Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers

Prille begin

Als kleine pagadder had ik al twee gedachten in mijn krullenbol hoofd voor wat ik wenste te worden. Het eerste wat ik voorop zag leek toen niet haalbaar, omdat het zou inhouden dat ik niet zou mogen trouwen en al was ik nog maar zes jaar leek dat toch niet zo prettig om geen vriendin te mogen hebben. Het andere idee bracht zulk een oorveeg op en commentaar dat ik het stilzwijgend toch maar bleek hopen om het eens waar te maken een musical ster te zijn.

Zeer hard heb ik er voor moeten vechten om mijn dromen waar te maken. Heel wat onprettige momenten doorkruisten mijn leven door mijn keuze tegen de zin van mijn ouders. Ook lichamelijk ondervond ik heel wat tegenstand en ongelukken. Maar uiteindelijk mocht ik na enkele decennia terugblikken op een 45 jaar in de kunstwereld en mocht ik toch ook niet klagen van hoe ik het er vanaf gebracht had. Heerlijke dagen op de scène blijven mij bij en kunnen niet meer af gepakt worden. (Zalig!)

Beroepsbezigheden voorop

Al tijdens mijn dansloopbaan bleef mijn interesse voor de religie en bleef ik op zoek naar de Waarheid. Uiteindelijk, vreemd genoeg, na twee bijna doodservaringen, werd het hoge tijd voor mij om mij veel ernstiger bezig te houden met dat ‘Geloof”. en zo kwam ik in zekere zin ook terug op mijn eerste kinderwens om God te dienen. Al eerdere jaren was ik tot het bewustzijn gekomen dat de Kerk waar ik in opgegroeid was niet de ware kerk was. Het geloof van de Oud Romaans Katholieke Kerk kwam via een zoektocht langs de Charismatische Katholieke Kerk over de Charismatische Protestantse Kerk en een kijk in verscheidene andere protestantse kerken tot ik vaste voet vond bij de niet-trinitarische Doopsgezinde Gemeenschap der Baptisten.

Tijdens mijn beroepsloopbaan hield ik mij niet zo sterk met het kerkgebeuren in, alhoewel dat ik de kerkdiensten niet trachtte te verwaarlozen. Steeds bleef ik mijn geloof niet onder stoelen of banken steken en naargelang de jaren vorderden zag ik ook meer en meer het belang van het predikingswerk in.

Zoeken naar alternatief

In de jaren 90 bood ik mij aan bij de Vrije Christenen, in mijn zoektocht naar een alternatief voor de meer en meer trinitarisch wordende Baptisten Gemeenschap. De Vrije Christenen keken raar op naar mij die als een van de weinige niet Jehovah Getuige uit het niet-trinitarisch kamp kwam en twijfelden wel aan mijn geloof, terwijl die twee leiders nu beiden van het Christelijk geloof zijn afgestapt, de hoofdleider en stichter van de beweging is Islamiet geworden en de ander is totaal ongelovig geworden. De beweging, ontstaan uit ex-Jehovah Getuigen en misnoegde Christenen van hoofdzakelijk de Pinksterbeweging en verder natuurlijk de standaard staatskerk voor België: de Rooms Katholieke Kerk.

Voor Brabant wisten wij een huiskerk in Zaventem op te richten, die dan ook regelmatig dienst had. Maar toen de leider van de beweging zijn weg niet vond, en grotendeels in verwarring was gebracht geworden door de vele ex-Pinksterbeweging leden, liep de groepering aan de grond bij het afhaken van deze leider. Mijn niet-trinitarische gedachte was te sterk afschrikkend voor de meeste leden en zo viel de hele beweging, die op een bepaald ogenblik meer dan 2220 leden had, uiteen. Met het verdwijnen van de MSN Groepen (2009) bleef er dan ook niets meer over.

Poging tot verzoening en bijeenbrengen

Ik probeerde mensen te verzoenen en diegenen die werkelijk in de Bijbel, het Woord van God  geïnteresseerd waren bijeen te brengen, maar slaagde er niet in. Vanaf 1993 probeerde ik zo mensen te vinden die geboeid werden door de Heilige Schrift en graag dat Woord van God onderzochten.

Op 10 april 2004 maakte ik op Multiply het platform Bijbelonderzoekers waar ik schreef:

Het allereerste artikel voor de Bijbelonderzoekers voor de MSN Groepen en Multiply - Very first article of the Bibleonderzoekers (Bible researchers) or Bible Students for MSN Groups and Multiply. - 2004 April 10

Het allereerste artikel voor de Bijbelonderzoekers voor de MSN Groepen en Multiply – Very first article of the Bijbelonderzoekers (Bible researchers) or Bible Students for MSN Groups and Multiply. – 2004 April 10

Dat overschrijden van de eigen denominatie blijkt in België een van de moeilijkste zaken. Ook de genegenheid voor andersdenkenden is in dit land zeer moeilijk te vinden, maar ook op het net bleek er in het Nederlandstalig gebied daar geen echte plaats voor.

Verzoek tot Verenigen

In 2010 probeerde ik dan verder te gaan en een Vereniging op te richten die de verscheidene Bijbelvorsers of Bijbelonderzoekers bijeen zou brengen. Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie werd een feit en verscheen op Webs.

