Theekransje slaagt er in land te gijzelen

Velen denken dat alles in de Verenigde Staten van Amerika mogelijk is. Als men er op toe kijkt en ziet hoe een kleine groep van de bevolking een heel land kan gijzelen, moet men dat wel geloven.

De tegenstanders van een sociaal systeem waarbij iedereen bij draagt voor de medische verzorging van de gehele gemeenschap, zijn er in geslaagd om de mensen zodanig te verwarren dat zij zelfs de verscheiden namen voor het zelfde systeem gaan zien zijn als twee verschillende zaken, waarbij het ene meer voorkeur krijgt dan het andere.

In 2010 zei bijna 60% wel te geloven dat de hervorming het leven zou verbeteren voor wie dan niet aan een ziekteverzekering geraakte. Slechts 39% oordeelde echter dat de VS er in hun geheel mee gediend zouden zijn. Slechts 28% zag er profijt in voor zichzelf en 37% voorspelde persoonlijk nadeel. En in een poll van Rasmussen bleek slechts 8% bezwaren tegen de plannen te hebben omdat die een overdreven staatsinmenging inhouden, terwijl 20% zei te vrezen dat hun eigen ziekteverzekering er duurder op zou worden.

English: Barack Obama signing the Patient Prot...

Barack Obama signing the Patient Protection and Affordable Care Act at the White House (Photo credit: Wikipedia)

De tegenstanders van een nationale ziekteverzekering konden in 2012 de mensen meer naar hun hand zetten en volgens een peiling van Ipsos en Reuters wees in december 2012 56 procent de zorgwet van president Obama nu af en meende 61 procent dat het ongrondwettelijk is om mensen verplicht verzekerd te laten zijn.  Maar concrete maatregelen uit de wet waren toen juist heel populair. Zo vond 82 procent van de Amerikanen dat verzekeraars mensen niet om hun ziektegeschiedenis mogen weigeren, 72 procent vond dat bedrijven hun werknemers moeten verzekeren en 61 procent vond dat kinderen tot hun 26ste mee verzekerd mogen zijn met hun ouders.

De ziektewet geraakte uiteindelijk toch goedgekeurd maar dat hield de Republikeinen niet tegen om meer dan veertig keer de wet proberen terug te draaien. De laatste poging kwam van senator Ted Cruz, die 21 uur lang speechte om zo zijn boosheid te laten blijken. The Daily Show besteedde uitgebreid aandacht aan de poging van de Senator.

The Daily Show with Jon Stewart
Get More: Daily Show Full Episodes,The Daily Show on Facebook

Host Jon Stewart in the studio of The Daily Sh...

Host Jon Stewart in the studio of The Daily Show in 2004 (Photo credit: Wikipedia)

De Amerikanen durven er zelfs Nazi Duitsland bij betrekken. Op die wijze proberen de tegenstanderes de Amerikaanse bevolking bang te maken. Elk afschrikkingsmiddel lijkt wel goed meegenomen. Dat daarbij een loopje met de waarheid wordt genomen is van geen tel.

Vroeger heeft men al zeventien keer geprobeerd het land stil te leggen om de eigen zin te krijgen. De Republikeinen deden dat de laatste keer, in december 1996 en veroorzaakten ook de langste ‘shutdown’. Toen konden ambtenaren 21 dagen lang thuis blijven, omdat de Republikeinen in de clinch lagen met president Clinton. De Republikeinen dienden net als nu een tegenbegroting in, die werd afgewezen door de president. En ja, ook deze keer was het pijnpunt de zorgwetgeving.

Er zijn er die het geld voor het grijpen hebben in de Verenigde Staten en het niet zien zitten om er maar iets van te delen met minder gegoeden. Sommigen gaan zo ver om zelfs te beweren dat het een straf van God is die over mensen komt en hen ontneemt van een goede gezondheid. Ook vinden zij dat de Wetgevende macht zich niet heeft te moeien met het Werk van God en dat men de Wil van God moet laten geschieden.

