Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa

Oorlogen zijn nooit uit het straatbeeld verdwenen. Maar wij hebben de eerste generatie in Europa die niet werkelijk geconfronteerd is geworden in haar dagelijkse leven met de gruwel van al dat geweld.

Door de jaren afwezigheid van oorlogsgeweld in de eigen woonomgeving zijn de mensen zich meer op hun gemak gaan voelen en door al de luxe waarmee zij zich omgeven voelen zij zich veilig en onaantastbaar voor al dat geweld dat zij wel in hun huiskamer op die grote kijkkast kunnen bewonderen.

Jean Claude Juncker warns resentment of Germany could lead to new European war

Jean Claude Juncker – Foto AP

De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker wil Europa toch wel waarschuwen dat het zich niet zo maar moet nestelen in de geruststelling dat ons niets zou kunnen overkomen.

“Wie gelooft dat de vraag van oorlog en vrede zich niet meer stelt, zou zich wel eens geweldig kunnen vergissen. De demonen zijn niet weg. Ze slapen enkel”. waarschuwt de staatsman in het Duitse blad Der Spiegel.

Armoede van de Grote Depressie in andere vorm een terugkerend beeld anno 2013 – “Migrantenmoeder” (Dorothea Lange, 1936)

Ook ons zijn bepaalde parallellen met 1913, 1920 en de Grote Depressie van 1929 niet ontgaan. Het politieke gestel zou ons nog voor de ogen moeten komen alsook de toestand waarin de mensen zich bevonden. Vooral de tijd waarvoor in een heel oud boek al een waarschuwing was gegeven Het was reeds millennia eerder aangekondigd en mensen die geloofden in die Oude Boeken begonnen zelfs te twijfelen dat die voorspellingen zouden uitkomen.

Een nieuwe radiotoren bij Berlijn maakte in 1913 de eerste draadloze verbinding tussen Berlijn en New York mogelijk en bracht twee grote werelddelen dichter bij elkaar. Vandaag zijn de Sociale Netwerken dar die mensen het gevoel geven dat zij verbonden zijn met elkaar. Skype brengt hen ook visueel en auditief dicht bij. Op Twitter worden er heel wat vluchtige uitspraken de wereld in gestuurd.

Of al dat gepraat oplossing brengt is een andere zaak. Maar zwijgen zal zeker geen oplossing brengen. Het niet reageren van mensen heeft in het verleden ook bewezen dat dat geen oplossing brengt. Maar natuurlijk hebben wij ook kunnen zien dat bepaalde stemmen niet gehoord wilden worden. anderen maakten geen schijn van kans omdat hun stem niet werelds genoeg was en doorspekt was met woorden van Iemand waarvan de wereld helemaal niet hield en nu nog minder van houdt.

Op 3 februari 1913 stichtte Rudolf Steiner in Berlijn het Antroposofisch Genootschap op en konden meerdere Duitsers zulk een scholing krijgen die hen dichter bij de Schepper van de natuur kon brengen. Ook konden zij Gods waarschuwingen lezen zoals in de Verenigde Staten van Amerika ook ernstige Bijbelonderzoekers tot inzicht waren gekomen van wat er in 1914 zou gebeuren. bij hen brak wel de angst uit en zij trachtten mensen te waarschuwen. Maar zodra 1914 vorderde begonnen bepaalde twijfelaars toch maar met de Bijbelstudenten te spotten en hun herinneringen aan de voorspellingen belachelijk te vinden.

Ook vandaag zwaaien vele mensen die voorspellingen uit de Oude Geschriften in de wind en lachen zij enige waarschuwing voor een mogelijke oorlog als een belachelijk iets weg.

In april 1913 kwam er een staking voor de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht in België. Stemrecht moest toen nog geëist worden, vandaag willen velen hun stem zelfs niet meer uitbrengen, maar vergeten zij hoe belangrijk die stem in het democratisch proces wel kan zijn.

Op 17 mei 1913 liep de Eerste Balkanoorlog tussen de Balkanbond (bestaande uit Bulgarije, Griekenland, Montenegro en Servië) en het aangevallen Osmaanse rijk tot een eind, waarbij massaal Turkse burgers verdreven werden uit het Europese continent. Uit onvrede over de gebiedswinst van Bulgarije begon slechts enkele dagen later (29 juni 1913) de Tweede Balkanoorlog, en viellen Servië en Griekenland Bulgarije aan. Ook het Osmaanse Rijk begaf zich in de oorlog om het verlies van de Eerste Balkanoorlog te compenseren. De Vrede van Boekarest maakte op 10 augustus een einde aan de Tweede Balkanoorlog, waarbij het Osmaanse Rijk grote delen van de Balkan verloor. Een volgende Balkan oorlog staat nog vers in ons geheugen maar is door velen al weer vergeten.

