1 September 2014 naar geïntegreerd leren

Er is nog steeds geen nieuwe regering voor het land maar de schoolplichtigen moesten zich vandaag weer aanmelden om dit jaar te gaan bewijzen wat zij waard zijn in schoolgebouwen die regelmatig getuigen zijn van de non-interest om in de scholen te investeren.

Ook vinden niet alle ouders een plekje dicht bij de kinderen hun thuis om makkelijk regelmatig veilig heen en weer naar de studieplek te gaan. In sommige regio’s vinden niet alle kinderen een school in de buurt. In tegenstelling tot Brussel is er in Antwerpen voor elk kind een plek. Voor acht op de tien in de school van hun eerste, tweede en derde keuze. Twee op de tien moeten het stellen met een plaats verder van huis. Een tweede grote uitdaging is de lamentabele toestand van de schoolinfrastructuur.

English: Picture Hilde Crevits Nederlands: Pic...

Hilde Crevits (Photo credit: Wikipedia)

Blijmoedigheid en optimisme mochten dan al wel afstralen van kersvers Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits haar interviews, zij bracht voor de schoolgemeenschappen toch nog veel te lage cijfers voor hulp mee. Als vroegere minister van Verkeer, en notoir puttenvuller van onze wegen, wacht deze nieuwe onderwijsminister ook de taak om de zeer grote putten te delven die er in Belgisch onderwijsland door het lange jaren verzuim ontstaan zijn.

Maar dit schooljaar zal niet enkel de vele valkuilen vertonen. Die zijn er nu voor haar met hopen. Tijdens de voorgaande verkiezingsdebatten is er heel wat gediscussieerd over de nodige onderwijshervormingen. die ‘praat voor de vaak’ en ‘vele verkiezingsslogans’ hebben nu heel wat politieke slangenkuilen voorgelegd.

De leden die naar een nieuwe regering willen werken hebben duidelijk hun besparingsknuppel aan de massa laten zien en voor hen is onderwijs en gezondheidszorg een sector die niet enkel te veel opslokt maar ook flink zal moeten gaan bezuinigen.

Vanochtend werd ik vroeg wakker door het drukke verkeer. Nochtans zou het voor deze eerste september toch nog een ‘Een klassieke ochtendspits’ geweest zijn.

De leraren van de dagscholen beginnen op de eerste schooldag meestal met een leuk moment voor alle kinderen van de verschillende leerjaren samen. Voor de avondscholen wordt er dan weer een poging gedaan om de leerlingen beter te leren kennen en hun verwachtingen te polsen, en afspraken worden gemaakt zodat iedereen weet waarop en waaraan.

Maar voor de leerkrachten, schooldirecties is het duidelijk dat de regering nog steeds niet klaar is en dat er naar de toekomst toe nog steeds geen duidelijke wijn geschonken wordt door geen enkele partij die zich in België als een ernstige partij uitgeeft. Ook de kiezers kunnen nog niet duidelijk zien hoe hun stem verzilverd zal worden, maar dit lijkt voor vele politici ‘een worst te wezen’ wat die kiezer mag denken. De laatste jaren hebben die kiezers al kunnen opmerken dat er weinig met hun stem rekening wordt gehouden. Maar hoe kan men aan de toekomstige generatie vertrouwen geven voor die politici?

De kinderen van diegene die nu doorgaat als staatshoofd mochten vandaag ook door hun ouders onder begeleiding van een veiligheidsagent hun eerste schooldag tegemoet gaan. Op de commerciële Vlaamse televisiezender VTM melde men gisteren dat die veiligheidsagent vanaf nu een hele dag ook op die school zou gaan verblijven. Ik vraag mij af wat zij daar de hele dag gaan doen. Koningin Mathilde maakte er in  ieder geval een erezaak van om haar oogappels eigenhandig af te zetten aan de schoolpoort.  Ook Koning Filip bracht zoonlief tot op de speelplaats.

Zowat 130.000 leerlingen beginnen voor het eerst op de lagere of op de middelbare schoolbanken. Zij worden geconfronteerd met een aantal wijzigingen, onder meer op het vlak van taal. Zo wordt er ingezet op immersie-onderwijs en is er een plaats voor Frans vanaf het derde leerjaar.

Het nieuwe gewijzigde onderwijsdecreet voorziet ook in het geven taalonderwijs onder bepaalde voorwaarden onder de vorm van immersie-onderwijs (CLIL, wat zoveel betekent als Content and Language Integrated Learning). Dat betekent dat scholen andere vakken dan taalvakken, zoals wiskunde of fysica, mogen voorzien in een andere taal dan het Nederlands. Zulk immersie-onderwijs bestaatin Wallonië al enkele jaren en blijkt wel succcesvol te zijn.

In Vlaanderen zullen een 25 scholen mee op de kar springen, wat neerkomt op ‘slechts’ 1.780 leerlingen die onder andere aardrijkskunde in het Frans of Engels kunnen volgen. Hierbij moet men wel de vraag stellen of die scholen een leerkracht kunnen voorzien die wel degelijk voldoende taalvaardig onderlegd is in die andere taal. Best zou het iemand zijn die de andere taal als moedertaal heeft. Maar met de huidige besparingswoede zie ik dat niet voor haalbaar. Ook moet men beseffen dat in een gemengd taalbad, het niet zo evident is om de vakgerichte eindtermen en het geven van het vak in een andere taal met elkaar te verzoenen.

Bij het departement Onderwijs en Vorming ziet men de toekomst in elk geval hoopvol in. Het nieuwe systeem is nodig om onze achterstand op het vlak van talenkennis weg te werken, zeker als het internationale plaatje in acht genomen wordt. De verwachting is dan ook dat steeds meer scholen in deze onderwijsvorm zullen stappen, zegt Nathalie De Bleeckere van het departement Onderwijs en Vorming.

‘Als CLIL-vakken op een goede manier gegeven worden, zijn ze voor de leerlingen zeker een meerwaarde.’

Daar ben ik ook ten volle van overtuigd en hoop dat naar de toekomst toe ook meerdere scholen voor het geven van vakken in meerdere talen akkoord zullen gaan en deze laten uitvoeren in hun school zonder de belangrijkheid van de eigen moedertaal te verliezen.

+

Vindt ook:

Foto: Koningskinderen zijn klaar voor eerste schooldag

Een nieuw seizoen voor de deur

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Dagboek = Diary, Education, News and Politics, Upbringing and Education and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.