Voor hen die blanco willen stemmen

Over enkele weken is het weer zo ver, dan mogen ingezetenen van België voor de zoveelste maal het stemhokje binnen.

Vele mensen zijn de hele santenboetiek kotsbeu. Bij de laatste verkiezingen zagen wij de opkomstcijfers goed dalen. Bij de laatste twee verkiezingen gaven zelfs meerdere opgeroepen bijzitters de pij aan Maarten. ze hebben lak aan het hele stemcircus dat weinig lijkt uit te halen.

Maar zij zouden eens moeten denken aan al die landen waar de mensen helemaal geen stem mogen uit brengen. Verder moeten zij zich ook afvragen waar het kiezen vrij is of dit niet de corruptie mee in de hand werkt doordat er stemmen kunnen gekocht worden of de hoeveelheid geld achter de kandidaten mee het stemgedrag zal bepalen.

De proteststem waar vroeger meer gebruik van gemaakt, bleek de laatste jaren weinig uit te maken en daarom blijven meer en meer mensen liever thuis voor hun tv of lekker in de luie zetel.

Voor hen die niet, ongeldig of blanco willen stemmen raad ik aan even tijd te nemen om het artikel van (eind)redacteur bij Maters & Hermsen en sinds 2012 docent Internetjournalistiek (Journalistiek en Nieuwe Media) aan de Universiteit Leiden te lezen.

Hij begint zijn betoog met:

De blanco stem is het stiefkindje van de rekening. Blanco stemmers (ik) komen in geen enkele peiling voor. Niet zo vreemd: het zijn er, gegeven het proces-verbaal van de Kiesraad, ook bijzonder weinig. Dus waarom zou je er aandacht aan besteden? Bovendien passen ze slecht in een tweestrijd-frame. Ze doen namelijk weliswaar mee, maar ze tellen niet. Hoewel: ze tellen wel, maar niet voor vol. Toch moeten we niet zomaar over deze groep heen stappen. Er is namelijk sprake van een trend. Sinds 2010 is sprake van een  verdubbeling van blanco stemmers: in 2010 nog 0,08 procent (8829 blanco stemmers), in 2012 is dat opgelopen tot 17.004 (0,17 procent).

Lees verder: Blanco stiefbroertje

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.