Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen

In de twee voorgaande hoofdstukken stelde ik twee uiteenlopende krachtmetingen voor welke Vlaanderen in de ban brachten. Bij beiden, het voetbalgebeuren en de Vlaamse strijd wordt wel eens beweerd dat het om ‘het gewone volk’ gaat. Doorheen de geschiedenis van het Vlaamse gebied kon men wel een bevolkingsgroep aantreffen die er de voorkeur aan gaf Frans te spreken en met de Fransen geallieerd te zijn.

Het wantrouwen dat het gewone volk had in de 14° eeuw voor zijn edelen en ridders komt misschien overeen met het wantrouwen die het Vlaamse volk nu heeft met zijn politici. Maar in 1301 was er “het gemeen” dat “als één man” het werk liet staan om zich te gaan bewapenen en samen te stromen om met de notabelen de strijd aan te binden tegen hen die hen verdrukten.(communitas, que tota surgens de opere suo armavit se et concurrens cum majoribus cepit preliare, item 26 van het jaar 1301)

Over de Vlaamse voorvaderen anno 1300 vernemen we ook:

Vlamingen zijn forse kerels, goed gevoed en uitstekend bewapend (Flandrenses, homines fortes et bene nutriti ac optime armati, item 6 van 1302)

Anno 2014 vraag ik mij echter af wat wij van die Flandriens, Flamingants of Vlamingen als sterke gasten of verenigd volk kunnen terugvinden.

English: Vlaams Belang election poster in Uccl...

Vlaams Belang verkiezingsposter in Ukkel, Brussel, voor de 2010 verkiezing (Foto credit: Wikipedia)

De voetbalfans mogen elkaar gevonden hebben in het sportgebeuren dat in Brazilië plaats vindt. Maar plotseling blijken al die roepers en toeterende voetbalfans Belgicisten te zijn. Voor de verkiezingen waren er velen van die opriepen tot een scheiding van België en nu stonden zij daar gezwind te zingen dat zij één waren met die Franstaligen. Ook bleken velen ineens geen bezwaar te maken tegen al die vreemdelingen die de voetbalploegen ook rijk zijn.

De politici lieten op televisie ook wel hun sport enthousiasme horen maar voor het Belgenland hadden zij weinig oog.

Voor de verkiezingen konden sommige politieke figuren al gretig met modder gooien en maakten er een sport van om tot de vieste verkiezingen in België te geraken. Of zij er ver mee gaan geraken is andere kool.

Logo of Vlaams Belang

Logo of Vlaams Belang (Photo credit: Wikipedia)

Drieëntwintig jaar na Zwarte Zondag”, toen het Vlaams Belang zich wist te positioneren als een van de belangrijkste politieke krachten in Vlaanderen, kon de N-Va doen waarin geen enkele regering voor haar, zelfs niet met een cordon-sanitaire in slaagde.  Het extreemrechts verloor het grootste deel van zijn gevolg aan NVA. wijselijk hadden de vroeger Vlaams Blokkers ingezien dat zij als Vlaams Belangers toch nog geen zeggingskracht in dit land konden krijgen. Hun monden werden gesnoerd door het sterke cordon-sanitaire. Enige manier om een stem ten gelde te maken zou zijn door op de andere Vlaamse partij te stemmen. Hierdoor verloor het Vlaams Belang negen federale zetels en 15 in het Vlaams Parlement.

Zij die denken dat Vlamingen nu monddood zijn gemaakt mogen zich echter niet miskijken.

Vlaams Belang is nog niet dood, we zullen terugkomen“,

aldus president Gerolf Annemans. De nederlaag van Vlaams Belang is wel een droom die uitkomt voor De Wever.

Guldensporen 1302-2011Voor Bart De Wever mocht het ook niet zulk een zoete overwinning zijn. Vorige verkiezing (2011) had hij al een bittere pil moeten slikken door eigenlijk uit de regeringsmogelijkheid gezet te zijn geweest. Nu dachten de andere partijen dat zij De Wever een hak konden zetten door hem het trachten te klaren wat zij onmogelijk achtten. Verrassend bleef De Wever tonen dat hij een ernstig politicus is die van wanten weet en als goede Vlaming misschien meer haar op zijn tanden heeft dan vele van die andere politici, die wel Nederlands spreken maar weinig over hebben voor Vlaanderen.

