Brussel de nukkige stad

Brussel-Stad beslaat een oppervlakte van 32,6 km2 en bevat zes zeer verschillende entiteiten:

  • de Vijfhoek (stadscentrum)
  • Laken
  • Neder-over-Heembeek
  • Haren
  • de zuidelijke as Louiza-Roosevelt
  • de Europese wijk (Leopold, Schuman en de squares).

Het gewest omvat 161,4 km2 waarvan de stad 32,6 km2 in neemt voor 166.497 inwoners met een mediaan inkomen van  15.817 € per jaar. Dat geeft de stad niet veel ademruimte om haar structuur goed te runnen. Er zijn 77.565  woningen tegenover  197.045  m/ kmZ kantoren.

Brussel relatieve bevolking 2002-2010

Volgens Stefaan Michielsen van De Tijd gedraagt Brussel zich niet naar haar in te nemen positie.

Door de aanwezigheid van de belangrijkste Europese instellingen en andere internationale organisaties kan Brussel claimen de hoofdstad van Europa te zijn. Maar het gedraagt zich daar niet naar. De stad neemt de houding aan van een nukkig, eigengereid en egoïstisch kind. Brussel misbruikt zijn statuut van apart gewest in het federale België om Vlaanderen en Wallonië geregeld een neus te zetten, waarmee de stad zichzelf in de voet schiet. De afwijkende geluidsnormen die Brussel hanteert voor het vliegverkeer van en naar Zaventem hindert de ontwikkeling van Brussels Airport als vrachtluchthaven. Daardoor lopen we arbeidsplaatsen mis, die ook door Brusselaars kunnen worden ingevuld. De Brusselse regering weigert daar rekening mee te houden. Brussel heeft nochtans een groot werkloosheidsprobleem.

De verantwoordelijken voor de stadsstructuur zijn de laatste jaren de juiste sporen wat kwijt geraakt. Brussel heeft heel wat moeilijkheden ondervonden om ondergronds verbindingen te maken of bovengronds de lichtere treinstellen te laten rijden. Maar ook de sporen of wegen voor de door het volk te bewandelen paden zijn in de mistige bureaucratie verloren gegaan.

Ook al laat men uitschijnen dat er pogingen gedaan worden om de stad properder en leefbaar te maken vind men toch meer armoede en ongelijkheid in de hoofdstad zowel als in andere industriële steden van het land.

Er mag dan wel een welvaartsstaat ontstaan zijn, het is niet bepaald één om erg trots op te zijn. Langdurige werkloosheid bij laaggeschoolden, de precaire situatie van één ouder gezinnen, hardnekkige schoolachterstand en gekleurde armoede stellen het sociaal beleid op de proef. Eind mei telde Brussel 107.023 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 2.611 of 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van april van dit jaar is er een kleine daling met 623 werkzoekenden (-0,6 procent). Dat blijkt uit de cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris.
Oppositiepartij FDF vindt dat de regering alles mooier voor stelt dan het is, vooral door de nadruk te leggen op het feit dat de werkloosheidsgraad minder dan 20 procent bedraagt, communiceert de regering veel te positief.

“Men is nogal snel tevreden”, zegt parlementslid Emmanuel De Bock in een reactie. “De regering moet stoppen met zichzelf een rad voor ogen te draaien en met structurele maatregelen komen.”

Brussel stad wil wel hoofdstad van Europa zijn maar wil bepaalde kenmerken of problemen van hoofdsteden niet bij zichzelf erkennen. De Europese steden worden geconfronteerd met infiltratie van ontheemden en asielzoekers en hebben daar bij geen opvang mogelijkheden en geen financiële middelen meer. Ze zitten nu al met grote schulden. Grote shoppingcenters vormen een aantrekkingspool maar de wegeninfrastructuur laat weinig ruimte om aan en afvoer van bezoekers in goede banen te leiden.

Volgens stedenkenner Eric Corijn moet Brussel zijn arbeidsmarktbeleid omgooien. In Brussel is veel werkgelegenheid in de dienstensector, terwijl de meeste werklozen laaggeschoold zijn.

