Geldbehoeders overstap

Sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn de bankbalansen  met 25,7% gekrompen en hebben de banken hun eigen vermogen voortdurend opgetrokken.

In 2011 werden er 2.319 dossiers ingediend bij de Bank Bemiddelingsdienst door consumenten en 79 dossiers ingediend door professionelen. Die Ombudsman in financiële geschillen wiens identiteit OMBUDSFIN wordt, wil onafhankelijkheid, transparantie en doeltreffendheid meer dan ooit op de voorgrond plaatsten: in een conformiteitsaudit in 2011 werd bevestigd dat de Dienst aan deze principes voldoet.

Voor de meeste gegronde klachten werd een oplossing gevonden.

44% van de behandelde klachten van consumenten was gegrond. 90% van deze gegronde klachten werd opgelost! Wat de ondernemingen betreft, was 68% van de behandelde klachten gegrond. Van deze gegronde klachten werd 68% opgelost (onderhandelingen zijn nog gaande voor de resterende 32% van de gegronde klachten).

De klachten betreffende financiële instrumenten komen nog steeds op de eerste plaats, maar vertegenwoordigen enkel nog 27,29% van de ontvankelijke dossiers.  Wat de klachten van beleggers betreft, lijkt de weerslag van de crisis stilaan uit te doven.

De rubriek Betalingen -namelijk de klachten met betrekking tot diefstal van bankkaarten- staat op de tweede plaats (24,13%).

De derde plaats wordt ingenomen door de rubriek Kredieten (23,34%), de enige rubriek die lichtjes vooruitgaat.

In België komt alles traag op gang. Mensen blijken hier zeer veel te kunnen slikken voor zij reageren. Veel gaat ook hun neus zo maar voorbij. Samenhorigheid en samenwerking zijn vreemde woorden in dit land waar ieder voor zich werkt en uitkijkt.

Zelfbehoud is voor de inwoner van deze veelvuldig belegerde streken wel zeer belangrijk. Geleidelijk aan is zijn geduld ook wat te veel op de proef gesteld en wordt zijn portemonnee te veel aangetast. Als er te veel in zijn geldbeugel wordt gezeten gaat hij misschien gaan reageren, die Belg.

Het is uiteindelijk zo ver gekomen dat nu pas meerdere Vlaamse gezinnen werk zijn beginnen te gaan maken voor een overstap naar een andere energieleverancier te ondernemen. Ook al is overstappen zo makkelijk als koude pap eten en kan men het gerust doen met de ogen dicht heeft het veel voeten in de aarde opgebracht vooraleer stappen werden ondernomen.

Gas en elektriciteit vormen een goede hap uit het gezinsbudget, maar al de zuur verdiende spaarcentjes worden ook nog dikwijls zo maar geplaatst bij een instelling die er veel aan verdient terwijl de spaarder door de inflatie zijn te goed steeds maar meer afgekalfd kan vinden.

Weinig mensen denken aan een bank overstap, maar als men de bankkosten eens bekijkt en wat die instellingen bereid zijn te geven voor het gedeponeerde spaargeld, kan men daar toch vragen bij stellen.

Er is niet dadelijk zo iets als de Vlaamse energieregulator om de banken te vergelijken, maar even een zoektocht op het internet en vergelijkingssites en consumentenbladen moeten daarbij toch kunnen helpen.

Gezinnen maar ook bedrijven doen er best eens aan om een rekensommetje te maken. Alle kosten en baten naast elkaar leggen.

Het overstappen hoeft u niet echt veel te kosten. Bepaalde banken zijn bereid om voor de overstapkosten in te staan. (Wij persoonlijk hebben zo voor Argenta gekozen en zeggen BNP:Paribas Fortis – met een 52 jarige ASLK rekening – en Dexia – nu Belfius – gedag) (De aandelenovername worden wel aan 30€ per soort aangerekend. Hiervoor wilde Argenta ook de kosten dragen voor deze die niet al te vlug verkocht zouden worden. – diegene die ik de komende maanden moest verzilveren heb ik dan nu maar ter beursorder gebracht.)

Een ‘bankoverstapdienst’ dient te zorgen voor een vlotte overstap van de ene bank naar de andere en voor de continuïteit van uw betalingsverkeer, waarbij de vorige bank en de nieuwe bank samen werken en in uw plaats er voor zorgen dat binnen 18 bankwerkdagen alles mooi kan overgebracht worden zodat u geen zorgen moet maken over domicileringen en bankopdrachten. Deze zouden in principe gewoon moeten kunnen doorlopen.

