Mijn laatste 11 juli speech

Laten wij even kijken wat een ‘omzwerveling’ over zijn vaderland kan vertellen. Vermoedelijk zou ik best dit niet als België mogen aanschouwen maar eerder als Vlaanderen, het land dat niet meer bestaat of nog zal komen te herleven. Want hoe zal men de nieuwe republiek, waar velen naar uitkijken wel mogen genoemd worden?

Kan men heden ten dage nog zeggen dat er een culturele verbondenheid bestaat in wat wij nu zien in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Kan men dar een volk aantreffen dat zich één voelt in hart en nieren?

Wordt er in die streken de zelfde taal gesproken. Behoren de Limburgers uit België (Vlaanderen) niet samen te gaan met de Limburgers uit Nederland? Ik geloof echter niet dat het enkel de taal is die de mensen verbind en een reden tot verbintenis is om tot een landgemeenschap te vormen.

De vrijzinnige schrijver mag dan wel de monarchie aanschouwen als de groteske bezegeling van de permanente degradatie die elk politiek debat bij voorbaat verkruimelt tot een koehandel in naam van het fameuze compromis. De koning of koningin mag er voor proforma bijzitten maar zal steeds een goedkopere oplossing zijn dan presidenten, die als hun termijn ten einde is elk hun ‘presidentspensioen’ zullen opstrijken, terwijl een koningshuis telkens tot aan de dood de monarch zal voorzien.

Wel is het zo dat de Nederlandstalige provinciën zich moeten verenigen en zich moeten ontdoen van de Waalse ketens. Al veel te lang zijn de Walen een blok aan het Vlaamse been. De melkkoe is meer dan eens uitgemolken en nieuwe verzinsels voor weer andere geldtransfers zullen nooit enig soelaas brengen noch de gemoederen kunnen sussen.

Dat België geen echte democratie meer is, met zijn “cordon sanitaire” en het begeleidende “cordon médiatique”, staat als een paal boven water.

Het continue spelletjes spelen van de polititci mag de burger echter niet doen weglopen en zich laten verbergen in de eigen cocon, weze het die van de filosofie of van wat anders. De Vlaamse burger is dakloos gemaakt mar hoeft zich niet nog verder te laten ontkleden, dan zijn nakie.

Als ieder voor eigen deur schoon maakt en de eigen tuin cultiveert zullen wij nog niet verder geraken, als de burgers niet eensgezind zich willen verbinden en samen voor iets gaan waar zij willen in geloven.

Vlaanderen is nog niet overwonnen noch verloren.

De burger kan het nog steeds Waar maken. Eerst moet hij in zich zelf geloven, dan in zijn kunnen, vervolgens in de mensen rondom hen, dan in het mogelijk zijn van iets te presteren dat van betekenis kan zijn in een eigen regio maar ook in een groter geheel dat wij met fierheid Europa zullen mogen noemen.

Visionair België

Vandaag, Vlaamse feestdag, is misschien een goede gelegenheid om nog eens op te frissen waarom ik Vlaams-republikein ben,- een term die ik verkies boven flamingant of Vlaams-nationalist.

Oppervlakkig zou men het als een familiale aangelegenheid kunnen zien: ik kom inderdaad uit een”zwart nest”. Mijn grootvader stond in de frontbeweging tijdens W.O. I en kreeg achteraf een paar maanden bak wegens “onvaderlandse activiteiten”. Nota bene als oorlogsinvalide, de sfeer was meteen gezet. Mijn vader vertrok op 17-jarige leeftijd naar het Oostfront en keerde behouden terug, althans fysiek, want het gezin dat hij achteraf stichtte beschouwde hij als een soort derde rijkje in zakformaat. Mijn moeder en zussen kropen bij elkaar, ik stond als enige en oudste zoon vooral in de hoek waar de klappen vielen: een man moest en zou deze langharige boekenwurm en operafanaat worden.

Soit, niet getreurd, aan de univ bloeide ik open. Ik had me als vrijzinnige…

View original post 861 more words

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Gedachten van anderen, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.