Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen

Twee jaar geleden keurde het Vlaamse Parlement unaniem een handvest goed waarvan de inleiding uitdrukkelijk de term “natie” vermeldt. Kan men echter in één land meer dan één natie vinden of behouden? Spanje worstelt ook al jaren met hetzelfde probleem. Maar daar spreken wij van een heel wat groter land dan dit kleine België.

Drieëntwintig jaar voor de befaamde uitzending Bye-bye Belgium van de RTBF (2006) bedacht François Perin, voormalig professor grondwettelijk recht aan de universiteit van Luik en toplid van de Waalse Beweging tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw, hoe Vlaanderen, voortaan sterk dankzij zijn democratische legitimiteit, unilateraal zijn onafhankelijkheid zou kunnen uitroepen.

De Walen denken dat enkel een unie-integratie met Frankrijk voor hun regio, zal kunnen zorgen voor een degelijke oplossing. Ik denk ook niet dat een een onafhankelijke Waalse staat noch een rest-België Wallonië-Brussel voldoende zelfbeschikking zal kunnen opleveren voor een levensvatbare regio.

Maar ook voor Vlaanderen heb ik mijn twijfels of een zelfstandig Vlaanderen los van Wallonië een goede oplossing zou zijn. Met Nederland kunnen wij niet aansluiten. De scheiding van de Nederlanden was er met recht en rede gekomen en de Vlamingen zijn ook een Bourgondisch type mens, waartegenover de koelere Nederlanders ook al te lichtzinnig met de taal omspringen en niet voldoende levensgenieters zijn.

Jean-Pierre Chevènement

Jean-Pierre Chevènement (Photo credit: Wikipedia)

Wallonië hoort te beseffen dat de tijd van generaal Charles de Gaulle al lang achter de rug ligt en zijn uitnodiging voor aansluiting van Wallonië met Frankrijk heden niet meer zo opportuun is wegens een vergroting van een arm Noorden van Frankrijk. Jean-Pierre Chevènement en Jacques Attali, tot Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Myard, Marine Le Pen en Jean-Pierre Mélenchon mochten zich ook wel open opstellen tot een verbintenis, maar persoonlijk denk ik dat het beter zou zijn dat Vlaanderen en Wallonië elkaar recht in de ogen kijken en er toe komen om elk hun onafhankelijkheid in volle respect toe te kennen in een overkoepelende gemeenschap of Federaal of Confederaal België. Voor alle partijen zou dit beter zijn als er goede handelsovereenkomsten zouden gemaakt worden onder de regio’s die volledig zelfbeschikkingsrecht zouden hebben.

Zonder een ‘nota-De Wever’ met een aantal concrete voorstellen wilde het CDH de informateur eigenlijk geen informatie geven. Nadien ook niet, zo bleek, want er volgde een non. En dus mag MR-voorzitter Charles Michel als tweede informateur de alternatieve formules aftoetsen, ook de klassieke tripartite. De politieke spelletjes kunnen weer voortgezet worden zonder echt rekening te houden met de stem van de kiezer. De vraag is hoe lang de keizer dit zal willen slikken.

Kris Peeters Ministerpresident Vlaanderen in ActieDe N-VA is er niet in geslaagd om meer dan 30% der stemmen te behalen en zich wiskundig incontournable te maken. Unizo-man Kris Peeters ziet hierin zijn kans schoon om Bart de Wever zijn ploeg wel onder druk te zetten terwijl hij de bevolking doet geloven dat hij niet onder druk wil gezet worden, omdat zulks een houding niet goed zou zijn voor een goede regeringsvorming. Waarom doet hij dat dan zelf wel? In de Kamer zijn de CD&V en het CDH samen niet alleen kleiner dan de N-VA, ze hebben ook zéven zetels minder dan de liberale partijen. De CD&V is zelfs kleiner dan de MR. Toch wensen zij het hoge woord te voeren en doen zij alsof zij nog steeds zoals ten tijde van voor priester Daens het in België voor het zeggen moeten.

De Vlaamse politici en burgers zouden beter in hun geheugen moeten nemen wat er
712 jaar geleden gebeurde rond Kortrijk. Toen verzamelden in die stad duizenden boeren, ambachtslieden en poorters.
Ze stonden aan de vooravond van een dag die de loop van de Vlaamse geschiedenis zou
veranderen. Eén voor één waren die mannen bereid om het ultieme offer te brengen voor een simpel principe: vrijheid.