Voor de wedde uitkeringen, vakantie uitbetalingen en kinderbijslag moet men wel die instanties contacteren. Daarvoor heeft men een Verbintenis formulier nodig om door de nieuwe bankinstelling te laten bevestigen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de nieuw opgegeven rekening. (Voor mijn pensioen heb ik dit van het net gedownload, op de pc ingevuld en afgedrukt om mee naar de bank te nemen met het handmatig in te vullen gedownloade formulier van de Rijksdienst voor Kinderbijslag.) Met de ID-security pass heb ik verder ingelogd bij de belastingdienst, vakantiedienst en enkele andere om met onze identiteitsdocumenten elektronisch in te loggen en alles op het net zelf te veranderen. Het is onbegrijpelijk dat de ambtenarij en Rijksdienst voor Kinderbijslag dit nog niet voorzien en zo veel werk voor personeel uitsparen. Handiger is het trouwens als de klant zelf alles kan ingeven en nagaan, zodat er minder snel fouten zullen optreden.

Internet Explorer 5 in Windows 98

Internet Explorer 5 in Windows 98 (Photo credit: Wikipedia)

Die elektronische doorvoeringen brachten wel een onveiligheid aan het licht. Bleek namelijk dat met het inloggen met mijn echtgenotes ID kaart (met de Fedict e-gov kaartlezer van .beID) zij automatisch op mijn documenten kwam, wat normaal in het veiligheidssysteem niet zou mogen gebeuren. Dit houdt namelijk in dat bij een pc die iemand zou gebruikt hebben voor Tax-on Web of voor andere FOD diensten de volgende gebruiker van Internet Explorer (de enige afschuwelijk slechte browser die kan gebruikt worden hiervoor) zou kunnen inloggen op documenten van de voorgaande gebruiker. (Totaal onverantwoord.) (De FOD hierover aangeschreven.) Het nam twee maal browser en cookies gegevens wissen, sluiten en openen van IE in beslag voor met de ID van mijn echtgenote op haar documenten kon ingelogd worden.

Wanneer u de overdracht van uw betalingsopdrachten vraagt regelt uw nieuwe bank voor u rechtstreeks met de vorige bank de overdracht van uw betalingsopdrachten. Op dat vlak hoeft u dus geen geschrijf of geloop te doen. Maar opgepast: Betalingsopdrachten in een andere munt dan de euro, of opdrachten bestemd voor een land dat niet in de SEPA-zone ligt, worden niet overgedragen! Voor de nog niet verrekende uitgaven via die kredietkaarten geeft u via de bankoverstapdienst mandaat aan uw nieuwe bank om die bedragen op eerst verzoek van de vorige bank via de nieuwe zichtrekening te betalen.

Voor de vereffening van uw vorige zichtrekening regelt uw nieuwe bank ook voor u rechtstreeks met de vorige bank de transfers en afwerking.

Voor diegenen die gebruik zouden gemaakt hebben van Proton kan dat Protontegoed binnen 6 maanden opgebruikt worden via betalingen in een winkel.  Beter nog kan u ook het saldo overschrijven naar uw vorige zichtrekening vóór de vereffening ervan.

Om een overstap aan te vragen kan u rechtstreeks naar uw uitgekozen kantoor gaan, die dan alles voor u gratis in orde maken. Binnen de 8 dagen zou dan alles moeten geregeld zijn.

Wees er van bewust dat die kleine extra spaarcentjes uiteindelijk wel iets zullen uitmaken.

Mits de Belgen nu nog de koplopers van het sparen zijn, al krijgen ze zo weinig interest op hun voor de markt beschikbaar gemaakte geld. Op jaarbasis spaarde de Belg in 2011 een euro op de zes (16,4 procent) en voor het laatste kwartaal van 2011 betekende dat
gemiddeld bijna 17,5 procent van hun beschikbaar inkomen. Concreet gaat het om 1 euro op de 5,6. Dat is 2,3 procent meer dan in het eerste kwartaal van dat jaar. {jongste cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).}

27 April 2012

Meerdere mensen willen weg van die banken die zich vergenoegen aan de graaicultuur. Dit jaar zijn er al heel wat mensen bij hun vroegere grootbank opgestapt om bij een kleinere bank geen hoeveelheid van extra kosten te vinden. Sommige mensen wilden ook overstappen op een duurzame bank zoals triodos of ASN. ASN en triodos vallen gewoon onder het depositogarantiestelsel. Dus risico loop je niet, mits je onder de 100000 euro qua saldo blijft.

