zoals Duitsland en de China bracht de gebeurtenis in Fukushima toch een oproep tot voorzichtigheid. Duitsland zal zich in de toekomst nog meer op windmolenparken en ook een reeks nieuwe gas- en steenkoolcentrales toeleggen.

China is het economische wonder van het laatste decennium. Het vestigen van zo een wonder vereist echter ook duizelingwekkend veel energie. Omdat het land zich daarom nog niet wil binden aan internationale klimaatverdragen (net zoals de Verenigde Staten trouwens), krijgt het heel wat kritiek te verduren vanuit het Westen.

Na Fukishima legde China de nucleaire constructie onmiddellijk stil om na te denken over een nieuw nucleair veiligheidsplan. Eind mei dit jaar werd het veiligheidsplan goedgekeurd, maar het is nog niet duidelijk wanneer de opbouw wordt voortgezet.

Volgens China zijn de geïndustrialiseerde (westerse) landen de ware verantwoordelijken voor de huidige klimaatsverandering. Xie Zhenhua, vicevoorzitter van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie van China (NDRC), verklaarde op 14 juli: ‘Welvarende landen ontwikkelden dankzij het uitstoten van te veel CO2 en daarvoor moeten zij hun verantwoordelijkheid opnemen en volkomen toewijding tonen.’

BRICS summit participants: Prime Minister of I...

BRICS summit participants: Prime Minister of India Manmohan Singh, President of Russia Dmitry Medvedev, President of China Hu Jintao, President of Brazil Dilma Rousseff, President of South Africa Jacob Zuma. (Photo credit: Wikipedia)

Een explosieve groei vereist hopen energie. Rusland, India en China houden zich dan ook niet in om massaal te investeren in kernreactoren zonder terug te deinzen voor de gevolgen die een nucleaire ramp kan teweegbrengen. Kernenergie is er even hot als wat het in de industrielanden geweest is tijdens de jaren 60. Brazilië mag zich daarentegen het enige land van de Grote Vier noemen met een verwaarloosbaar kernaandeel en daar zal niet gauw verandering in komen.

De investeringen in groene energie als percentage van het bruto nationaal product van enkele geselecteerde landen (2010). © Third Way

Brazilië terughoudend

Het groeiland met zijn 200 miljoen inwoners telt slechts drie kerncentrales waarvan één onder constructie. Tijdens het mandaat van de toenmalige president Lula da Silva stonden er ambitieuze plannen op de kernagenda. Niet minder dan vijftig centrales moesten deel uitmaken van een nabije toekomst.

75 procent van de toekomstige kernreactoren

De overige groeilanden trokken andere lessen uit de kernramp van Fukushima. Na een reeks veiligheidstesten concentreerden ze zich weer volledig op het voeden van hun snelle economische groei. Kernenergie moet daar deel van uitmaken, zelfs al bevinden veel kerncentrales zich in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen.

Ondertussen situeert 75 procent van alle kernreactoren onder constructie zich in Rusland, China en India. ‘De BRIC-landen zitten in de aanloopfase van een economische expansie’, aldus milieueconoom Aviel Verbruggen. ‘Groeien is de prioriteit. Ze cultiveren een atoomillusie zoals de industrielanden dat deden tussen 1960 en 1970. Daarom bouwen ze haastig grote atoomcentrales zonder genoeg aandacht te besteden aan veiligheid.’

Chinese massaopbouw

Het is geen verrassing dat ook China grootse nucleaire ambities heeft. Tot nu toe zijn er 16 reactoren operatief, 26 onder constructie en maar liefst 51 gepland. De massaopbouw is mogelijk dankzij de zeer lage constructiekost. Desondanks is slechts 1,8 procent van de Chinese elektriciteit afkomstig van kernenergie. Steenkool neemt een gigantische 80% voor zijn rekening wat China de grootste CO2 uitstoter ter wereld maakt. Vandaar dat het land zich volop concentreert op een duurzaam alternatief voor de toekomst. Lees hierover meer in Door de Chinese bril: klimaat en groene energie.

Door de enorme bevolking zal China, ondanks grote investeringen in groene energie, nog decennia lang sterk afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen zoals steenkool. China blijft dus, niettegenstaande op goede weg te zijn, ook koploper in de vervuilende steenkoolproductie.

Lees verder »

2012, August 6

+

Verwoestende kernrampen wijzen ons subtiel de weg naar een kernexit. MO* maakt een driedelig overzicht met de meest opvallende kernuitstappers, -twijfelaars en -doorzetters wereldwijd. Lees ook:

Vind ook:

http://www.stop-and-go.be

+++

September update 2012:

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Milieu, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Nucleaire lente in de BRICs

  1. Pingback: Van overvloed naar beperking | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.