Wereld herdenkt Auschwitz met overlevenden

Ook al waren de regeringsleiders niet individueel persoonlijk uitgenodigd wisten velen gehoor te geven aan de kennisgeving aan hun ambassade dat zij welkom waren. Behalve Vladimir Poetin vond dat hij persoonlijk had uitgenodigd worden en stuurde aldus zijn kat. Hij was wel aanwezig op een Joodse herdenking in Rusland en stuurde zijn stafchef als vertegenwoordiger naar Auschwitz.

In het voormalige naziconcentratiekamp in het zuiden van Polen, waar tussen 1940 en 1945 1,1 miljoen mensen, voornamelijk joden, zijn gedood waren naast 300 overlevenden van Auschwitz bij de herdenking voor de toegangspoort van het kamp regeringsleiders uit bijna vijftig landen, onder wie de presidenten van Duitsland, Polen, Oostenrijk, Frankrijk en Oekraïne, koning Willem-Alexander die een keppel droeg, koningin Máxima en premier Rutte, koning Filip en koningin Mathilde van België met eerste minister Michel en minister Reynders, die hun respect kwamen betuigen voor de gestorvenen en overlevenden van het concentratiekamp en van de hele genocide.

Eerder in de Bondsdag waar elk jaar de bevrijding van Auschwitz ook wordt herdacht had de Duitse president Gauck bij de Holocaustherdenking in het Duitse parlement gewaarschuwd voor het verdringen van de misdaden in Auschwitz. De Duitse partijloze 11° Bondspresident van Duitsland, protestantse dominee, en voormalig anti-communistische mensenrechtenactivist in de DDR, Joachim Gauck zei dat de Holocaust onlosmakelijk met de Duitse geschiedenis is verbonden.

“Er bestaat geen Duitse identiteit zonder Auschwitz”,

verklaarde hij in de Bondsdag.

“De herinnering aan de Holocaust is een zaak van iedereen die in Duitsland woont.”

Hij uitte ook kritiek op de manier waarop de jonge Bondsrepubliek en het communistische regime in de DDR omgingen met de geschiedenis en met de overlevenden van de concentratiekampen.

Gauck sprak van

“de onwil om het verleden onder ogen te zien en getroffenen schadeloos te stellen”

en noemde dat beschamend.

Auschwitz Birkenau - Gate to hell. - Poort naar de hel

Auschwitz Birkenau – Gate to hell. – Poort naar de hel

In Auschwitz begon om 09.30 uur de herdenking van de bevrijding van het voormalige vernietigingskamp op 27 januari 70 jaar geleden, met het neerleggen van kransen bij de zogenoemde dodenmuur, waar vroeger executies werden voltrokken.

Aan het einde van de ochtend werd in de plaats Oswiecim, net buiten het kamp, een kerkdienst met overlevenden gehouden.

Railway tracks leading into the Auschwitz conc...

Trijnsporen die leiden naar de plek der verdoemenis in Auschwitz Concentratiekamp – Railway tracks leading into the Auschwitz concentration camp (Photo credit: Wikipedia)

De Poolse president Komorowski bracht het openingswoord voor de grote ceremonie, die slechts op zeer weinig westerse televisiezenders rechtstreeks werd uitgezonden, om 15.30 uur met dankwoord voor de Russische soldaten die Auschwitz hebben bevrijd.

Bij de herdenking hielden drie overlevenden een toespraak. Ze herinnerden aan de gruweldaden die het nazi-regime in Auschwitz pleegde.

Roman Kent (85) voorzitter van the American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants, was een tiener toen hij werd gevangen gezet in Auschwitz. Terwijl hij sprak op dinsdag, worstelde hij om zijn emoties onder controle te houden.

“Hoe kan ik de geur van brandend vlees vergeten die voortdurend de lucht vulde?”

zei hij in met bevende stem als tranen rolden over zijn wangen.

Of het hartzeer van kinderen losgerukt uit hun moeders armen door hun beulen? Die kreten van terreur zullen weerklinken in mijn oren, totdat ik neer gelegd ben om te rusten.

Hungarian Jewish children and an elderly woman...

Hongaarse joodse kinderen en een oudere vrouw op weg naar de gaskamers van Auschwitz-Birkenau (1944), veel kinderen en ouderen werden direct na aankomst vermoord en werden nooit geregistreerd – Hungarian Jewish children and an elderly woman on the way to the gas chambers of Auschwitz-Birkenau (1944), many children and elderly were murdered immediately after arrival and were never registered (Photo credit: Wikipedia)

 

‘Zeventig jaar na datum zit de dagelijkse gruwel nog steeds in mijn geheugen gegrift’,

getuigde hij en verwees naar de verschillende gewapende conflicten in de wereld en de recente opflakkering van antisemitisme in Europa.

