Oekrainiërs zouden vrij moeten zijn om zelf hun toekomst te bepalen

Voor alle Europeanen belooft 2014 een cruciaal jaar te worden.

Weer eens zien wij op naar de mogelijkheid om een stem voor of tegen diegenen die onze landen als een eenheid willen waar maken.

Al te lang wachten vele burgers in de unie op een uitweg uit de crisis, maar krijgen ze slechts de ene na de andere bezuinigingsronde over zich heen terwijl er van groei nauwelijks sprake is.

Een buik vol van crisissen

De grote uitdaging is om de burgers via de campagne voor de Europese verkiezingen weer warm te maken voor Europa juist nu zij de buik vol hebben van groeiende armoede, fabriekssluitingen, pietluttige regeltjes en wat dies meer zij. In Nederland en Groot-Brittannië zijn er al stemmen op gegaan om zich te ontdoen van de Europese unie; Daar heeft het egoïsme de overhand genomen en is er niet veel bereidheid om anderen in de gemeenschap vooruit te helpen.

Het is wel zo dat bepaalde landen er graag bij die Europese Unie zouden willen bij horen om al de profijten, de baten te hebben, maar er zeker niet voor open staan om er de lasten van te dragen. De vele profiteurs hebben gemaakt dat er een een golf van anti-Europees sentiment door de unie kon trekken.
De laatste dagen komen er een nieuwe dreiging bij kijken. Europa zal haar gezicht moeten laten zien aan diegenen die roepen op haar, maar nog gebonden zijn door oude verbintenissen en economische afhankelijkheden.

Oekraïne

Oekraïne heeft haar gas en olie van Rusland nodig maar zou toch liever meer met Europa samen willen werken.

Dat Europa dat haar ogen eerst gericht had op de komende verkiezingen en  nieuwe Europese Commissie, die na de laatste institutionele hervorming een politiekere rol zou moeten gaan spelen en eindelijk met antwoorden zou moeten komen op de reële problemen waarmee mensen in hun dagelijks leven te maken hebben.

Official emblem of the EESC

In het licht van al deze fundamentele uitdagingen voor de toekomst van de EU zal het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn rol als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld als nooit tevoren vervullen. Zijn leden en personeel – eensgezind in het streven naar een Europa dat dichter bij de burgers staat – zullen een echt Europees maatschappelijk project voorstellen.

Grenzend aan de Zwarte Zee in het zuiden, in het oosten aan Rusland, in het noorden aan Wit-Rusland en in het westen aan Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië, kan men zeggen dat Oekraine reden genoeg heeft om door haar aanleuning bij Europa, zich makkelijker bij Europa te voegen.

Men kan er niet naast kijken dat de Europese Unie nu wel tegen nog een ernstiger crisis moet aankijken dan die van Griekenland en Spanje. Wij worden zelfs terug aan herinnerd aan de tijd rond de val van de Berlijnse muur in 1989 en hoe er met de ‘vrij’ gekomen landen moest omgesprongen worden.

Vijfentwintig jaar na het einde van decennia confrontatie tussen het westelijke en oostelijke blok van Europa is “de dreiging van een verdeling in Europa opnieuw reëel”, weet ook Duits minister Frank-Walter Steinmeier te beamen.

Terwijl de Poolse minister Radoslaw Sikorski al spreekt over “ernstige gevolgen” voor Rusland, beklemtoont Steinmeier het belang van diplomatie.

“Dat is geen teken van zwakheid, maar het is meer dan ooit noodzakelijk om een militaire escalatie te vermijden.”

Didier Reynders

Didier Reynders (Photo credit: Wikipedia)

De Belgische minister Didier Reynders zei dat er “maximale druk” moet uitgeoefend worden om de situatie te kalmeren en een verdere escalatie te vermijden. Reynders hamerde eveneens op het belang van een dialoog, met Rusland, maar ook onder de Oekraïense politici over het politieke transitieproces in het land.

In een persbericht toont premier Elio Di Rupo zich in naam van de regering “zeer bezorgd” over de ontwikkelingen in de Krim.

“Alle partijen moeten zich terughoudend en beheerst opstellen en zich inzetten om de spanningen te verminderen”, luidt het.
“Voor België is het van kapitaal belang dat alle partijen het internationale recht strikt naleven, met name de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de staten, net als de democratie en de rechten van de minderheden, inclusief de taalminderheden.”