Zij vergeten echter dat Bijbels gezien het zeker niet een straf van God is als mensen ziek worden. In één op zich misschien wel als men de bestraffing in de Tuin van Eden mee rekent. Daar betwijfelde de eerste mensen de zeggingsmacht van God. Mist zij de macht van God in twijfel trokken heeft God hen dan maar de toelating gegeven om alles op aarde zelf te beheren. Wel heeft Hij de straf van het eindig leven op gelegd. Dat is de enige straf die over de mens gekomen is, namelijk dat zij eens zullen sterven en weer tot niets of stof zullen terug keren. Mits zij daar in de Tuin van Eden onvolmaaktheid kregen toebedeeld is die onvolmaaktheid ook bij het vermenigvuldigen ook toegenomen en zitten wij nu allemaal vast met eigen mankementen. Maar de ziektes die wij krijgen bezorgd God ons niet. De ongelukken die gebeuren worden ook niet veroorzaakt door God. Vele ongelukken en veel leed dat in de wereld komt wordt veroorzaakt door de mens zelf. De mens vroeg zelfbeheer en zelfbeschikkingsrecht, en heeft het gekregen. Nu kan men dan die Broodheer niet de schuld gaan geven van al die ongemakken die over hen komen door eigen keuze.

Een staatsvoorziening in de verzorging zou volgens bepaalde Amerikanen een ingreep zijn op God Zijn Werking en indruisen tegen God Zijn Plan. (???)

God heeft de mensen hersenen gegeven om deze te gebruiken. Ook verlangt God dat de mens om elkaar geeft en zorg draagt voor elkaar en voor de gehele omgeving (plant en dier, zo wel als de gehele aarde). Men kan de vraag stellen waarom er zo veel tegenstand is voor iets dat zo velen ten goede kan komen. De zorgverzekeringswet van Obama schrijft onder meer voor dat er een verplichte verzekering komt voor de 32 miljoen Amerikanen die voorheen onverzekerd door het leven gingen. Dat zal hun levenskwaliteit aanzienlijk verhogen en zal een opvangnet bezorgen voor de zovelen die door de private ziekteverzekeringsmaatschappijen in de steek zijn gelaten.

Een groep bedrijven had de wet samen met 26 van de 50 Amerikaanse staten voorgelegd aan het Hooggerechtshof, omdat deze in strijd zou zijn met het grondwettelijke recht op vrijheid. Dat bezwaar heeft het Hooggerechtshof nu dus verworpen. Maar hierbij vergat men wel dat die wet er juist voor zou zorgen dat eenieder de vrijheid zou krijgen ook zelf voor een bepaalde verzorging te opteren, terwijl men de druk van hulppelozen op de maatschappij zou wegnemen doordat die zouden kunnen opgevangen worden en zodanig verzorgd zouden kunnen worden zo dat zij terug zelfbeschikkingsrecht zouden krijgen.

Velen roepen hoog van de toren dat men de Vrijheid moet respecteren en zich ook niet mag inlaten met Gods Plan. Wij kunnen er echter niet omheen te zien dat die zogezegde strijd voor Amerikaanse zeden en waarden vaak ook bot egoïsme verbergt. Men ziet er gewoon tegen op dat iedereen zo maar medische zorgen zou kunnen toebedeeld krijgen en daar niet zelf de volle pot zouden moeten voor betalen. Alsook vindt men het niet kunnen dat men zelf mee moet bijdragen voor het ongeluk van een ander.  Velen vergeten dat zo lang het goed gaat met hen en zij de private verzekeringsmaatschappij kunnen betalen zij bij deze maar al te graag welkom zijn, maar zodra zij te veel zouden gaan kosten door onvoorziene omstandigheden, als een langdurige ziekte of ernstige gevolgen van een ongeval, zij een last zullen zijn voor die maatschappijen en ook afgestoten zullen worden, om zonder enige hulp op straat te staan en zo tot zelfs in de armoede zullen kunnen belanden, wat al meerdere Amerikaan over komen is.

Zij die geld hebben zijn goed af, zo lang ze nog geld hebben en niet te veel problemen voorhebben. Vele rijken zijn ook niet verzekerd en vergoeden hun zorgen cash als zij langskomen, maar ook voor hen kan het wel eens deerlijk mis lopen. Velen van  de middenklasse kunnen zich geen verzekering veroorloven omdat die in de VS bijna altijd aan een (goede) baan gekoppeld is. Economisch is het probleem dat 48 miljoen Amerikanen geen verzekering hebben maar wel ziek worden. Nu men van staatswege een veilig vangnet wil voor zien houdt de meer gegoede klasse dat tegen omdat dit ook de levensstandaard van vele niet gewensten zal verhogen.

Is er nu iets zo spannend als een regering shutdown? Niet voor de Tea Party en de groep die zij in haar macht heeft: de Republikeinen. Het is deze uiters conservatieve groep van zeer conservatieve en fundamentalistische Christenen die eerder een gevaar vormen voor de Amerikaanse samenleving. Zij lijken er wel trots op te zijn dat zij er in slagen het land lam te leggen om hun zin te krijgen. De meeste extreemrechtse wetgevers van de natie waren al vroeg elkaar aan het feliciteren in het zich beroepen op de uiting van de zogenaamde wil van het volk door de federale overheid tot stilstand te brengen.