Ook Kris Peeters herinnerd de burgers er aan dat die vrijheid om zelf te beslissen, om zelf te kiezen welke taal je spreekt, om zelf te besturen, toen op de eerste plaats kwam. Hij mag niet vergeten dat er ook hard werd voor gevochten. Wel herinnerd hij zich en roept hij de mensen op om te herinneren dat 100 jaar geleden de geschiedenis
zich herhaalde.

Opnieuw veranderde de provincie West-Vlaanderen in een al te bloedig strijdtoneel.
Opnieuw was het menselijk leed niet te overzien. En opnieuw gebeurde dat in een strijd om dat universele verlangen naar vrijheid.
Die episodes uit onze geschiedenis mogen wij nooit vergeten. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Het is de taak van de Vlaamse politici hun volk dit nooit te laten vergeten maar ook te laten zien waarom dit zo belangrijk is en waarom als gemeenschap iedereen zich daarin verenigd moet voelen om die vroeger belangen te blijven verdedigen.

Wij mogen niet vergeten welke onnoemelijke prijs betaald is voor onze vrijheid.

Welke offers gebracht zijn om ervoor te zorgen dat wij onze vrijheid niet meer met de wapens moeten opeisen, maar ze kunnen afdwingen met woorden en argumenten.
Vandaag is de Vlaamse autonomie groter dan men 700, 100 of zelfs 50 jaar geleden had durven dromen. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Vlaanderen zag dit jaar weer eens 11 juli voorbij gaan. Het zou een feest van de
Vlaamse dynamiek moeten zijn, maar nog eens ging het als het ware onopgemerkt voorbij en buiten de banken bleven de meeste Vlamingen hun werk doen zoals elke dag in de week.

Ook al mag het Vlaanderen van vandaag staan voor traditie én vernieuwing, globalisering én kleinschaligheid, openheid én zelfbewustzijn, zoals Chris Peeters zo mooi zegt, waar zijn die durvers van Vlamingen gebleven? Waar zijn die ‘mannen met baarden die durven varen’, die ‘mannen met haar op hun tanden’?

File:Locator European Union.svg

Europese Unie

De Vlamingen, Walen, Katharen, Cataloniërs, Basken, e.a. moeten beseffen dat wij beter naar een integraal Europa gaan, waar er gerust onafhankelijke regionale groepen mogen bestaan, maar dit in verenigde samenlevingsvorm in een overkoepelend land als deel van de Europese Unie.

De vrijheid die we vandaag mogen genieten, is niet zo vanzelfsprekend als velen denken. De Unie van een Verenigd Europa heeft hiertoe sterk bij gedragen. Die Europese Unie gaan ondermijnen door weer allemaal kleine eigen of deelstaatjes te creëren is zulk een vrede niet ten goede komend. Als wij niet opletten en mensen als Wilders het volk laten opruien om weer tot afscheiding van Europa en totale eigen zeggingsmacht te komen zullen wij weer tot af zijn en de vrede in onze contreien onder druk brengen.

De mensen moeten eens gaan beseffen dat wat wij de afgelopen jaren hebben kunnen opbouwen in Europa iedereen ten goede komt maar ook vraagt dat iedereen har volle verantwoordelijkheid durft nemen ten goede van de gehele gemeenschap en niet uit egoïsme voor eigen kleine streek gebieden.

Maar elke eigen regio heeft ook wel haar verantwoordelijkheid voor de vele generaties voor hun én aan de generaties na hun om te blijven werken aan een stabiele economisch en ecologisch gezonde regio.

File:Armoiries de la Wallonie.svg

De Waalse Haan

De regio Vlaanderen zou normaal gesproken ook een sterker Vlaanderen moeten kunnen worden. Zij hebben daarvoor nieuwe troeven in handen. Nieuwe bevoegdheden die zij zelf kunnen invullen. die Vlamingen moeten echter de kans grijpen en zich niet laten vloeren door de Walen. als de Vlamingen nu hun tanden niet willen laten zien zullen de Walen er van overtuigd zijn dat de hanen steeds het sterkst zullen zijn en het langst zullen kraaien.

Willen de Vlaamse beleidsmakers wel de handen in elkaar slaan om voordat Vlaanderen te vechten, of zijn zij meer geïnteresseerd om hun eigen toekomst met een postje te verzekeren?

Chris Peeters is zich bewust dat de komende jaren een scharniermoment vormen. Hij beseft dat ze zullen beslissen welke plaats Vlaanderen zal innemen in Europa en de wereld.

Op dit kruispunt in de geschiedenis moet de volgende Vlaamse regering duidelijke keuzes maken. Keuzes die leiden tot vooruitgang, tot structurele groei, tot baanbrekend vakmanschap.
Keuzes die ervoor zorgen dat de 6de staatshervorming in de praktijk een reëel en positief verschil maakt voor élke Vlaming. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Graag zou ik duidelijk willen zien dat de ‘verkozenen van het volk’ ook bereid zijn om die keuzes te zúllen maken.

