Gezond verstand bezorgt Obama tweede ambtstermijn

Het waren geen gemakkelijke vier jaar voor de eerste zwarte president van de Verenigde Staten van America. Het was vechten tegen de bierkaai, en tegen de ene na de andere storm indien het zelfs geen orkaan werd.

Foto: Today, women will choose our next President. Call the Obama supporters whose votes could decide this election to make sure they go to the polls: http://ofa.bo/Y2dRi4Vier jaar van tegenwerking

In vier jaar kan men niet zo veel doen als men zou willen. Indien er dan nog tegenwerking bij komt zal het nog veel moeilijker zijn. En dat is wel hetgeen dat Barack Obama de laatste vier jaar mocht verduren. Zelfs in eigen rangen moest hij hen er van over tuigen dat het er niet zo zeer op aan kwam om een nieuwe ambtstermijn te winnen maar om het beste voor de zwakkere gemeenschap er door te krijgen.

Doorslaggevende staten

Zoals voorspeld gaf Ohio de doorslag. De staat waar het drukst campagne was gevoerd de voorbije maanden was een must voor Romney om te winnen, zo niet werd het bijna onmogelijk voor de Republikein. Bij het tellen gingen Obama en Romney nek aan nek, maar uiteindelijk bleek de nipte voorsprong van de president voldoende. Zo zat Obama aan meer dan 270 kiesmannen, de magische grens om het presidentschap te winnen. Ook andere kantelstaten als Pennsylvania en Iowa gingen de kant van Obama op. En zo vulde de Amerikaanse kaart zich steeds meer in het voordeel van de president. Veel ogen waren gericht op Florida, de grootste van alle strijdstaten, waar Obama en Romney met meer dan 90 procent van de stemmen geteld elkaar nog altijd op de huid zaten.

English: Barack Obama delivers a speech at the...

Barack Obama

English: Governor Mitt Romney of MA

Mitt Romney

Ook al werden in sommige staten wegens het late uur de stemmentelling stop gezet, bleek om 5 uur onze tijd dat Obama de herverkozen president van Amerika mag zijn. Zelfs in de thuisstaat van Mitt Romney, Massachussetts,  die van oudsher een staat is die erg democratisch stemt, won Obama. Ook in Wisconsin, de staat van Paul Ryan, behaalde Obama een overwinning.

Nek-aan-nekrace met hoopvol resultaat

Uiteindelijk blijft het nog steeds een nek-aan-nekrace tussen beiden, maar de zogenaamde ‘popular vote’ telt niet mee en zou uiteindelijk toch ook naar Obama gaan. In kiesmannen geteld – en daar gaat het om – blijkt het verschil veel groter en moest omstreeks 7.00 uur Belgische tijd Mitt Romney dan toch een speech geven in Boston, waar hij erkende dat hij verloren heeft. ‘Ik heb president Obama gebeld om hem te feliciteren met zijn zege.’Foto: Four more years.

Op het moment dat verschillende Amerikaanse zenders hem hadden uitgeroepen tot winnaar, verscheen op de Twitter-pagina van de president de boodschap ‘Four more years’ (nog vier jaar). Er staat een foto bij van hem en zijn vrouw Michelle in een omhelzing. Deze verscheen ook op Facebook om 5 uur 40.

Moeilijk pad

Dinsdagnacht laat in Chicago voor een publiek van 10.000 uitzinnige Democratische supporters zei Obama:

‘Vannacht, in deze verkiezingen, hebben jullie, het Amerikaanse volk, er ons weer aan herinnerd dat, hoewel het pad moeilijk is en de weg lang, we onszelf weer bijeen rapen, dat we terugvechten, en dat we weten dat het beste nog moet komen voor Amerika.’

Obama is er bewust van dat hij de republikeinen hard nodig zal hebben en reikte hen ook de hand. Nogmaals herinnerde hij het Amerikaanse volk waarop hij bij zijn eerste aanstelling al op wees, dat hij de president wil zijn van een verenigd Amerika, van de rode én de blauwe staten. In de afgelopen vier jaar heeft Obama de hoop niet verloren en hij kijkt er naar dat alle Amerikanen met hem verder durven hopen. Hij sprak opnieuw over hoop en over grote ideeën voor het land, dingen die tijdens de campagne ver te zoeken waren. Maanden aan een stuk zat hij verwikkeld in een negatief geladen duel met Romney, maar nu hij dat van zich kan afgooien krijgen we opnieuw de idealistische Obama te zien.

Meest diverse land bijeenhouden

“Wat Amerika zo groots maakt zijn de banden die het meest diverse land ter wereld samenhouden.”

Barack Obama's 2009 presidential inauguration ...