Het is die Tea Party die de Republikeinen zo ver kon krijgen om de werking van de regering tot een stilstand te brengen. Zij vrezen er niet voor om er mee te dreigen het volledige vertrouwen en krediet van de Verenigde Staten in de neerwaartse spiraal te brengen.  Alles wat er nodig is om het congres, Democraten en president Obama te dwingen een witte vlag te zwaaien zal voor hen gerechtvaardigd zijn ook al zullen daar vele zwakkere burgers voor moeten lijden. Duidelijk voor hen, moet een wet als deze worden gestopt ten koste van alles. Als het in eerste instantie niet kan worden verslagen, moet het gerechtelijk worden gestopt. Als het Hooggerechtshof het op houdt, moet het Congres het herroepen, ontsporen, of het vernietigen. Volgens hen is het niet alleen een slechte wet – het is een boze wet. zij durven zelfs in te roepen dat die wet zou indruisen tegen Gods Wetten en tegen God zijn Plan.

speaking at CPAC in Washington D.C. on Februar...Republikein Michele Bachmann (R-Minnesota) vertelde de Washington Post erg enthousiast te zijn.  “Het is precies wat we wilden, en we hebben het.”

De republikeinen lijken er weinig mee in te zitten dat zij meerdere mensen het niet alleen onmogelijk maken om te gaan werken, maar ook om deze dagen zonder geld te zetten om te overleven.

Als de Republikeinen letterlijk bereid om voedsel te nemen uit de monden van baby’s en ouderlingen, om te proberen Obamacare te stoppen, vragen velen zich af of het nog steeds de moeite waard is ze te bestrijden? Het antwoord, volgens de Affordable Care Act supporters zoals Senator Angus King (I-Maine), is een absoluut ja.

“Dat is een schandaal,” zei King onlangs over de Republikeinse inspanningen om jongeren te ontmoedigen van de aankoop van de verzekering. “Die mensen zijn schuldig aan moord volgens mijn mening. Sommige van die mensen die zij trachten te overreden zullen uiteindelijk sterven omdat ze geen ziektekostenverzekering hebben om in hun nodige verzorging te voorzien. Voor mensen die dat doen aan andere mensen in de naam van een zekere obscure politieke ideologie is een van de grofste schendingen van onze menselijkheid die ik kan bedenken. ”

Obama kon niet laten getijen en verzocht John Boehner en Nancy Pelosi, de respectieve leiders van de Republikeinen en de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Mitch McConnell en Harry Reid, hun equivalenten in de Senaat, woensdagavond naar het Witte Huis te komen om de zaken uit te praten.

Na anderhalf uur samen zitten met de vier leiders lijkt er nog geen oplossing gevonden te zijn voor de al twee dagen lange sluiting van alle niet-essentiële overheidsdiensten, zoals parken en musea en de ongeveer 800.000 ambtenaren die nu verplicht zijn thuis te zitten zonder inkomen.

In een interview met CNBC liet president Obama duidelijk weten het beu te zijn dat de Republikeinse oppositie zich door een extremistische vleugel laat kapen.

‘De Republikeinse leiding weigert neen te zeggen tegen een fractie van de partij die bereid is het Huis af te branden voor een obsessie over mijn zorgwet. Ze hebben al veertig keer geprobeerd de zorgwet af te schaffen. Veertig keer! Een wet die gestemd is en grondwettelijk verklaard is.’

‘Gedurende mijn presidentschap heb ik al het mogelijke gedaan om met de Republikeinen samen te werken. En heb ik doelbewust niet de confrontatie gezocht. Ik ben er voor bekend een kalme gast te zijn. Sommige vinden mij zelfs te kalm. Ben ik het zat? Ja, ik ben ik het zat. Dit is totaal onnodig’.

De Republikeinse leiding weigert neen te zeggen tegen een fractie van de partij die bereid is het Huis af te branden voor een obsessie over de president zijn zorgwet.

Men kan zich vragen stellen over de eis om vrijheid en gelijkheid voor iedereen en over de democratische rechtspleging indien het mogelijk is dat een kleine fractie een partij zo ver kan krijgen om het land plat te leggen en er alles aan wil doen om de verkozen president op zijn knieën te krijgen.