‘Het volstaat niet dat we deze gruwel niet vergeten, het is cruciaal dat we handelen.’

‘Het is onze gemeenschappelijke plicht – van de overlevenden en de wereldleiders – om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er gebeurt als vooroordelen en haat de kans krijgen te bloeien’,

besloot Kent.

Hij riep op tot een 11e gebod.

Je mag nooit een omstander zijn“.

‘Het is onze gemeenschappelijke plicht – van de overlevenden en de wereldleiders – om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er gebeurt als vooroordelen en haat de kans krijgen te bloeien’,

besloot Kent.

Eveneens gaf hij dat hij wel eens meer bevraagd werd hoe lang hij daar gezeten had. Dit zij hij kon hij niet zozeer herinneren, daar elke seconde wel een uur leek, en elke minuut wel een dag leek. Wanneer elke dag net een jaar was en een maand wel een eeuwigheid duurde hoeveel eeuwigheden kon een mens dan wel in zijn ene leven meemaken? Daarop had hij ook geen antwoord.

Dit vond ik wel een pakkend getuigenis dat ons moet doen inzien in welke mate die aangebrachte gruwel een eeuwigdurende marteling en oneindige hel voor die mensen heeft veroorzaakt, zelfs voor hen die aan de hel wisten te ontsnappen.

Auschwitz Birkenau - A huge place where people had to look every second into the face of life and death - een onnoemelijk grote verschrikkelijke plaats waar men elke second leven en dood in de ogen moest zien

Auschwitz Birkenau – A huge place where people had to look every second into the face of life and death – Een onnoemelijk grote verschrikkelijke plaats waar men elke second leven en dood in de ogen moest zien

De Bevrijdingsdag van Auschwitz is tien jaar geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Holocaust Memorial Day, de dag waarop wereldwijd alle slachtoffers van de Holocaust en andere genociden worden herdacht.

Vandaag moeten wij er voor zorgen dat ook morgen nog naar Auschwitz zal worden gekeken als  het universele symbool voor de ontoelaatbare massamoord op onschuldige burgers. De jongeren van vandaag en hun nageslacht zullen er moeten aan blijvend herinnerd worden welke de gevaren zijn van propaganda en waartoe een enggeestige zelfzuchtige gedachte kan leiden. Ook al dacht men dat van de ruim 1,5 miljoen mensen die tijdens de oorlog naar Auschwitz zijn gedeporteerd, die 1,1 miljoen om het leven gebrachten wel de laatste slachtoffers van genocide zouden zijn op zulke schaal, hebben wij al zeer snel na die gruwel oorlog weer andere oorlogen gezien waar men gelijkaardige gruweldaden zonder schroom afleverde. Congo en ex-Joegoslavia met Servië als grootste struikelblokken.

Erg genoeg kunnen wij de laatste haren door de economische crisis weer een opflakkering zien van nationalisme en volkeren haat. Ook nu zien wij een enorme toename van haat tegen bepaalde godsdienstgroepen, waarbij de Joden weer eens kop van jut zijn, maar nu hebben niet-trinitarische gelovigen, zoals de Jehovah Getuigen en Christadelphians in bepaalde streken het niet makkelijk. Eveneens zijn de Roma in meerdere landen schuin bekeken en worden zij meermaals weggejaagd.

In het Westen hebben seksueel anders geaarden zoals homoseksuelen misschien minder te vrezen, maar in Afrika en in het Oosten lopen zij nu meer gevaar dan een eeuw geleden. fundamentele groepen dreigen in verscheidene landen hun eigen dictatoriale wil op te leggen en geen levenskansen te geven aan politieke gevangenen en anders gezinden. Nu worden zij daar wel niet direct naar de gaskamers gestuurd, want foltering light hen meer vooraleer over te gaan tot onthoofding in het openbaar of voor de camera zodat de beelden de hele wereld kunnen ingestuurd worden. Vandaag komen er nog steeds te veel mensen om in gevechtstoestanden, door honger, ziekte, uitputting of bij executies.

Bij de bevrijding door het Russische Rode Leger op 27 januari 1945 was een deel van het kamp nog intact, omdat de nazi’s niet genoeg tijd hadden om alle sporen van de massavernietiging uit te wissen. De Russen troffen in het kamp zo’n 8000 overlevenden aan, de meeste sterk verzwakt.

Veel van de overlevenden blijven niet meer over en voor de meesten zal de herdenking van 27 januari 2015 de laatste grote herdenking zijn die zij nog zullen hebben kunnen mee maken. Vandaag hadden deze overlevenden nog een stem on ons te waarschuwen voorzichtig te zijn en niet te geloven in sprookjes dat zulk een gruwel niet meer zou kunnen voorvallen. Zij waarschuwden voor de gang van zaken hier in het Westen welke tekenen aan de wand zijn om voorzichtig te zijn.