Waar het om draait, dames en heren, is dat een autonomer Vlaanderen ook een beter, warmer en welvarender Vlaanderen moet zijn. Autonomie is zoveel meer dan een institutioneel begrip. Autonomie betekent dat je mensen, bedrijven en besturen zelf de beslissingen laat nemen die
nodig zijn voor hun toekomst. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Dàt is de vrijheid waar zo lang en zo hard voor gestreden is. En die vrijheid moet de gemeenschap vrijwaren. Hiervoor moeten de verkozen politici eerlijk hun oor te luisteren leggen en zich ook aan hun woord houden, dat de mensen deed stemmen op hen.

De tijd dat politiekers, kerkheren, bedrijfseigenaren alle macht naar hun konden toetrekken en werkelijk alles ten voordele van hun konden bepalen moet voorbij zijn. De Vlaamse en Waalse Christen democraten willen nog graag in die 19de wereld leven en alles voor het zeggen hebben. Zij zijn nog steeds niet bereid om als overheid baan te ruimen, ook al laten sommigen wel geloven dat zij weten dat zij dat moeten doen “waar mogelijk”.

Vlaanderen is vandaag, 712 jaar nadat die duizenden Vlamingen voor het eerst opkwamen voor hun vrijheid, inderdaad autonomer dan ooit. Een autonomie die erkend wordt binnen onze landsgrenzen en daarbuiten.
Dat moeten we blijven uitdragen. Want een autonoom Vlaanderen is géén Vlaanderen dat terugplooit op zichzelf. Dat zou, op een moment dat de wereld alsmaar internationaler wordt, een schromelijke vergissing zijn. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Is het wekelijk zo een goed idee om de Belgische landhoofdstad Brussel nooit los te laten? Waarom willen de Vlamingen er zo aan vasthouden? Is het voor de economische melkkoe van de Europese instellingen?

Vlaanderen zou zich beter concentreren op wat Vlaanderen zelf kan leveren. In de eigen regionen zou zij beter meer erkenning geven aan de vele culturele en
academische vertegenwoordigers die ze rijk is, maar in eigen land niet gewaardeerd worden, terwijl zij de wereld wel weten te veroveren.

Vlaanderen hoeft niet bang te zijn om op eigen benen te staan.

Wij hebben innovatieve ondernemers die onze economische toekomst verzekeren.
In de moeilijke economische tijden die we hebben meegemaakt, hebben we ons bovendien voorbereid op betere tijden. Nu de wind opnieuw in de goede richting draait, staat ons schip klaar om die wind in de zeilen te krijgen.
Met het Nieuw Industrieel Beleid zijn we een voorloper in Europa. Daarmee transformeren we onze industrie, die al sinds de Tweede Wereldoorlog de basis van onze welvaart vormt, tot dé economische stuwkracht van de 21ste eeuw. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

De meerdere regio’s in de Europese Unie moeten zich niet moe maken aan het zich afzonderen, maar moeten zich meer profileren met een eigenheid die open staat tot samenwerking met andere regionen die samen met hun industrie aan de wereld
oplossingen wil aanbieden om de 10 miljard of meer mensen te kunnen samenleven op deze planeet.

Oplossingen op het vlak van gezondheid, voeding, energie en grondstoffen.
Maar die oplossingen, die ontwikkelen we niet geïsoleerd. 16 leidende Europese industriële regio’s hebben zich bij ons gevoegd in het Vanguard Initiative. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

zei Chris Peeters in zijn 11 juli toespraak.

Die kracht van regio’s die samenwerken wordt gehoord. Europa ent haar industrieel beleid vandaag op de voorstellen
die de Vanguard regio’s naar voor schuiven.
Door samen te werken met ieder die onze doelen deelt, komen wij inderdaad vooruit. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

België mist voor het ogenblik dat inzicht om als samenwerkende gemeenschappen onder een federale overheid zich te focussen op de nodige kerntaken, en zich strikt en doortastend met die taken in te laten.

Wanneer gaan die Vlamingen ‘volwassen worden’ en inzien dat

Hoe volwassener en autonomer Vlaanderen wordt, hoe volwassener ook de relaties met de andere overheden zullen worden. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

English: Belgian Minister of the Interior Guid...Chris Peeters mag dan wel vinden dat de Vlamingen trots mogen zijn op de weg die zij  al hebben afgelegd, maar persoonlijk vindt ik eigenlijk dat zij verraad aan hun voorvaders hebben gepleegd. Al die jaren hebben zij zich laten lijmen door hun Franstalige tegenpartijen. Al hun vorige toegevingen leken op niets uit te draaien, toch bleven zij toegevingen doen en geloven in sprookjes.

