Met Argus ogen kijkend naar de EU

Official emblem of the EESC

De EESC is bij uitstek geschikt om in het hart van Europa de belangen van de burgers te behartigen. Dit vereist wel dat het EESC zich daar op ieder niveau (politiek en operationeel) voor inzet, d.w.z. dat zowel zijn leden als ambtenaren in deze cruciale periode in de geschiedenis van het Europese project op de bres moeten gaan staan, niet alleen voor het EESC zelf, maar ook voor de EU als geheel.

Terwijl veel burgers denken dat er heel wat geld verkwist wordt en dat zij massa’s van hun hard verdiende centen in Europa moeten steken moeten zij die voor Europa willen werken tegen een bezuinigingsbeleid aankijken. Het komt er wel degelijk op aan dat Europa ook de tering naar de nering zet, maar de bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van het vermogen om het hoofd te bieden aan belangrijke uitdagingen.

Doelstellingen als duurzaamheid en banengroei, investeringen en innovatie kunnen aanspraak maken op een budget dat stabiliteit biedt voor de periode van 2014 tot 2020. Hierbij kan de vraag gesteld worden als de EU voor de komende zeven jaar betalingsverplichtingen van maximaal 960 miljard euro moet kunnen aangaan en daarvan 908 miljard euro echt besteden, hoe zij dit gaan klaren.

Nog nooit eerder heeft de EU – in vergelijking met de economische prestatie – zo
weinig te verteren gehad.
Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk betalen hun aandeel
in de btw-inkomsten volgens een verlaagd tarief. Oostenrijk en Denemarken
krijgen vaste kortingen. Daar komen dan ook nog alle uitzonderingsregelingen
bij, van Leipzig tot Madeira.

Er moet een passend niveau van financiële middelen gegarandeerd worden zodat de Unie het hoofd kan bieden aan de uitdagingen die de crisis, het nieuwe Verdrag van Lissabon en de Europa 2020-strategie met zich mee brengen.

Press room of the European Commission inside t...

Perskamer van de Europese Commissie ins het Berlaymont gebouw te Brussel. (Photo credit: Wikipedia)

Na het zenuwslopende armworstelen tussen Europese Commissie, Raad en Europees Parlement werd een afgezwakt compromis bereikt dat de Europese Unie vleugellam maakt, wat haar ambitieuze plannen voor de komende zeven jaar betreft. Net zoals het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s had ook het EESC erop gewezen dat het “voor het verwezenlijken van de ambities van de Unie niet alleen wenselijk maar ook dringend noodzakelijk is om de EU begroting te verhogen om economische groei en werkgelegenheid in de EU nieuw leven in te blazen”. In deze (economisch, sociaal en politiek) moeilijke tijden had het EESC er bij de Europese
instellingen op aangedrongen voor de Europese burgers met een krachtige en
duidelijke boodschap te komen, namelijk dat op dergelijke kritieke momenten
“de Unie behoefte heeft aan “meer (= beter) en niet aan minder Europa”.

Het EESC had hiervoor gepleit op een verantwoordelijke manier, door erop te
wijzen dat het van belang was bij de uitgave van Europese middelen rekening te
houden met passende doeltreffendheids- en doelmatigheidsnormen en aldus verkwisting te voorkomen.

Ondanks compromissen en enkele bezuinigingen zal een meer gerichte EU-begroting
miljoenen Europeanen kunnen helpen, zegt eurocommissaris voor financiële programmering en begroting, Janusz Lewandowski.

Die EU-begrotingen mogen dan in de ogen van vele mensen enorm gestegen zijn en volgens velen voortdurend worden gebruikt om inefficiënte boerderijen te steunen. Maar het langetermijnprogramma voor de uitvoering van het EU-beleid voor de periode 2014-2020, en betreft alles, variërend van landbouw en onderzoek tot steun aan armere regio’s en buitenlandse betrekkingen trekt wel overwogen middelen uit.

Anders dan vaak gedacht wordt, zijn het niet de eurocraten die de EU begroting
dicteren. De Europese Commissie komt met een eerste voorstel, vervolgens wordt er onderhandeld over het MFK tussen democratisch gekozen politici in het Europees Parlement en de Raad, volgens duidelijke en transparante procedures. Niets wordt beslist zonder toestemming van beide partijen.

Alle EU-burgers hebben toegang tot de betreffende documenten en kunnen de discussies online volgen.

De meerderheid van de bevolking veronderstelt dat zij van hun loonbriefje enorm vele geld moeten afstaan voor de uitvoering van de Europese gedachte. Hier gaat het dan wel om een mythe die beter ontkracht wordt door de mensen duidelijk te laten inzien waar en hoeveel geld er werkelijk gebruikt worden om de totale uitgaven van de overheden van de 27 lidstaten te dekken.

Deze bedragen geen 50-voudige van de EU-begroting zoals velen denken.
In 2010 betaalde elke burger gemiddeld circa 67 cent per dag om de jaarlijkse begroting te financieren, hetgeen “nauwelijks een grote uitgave valt te noemen
gezien de enorme voordelen die de EU de burger oplevert.