Barack Obama’s 2009 presidential inauguration in Washington, DC. (Photo credit: Wikipedia)

De taak om de unie samen te houden gaat verder weet Obama. Doordat de mensen bevestiging gaven van de geest die er moet heersen over oorlog en depressie zal het land verdere stappen kunnen ondernemen. Het geloof dat iedereen zijn individuele dromen zal mogen bewaren mag er verder heersen. ook al was de weg lang, heeft het Amerikaanse volk bewezen dat zij beseffen dat men verder moet gaan om het beste dat er nog moet komen tegemoet te gaan.

Stemmogelijkheden

Obama is er zich ook bewust van dat sommige mensen veel te lang moesten wachten in de rijen voor aleer zij hun stem konden uit brengen. Hiervan wil hij ook werk maken dat in de toekomst het makkelijker moet zijn om een stem uit te brengen. Maar die mensen die een stem gingen uitbrengen bedankte Obama. Of het nu voor Romney of voor hem was dat zij stemden, zij maakten een verschil en hun inziet wordt geapprecieerd en er zal gevolg aan gegeven worden.

“Jullie hebben de geest van hoop herbevestigd. Ik wil iedereen bedanken die bij deze verkiezingen betrokken was. De weg was hard, de reis was lang, maar we hebben teruggevochten als één natie, één volk. Of jullie voor Obama of voor Romney gestemd hebben: jullie hebben het verschil gemaakt.”

“Of je voor mij gestemd hebt of niet, ik heb naar jullie geluisterd, ik heb van jullie geleerd en jullie hebben van mij een betere president gemaakt.”

“Dankzij jullie ben ik meer vastberaden en ik trek met nog meer inspiratie naar het Witte Huis. Voor Amerika moet het beste nog komen.”

“Harde campagne omdat we van dit land houden”

“Ik heb Mitt Romney en Paul Ryan gefeliciteerd met de felbevochten campagne. Deze campagne was hard en stevig, maar dat is omdat we allebei enorm van dit land houden.” Obama zette in op verzoening met Romney en gaf aan de komende weken samen te zitten “om te bekijken waar we kunnen samenwerken.”

De felle strijd van de voorbije jaren tussen Democraten en Republikeinen heeft wonden geslagen, beseft Obama.Hij zette in zijn toespraak in op toenadering en samenwerking, maar zegt ook duidelijk dat hij conflicten altijd deel zullen uitmaken van het politieke spel.

“Democratie in zo’n groot land als het onze verloopt luid, bits en chaotisch. Het wekt passie en controverse op. Dat zal niet veranderen. Het hoeft ook niet te veranderen. Want het maakt deel uit van onze vrijheid. In andere landen riskeren mensen hun leven om hun stem te laten horen, zoals jullie vandaag gedaan hebben.”

Voor de job en de toekomst

“Een politieke campagne kan klein lijken, onnozel ook. Maar als je praat met mensen die hun kind een kans kunnen geven op een opleiding, of met iemand die een job heeft gevonden, of als je het patriottisme ziet van de familie van een soldaat, dan weet je wat politiek kan zijn, waarom verkiezingen zo belangrijk zijn.”

Obama heeft het ongeluk gehad zich waar te moeten maken tijdens één van de moeilijker financiële periodes. De Amerikanen zullen moeten beseffen dat eenders wie president zou geweest zijn, deze had neer te kijken op de economische malaise en geconfronteerd zou worden met de massa werklozen.

“De economie klimt uit het dal, een decennium van oorlog is voorbij, een lange campagne is nu voorbij, het is tijd voor actie”, blikte Obama vooruit. “Nu gaat het om jullie job, niet om de onze. We strijden voor de beste scholen en leerkrachten voor onze kinderen. Voor technologie en innovatie, tegen energie uit het buitenland, tégen ongelijkheid en tegen de opwarming van de aarde.”

In de vorige termijn heeft Obama het al zeer moeilijk gehad groen maatregelen naar voor te krijgen en bewezen veel Amerikanen dat zij daar niet willen over denken om zich te moeten schikken of te beperken om een zogezegde wereld opwarming tegen te gaan. Zij blijven blind voor de ecologische toestand en voor de noodzakelijk te ondernemen acties. Nu Obama zich niet zal moeten indekken om een volgende ambtstermijn te kunnen halen, mits hij zich geen derde maal kandidaat kan stellen, zal hij meer armslag kunnen hebben omdat hij niet hoeft te vrezen iets te verliezen.

Complementair

“We moeten hoop hebben. Geen blind optimisme, geen idealisme, maar hoop dat er iets beter is, iets dat de moed geeft om door te gaan, om hard voor te werken.” En dan in ware Kennedy-stijl: “Het gaat niet om wat er voor ons gedaan kan worden, maar wat er door ons gedaan kan worden.”

