Recht op vrijheid van meningsuiting in Rusland beperkter

Terwijl letterlijk de winterkoude een zware tol eist in Rusland met minstens 123 mensen die om het leven zijn gekomen en meer dan 1.700 anderen die medische verzorging nodig hadden, zijn de internationale relaties ook tot een vriespunt gekomen.

Syrië en het kind van de rekening

Onderminister Michael Bogdanov vindt dat in Syrië de overwinning van de oppositie  “jammer genoeg” niet kan worden uitgesloten. Hoewel Moskou geen blijk geeft de druk op het Syrische regime te willen opvoeren lijkt het erop dat Rusland er nadrukkelijker rekening mee houdt dat de dagen van de regering van Assad zijn geteld.

Irina Kozlik en Yulia Darashkevich worden weggevoerd in een politieauto nadat ze elkaar straat

Omwille van de hoge kosten om het lichaam van Vladimir Iljitsj Oeljanov (1870-1924) Lenin te bewaren klinkt de roep om hem te begraven steeds luider. De Russische communisten protesteren daar echter tegen. Zij beschouwen Vladimir Iljitsj ook meer dan twintig jaar na het einde van de Sovjet-Unie als een nationale held. Vandaag kan het zeer grote rijk weer iemand in haar contreien vinden die maar al te graag terug wil grijpen naar de alles regelende staat. Naast Aleksandr Lukashenko van Wit Rusland die door meerdere politici omschreven als ‘de laatste dictator van Europa’ is er toch iemand die maar al te graag dat rijtje wil komen aanvullen, vooral als de wereld, volgens hem maar pas over 4,5 miljard jaren zou gaan vergaan. In tussentijd wil Poetin zijn land de nodige hervormingen geven dat het zijn eigen mannetje kan staan en er geen pluchen teddyberen mislegd zouden worden.

De laatste maanden zien wij dat de mensenrechten in groot gevaar komen door een tirannieke houding van Rusland dat weigert acties te laten ondernemen tegen Syrië maar haar eigen landgenoten steeds meer het zwijgen oplegt en de mogelijkheden ontzegt om zich democratisch te laten ontwikkelen.

De onafhankelijke waarnemersgroep Golos (Russich voor ‘de stem’), een lange tijd partner van NDI in Rusland, bekroond met de prestigieuze Sacharov-prijs voor haar innovatieve werk tijdens de recente Russische parlements-en presidentsverkiezingen. Zij is de enige onafhankelijke verkiezingswaarnemingsorganisatie in Rusland. Het heeft voor meer dan een decennium gewerkt op onafhankelijke binnenlandse verkiezingswaarneming, maar werd enorm populair tijdens de recente presidentsverkiezingen. Deze verkiezingen werden gekenmerkt door het slimme gebruik van de Russen van sociale media en mobiele telefoons, door met camera’s overtredingen tijdens de verkiezingen op te nemen en te melden op YouTube en op de kaart van Golos te plaatsen.

De Russische overheid heeft de voorbije maanden een reeks wetten ingevoerd die het recht op vrijheid van meningsuiting, makkelijk internet verkeer en sociale netwerken, samenwerking en samenkomst voor ngo’s stevig beknotten. Vooral Russische ngo’s die samenwerken met buitenlandse organisaties worden geviseerd. Door de nieuwe wetten kijken activisten tegen grote risico’s aan, en komt de goede werking van de Russische civiele maatschappij in het gedrang.

Als Gérard Depardieu Rusland  een verblijfsvergunning of een paspoort zou willen vragen ” dan zouden we dat als een afgehandelde zaak beschouwen,” zei Poetin op een persconferentie voor honderden journalisten in Moskou. “Als een zaak die positief afgehandeld is”, zei hij nog.

Vladimir Poetin

Vladimir Poetin – AP

Maar om Russische landgenoten naar het buitenland te laten gaan is een heel andere zaak. In het bijzonder wanneer het om kinderen, de toekomst van  het vaderland gaat. Op adoptie van Russische kinderen door Amerikanen komt een verbod. Poetin noemt het wetsvoorstel een verantwoorde reactie op de nieuwe Amerikaanse wet die sancties oplegt aan Russen die mensenrechten geschonden zouden hebben. De Russische president heeft wel nog niet bevestigd dat hij de wet ook zal goedkeuren. “Ik zal de beslissing nemen als het document voor mij ligt”, zei hij. Voorstanders van de wet argumenteren dat het verbod er moet komen omdat de rechten van de geadopteerde Russische kinderen niet gevrijwaard kunnen worden in de VS. Ze stellen dat de Amerikanen niet genoeg sancties nemen tegen adoptieouders die hun kinderen mishandelen. Maar er zijn ook prominente tegenstanders van het wetsvoorstel, waaronder de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Door onduidelijkheid te scheppen over zijn standpunt, kan Poetin de Amerikanen jennen zonder de vertroebelde relatie tussen Washington en Moskou ook echt op papier te zetten.