Met  recht en rede werd er ook in Nederland bij de herdenking van de bevrijding van Auschwitz afgelopen zondag bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark in Amsterdam ongerustheid uitgesproken over het oplevend antisemitisme. Voor het spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ van Jan Wolkers waarschuwde Jacques Grishaver, voorzitter van het organiserende Nederlandse Auschwitz Comité, voor de terugkeer van antisemitisme in Nederland.

Vice-premier Lodewijk Asscher reageerde op de angst dat Jodenhaat zal opleven:

“We mogen niet wegkijken bij antisemitisme en discriminatie. De waarschuwing van Auschwitz is ook vandaag geldig.”

Hij was niet de enige die op deze herdenkingsdag bij de ceremonie in het verleden keek en vergeleek met wat er nu gebeurt. Hij zei dat de nazi’s gehandeld hadden met de medeplichtigheid van de meeste landen in Europa, en waarschuwde dat de Joden weer geviseerd waren in Europa omdat ze joden waren.

Joodse bedrijven en synagogen worden aangevallen. Het lijkt meer op 1933 dan in 2015.”

Over antisemitisme en Israël, de heer Lauder zei:

“Al decennia lang werd de wereld gevoed met leugens over Israël … dat Israël geen bestaansrecht heeft. We hebben allemaal geleerd dat wanneer je een leugen drie keer verteld en er geen reactie is, die leugen de waarheid wordt.”

Vice-president Joe Biden zei,

“We markeren deze mijlpaal op een moment dat er te veel harten op te veel plaatsen nog vol van de haat zijn die streeft naar onschuldig leven te elimineren op basis van religie, etniciteit of identiteit. Recente gewelddadige aanvallen tegen Joden in Frankrijk en elders in Europa maken onmiskenbaar duidelijk dat de plaag van antisemitisme blijft bestaan en moet worden geconfronteerd.

“Tom Lantos, een overlevende van de Holocaust, die met eer het Amerikaanse Congres heeft gediend, placht te zeggen:
‘Het vernisje van beschaving is flinterdun. Wij zijn de bewakers. We kunnen nooit rusten.’
We moeten de woorden ‘nooit weer’ terug winnen. Het moet meer zijn dan een klaagzang zijn. Het moet ons streven blijven. “

Met hun meeslepende verhalen van nachtmerries en flashbacks van misschien wel de meest verschrikkelijke levenservaring in de geschiedenis van de mensheid, brachten de overlevenden van de Holocaust vooral een zeer sterke en krachtige boodschap,

Laten we niet vergeten, zodat dit zich nooit kan herhalen.


De ceremonie werd afgesloten met de overlevenden, die werden bekroond met medailles, en de geassembleerde hoogwaardigheidsbekleders die kaarsen
plaatsten ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust, symbolisch gerangschikt in een rechte rij die heette

een streep onder de geschiedenis.

Auschwitz Birkenau

Auschwitz Birkenau

°

Videos van de herdenking

Video 1: Russen die kampen bevrijdden, geloofden hun eigen ogen niet

Video 2: Overlevende Auschwitz: “Hoeveel eeuwigheden kan een mens hebben?”

Video 3: Overlevende Auschwitz: “Hoe kan ik ooit geur van brandend vlees vergeten”

+

Video4

Auschwitz herinnerd 70 jaar na de bevrijding de mensheid op zijn meest onmenselijke kant – Channel 4 News
Aan de vooravond van herdenkingen ter markering 70 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd, Matt Frei praat met overlevenden en de kleinzoon van de kampcommandant.


*

Video 5

Overlevenden van Auschwitz 70 jaar later pleiten voor onze kinderen hun toekomst

Aan de poort van de dood, hebben de overlevenden van AuschwitzBirkenau 70 jaar herdacht sinds hun bevrijding van de nazi-Duitse vernietigingskamp in Polen.
*

Video 6
De Holocaust herdenkend: Auschwitz en London herinneringsdiensten

Als overlevenden van Auschwitz nazi-vernietigingskamp de 70e verjaardag van de bevrijding herdachten met een pleidooi voor een einde te maken aan de genocide over de hele wereld, sprak de minister-president op een herdenkingsplechtigheid in Londen. David Cameron zei dat het moderne Groot-Brittannië geen excuses voor het antisemitisme mag toe laten en onthulde plannen voor een nationaal gedenkteken voor de slachtoffers van de Holocaust.
*

Video 7

Auschwitz overlevenden 70 jaar later herenigd

Precies 70 jaar geleden vandaag, werd het concentratiekamp Auschwitz in Polen bevrijd door Russische soldaten. Het was het grootste kamp van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en haar naam is voor altijd verbonden met het nazi-plan om de Europese Joodse bevolking uit te vegen. Meer dan een miljoen mensen, de overgrote meerderheid van hen Joden, werden er gedood
*

Video8

Ceremonie herdenkt 70 jaar geleden sinds Auschwitz bevrijding

Auschwitz overlevenden keren terug om 70 jaar sinds de bevrijding van het nazi-vernietigingskamp te herdenken . Ivan Watson geeft verslagn.

