Leider van meest gehate familie sterft

Phelps

Met oproep borden piket houden voor de Westboro Baptist Church

Vanochtend vernam ik (laat) dat de doem-prediker en oproerstoker Fred Waldron Phelps1929) op zijn stoel waar hij veel dingen uitdacht is overleden. Voor de familie was het zelfs gewoon dat hij zich soms terug trok en liever werd gerust gelaten, zodat zij nu ook slechts veel later hem terug opzochten en dood aantroffen.

Op Multiply had ik reeds in De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg over hem geschreven en konden de televisiekijkers in België hem ook leren kennen via de BBC en de VRT.

English: Westboro Baptist Church in Topeka Kansas

English: Westboro Baptist Church in Topeka Kansas (Photo credit: Wikipedia)

De Belgische tv kijkers konden zo in twee reeksen met Louis Theroux het verhaal volgen van de Westboro Baptist Church (WBC) waarbij wij in de keuken van die gemeenschap konden kijken. Alhoewel zij zich Baptist noemen hebben zij weinig of niets gemeen met de eigenlijke Baptisten gemeenschap en worden zij wel eens een zweer op het been genoemd.

In de documentaire reeks van de BBC konden wij zien hoe gezinnen werden verscheurd door een despotisch leider die er zorg voor had gedragen dat een hele machinerie mee kon instaan voor de hersenspoeling om mensen op te zetten tegen anders seksueel geaarden en tegen andere godsdiensten dan het christendom.

In Announcing picketing upcoming funeral kijk ik terug naar The Most Hated Family in Americaen vraag mij nu af hoe de leden van de kerkgemeenschap gaan reageren op de dood van hun leider en op de reactie er op van de buiten wereld.

WBC 20051202 sacco-topeka3

WBC 20051202 sacco-topeka3 (Photo credit: Wikipedia)

Aansluitend plaats ik ook een oproep van een vroeger lid van de kerk. A plea to all media outlets re: ‘the Westboro cult’ zou men niet enkel als een oproep voor de WBC kunnen aanschouwen, maar voor elke sekte.

Ook al mag het voor de meeste Amerikanen overduidelijk zijn dat de “Westboro Baptist Church” geen doopsgezinde gemeenschap is naar de leer van de Baptisten. Volgens de pleitbezorger is het zelfs geen “kerk”. Dit volgens een algemeen aanvaarde betekenis van beide woorden. De schrijver van het blog mitsilancer noemt zich een volgeling van Christus, maar gelooft wel in de Heilige Drie-eenheid. Hij roept mensen op om in te zien dat men zou  stoppen met het gebruik van de uitdrukking “Westboro Baptist Church” in het voordeel van de meer accurate “de Westboro cultus.” (zie zijn betoog in een volgende post.)

Graag herplaats ik hier eerst mijn vroeger schrijven van op Bijbelonderzoekers, mits deze Multiply blog op 1 december eerstkomend van het internet zal verdwijnen.

***

De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg

In 2007 kon u al Fred Waldron Phelps (° 1929) op zijn stoel zien zitten en van die vreemde opmerkingen uiten naar Louis Sebastian Theroux (° 1970) voor de BBC documentaire over deze Amerikaanse predikant die leider is van de omstreden Westboro Baptist Church (WBC) in Topeka (Kansas), een onafhankelijke baptistenkerk met een sterke fundamentalistische inslag en een familie die de haat van velen over zich kreeg wegens hun acties:  The Most Hated Family in America,

Voor mij lijkt het een erg gefrustreerd iemand die zijn innerlijke woede niet kwijt kan en zich moet uitwerken via anderen. Hiervoor gaat hij onmeedogend kleinerend te werk. Op een slinkse wijze weet hij anderen het gevoel te geven dat indien zij waardig willen bevonden worden en niet als dom wensen aanschouwd te worden, dan moeten zij instemmen met deze “goddelijke profeet” die geroepen is om de enige ware kudde schapen te leiden.

Wat het vreemdst lijkt te zijn dat hun waarschuwingen die zij willen brengen niet zo zeer zijn gericht om mensen tot God te brengen maar eerder om allen als de verdoemden duidelijk te maken hoe zij zullen gaan lijden in de hel.

Vier jaar na zijn eerste bezoek aan de familie Phelps (vorige week te zien op Canvas / Ik denk weer één van die vele onaangekondigde herhalingen, tenzij ik de oorspronkelijke documentaire ook op BBC heb gezien – in dat geval verontschuldiging naar de VRT) zien wij  Louis Theroux terug naar de WBC thuisbasis in Kansas trekken.
In de opvolg documentaire zal je kunnen merken dat nog meer dan toen de ‘extended family’ van de Westboro Baptist Church een conservatieve christelijke sekte is geworden. Ze zijn ervan overtuigd dat het einde van de wereld nabij is en blijven provoceren, onder meer door Koranverbrandingen. Ze zijn strijdbaarder dan ooit en ontvangen de kritische Louis als een soort beproeving die hen door God is gezonden.

Toch komen er barsten in het schijnbaar ondoordingbare schild van de strijders van God. Een aantal, vooral jongere familieleden heeft er de brui aan gegeven en is uit de familiesekte gestapt. Louis praat met hen over de redenen van hun beslissing en de gevolgen ervan: ze zullen hun ouders wellicht nooit meer terugzien.