Ook komt er een zwarte lijst van Amerikaanse burgers die ‘misdrijven plegen tegen burgers van de Russische Federatie’, en Amerikaanse burgers zouden geen ngo’s mogen leiden in Rusland.

Russische burgerrechtenactivisten veroordeelden het tegen de VS gerichte wetsvoorstel en protesteerden aan het Lagerhuis. De orthodoxe Kerk daarentegen steunt het voorstel. andere organisaties die steun zouden leveren aan de bevolking zou de greep van hun kerk op de Russische bevolking kunnen verminderen, daar het algemeen geweten is dat diegene die hulp biedt makkelijker de mensen aan hun zijde kan krijgen.

De relaties tussen de VS en Rusland verlopen intussen steeds moeilijker. De Amerikaanse ambassadeur Michael McFaul betreurt het wetsvoorstel en zei dat het adoptieverbod ‘het lot van weeskinderen zou verbinden met politieke kwesties die er geen verband mee houden’.

Op de vooravond van de Europees-Russische top die deze week plaatsheeft, roepen acht internationale organisaties de leiders van de Europese Unie op om er bij Russisch president Poetin op aan te dringen zijn dwingende greep op het Russische middenveld te lossen. De organisaties vertegenwoordigen een belangrijk deel van de globale civiele maatschappij.

Dit wetsvoorstel volgt een omstreden wetsvoorstel van juni 2012 op de hielen. Daarin werden boetes voor protesten en protest organisatoren die deelnemen aan “ongestraft” openbare demonstraties drastisch verhoogd. Het volgt ook een wetsvoorstel dat onlangs ook door beide kamers van het parlement goedgekeurd werd en een toelaat een “internet zwarte lijst” te creëren.

De recente wetten, die in strijd zijn met Ruslands internationale en grondwettelijke verdragen op het gebied van mensenrechten en goed bestuur, zouden moeten worden teruggeroepen. Vooral het officieel bestempelen van organisaties die buitenlandse hulp ontvangen als “landverraders en buitenlandse agenten”, en de exorbitante boetes die worden opgelegd aan organisaties en personen die de stringente maatregelen “overtreden” moeten teruggedraaid worden.

Lees de verklaring van Amnesty International, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Freedom House, Front Line Defenders, Greenpeace, Human Rights Watch, the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders en Transparency International.

Vindt dit uitgebreider in het artikel: Russian government has the power to shut down any sort of organisation they do not like

+++

  • Torture, Torture Everywhere – OpEd (eurasiareview.com)
    For those of us who have been arguing for years that senior officials and lawyers in the Bush administration must be held accountable for the torture program they introduced and used in their “war on terror,” last week was a very interesting week indeed, as developments took place in Strasbourg, in London and in Washington D.C., which all pointed towards the impossibility that the torturers can escape accountability forever.
  • Golos, Intrepid and Tech-Savvy Russian NDI Partner, Wins Sakharov Prize of the Norwegian Helsinki Committee

    Golos, a long-time partner of NDI in Russia, was awarded the prestigious Sakharov Prize of the Norwegian Helsinki Commission today. The Commission especially lauded Golos for its innovative work during the recent Russian legislative and presidential elections. Golos, Russian for “The Voice”, is the only independent election monitoring organization in Russia. It has worked for over a decade on independent domestic election monitoring but became extremely popular during the recent Duma and then Presidential elections for its interactive map that allowed citizens to report violations during the election period and on election day. These elections were marked by the savvy use of Russians of social media and camera phones to record and report election violations on YouTube and on Golos’ map.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Recht op vrijheid van meningsuiting in Rusland beperkter

  1. Pingback: Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Waakzaamheid geboden 2 Bordspel speler | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Na de leugendaad de terreurdaad | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.