“Het doet er niet toe of je jong of oud bent, rijk of arm, blank of zwart, andersvalide of niet, homo of hetero, wij zijn groter dan de som van onze individuele ambities. Jullie maken dit land zo groots. Er zijn geen blauwe of rode staten, enkel Verenigde Staten. We moeten samen Voorwaarts!”

Sterkte van het gezin

In de vorige legislatuur heeft Obama duidelijk gezien dat zijn hart ook bij de vrouw en haar kroost lagen. Vele vrouwen zagen in een mogelijke verkiezing van Romney trouwens een bedreiging voor die nu verkregen vrouwen rechten. Indien Romney aangenomen zou worden als president kon dit een terugschroeven inhouden naar vorige eeuwen waarbij de vrouw naar de achterban in het verdom hoekje zou verwezen worden. De noodzaak om Romney de man niet meer tot de alleenmacht te brengen genoodzaakte vrouwen hun stem te laten horen, wat zij klaarblijkelijk ook bewust hebben gedaan.

Bij een Amerikaanse rede mogen de emoties natuurlijk niet ontbreken. Met een emotionele passage zette hij nog een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen in de schijnwerpers. “Ik sprak met een vader die een kind met leukemie heeft. Het scheelde weinig of de terugbetaling voor de behandeling werd gestopt. Maar door de wet op de ziekteverzekering {“Obamacare”} kon het kind toch behandeld worden. Alle ouders die daarbij waren, hadden tranen in de ogen.”

Obama veroverde in zijn overwinningstoespraak ook vele harten door zijn familie te bedanken. Terecht wees hij naar de belangrijkheid van zijn echtgenote, zonder wie hij het vast niet zo zou hebben kunnen volhouden en wiens steun hij meer dan nodig heeft.
“Michelle, nooit heb ik meer van je gehouden. Zonder jou zou ik niet de man zijn die ik nu ben. Je maakt me fier als ik zie dat ook de rest van de VS op jou verliefd is geworden.”

Zoals in moeilijke taak de tol eist op de mogelijke gezinstijd, hebben de twee meisjes en hun hond minder gemeensschapstijd met hun ouders dan zij eigenlijk verdienen. Voor dat de ouders het beseffen zullen deze kinderen uit hun kind fase ontwikkeld zijn naar volwassen burgers. Verwijzend naar vier jaar geleden, toen hij zijn dochters een hond beloofd had als hij de presidentsverkiezingen zou winnen, kan men zich afvragen welke beloften er nu gemaakt zijn in het huishouden om de vrede te bewaren en om er weer vier jaar tegen aan te gaan.
“Sacha en Malia, jullie groeien stilaan op tot slimme, sterke, knappe jonge vrouwen. Maar één hond is genoeg”.

Een samenwerkend team

Vorige week kon Vlaanderen inde Panorama documentaire nog zien hoe het gezin omging met de stressvolle situaties en hoe Obama tracht samen te werken met een team dat bereid is om vele moeilijkheden en tegenkantingen te trotseren.

Official portrait of Vice President of the Uni...

Running mate Joe Biden blijft ook de komende vier jaar de vicepresident van Obama. “Amerika’s beste strijder”, zo noemt Obama hem. En zijn campagneteam noemt Obama “het beste campagneteam in de politieke geschiedenis”.

Bemoedigend signaal

“My warmest congratulations to @BarackObama”, twitterde Di Rupo. Didier Reynders hield het op Twitter bij “Gefeliciteerd met deze herverkiezing.”

Di Rupo verheugt zich er in een langere reactie op om “in naam van de hele Belgische regering en de Belgische bevolking de vruchtbare samenwerking met president Obama en zijn regering verder te zetten in het belang van onze beide landen en al hun burgers.”

“Deze herverkiezing is een bemoedigend signaal voor de toekomst van de VS, de hele wereld en dus ook de onze. De Amerikanen hebben gekozen voor een rechtvaardiger en toleranter Amerika”, aldus Di Rupo.

“Zijn herverkiezing zal toelaten om de inspanningen voor vrede en voorspoed in de wereld te intensifiëren”, zegt Di Rupo nog. Hij verwijst daarmee onder meer naar de inspanningen van Obama op het vlak van sociale zekerheid en de hervorming van de ziekteverzekering.

Senaat en Huis van afgevaardigden

De Democraten houden met enkele symbolisch erg belangrijke zeges de meerderheid in de Senaat. Een groot probleem waartegen Obama zal moeten opkijken is weer eens het Huis van Afgevaardigden dat nu nog steviger in Republikeinse handen is en er één zetel bij krijgt. Voorlopig zijn ze goed voor 222 zitjes, vier meer dan de 218 nodig voor een meerderheid. De Democratische teller staat voorlopig op 163. 50 zitjes liggen nog in de balans. Twee Republikeinse kandidaten die de voorbije weken en maanden in opspraak waren gekomen wegens controversiële uitspraken over verkrachting en abortus verloren hun verkiezing. Voor de Democraten is de zege in Massachusetts van Harvard-professor Elizabeth Warren een heel belangrijke trofee. Ze is een van de populairste politica van links Amerika.