Openingswoord voor Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie - zomer 2010 - Opening Remarks for Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study - Summer 2010

Openingswoord voor Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie – zomer 2010 – Opening Remarks for Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study – Summer 2010

Uiteindelijk leken er toch niet veel mensen geïnteresseerd om deel uit te maken van zulks een groepering. Met een man en een paardenkop trachtte ik een verenigde zoektocht aan te vatten, maar al gauw bleek het dat het dezelfde mensen waren die al het werk deden en de ‘rest’ passief bleef.

Groot probleem omtrent ons geloof in slechts één God maakte dat verscheidene wetenschappers zich niet bij ons wensten aan te sluiten of niet wensten geassocieerd te worden met niet-trinitariers, omdat hun broodheren trinitariers waren. Dit liet ons in de koude. Het maximum zogenaamde leden dat wij behaalden was 62, waarvan een groot deel niet echt welgemeend met ons betrokken wenste te zijn, maar ons voor andere doeleinden gebruikte.

Uiteindelijk denk ik nu geen tijd, noch geld nog verder te investeren in iets wat klaarblijkelijk toch niet lijkt te werken. Ik denk er dan ook stellig aan om mijn energie verder aan het predikingswerk te besteden en verenigingsmogelijkheden te laten voor wat zij kunnen of mogen zijn. Voor het afsluiten van de Webs website laat ik nog wat tijd zo dat de weinige teksten die er nog op staan op de individuele of andere websites kunnen geplaatst worden.

Ook voor andere sites, zoals Stepping Toes en From Guestwriters blijkt duidelijk hoe de tijd hier¨nog niet rijp is om te samen de hoofden bijeen te steken en gedachten te willen delen zonder daar een vergoeding voor in de plaats te willen krijgen.Velen heb ik wel aangeschreven , maar weinig of geen antwoorden gekregen om hun geschriften op het internet te willen delen met anderen.

Dit vind ik een spijtige zaak, maar toont duidelijk aan hoe onze kapitalistische maatschappij geëvolueerd is naar een zeer egoïstische hebberige maatschappij.

Mijn en andere hun schrijven voor de Vereniging voor Bijbelstudie zal u in de nabije toekomst terug kunnen vinden op op de meer succesrijke WordPress sites: Stepping Toes, Bijbel Studenten en het gelijknamige Bijbelvorsers.

+

Geïnteresseerd in Mijn geloof?: Wat, hoe en wie Christadelphians.

Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen

Laatste dagen voor MSN groepen in 2009

+++

 • Microsoft MSN’s Traffic Is Significantly Down Following Redesign (wmpoweruser.com)
  Looks like Microsoft’s redesigned MSN web portal didn’t go well with consumers. According to sources closes to Business Insider, the redesign had a drastic negative effect on visitor numbers not only to MSN itself but also Microsoft’s search engine Bing. MSN drives significant traffic to Bing via the search bar and search links in content. […]
 • Microsoft MSN’s Traffic Is Significantly Down Following Redesign (microsoft-news.com)
  ComScore reported that MSN’s unique worldwide visitors totaled 3.79 million in September, a significant drop from August numbers. Following that, Microsoft has asked ComScore to bundle all its web products — Bing, Skype, Outlook and so on — under one “MSN” banner. Under this new counting system, total unique worldwide visitor figure for October was up again to 6.77 million.
 • Microsoft’s ComScore Numbers Have Been Changed To Hide A Massive Traffic Collapse (MSFT) (uk.businessinsider.com)
  Microsoft redesigned its MSN web portal, the default Internet Explorer homepage on the 400 million new Windows PCs that are sold each year, in September. In recent weeks, sources have told Business Insider that the redesign had a drastic negative effect on visitor numbers not only to MSN itself but also Microsoft’s search engine Bing (MSN used to send users to Bing results when they clicked on article headlines.)
 • Hoe ga je om met de pers? (slideshare.net)
 • 3 Common Misconceptions About Conversion Rate Optimization That Are Wasting Your Time (shopify.com)
  For ecommerce entrepreneurs who pride themselves on making the most out of every visitor, it’s infuriating to be sold on – and subsequently invest in – conversion optimization tools, only to find after your first split test there were no real lifts at all.
 • He Provides (cjemktd.wordpress.com)
  My God is providing deliverance, restoration and He is making it anew. Not as it was or I hoped for but better because He is good like that. This is my Declaration on this Wonderful Winning Wednesday.
 • Russia’s Supreme court rules Jehovah’s Witnesses from Samara extremist organization | JWnews (jwitness.wordpress.com)
  The Prosecutor’s office of Russia’s Tver region wants the organization’s website shut down
  +
  On May 29, 2014, the regional court of Russia’s Samara ruled in favor of the prosecutor in the case against the Jehovah’s Witnesses. The reason for its submission was the discovery of extremist materials that the organization had kept for mass distribution.The literature included in the Federal list of extremist materials was seized from the premises of the community. As it was noted in the regional prosecutor’s office, last year the prosecutor warned members of the organization on prohibition of extremist activity.
 • Inspiration. You Are a Mighty Person (vjministries.wordpress.com)
  The bible tells that “The one who is in you is bigger than the one who is outside you” Your Jehovah God is much bigger than, all the  universe combined as He is the creator of it all. His presence  makes you mightier along with Him. You are mightier than all the worldly mighties. Praise God for He makes you mightier.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Ballet + Dance/Dans, Dagboek = Diary, Geschiedenis, Religie, Verantwoording and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers

 1. Pingback: Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 2. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Ecclesia website in een nieuw kleedje | Marcus Ampe's Space

 4. Pingback: Bijbelvorsers Blogging annual report and 2015 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Uitnodiging tot onze nieuwssite die een Kijk brengt Op De Wereld | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.