Van de op 16 augustus 1913  eerste proeven met lopende band-productie in de autofabrieken van Henry Ford die toen leidden de  tot productiestijgingen van 400 procent heeft België dit jaar zijn bestek gekregen en kan de Limburg weer met een enorme kater zitten, terwijl de Ford bazen zich de vorige jaren lekker hebben kunnen verrijken op de Belgische staat en arbeiders.

In september 1913 mocht Europa een stevige cholera-epidemie over zich krijgen maar nu heeft het een ziekte over zich gekregen die dieper gaat. Het Europa van vandaag is in het gehele bedje ziek door al de corruptie en ongebreidelde leugens die er welig tieren. De politici schamen zich voor niets meer maar verwijten constant de ander van het kwaad.

Of Paul Deman de eerste Ronde van Vlaanderen. won zonder doping middelen weet ik niet, maar vandaag lijkt de hele sportwereld in de val van het geldgewin getrapt te zijn en zonder scrupules bereid te zijn het eigen lichaam in gevaar te brengen om meer naam en faam te verwerven.

Als men de wereld van vandaag bekijkt lijkt het wel een van “de Leugen” en het is zo ver gekomen dat de mensen zelfs bereid zijn geworden een rad voor eigen ogen te draaien.

In 1913 bezocht de Belgische koning Albert I Duitsland en Frankrijk om de Belgische neutraliteit te onderstrepen, maar nog geen jaar later bleek dat die neutraliteit helemaal niets betekende.

Vandaag voelen veel mensen zich neutraal of stellen zich neutraal op voor het wereld gebeuren. Er zijn ook gelovigen die beweren dat Christenen zich helemaal niet met politiek hoeven bezig te houden en alles maar op zijn beloop moeten laten. Persoonlijk denk ik niet dat God heeft bedoeld dat wij onze ogen maar dicht moeten doen voor alles wat er in de wereld gebeurt en dan maar zwijgzaam moeten toekijken.

Neen, wij mogen onze ogen niet zo maar gesloten houden voor wat er rondom ons gebeurd en wij moeten ook durven onze mening zeggen en datgene wat de Heilige Schrift ons bij brengt aan anderen kenbaar maken.

English: Jean-Claude Juncker at the EPP summit...

Jean-Claude Juncker bij de EPP summit in October 2010 (Photo credit: Wikipedia)

Volgens de krant De Standaard wijst de meest ervaren van de Europese regeringsleiders  erop dat velen aan de vooravond van de eerste wereldoorlog eveneens dachten dat Europa nooit meer een oorlog zou moeten meemaken. En wij kunnen niet ontkennen dat wij nu weer in zo een fase zitten waar de ene crisis na de andere zich voor doet en waar er onder de regeringsleiders van de verschillende landen zo veel corruptie en eigengewin heerst ten koste van het algemeen belang, dat vele burgers lak beginnen te krijgen aan die regeringsleiders maar dat er ook extreme groeperingen zich beginnen te verenigen en sterker worden door het verzet tegen de algemene malaise.

De voorbije verkiezingen in Griekenland en Italië, met sterke winsten voor anti-Europese formaties, hebben Juncker aan het denken gezet. “Plots komt er wrok naar boven waarvan men dacht dat die definitief tot het verleden behoorde.”

Maar zoals wij weten herhaald de geschiedenis zich steeds weer, doordat velen de geschiedenis niet kennen.
En noch minder kennen zij de Gewijde Geschriften en zijn de voorspellingen in de Heilige Schrift hen ongekend. Echter weten gelovigen dat die lang uitgesproken woorden werkelijkheid zijn geworden. Er zijn slechts enige voorspellingen die nog moeten uitkomen, maar zij die de Bijbel regelmatig lezen zullen er van overtuigd zijn dat ook die laatste voorspellingen uit zullen komen. Nog meer, weten die gelovigen dat wij vandaag al meerdere tekenen zien, die er op wijzen dat wij dichter bij die Derde Wereld Oorlog komen, die één van de gruwelijkste, zo niet dé gruwelijkste zal zijn.

Maar de wereld wil niet weten, wil niet zien en niet horen.

De politici zullen een taal moeten gaan gebruiken die de burgers verstaan. En beiden zullen naar elkaar moeten leren luisteren.

+

Lees ook:

Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa

Jean-Claude Juncker Interview: ‘The Demons Haven’t Been Banished’

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Crisis, Nieuws en politiek, Religie, Waarschuwingen, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa

  1. Pingback: Juncker warns for possible new war | Marcus' s Space

  2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

  3. Pingback: Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren | Marcus Ampe's Space

  4. Pingback: Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

  6. Pingback: Evangelisatie en open karakter – Jeshua-ists

  7. Pingback: Het Volk van de Lage Landen en oorlogen | From guestwriters

  8. Pingback: De oorlog die men weer kan vinden | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.