In meerdere staten werden samen met de verkiezingen referenda gehouden over allerlei vaak ‘progressieve’ thema’s. Zo keurden de staten Maine en Maryland het homohuwelijk goed. En in Colorado werd marihuana gelegaliseerd. Net als in Massachusetts, maar dan enkel voor medische doeleinden.

Aziatische en Europese reactie

De internationale leiders reageren positief op de herverkiezing van Barack Obama als Amerikaanse president. Ze kijken ernaar uit om verder samen te werken met de Democraat en om hem snel te ontmoeten.

Economisch reageerde de Aziatische markt positief. De beurs zag een opmars.

Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, liet op Twitter al weten dat het Europees Parlement “uitkijkt naar een sterke, trans-Atlantische relatie met de president”.

“Warme gelukwensen aan @BarackObama”, twitterde José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vanochtend vroeg al. “Ik kijk ernaar uit om verder samen te werken aan een nog sterkere relatie.”

Vanuit een Syrisch vluchtelingenkamp in het noorden van Jordanië twitterde de Britse premier David Cameron: “Warme gelukwensen aan mijn vriend Barack Obama”,. “Ongeduldig om te blijven samenwerken.”

Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, twijfelde even over zijn reactie. Hij twitterde eerst “Zeer gelukkig met de herverkiezing van Obama”, maar verwijderde die tweet enkele minuten later en maakte er het meer gematigde “Gelukkig met de herverkiezing van Obama” van.

+

++

President Obama wins 2012 election, thanks supporters and speaks of moving the country forward.

+

Lees ook:

Conservative and Communist Climate Change Scam

President Obama na zijn overwinningsrede in Chicago (foto: AFP)

Amerika kiest voor Obama II

Obama pakt cruciale ‘swing states’

Herverkiezing is bemoedigend signaal voor VS

“(Zeer) gelukkig met herverkiezing Obama”

President Obama: “Het beste moet nog komen”

++

Vindt ook:

De Standaard in beeld

+++

 • Obama remains . (annozijlstra.wordpress.com)
  Aleena (nickname Nom) belde net, wie gaat er winnen, ze is en Thaise met politieke interesse, ik heb Obama gezegd, ik denk dat de Thai voor 90 % pro Obama zijn, de steenrijke bovenlaag niet.
 • Obama’s ‘Four More Years’ Tweet is Most Popular of All Time [REPORT] (mashable.com)
  President Barack Obama’s celebratory tweet after winning the U.S. election surpassed 500,000 retweets, making it the most retweeted post of all time, according to reports.
  The tweet, which simply says, “Four more years,” accompanies a photo of Obama and First Lady Michelle Obama embracing.
 • President Barack Obama reveals he can do the “Gangnam Style” dance (allkpop.com)
  On Election Day, President Barack Obama revealed that he could perform the popular “Gangnam Style” dance.
  In a radio interview with WZID-FM in New Hampshire, the President was asked if he was aware of Psy’s “Gangnam Style”.
 • For Obama, Vindication, But Not A Mandate (npr.org)
  having won the popular vote by a bare majority — and still facing a divided Congress — Obama may find it difficult to gather momentum for his policies.
 • Congratulations to Obama [Stoat] (scienceblogs.com)
  As election day drew closer it became clearer to me that, whatever Obama’s flaws, I did want him to win. You can’t have someone who habitually lies about his marathon times as vice-POTUS, and I agree fairly well with the Economist on Romney, and overall America could do better than Barack Obama; sadly, Mitt Romney does not fit the bill.
 • President Obama’s Success – NYTimes.com (policyabcs.wordpress.com)
  NYTs weighs in on how the Country has spoken demanding
  jobs, spreading the tax burden and rejecting politics of deceit
  “President Obama’s dramatic re-election victory was not a sign that a fractured nation had finally come together on Election Day. But it was a strong endorsement of …”
 • Like Obama, Netanyahu will win elections only with a focused campaign (globalnewsnet.wordpress.com)
  Like Obama, Netanyahu will win elections only with a focused campaign
  Obama entered the race at a disadvantage, as a consequence of the deep economic crisis, but skillfully exploited the time and resources at his disposal in order to focus on the key states. Israel, too, has a politician who employs this method.
 • Will Obama now fulfill the promises he made in 2008? (opinion.financialpost.com)
  The opportunity to reform energy, electoral policies
  So. After two years, $6-billion and millions of frequent-flyer miles, it’s Barack Obama. America’s first black president becomes its first black president to win a second term. Congratulations to him. He won nasty and he won small but he won.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.