Oekraïners moeten het recht hebben om hun toekomst in eigen hand te nemen. Zij moeten zich er echter ook bewust van zijn dat als gemengde gemeenschap elk van de inwoners zich dan ook vrij en veilig zal moeten voelen in een land dat hun eigen culturele en religieuze eigenheden zal willen erkennen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Crimean_peninsula.svg/399px-Crimean_peninsula.svg.png

De Krimcrisis van 2014 ontstond na de pro-Europese antiregeringsprotesten in Oekraïne in 2013–2014, bekend als Euromaidan, en de machtswisseling waarbij de regering-Jatsenjoek aantrad, in de laatste week van februari 2014.

Nu Oekraïne geuit heeft dat het zich graag bij Europa wil aansluiten moet de Europese Unie die uitgestoken hand ook tegemoet komen.

Men moet echter met ernst onder ogen zien in welke mate Rusland al of niet de Krim tot zich kan binden of in welke mate de inwoners van dat grote schiereiland zelf hun weg willen gaan.

Het wetsontwerp van het Russische parlement dat de annexatie van de Krim bij Rusland mogelijk moet maken, geeft de Doema de mogelijkheid om aldus naar de eigendomsakte van dat land maatregelen te treffen en desnoods militair in te grijpen.
Volgens Jatsenjoek, lid van Joelija Timosjenko’s Vaderlandpartij, geldt in de kwestie van de Krim het volkenrechtelijke principe van de territoriale integriteit. Moskou, dat zich dan weer op het recht op zelfbeschikking kan beroepen, zal zich wegens schending van dat principe “internationaal moeten verantwoorden”, luidde het nog.

Interview met Jacek Krawczyk, voorzitter van de EESC-groep Werkgevers

Vorige weken heeft de voorzitter van de EESC-groep Werkgevers Jacek Krawczyk zich geuit over de mogelijke toenadering van Europa naar Oukraine. Hij heeft er samen met anderen fel op aangedrongen dat het EESC een delegatie naar Kiev zou sturen om de demonstranten te steunen.
Jacek Krawczyk vindt namelijk dat het EESC op de bres moet staan voor de rechten van
de burgers waar dan ook ter wereld, zeker als die zoals hier gebeurt bruut geschonden worden door de politie. Hij was dan ook ingenomen met de verklaring van het Europees Parlement over Oekraïne, en zou graag zien dat het EESC dat voorbeeld volgde.

Dergelijke politieke signalen zijn een belangrijke steun in de rug voor de mensen die in Kiev de bijtende kou trotseren om te protesteren.

Europa moest er op toezien hoe de regering van Oekraïne, op 21 november 2013, tegen de zin van de burgers, het associatieverdrag met Europese Unie onverwachts liet vallen. Rusland was hier opgetogen over, maar de Oekraïense oppositie verzette zich hier zodanig tegen dat meer en meer mensen zich bij het verzet aansloten en opriepen dat de corrupte president Viktor Janoekovitsj zou aftreden.

Op 22 januari vielen de eerste doden en ging alles in een stroomversnelling. Ook al werden op 20 februari sancties opgelegd door de Europese Unie aan het adres van de Oekraïense machthebbers, bleven deze het volk onderdrukken.

Viktor Janoekovitsj wenste het Oukraïense volk te laten weten dat hij de betogers op het
Onafhankelijkheidsplein in Kiev hun eisen volledig onderschrijft.

Zij hebben het recht het heft in eigen handen te nemen en op vreedzame wijze duidelijk te maken hoe zij de toekomst van hun land zien. Daarnaast zou ik het gebruik van geweld tegen de betogers ten strengste willen veroordelen en de Oekraïense regering erop willen wijzen dat een overheid die ongeoorloofd geweld gebruikt tegen haar burgers alle legitimiteit verliest. De regering kan het protest van honderdduizenden demonstranten niet zo maar naast zich neerleggen en moet hun voorstellen op constructieve wijze meenemen in toekomstige politieke besluiten.

De groep Werkgevers heeft in december een verklaring afgelegd over de situatie
in Oekraïne. Wat was de kernboodschap daarvan?