Die politici, die al duchtig met modder hadden gegooid tijdens de verkiezingscampagne, en al op voorhand onderhandelingen hadden gepleegd met andere partijen, alsof zij al de verkiezing hadden gewonnen, bleven na de verkiezingen lelijke spelletjes spelen.

Politicoloog Carl Devos erkend dat het overzicht van de heersende veto’s ondertussen doen denken aan een kindertuin vol nukkige peuters.

CDH herhaalde haar afkeer tegen N-VA, om zo ook aan CD&V duidelijk te maken dat ze daar echt niet meer moeten hopen op een federale regering met CDH én N-VA. Waardoor CD&V in elk geval in een vervelende setting komt: federaal in een tripartite (zonder N-VA) of een Zweedse coalitie (gekneld tussen liberalen en N-VA) en regionaal als enige met N-VA.

Ondertussen groeien speculaties over de gevolgen van deze federale patstelling voor de regionale formaties, en omgekeerd. Volgens sommige analyses is het wachten op de finale Waalse verankering van CDH aan de PS om federaal weer wat vrijheid te krijgen. Vooral vanuit CD&V leeft de (valse) hoop dat CDH dan misschien wel nog iets met N-VA wil proberen. Daar waar de federale zou wachten op de Waalse, zou de Vlaamse formatie volgens analyses dan weer vertraagd worden door die federale impasse. Want je weet volgens deze lezing maar nooit dat een Vlaamse tripartite ooit moet of dat die Open VLD’ers het echt menen dat ze geen centrumrechts regering in België mogelijk maken als ze ook geen Vlaamse minister krijgen.

English: Agoria is the Belgian federation for ...

Agoria is the Belgian federation for the Technology Industry: Federatie van de Belgische technologische industrie.  (Photo credit: Wikipedia)

Agoria, de federatie van de Belgische technologische industrie, berekende dat er elke twee uur zonder regering een job verloren zou gaan. Volgens de technologiefederatie zouden er 30.000 nieuwe banen kunnen bijkomen als we de loonhandicap met onze buurlanden zouden wegwerken. Een werknemer in België zou 16,5 procent duurder zijn dan in pakweg Nederland en Duitsland.

Bovendien loopt ons land volgens Agoria zo’n 15.000 investeringen mis omdat er geen interessant investeringsklimaat bestaat in België. De CEO van Agoria, Marc Lambotte wijst daarvoor op het belang van politieke stabiliteit en een fiscaal interessante omgeving.

De wereldkampioenschappen voetbal met de Rode Duivels die België verdedigden konden velen de politieke ruzies doen vergeten en doen jubelen “voor het vaderland”. Waar zij anders moord en brand schreeuwen over dat ‘onverenigbaar land’ geloofden plots velen in de eenheid van België en hingen zij overal Belgische Driekleur vlaggen. Vlaamse Leeuwenvlaggen waren er niet te zien.

De Walen die zo dikwijls herhaald hadden dat geen regionale regeringen mochten gevormd worden vooraleer een nationale regering was gevormd zetten Bart de Wever gewoon voor schut door als tweede een regionale regering aan te bieden, na de Duitstaligen, die een verdere makkelijke regeringsformatie in de weg stond.

Men mag stellen dat de Vlamingen zeer veel geduld hebben gehad in de voorbije jaren. Men mag zelfs stellen dat zij in de loop van de laatste decennia alles gedaan overwogen hebben om toch nog een Belgenland te hebben waarin eenieder zich kon vinden en waar territoriale en taalkundige homogeniteit kon verzekerd worden.

+

Voorgaande:

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

Vervolg: Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen

+++

Verder aangeraden lectuur:

  1. 11 juli 1302: le mot de Cambronne
  2. ‘De Vlaamse Leeuw’, het officieel volkslied van de Vlamingen
  3. De Tekst van De Vlaamse leeuw
  4. Analyse van de muziek
  5. ‘Aan Antwerpen’, tegengestelde gedichten 1643 en 1645
  6. 2013: Verjaar behaard en bejaard

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen

  1. Pingback: Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen | Marcus' s Space

  2. Pingback: Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.