Het wordt hoog tijd dat de republikeinen en democraten samen na denken welk een catastrofaal effect deze government shutdown kan hebben voor de economie en de ganse Amerikaanse bevolking. Het wordt hoog tijd dat het Congres stopt met crisissen te besturen.

Obama zei nog:

‘Ik ga niemand toelaten om de goede naam van de VS te besmeuren enkel om een uitgemaakte verkiezing aan te vechten of om ideologisch eisen te stellen.’

Op dag drie van de gedeeltelijke regering shutdown, blijkt uit een nieuwe CBS News poll dat een grote meerderheid van de Amerikanen de shutdown afkeuren en meer Republikeinen dan president Obama en de Democraten beschuldigen  voor deze toestand die meer slecht doet voor het land dan het vooruit te helpen.

72 procent van de Amerikanen keuren van het afsluiten van de federale overheid over de verschillen op de Affordable Care Act af; slechts 25 procent keuren deze actie goed.
Republikeinen zijn verdeeld: 48 procent durven het wel goedkeuren, terwijl 49 procent het afkeuren. De meeste Tea Party aanhangers keuren zoals verwacht de overheid shutdown goed – namelijk 57 procent van hen doen dit, wat toch nog geen grote meerderheid in hun fractie mag genoemd worden.
Afkeuring van het systeem is hoog onder Democraten en onafhankelijken. {Deze CBS News poll werd uitgevoerd na de gedeeltelijke overheidssluiting begon op 1 oktober.}

De republikeinen zouden toch nog de bal kunnen mis slaan met de kruistocht die zij nu aan het voeren zijn voor hun scepterzwaaier de Tea Party. Het wordt uitkijken hoe lang zij het zullen vol houden en met welke gevolgen bij de volgende verkiezingen.

++

Vindt meer om te lezen:

 1. Wij zijn zelf verantwoordelijk
  Telkens als er ons iets overkomt zoeken wij een dader, een verantwoordelijke voor het slachtoffer en gaan velen er dingen achter plaatsen zoals een bepaalde straf. Rampen worden al snel afgeschreven als straf van God. Vooral fundamentalistische predikers zijn er zeer handig in om dan de mensen nog meer de stuipen op het lijf te jagen.
 2. Tevreden zijn met Gods keuze
 3. Straf van God
 4. Al of niet onsterfelijkheid

 5. Hoe de rijken de wereld regeren
 6. Houding Christenen tegenover andere Christenen

 7. Plan van God
 8. Plan van God en wereldvrede
 9. Obama: ‘Ik ben het zat’
 10. Obama annuleert bezoek aan Maleisië na shutdown
 11. Obama verwijt Republikeinen ‘ideologische kruistocht’
 12. Democraten onwrikbaar over ‘Obamacare’
  Video: De Amerikaanse Senaat onderhandelt verder om tot een oplossing te komen voor de ‘government shutdown’. Maar de eis van de Republikeinen om de hervorming van de gezondheidszorg, de ‘Obamacare’, een jaar uit te stellen, is onbespreekbaar voor de Democraten.
 13. How We Got Here: The Path to America’s 2013 Government Shutdown
 14. ObamaCare: What Part Are You Against?
 15. A small circle taking a nation hostage
 16. The Telegraph says With this Government Shutdown, President Obama is Presiding Over the End of America’s Superpower Status
  For a country that is supposed to be the most powerful in the world, the fact that Americans have today woken up to find large swathes of their nation closed for business is humiliating.
  +
  There was a time not so long ago when the world looked to America for both political and economic leadership. But now that can no longer be taken for granted thanks to Mr Obama’s inability to provide decisive leadership on either front.
 17. Watch: ‘Unattainable’ Care Act: CNN and MSNBC Reporters Can’t Sign Up for Obamacare; Websites Plagued with Glitches in Multiple States
  A CNN reporter tried to sign up for Obamacare, but wasn’t able to because of a glitch:
 18. Sen. Dick Durbin gave misleading story about his own daughter in Obamacare speech
  Illinois Democrat misstates insurance law in Land of Lincoln, doesn’t mention millions in earmarks for favored hospital
 19. Administration quiet on number of Obamacare opening day enrollees
  Despite glitches, govt. claims system is ready for primetime
+++
 • Republicans Shut Down the Government, But They Can’t Stop Obamacare (rollingstone.com)
  Bachmann laid out the Tea Party philosophy yesterday in an interview with arch-conservative site WND.com. “President Obama can’t wait to get Americans addicted to the crack cocaine of dependency on more government health care,” she said. “All they want to do is buy love from people by giving them massive government subsidies.”