Wij hebben aangegeven sterk gekant te zijn tegen het geweld van de overheid tegen vreedzame betogers die uiting geven aan hun ongenoegen over het besluit van de Oekraïense leiders om af te wijken van het pro-Europese pad. Ook hebben wij duidelijk onze afkeuring laten blijken over de druk die wordt uitgeoefend op de Oekraiense leiders om de associatieovereenkomst met de EU niet te ondertekenen. Zoals we in onze verklaring hebben beklemtoond is de groep Werkgevers ervan overtuigd dat een dergelijke overeenkomst voor Oekraïne de deur zou openzetten voor democratie,
goed bestuur, de rechtsstaat en naleving van de mensenrechten. Ook zou een associatieovereenkomst kunnen fungeren als hefboom voor een bloeiende economie
en een vrije, transparante en open markt die beantwoordt aan de strenge Europese
normen, wat het leven van de Oekraïners zou verbeteren.

Hebt u contact met Oekraïense werkgevers? Hoe zien zij de situatie op middellange en lange termijn?

We werken nauw samen met Oekraïense ondernemers om te trachten hun visie op de
huidige politieke ontwikkelingen te begrijpen. Ook heeft onze delegatie deelgenomen
aan het Business Forum, dat één dag voor de top van het Oostelijk Partnerschap plaatsvond. Diverse Oekraïense sprekers hebben bij die gelegenheid duidelijk gemaakt dat het hier niet om een definitieve beslissing maar om uitstel ging. Zo wees een van de afgevaardigden erop dat moeilijk van Oekraïne kan worden verwacht dat het een dergelijke overeenkomst zou ondertekenen als de winter voor de deur staat, daarmee implicerend dat Rusland dreigt terug te slaan door de energietoevoer af te snijden, zoals in 2006 en 2009 is gebeurd. Het lijdt geen twijfel dat met name in het oosten van Oekraïne bepaalde groepen vrezen dat de overeenkomst met de EU de handelsbetrekkingen met Rusland op losse schroeven zet. Bovendien zijn er ook
kringen in het Oekraïense bedrijfsleven die helemaal niet op een meer open en transparante economie zitten te wachten.

Zbigniew Brzeziński verklaarde onlangs in de Financial Times het volgende:

“Na de recente gebeurtenissen in Oekraïne is het onmogelijk de klok terug te draaien; er is sprake van een echte geopolitieke omwenteling. Vroeg of laat zal Oekraïne integraal deel uitmaken van het democratische Europa”.

Bent u het daarmee eens?

Ik hoop echt dat hij gelijk heeft. Als ik kijk naar Oekraïne vandaag de dag kan ik niet anders dan de situatie vergelijken met die in Polen in de jaren 80 en 90. Ons voorbeeld maakt duidelijk dat veranderingen, hervormingen, democratie en een modern economisch model uiteindelijk vruchten zullen afwerpen. Toen Polen in 1991 de associatieovereenkomst met de EU ondertekende was ik staatssecretaris in de tweede regering van Solidariteit. Iedereen was er op dat moment van overtuigd dat we binnen hoogstens vijf à zes jaar lid zouden zijn. In werkelijkheid duurde dat nog twee keer zo lang: de voorbereiding op het EU-lidmaatschap bleek een veel grotere uitdaging dan we aanvankelijk dachten. Maar het resultaat was er dan ook naar.

Volgens opiniepeilingen is meer dan 50 % van de Oekraïense bevolking voorstander van integratie in Europa. Dit enthousiasme onder de bevolking is een kans die de overheid niet mag laten liggen. De EU wil Oekraïne geenszins verplichten een overeenkomst aan te gaan, en het is zeker niet de bedoeling zich met een dergelijke overeenkomst tegen Rusland of enig ander land te richten. Waar het om gaat is dat de Oekraïners hun lot in eigen handen kunnen nemen. Het is onmogelijk nog langer de oren te sluiten voor de stem van het volk.

Poetin zijn kijk

Voor Poetin staat het vast dat Janoekovitsj nog altijd de enige legitieme leider is van Oekraïne, ook al heeft hij geen macht meer.  Hij heeft er geen bezwaar tegen dat de Oekraïners over hun eigen lot te beslissen, maar dat moet dan wel via grondwettelijke weg gebeuren. Rusland hielp Janoekovitsj om ‘humanitaire redenen’.

‘Anders was hij gewoon gedood.’

Volgens Poetin zijn er heel wat extremisten op de straten van Kiev, die het land op stelten zetten. De machtsgreep van de Oekraïense interim-regering noemde hij dom.

‘Het had een terugslag. Dat leidde tot de escalatie in het oosten van Oekraïne.’

Rusland zal ook geen verkiezingen erkennen die onder de ‘huidige omstandigheden van terreur’ plaatsvinden.