Men kan zich afvragen waar al het geld vandaan blijft komen, maar natuurlijk is de verplichte afstand van 1/10 loon een mooie bron als men meerdere leden kan hebben. Deze echter lijken ook te komen en gaan. Eens dat de schelp van de ogen is weggenomen denk ik dat velen zich echt bedrogen zullen voelen. Door al hun rondgeloop met de borden en heen en weer rezen om te gaan betogen hebben ze echter niet voldoende tijd om het echte Woord van God ter hand te nemen.

Maar hoe extremistisch, combattief en controversieel ze ook voor de dag komen, het is duidelijk dat de toekomst van de familie Phelps onzeker is, nu meer en meer leden afhaken. En de afvalligen doen de kerk schudden op haar grondvesten, wat wellicht de reden is dat ze de jongste kinderen stevig in het gelid proberen te houden.

Erg genoeg voor de kinderen die afhaken wordt elk verder contact vanuit de WBC vermeden en worden ze aanschouwt als afvalligen die zullen branden in de hel zoasl de rest van de wereld. Maar als men ziet hoe dan zelfs kleine kinderen daar over spreken en of zulk een afgestreken gezicht hebben of schaapachtig lachen kan men daar toch vragen bij stellen.

Wel is het kostelijk dat deze gemeenschap juist zo vrij kan protesteren en iedereen tegen de schenen kan stampen doordat zij daar mogen verblijven en genieten van de wetten van een gemeenschap waar zij zo tegen zijn.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vorige maand zo geoordeeld dat het toegestaan is om te posten en te demonstreren bij begrafenissen. Dat recht valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. Volgens rechter John Roberts beschermt dit oordeel de vrijheid van meningsuiting, ook als deze zeer pijnlijke uitspraken toestaat, om zo het publieke debat niet te smoren.
De enige rechter die de demonstraties wilde verbieden, Samuel Alito, zei dat Snyder alleen maar “zijn zoon vredig wilde begraven” en dat Westboro hem “bruut aanviel” door de aandacht op de begrafenis te vestigen. Alito stelt dat de vrijheid om te zeggen wat je wilt “belangrijk is, maar geen vrijbrief is om iemand zo genadeloos aan te vallen”.

Zou er zulk een genadeloze god zijn die mensen laat overrijden, soldaten laat sneuvelen, mensen ziek zijn omdat zij hun verdiende straf moeten krijgen?

Wat denkt de wereld van de komende tijd? En wat denkt u?

Wat kan het gevoel van macht te hebben over eigen gevoelens en denken “juist te zijn”?

16 mei

Lees verder in: Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis

westboro
Maggie Phelps (M) van de Westboro Baptist Church staat voor het Hooggerechtshof in Washington op 6 oktober 2010 (FOTO: AP / Carolyn Kaster)

+++

 

 • California Gov. Brown signs bill banning protests near funerals (earththreats.com)
  California Governor Jerry Brown signed legislation Monday which makes it a crime to protest a funeral unless the protesters are at least 300 feet (91 meters) away, the governor’s office said. The bill is mainly in response to controversial demonstrations by the Kansas-based Westboro Baptist Church.
 • Occupy activists clash with Westboro Baptist church protestors outside the Republican convention (rawstory.com)
  While delegates and newsmakers more or less took the day off while waiting for Issac (and waiting out tornado warnings in the area), the March on the RNC went forward as initially planned. But when the official march reached its end point, a few of the participants decided they weren’t done, and headed toward the Tampa Convention Center to try to draw the media’s attention away from the official opening of the convention, where they were met by a bunch of bicycle cops trained to use their transportation as roving barricades.
 • Fred Phelps’ Death Prompts Westboro Baptist Church To Protest His Funeral (duffelblog.com)
  Judging by the smell and decomposition of the body, officials from the coroner’s office say that Pastor Phelps’ probably died at least six months ago. There wasn’t any sign of foul play, but they did report that the television was still playing, and appeared to be “scrambled up 80s pornography.”

  “I think I saw boob in there,” said Davis Shields, one of the coroner officials on the scene. “But with this stuff, there’s really no way to be sure.”

  Some members of the Westboro Baptist Church were hoping to cover up their oversight.

  “We’ve just been so busy with all these funerals against all the fag-enablers,” said Jakob Phelps. “But since granddad died and this is a huge embarrassment, I was thinking that maybe we could sort of, prop him up and put some makeup on him to still make him look alive, like Weekend at Bernie’s.”

  “Oh really? You want to put makeup on him? You must be a fag sent from hell,” said Phelps-Roper. “Get the hell out of here! God will punish you!”

  Despite some disagreement, most of the members of Westboro say they will be proud to “do the Lord’s work.”

 • The Westboro Baptist Church Is Headed to Aurora (nymag.com)
 • Westboro Baptist Church Attracts “Pigs,” Causes Clash (offthebase.wordpress.com)
 • Westboro Baptist Church praises Sikh temple shooting (rt.com)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Nieuws en politiek, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Leider van meest gehate familie sterft

 1. Pingback: Marty Duren’s Plea against Westboro Baptist Church | Marcus' s Space

 2. Pingback: Breaking up with a cult « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.