“Ofwel zeg je dat die mensen onaangepast zijn aan de economie en ga je die mensen bijscholen maar dat is voor een stuk utopisch”, zegt Corijn. “Dus moeten we ook opnieuw productieve activiteiten in de stad brengen en dat is in Brussel, om institutionele redenen, minder dynamisch aan de gang dan in andere Europese steden.”

Minister van Werkgelegenheid Céline Fremault (CDH) die uitgaat voor haar gegevens van het dossier dat door de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris behandeld wordt. Daarin staat vermeld dat het aandeel Nederlandstalige werklozen met 3,7 procent lager is dan het aandeel Nederlandstaligen in de Brusselse bevolking.

“Er is een grote turnover onder de Nederlandstalige werklozen”, zo zegt Yves Bastaerts, adjunt directeur-generaal bij Actiris. “Ze vinden snel opnieuw werk. Als het gaat om langdurige werkloosheid, zijn daar vaak meerdere oorzaken voor. Er is ook een harde kern van langdurig werklozen, die ons voor sociale problemen stelt. Dezelfde fenomenen zien we bij Franstaligen.”

De Nederlandstaligen hebben in België in het algemeen een voetje voor tegenover de Franstaligen door hun meer talen kennis. Maar volgens Bastaerts is het voor eentalig Nederlandstaligen echter veel moeilijker. Hij zegt:

“Het gaat dan vaak om personen van vreemde origine die uit bijvoorbeeld Limburg naar Brussel trekken. Voor hen is er vaak wel een oplossing in de Rand.”

Het aantal Nederlandstalige werklozen is ook relatief stabiel in vergelijking met de vorige jaren. Al sinds 2010 schommelt hun aantal rond de 4.000.

In sommige wijken van het Brussels gewest heeft men echter een werkloosheidsgraad die op loopt tot meer dan 40 %. Maar men kan daar ook opmerken dat een belangrijk deel van de Brusselse economie zich daar ook in de grijze zone bevindt.

De Brusselse minister van Werk, Benoît Cerexhe (cdH), moest al zijn gewicht in de schaal leggen om zijn actieplan dat jonge werklozen aan een baan moet helpen – met taalcursussen als cruciaal onderdeel – door de ministerraad te loodsen, na veel kritiek van de PS.

De stad wil voor sommige punten echter haar ogen dicht houden. Koppig wil zij bepaalde elementen niet erkennen en durft zij ook wel eens tegendraads bepaalde groeperingen die wel in de stad bestaan negeren en nog erger trachten monddood te maken.

Zo heeft de Vaste Cultuurpactcommissie (VCP) bij zitting van 1 juli 2013 een klacht van gewezen Brussels gemeenteraadslid Frédéric Erens ontvankelijk en gegrond verklaard over het niet toekennen van zeggingskracht of het mening ventileren over het beleid dat de zes laatste jaren werd gevoerd. De Stad Brussel volgens haar zeggen wil de partijen hun opinie laten ventileren maar kan het Vlaams Belang niet als een partij aanvarden omdat deze niet democratisch zou zijn. Maar de VCP veegt dit nepargument van de Stad Brussel van tafel omdat volgens het arrest van de Raad van State (arrest van 15 juni 2011) duidelijk gesteld is dat Vlaams Belang de beginselen van de democratie niet schendt, en dus wel degelijk een democratische partij is.

Tevens verwijst de VCP naar het Grondwettelijk Hof, dat in een arrest van 3 december 2009 stelt dat “de democratie derhalve slechts werkzaam kan zijn door de vrijheid van meningsuiting”. Het is al erg genoeg dat op federaal vlak bepaalde politieke partijen warbij mensen uit het volk hun stem hebben op gebracht genegeerd worden. Op nationaal zowel als op regionaal vlak wordt in dit land de rechtsgelijkheid tussen de burgers meermaals geschonden.