+

Vindt ook:

 1. Krimcrisis
 2. Euromaidan
 3. Rusland ontkent ultimatum
 4. Poetin veroordeelt ‘militaire machtsgreep’
 5. EU ongerust over gasvoorziening in Oekraïne
 6. ‘Wat Rusland doet is verkeerd’

+++

 • Barrie Dunsmore: A primer on Ukraine (vtdigger.org)
  During the years I reported from the Soviet Union, English speakers almost always called it the Ukraine. That implied a region, rather than a sovereign state. Even though there was clearly a distinct Ukrainian people, language and culture, for centuries Ukraine’s borders had constantly shifted as the result of wars and hostile neighbors. Then, with the collapse of the Soviet Union in 1991, the Ukraine voted for independence and officially became Ukraine — without the article.I was in Ukraine during that period and can vouch for the sheer joy that most Ukrainians felt at the prospect of being free from Moscow’s often brutal embrace. Yet independence has provided Ukrainians little escape from their centuries-long, complex history with Russia. The worst of that history took place under the Soviet dictator Joseph Stalin, an experience now embedded in Ukraine’s DNA.
 • Keeping Ukraine Together (whispersofsatan.wordpress.com)
  At this moment the civilization clash in the country has come to the forefront, and its evident who’s winning. The Euromaidan protesters and the new government have chosen the path Westward. The question, then,  is will the others follow? And, in the process, will Ukraine remain together?While most on the Eastern half of the nation have greater ties and allegiances to their Russian past, we must remember they are mainly ethnic Ukrainians. Many are talking about a two state solution of sorts, as things aren’t looking good. But we must weigh the odds: abandon the fatherland for Russia, or abandon Russia and keep the fatherland?
 • Ukraine And Egypt: A Tale Of Two Coups – OpEd (eurasiareview.com)
  US plans for Egypt and Ukraine are falling apart and Russia is scrambling to pick up the pieces.In the latest color revolution, it was not an army but a rump parliament that pulled the plug on the elected president on a wave of protest, pushing out Ukraine’s Viktor Yanukovich on 22 February. He apologized from exile in the Russian city of Rostov-on-the-Don for his weakness during the uprising, but his fate was sealed when he was disowned by his own Party of the Regions, the largest party in the fractious parliament. The rump parliament unsurprisingly ordered the release of Yanukovich’s arch rival, ex-Prime Minister Yulia Tymoshenko from prison, a condition for Ukraine’s signing a European Union Association Agreement.The collapse of authority in Ukraine led to what appears to be the breakaway of an already autonomous Crimea, now to be aligned with Russia.
 • Ukraine’s Crisis of Legitimacy (foreignaffairs.com)
  Back in November, it all seemed so simple, or so the story goes. Many observers argued that the offer of the Association Agreement with the EU, which would boost Ukraine’s economic and cultural ties with Europe, presented the country with a simple choice: the path of modernization, liberalization, the rule of law, and greater integration with the West; or the course of authoritarianism, cronyism, stagnation, and integration with Russia. After signaling for months that he would sign the agreement, Yanukovych rejected it. Many thought the gambit could never work, and the crowds that gathered on the Maidan seemed to prove them right. The mass protests, according to most media coverage and commentary, were a sign that Ukrainians, like the Polish and Baltic peoples before them, want the prosperity and predictability that would flow from EU accession.
 • Euro-Atlantic Expansion aims to use Ukraine to Target the Russians (therebel.org)
  We cannot think that the entire population of Ukraine is against this man because a significant amount of population in the east and the south is against the people who have taken over in Kiev, the opposition parties.The Debate: There is a confusion there Mr. Nazemroaya about the ex-president, Yanukovych, when he, time and again during his statements today in the press conference, time and again he said that the power was stolen by what he called a bunch of radicals and also pro-fascist mobs, these are the adjectives he used, and he called on the conflicting sides in Ukraine to dump the new authorities before it is too late.
 • Ukraine: A divided country could see two very different states emerge (descrier.co.uk)