En ondanks rapporten groeit het MFK niet ongebreideld uit zijn jasje.
Tussen 2000 en 2010 zijn de nationale begrotingen in de EU met 62% gestegen, terwijl de EU-begroting in dezelfde periode met slechts 37% is toegenomen. De volgende begroting beslaat niet meer dan circa 1% van het bruto binnenlands product
van de EU, maar levert concrete resultaten op en financiering op EU-niveau staat garant voor hogere winstgevendheid.
Evenmin wordt er geld verkwist aan extravagante salarissen of landbouwoverschotten. Ruim 94% van de begroting keert terug naar de lidstaten, helpt burgers, steunt groei en de werkgelegenheid, pakt grensoverschrijdende misdaad aan en andere problemen die ons allemaal raken.

Om forse bezuinigingen op vitale EU-programma’s te vermijden heeft het Parlement voor de volgende financieringsperiode verzocht om extra financiering ‘naar voren te halen’ in 2014 en 2015 voor jeugdwerkgelegenheid, het Erasmus-programma (met name stages), onderzoek en innovatie en kleine en middelgrote ondernemingen.

De Commissie heeft nooit het idee gelanceerd van een “directe EU belasting” die voor het MFK betaald moet worden. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor belastingverhogingen.

“De Commissie wordt niet uw belastingontvanger” benadrukt een topambtenaar op een site die de Commissie heeft opgezet om de vele mythes omtrent de begroting te ontzenuwen.

+++

 • Hitting EU green energy goals ‘would save billions, boost GDP’ (reuters.com)
 • Upcoming event: EESC organises consultation and hearing on the new EU roaming proposals (fairroaming.org)
 • EU execs back OK for genetically modified maize (nzherald.co.nz)
 • EU auditor says bad budget reporting increases (seattlepi.com)
 • 17% of EU Population Live in Poverty (novinite.com)
  84 M Europeans live below the poverty line and 26 M are unemployed, according to data by European Economic and Social Committee (EESC).The economic and financial crisis has turned into a social and democratic one and only 31% of Europeans have trust in EU, informs EESC.
 • EU: Trust breaking crisis (voiceofrussia.com)
  “I think that there is a certain level of optimism about the return to growth in 2014 across the Eurozone countries, at least. We have seen the first sort of sparks in Spain and Germany. However, the question always remains what sort of growth are we going to have, because the current projections do not speak about an extraordinary growth rate, they are speaking about quite a mimic growth rate of point something percent,” Dr. Theofanis Exadaktylos, Lecturer in European Politics at Surrey University.
 • More of EU budget misspent in 2012 (bbc.co.uk)
  The EU’s total budget spending for 2012 was 138.6bn euros, of which about 80% was jointly managed by the European Commission and authorities in the member states.The overall error rate rose to 4.8%, from 3.9% in 2011. The auditors said more than half of the errors could have been prevented by national authorities.Commenting on the findings, a European Court of Auditors official told BBC News: “Our audit of the EU budget is is not directly comparable to audits done by other organisations.

  “We produce an annual estimated error rate on the regularity of financial operations, which is not the case for most national governments.”

  The auditors found many errors in underlying transactions, but despite that, “since 2007 we have signed off on the accounts – they represent materially and fairly the state of income and expenditure of the EU”, he said.

  He gave as examples of accountancy breaches the lack of a public procurement procedure for a project or service, or a farmer declaring forest as pasture land, resulting in a bigger payout.

 • European Parliament postpones voting on EU Budget 2014 – 2020 (llpukecorys.com)
  The European Parliament have announced their decision to postpone voting on the European Union’s (EU) Budget for the next seven years. The vote on the EU’s Budget for the Multiannual Financial Framework (MFF) for 2014 – 2020 was due to take place at the European Parliament’s plenary sitting in September and it is not yet know when the vote will be rescheduled.The European Parliament must give its approval in order for the EU budget and all the programmes funded by the budget to be implemented from 2014.
 • European Union fraud and errors cost taxpayers £800m last year (express.co.uk)
  The EU misspent almost £6billion in 2012, official auditors found, as the amount of money squandered on fraudulent, illegal or ineligible projects soared by 23 per cent.And for the 19th year in a row, the auditors refused to sign off Europe’s annual accounts.The spending watchdog found that, overall, 4.8 per cent of the EU’s £117billion budget was spent in “error” on projects that were either tainted by fraud or ineligible for grants under Brussels’ rules.

  This meant £832million of British taxpayers’ contributions was wasted at a time of public spending cuts.

 • Court of Auditors: EU budget money is there to be spent not to create value (europeansting.com)
  The European Court of Auditors, the independent audit institution of the EU, today signed off the 2012 EU Budget, but it added a lot of asterisks and remarks over the Union’s payments for last year, singling out inappropriate, ineligible and illegal spending. A first and general comment by the ECA is that “Looking at the EU budget as a whole, the ECA’s estimate of the error rate for spending is 4.8 % for the 2012 financial year (3.9% in 2011)”.This is a 1% increase in the error margin meaning that €1.3 billion more of EU money was spent more or less illegally. At a time of crisis and increasing fiscal difficulties all over the EU, the Commission should have reduced the error margin rather than letting it inflate. This 4.8% error margin corresponds to €6.5bn of EU taxpayers’ money being spent under obscure conditions. This conclusion comes naturally after the ECA’s remark that those resources were handed out illegally.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Met Argus ogen kijkend naar de EU

 1. Pingback: Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.