De christen democraten mogen dan wel vertrouwen hebben in een nieuw tijdperk
omdat zij de bevoegdheden hebben om hun eigen keuzes te maken, maar zijn zij bereid om de juiste keuzes te maken voor geheel het Vlaamse Volk? Zal dat volk evenveel vertrouwen mogen hebben in een nieuw tijdperk zoals zij die beweren slagvaardig te zijn, maar het nog steeds niet voldoende tonen?

+

Voorgaande artikelen:

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

Waar zijn de klauwende Vlaamse leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen

+++

 • Eurocrsis: economische of sociologische oorzaak? #dtv (vanderlubben.wordpress.com)
  kunnen we de huidige crises in Griekenland en Italië terugvoeren op besluitvormingsprocessen van individuen in relatie tot elkaar (sociologie)? Of is sprake van economische wetmatigheden die hen zijn overkomen en waar ze nu, relatie tot elkaar, een antwoord op moeten formuleren? Waarschijnlijk zijn de sociologie en economie van deze crisis niet zo strikt te scheiden. Wat niet hetzelfde is als het belang de scheiding. Want die moeten we wel maken.
 • FW: Realiseren NIMBY zorgvoorzieningen (anaconda15.wordpress.com)
  Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling.
 • Waar maakt u zich druk over, u heeft toch niets te verbergen ? (rakaut.wordpress.com)
  De voorvechter van onze vrijheid,  de geblondeerde voorganger van onze bruin-hemden , vindt het niet kunnen dat er bericht wordt over zijn achterban, dat al plassend in brievenbussen en poepend op stoepen kop stoten uitdeelt aan een ieder die ze geen alcohol wil schenken. Nu valt dit van een partij voor Paria’s en Verwende Vandalen wel te verwachten.
 • Bending immigration statistics (learnenglishinnetherlands.com)
  Met de meeste getallen is het niet waarschijnlijk dat in een land van 17 miljoen mensen elk jaar bijna 6oo duizend immigranten uit de EU krijgt, maar wie weet het met het aantal Bulgaren, het aantal waarvan steeg tussen 2007 en 2012 van 6.000 tot 18.000? Het artikel zegt het nergens duidelijk, dat dat het volle aantal is, hoewel het artikel begint met te zeggen, dat “De meeste migranten die naar Nederland komen, … van binnen de Europese Unie.” Dus is het eerst over het aantal migranten die nu aan het komen zijn?
  +
  Het betekent dat er nog meer Duitsers en Belgen in het land wonen dan alle andere mensen uit de hele EU. Maar, volgens dit artikel is het helemaal geen probleem. Het praat over 300 duizend met geen woord. Ook geen woord over Zuid-Europeanen. Alleen in de kop, daarna niks. Het praat alleen over de 0.1% Bulgaren en Roemenen, en natuurlijk over de Polen.Waarom is het een probleem, volgens het artikel? Omdat “er in Nederland vorig jaar ruim vierduizend EU-burgers waren die een bijstandsuitkering kregen en het aantal neemt … toe.” Dat is 0.068% van alle migranten. Die zegt niks over de 17 miljoen bewoners. Jammer dat het aantal stijgt. Waar leidt dat toe? “We weten nog niet precies hoeveel van hen daar geen recht op hebben”, maar wij moeten denken, dat een paar honderd onrechtelijke bijstandsuitkeringtrekkers meer een heel erg groot probleem kunnen veroorzaken.
 • N-VA in pole-position, Vlaams Belang whipped (deredactie.be)

  The N-VA has met the symbolic challenge of 30 percent of the votes with ease if we look at the whole of Flanders, with a general score of around 33 percent in the Flemish and the federal elections. It is not clear whether CD&V can get hold of 20 percent of the votes.

  It looks as if they will just come short of their dream on the federal level, while they should just make it on the Flemish level. One thing seems quite probable already: if N-VA and CD&V join forces, they have a majority of at least 50 percent of the votes.

  The N-VA (photo: Bart De Wever) is making giant leaps forward compared to the last Flemish regional elections in 2009. Their breakthrough came one year later, in 2010 federal elections, when they had just over 28 percent of the votes. An overall score of 30 percent is now lifting them comfortably over their 2010 result.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Geschiedenis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen

 1. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij | QuestionTime – Vragenuurtje

 2. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij – Questiontime – Vragenuurtje

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.