Op andere vlakken durft Brussel ook over de scheef gaan en misbruikt het zijn statuut van apart gewest in het federale België om Vlaanderen en Wallonië geregeld een neus te zetten, waarmee de stad zichzelf in de voet schiet.

Brussels Airport ondervindt heel wat moeilijkheden om werkelijk uit te groeien tot een noemenswaardige nationale luchthaven. Koppig blijft Brussel heel andere geluidsnormen hanteren dan de in het land algemeen gangbare.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar verloor Brussels Airport 12,8 procent aan vrachtverkeer. Men kan dit niet alleen verklaren door de crisis.

De afwijkende geluidsnormen die Brussel hanteert voor het vliegverkeer van en naar Zaventem hindert de ontwikkeling van  als vrachtluchthaven. Daardoor lopen we arbeidsplaatsen mis, die ook door Brusselaars kunnen worden ingevuld. De Brusselse regering weigert daar rekening mee te houden ook al heeft het een groot werkloosheidsprobleem.

Brussels Airport verliest fors terrein tegenover andere luchthavens

Brussels Airport verliest fors terrein tegenover andere luchthavens

Het erge van die koppigheid en onwil om tot een redelijke oplossing te komen is dat vooral buitenlandse luchtvrachtmaatschappijen de situatie op Brussels Airport meer dan beu zijn. Topman Arnaud Feist van Brussels Airlines haalt in De Tijd aan dat Singapore Airlines en Saudi Arabian wel wilden groeien op Zaventem, maar toch liever niet langer het risico lopen om een boete te betalen en aldus eieren voor hun geld hebben gekozen. een deel van hun vluchten hebben zij dan ook naar elders verschoven. Volgens de topman verliest Brussels Airport daardoor fors terrein, terwijl andere luchthavens stilaan uit het dal kruipen.

Milieuminister Evelyne Huytebroeck zegt:

“De normen zijn goedgekeurd door alle gerechtelijke instanties dus ik zie niet in waarom wij die moeten veranderen”

“Anderzijds begrijp ik ook de luchtvaartmaatschappijen die te horen krijgen om een bepaalde route te nemen en daarna een boete krijgen. Het is aan de federale overheid om een duidelijk kader te scheppen. Het probleem situeert zich vooral tussen 6 en 7 uur via de kanaalroute, terwijl die vluchten makkelijk over de Ring gestuurd kunnen worden.”

Het Brussels Gewest heeft inmiddels meer dan 12 miljoen euro aan boetes uitstaan bij de luchtvaartmaatschappijen. De boetes worden echter al jarenlang juridisch aangevochten door de maatschappijen. Uit navraag bij Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) blijkt dat tot nu toe iets meer dan 500.000 euro geïnd is.

Overal in Vlaanderen werd en wordt er geprotesteerd tegen gsm-masten de 4G-netwerken zorgen voor nog meer straling.

Het ontbreken van 4G wordt ook aangehaald als een wegvluchten van bedrijven uit de hoofdstad, maar daar is nu een oplossing voor gekomen. In Brussel konden de 4G-masten niet geïnstalleerd worden wegens de ‘te’ strenge stralingsnormen. De topman van Belgacom, Didier Bellens, haalde toen zwaar uit naar Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat het de Belgische bedrijven ‘dood doet’. De 4G is nu opgelost en men komt al aankloppen met de nieuwe generatie van supersnelle verbindingen en mobiele-telecommunicatiestandaarden  met 5G om mobiel te surfen op de meeste gsm’s en smartphones.

Lees meer: Brussel, een nukkige en eigengereide stad

en vindt ook:

Kan de stad de welvaartstaat redden?

Taaltest middel tot economische integratie

Arbeidsbemiddeling moet naar gemeenschappen

Geluidsnormen en Brusselse context. De Minister antwoordt op een mondelinge vraag van Els Ampe

‘Brusselse geluidsnormen nekken vrachtverkeer op Zaventem’

Wat doet 4G met je telefoon?

4G-netwerk in Brussel kan toch, ondanks strenge normen

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Crisis, Economie, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.