 • Evening newscasts place most blame for government shutdown on GOP: study (theblaze.com)
  … ABC, CBS and NBC spent the two weeks prior to the shutdown almost universally pinning the blame on congressional Republicans, especially conservative/Tea Party House Republicans. By the time the shutdown actually took place on October 1, news audiences had been repeatedly instructed to think about it as a GOP-generated crisis.
  +

  knowbodyknows wrote on Oct. 3, 2013 at 12:23am

  Democracy is to blame for the shutdown. We have two parties who believe in their own versions of socialism. Of coarse their not going to find common ground. If they treated the country like the Republic it is supposed to be then the constitution would provide that common ground. In a democracy you can only have partisan bickering until the minority party is eliminated . Until then the minority party serves as the scapegoat for failed policies until tyranny can take their place. If the constitution were followed the government would be so small their shutdown wouldn’t matter.

 • Poll: Americans irked by shutdown; more blame GOP (cbsnews.com)
  Republicans in Congress receive more of the blame for the shutdown: 44 percent of Americans blame them, while 35 percent put more blame on President Obama and the Democrats in Congress. These views are virtually the same as they were last week before the shutdown, when Americans were asked who they would blame if a shutdown occurred.
 • Explaining the Irrationality of the Shutdown-ers (psychologytoday.com)
  The most puzzling thing about the madness of the arch conservatives who have taken America hostage is, how can they be so deep inside their own extremist ideological worldview that they can’t see that what they are doing is self-destructive? Not just destructive to America, which it is. Not just destructive to Republicans, which it surely is. What they are doing is destructive to the very Tea Party movement they claim to lead. How can their passion be so deep they can’t see that?
  +
  Individualists and Hierarchists have forced the shutdown of America’s federal government in order to impose their smaller government worldviews on society.
  +
  The deeper question then arises…what makes the most extreme members of these Individualists/Hierarchists/Libertarians/Republicans/ Conservatives feel so threatened that their need for tribal cohesion so demonstrably supercedes reason? That’s a deeper and more complex analysis than fits in this essay. But it is the central question that has to be answered before we can truly understand the madness of how these people are behaving. And we have to do that…get to that core truth…in order to find ways past the ideological extremism that is holding America, and all of us, hostage.
 • Americans Rejecting Republican Shutdown Everywhere! (americanliberaltimes.com)
  There are plenty of Americans who will suffer without their food stamps and they need them and they need them quickly.  Children will go hungry if this shutdown continues for too much longer and that is a sin against humanity – – – Do The Republicans who engineered the shutdown know this?  Do they care?
  +
  It is reported that there is a growing grassroots disapproval of what the Republicans have done with this government shutdown and you may read more about it – – – Here.
 • ShutDown: Government Comes To A Close Because Obama And Liberals Won’t Budge On Obamacare (thegenerationxconservative.com)
  while the liberal media melts down over the government shutdown, I feel that most Americans could give two hoots about whether or not D.C. is open for business or not as long as Obamacare does not go into affect. In fact, I feel that, when all is said and done, Democrats are going to be the ones to blame. They aren’t even open to talking to Republicans to come to a compromise because they are afraid it will cause the insurance companies, who are backing them and Obamacare, to think less of them, and, when all is said and done, cause them to lose money. They can say Obamacare is going to protect Americans from special interest groups, but it does just the opposite. Look at how a lot of the major health care companies’ stocks (those that supported Obama’s health care law) have risen since Obamacare passed because the whole thing was passed by special interests.
 • Shut ‘Er Down! (txwclp.org)
  Two stories in yesterday’s Denver Post show how cynically the mainstream media are playing the story about what they misleadingly call a “government shutdown.”Of course, it’s really not a shutdown, just a slowdown—more on that below. And in our constitutional system the states, not the feds, are the primary line of government. The states will still be around to help us through.And neither story comes to grips with the truth: If we have to endure the full force of Obamacare, it will be a far greater, and far longer lasting, disaster than any temporary federal slowdown.
 • More Evidence Shutdown is Hurting GOP (elections.firedoglake.com)
  The fact that Republicans are now trying to reduce the pain of the government shutdown with several small bills is a clear sign they are the ones starting to feel the blame. Another indication that this shutdown is hurting the Republican brand is a new poll by Public Policy Polling.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Theekransje slaagt er in land te gijzelen

 1. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij | QuestionTime – Vragenuurtje

 2. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij – Questiontime – Vragenuurtje

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.