De regering heeft ervoor gezorgd dat zulke overstappen probleemloos moeten gaan. Maar de praktijk heeft in ons geval wel anders geleerd. Zelfs berichten vna Zoomit bleven doorstromen in de emailbox al kregen wij van Zoomit een bericht dat ze ons hadden uitgeschreven. Firma’s die ons vroeger via Zoomit berichtten bleven dit doen, zodat wij na verval datum dan per gewone post een bericht kregen.

Image representing Fortis as depicted in Crunc...

Fortis bank deed eerst of de bankoverstapdienst niet in orde was maar verstuurde toch onze fondsen die wij juist gevraagd hadden om bij Fortis te houden. Daarop rekenden zij nog eens 30.25€ transfer kosten per fonds. Het nam wat tijd in beslag eer dit door de nieuwe bank als service werd terug betaald.

Pas nu in december hopen wij dat alles eindelijk helemaal geregeld is. De overstapdienst was dus knudde. Op twee grootbanken staan nu nog aandelen en fondsen tot betere tijden of verkoop te wachten. In ieder geval zullen wij voor beursverrichtingen nu beroep doen op de kleinere bank Argenta, de internetbank Rabo en de voorziener van onze Mastercard Citybank.

Wil je een positief verschil maken? Dan is het tijd om te gaan beleggen. Alles staat nu zo laag dat zij die geld op een gewoon spaarboekje hebben hun verlies door de inflatie beter zouden indekken door de economie een duwtje in de rug te geven, door geld ter beschikking te stellen aan bedrijven die wel bewust bezig zijn en denken aan de wereld van morgen. Ethisch beleggen is nu meer dan ooit belangrijk.

Voor hen die nog geld hebben en het niet dadelijk nodig hebben kan de Triodos Bank een oplossing bieden. Triodos Bank is al meer dan 30 jaar toonaangevend en deskundig in duurzaam bankieren waarbij zij het geld van hun klanten zorgvuldig investeren in bedrijven met een meerwaarde op gebied van zorg & welzijn, natuur & milieu en kunst & cultuur. Lees meer over de sectoren die zij financieren .

Indien u van bank wil veranderen, raad ik u aan gewoon systematisch uw geld op de nieuwe bank te laten komen en geen gebruik te maken van de overstapdienst. Geef dan wel de betaalservices van uw huidige bank op en maak enkel gebruik van hun ‘gratis’ bankservice. Geleidelijk aan kan u dan uw beursportefeuille leger maken en na de verkoop het geld overschrijven op uw nieuwe courant rekening en bij die bank dan verder opnieuw gaan beleggen. Indien u op fondsen inzet zal u ook merken dat deze u een veel beter rendement zullen geven, daar er veel minder verdoken kosten zijn.

Wij hebben ons deel wel gezien van de bedriegers die nog steeds ongehoord de waarheid geweld aan doen. en spijtig genoeg moet ik nu het ene aandelenpakket verkopen om de studies van mijn zoon Quinten te betalen. Voor mij zit er de komende maanden nog geen kopen aan te komen en kan ik alleen maar hopen dat de beurs wat zou gaan opleven en de economie wat zou gaan opveren, maar voor dat laatste komt het er op aan dat de mensen opnieuw moeten gaan souperen, verteren en consumeren. Het kapitalistisch systeem kan alleen maar overleven als er voldoende geconsumeerd wordt. dus is dat laatste meer dan dringend nodig indien men wil dat Europa niet verder zinkt in het moeras.

Update 13 december 2012

+

Vindt ook:

Bankshopper

Aantal klachten over de financiële sector daalt

+

Formulier Bankoverstapdienst [PDF]

informatiegids van Febelfin (pdf).

++

Aanverwant:

Belgische gezinnen sparen meer

informatiegids van Febelfin (pdf).

Wat is iDEAL en hoe werkt het?

Waarom staat ASN Bank niet in het rijtje banken bij de webwinkel?

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Economie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Geldbehoeders overstap

  1. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.