  In the event of a split, Ukraine’s 45m inhabitants would be split fairly evenly between the two halves. West Ukraine would be relatively rural, with only 14.4m of its 24m inhabitants (57%) classed as urban dwellers. By contrast, East Ukraine would be a less populous but more urbanised state, with 79% living in urban areas.West would be poorer than East. The current unweighted average monthly income of western Ukrainian regions is US$291, compared to US$320 in the east. These averages conceal significant regional variation, with Kiev and its surrounding region the only areas in the West with average incomes greater than the current Ukrainian average.In East Ukraine, the average income is almost uniformly higher than in the West. Only Kherson, a sparsely populated region just north of Crimea, is poorer than the West Ukrainian average. The unemployment rate is also higher in West Ukraine (8.5%) than in the East (6.8%).
 • Ukraine: Secretive Neo-Nazi Military Organization Involved in Euromaidan Sniper Shootings (uprootedpalestinians.wordpress.com)
  A secretiveneo -nazi military organization reported linked to NATO played a decisive role in targeted sniper attacks and violence that led to the collapse of the elected government.But the West is not finished with destroying Ukraine. Now comes the IMF with severe conditionalities as prerequisite to any Western financial help.After the famous leaked phone call of US Assistant Secretary of StateVictoria Nuland (photo, left) with the US Ambassador in Kiev, where she discussed the details of who she wanted in a new coalition government in Kiev, and where she rejected the EU solutions with her “Fuck the EU” comment,[1] the EU went it alone.
 • Putin: Russia has right to use force in Ukraine (wavy.com)
  Russian President Vladimir Putin pulled his forces back from the Ukrainian border on Tuesday yet said Moscow reserves the right to use all means to protect Russians in Ukraine. He accused the West of encouraging an anti-constitutional coup in Ukraine and driving it onto anarchy and declared that any sanctions the West places on Russia will backfire.It was Putin’s first comments since Ukrainian President Viktor Yanukovych fled Kiev last month and landed in Russia. Ukraine’s new government wants to put him on trial for the deaths of over 80 people during protests in Kiev.Tensions remained high Tuesday in the strategic Ukrainian peninsula of Crimea, with troops loyal to Moscow firing warning shots to ward off protesting Ukrainian soldiers. U.S. Secretary of State John Kerry was en route to Kiev, where Ukraine’s new government is based.
 • Putin: troops to bases; warning shots in Crimea (omaha.com)
  Accusing the West of encouraging an “unconstitutional coup” in Ukraine, Vladimir Putin said Tuesday that Moscow reserves the right to use its military to protect Russians there but voiced hope it won’t need to do so. The Russian leader’s first comments on Ukraine since its fugitive president fled to Russia came as U.S. Secretary of State John Kerry arrived in Kiev to meet with Ukraine’s new government.Putin declared that Western actions were driving Ukraine into anarchy and warned that any sanctions the West places on Russia for its actions there will backfire. Both the U.S. and the 28-nation European Union have raised the possibility of sanctions against Russia.
 • Ukrainians are not that divided in their views of democracy (washingtonpost.com)
  New cross-national survey evidence to examine Ukrainian public opinion is available from the World Values Survey. This study, which now includes more than 90 countries, is a global investigation of socio-cultural and political change. The survey started with the first wave in 1981 and the 6th wave contains surveys from around 60 countries with data gathered from 2010-2014.In 2011, during the period when President Viktor Yanukovych was in power for the Party of Regions, the 6th wave study conducted a representative survey of 1,500 Ukrainians, almost equally divided by the language spoken at home into Russian and Ukrainian speakers.  For comparison, the World Values Survey also conducted a similar survey of public opinion in the neighboring states of Poland (#966) in 2012 and Russia (#2,500) in 2011. The comparison allows us to see how Russian and Ukrainian speakers in the Ukraine share similar cultural values with each other or whether they are closer to the values found in each neighboring state.
Is deze mail onleesbaar? Bekijk hier de online versie
Poetin veroordeelt ‘militaire machtsgreep’
Enhanced by Zemanta

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Gedachten van anderen, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Oekrainiërs zouden vrij moeten zijn om zelf hun toekomst te bepalen

 1. Pingback: Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Een nutteloos maar zeer gevaarlijk uitdagingsspel | Marcus Ampe's Space

 3. Pingback: Wat maandenlang gevreesd werd, is werkelijkheid geworden. – Some View on the World

 4. Pingback: Op het punt dat er vele doden onder onze broeders en zusters kunnen vallen – Jeshuaist

 5. Pingback: Hoe ver wil Poeting gaan – Some View on the World

 6. Pingback: De gedachte van vandaag “Andere evangelies en andere Christussen” (08 maart) | Broeders in Christus

 7. Pingback: Oekraïne als een ‘groot Israël’ | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.