°

+

Voorgaande: Zwarte bladzijde 70 jaar bevrijding – Herdenking Auschwitz

Een Engelstalig verslag / An English report: World remembers Auschwitz survivors

++

Lees ook:

 1. Welkom op de Stichting Auschwitz site – vzw Auschwitz in Gedachtenis
 2. Tijdschrift: Getuigen tussen geschiedenis en herinnering
 3. Auschwitz, 27 januari 1945
 4. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 5. Zorg over nieuw antisemitisme domineert Holocaustherdenking
 6. ‘Geen Duitse identiteit zonder Auschwitz’
 7. Wereld herdenkt Auschwitz met overlevenden
 8. ‘Ik weet niet hoe lang ik in Auschwitz zat, elke dag leek een eeuwigheid’
 9. De Vredesweek vraagt Internationale Gemeenschap Verantwoordelijkheid te nemen
 10. Vredesweek 2012 en Responsibility to Protect (R2P)
 11. 2012 mensenrechten rapport – 2012 Human Rights report
 12. Kritiek op Israël niet gelijkstellen met antisemitisme
 13. Websites Pius X genootschap verspreiden antisemitische propaganda
 14. Palestine, Israel, God’s people and democracy
 15. Holocaust Seminar – What made me want to go to Poland.
 16. Holocaust remembrance statue not desired
 17. Yad Vashem: Remembering the Past, Shaping the Future
 18. Stand Up
 19. Anti-Semitism ‘on the rise’ in Europe

+++

 • Survivors, royalty, presidents mark Auschwitz liberation 70 years on (newsinfo.inquirer.net)
  Moscow has explained the absence of President Vladimir Putin by the fact that he had not received an official invitation.But the Auschwitz-Birkenau Museum, which is organizing the event, said no politicians were formally invited this year as it decided to focus on the ever dwindling number of ageing survivors.
  Putin was also not expected to attend Auschwitz memorial ceremonies that are being held at the same time in the Czech capital Prague.
  Moscow-friendly Czech President Milos Zeman had invited his Russian counterpart to the event organized by the European Jewish Congress at the site of the former Nazi camp of Terezin (Theresienstadt).The Federation of Czech Jewish Communities protested against Putin’s participation in the January 27th ceremonies, also marking the United Nations’ International Holocaust Remembrance Day.
  “The system introduced and embodied by Vladimir Putin does not respect international agreements, and has been aggressive towards neighbors using force to occupy the territory of a neighboring state,” the federation said in a statement alluding to Russia’s 2014 annexation of Ukraine’s Crimean peninsula.Putin had attended the 60th anniversary of the Auschwitz liberation in Poland a decade ago along with several Red Army soldiers who took part in the actual event.
 • Auschwitz survivors meet on 70th anniversary of liberation (sfgate.com)
  More than a hundred former prisoners and Polish President Bronislaw Komorowski together placed flower wreaths under the Execution Wall in the the former Nazi camp, Xinhua news agency reported.
  Placing a wreath made of white and red carnations, symbolising Polish national colours, was the first part of commemorative events in the 70th anniversary of the camp’s liberation, which is also the International Holocaust Memorial Day.
  Former prisoners and other participants went through the main gate that sports the slogan “Arbeit macht frei” (Work makes you free) written on it. Many wore characteristic clothes with white-blue stripes symbolising the striped camp uniforms the prisoners were forced to wear.
 • Survivors mark Auschwitz anniversary (msn.com)
  The Execution Wall is located in the courtyard of Block No.11 and since 1941 was a place where the SS men carried out executions by shooting thousands of prisoners, mostly of Polish origin. It is also the traditional place for paying tribute to the Auschwitz victims.
 • A Doll In Auschwitz (blogs.timesofisrael.com)
  As I wandered through it a few years ago, I was struck by one of the exhibits: a broken, decapitated child’s doll, resting on purple sheets inside a glass case containing children’s clothes, socks and shoes.
  Around the doll’s neck was a slightly askew black bow tie. A black belt with a silver buckle was cinched around its tiny waist. Part of its head was in plain sight, lying discarded on one side. A wig and a portion of its scalp could be seen on the other side.
  Of all the heart-rending sights I came upon here, this one had the greatest effect on me.
  A simple doll whose provenance may never be known.
  As the father of two grown daughters, Mia and Lauren, I was struck by this forsaken doll, which probably belonged to a Jewish girl who never left Auschwitz.
 • Survivors Gather at Auschwitz-Birkenau to Commemorate its Liberation (voanews.com)
  German Chancellor Angela Merkel said Monday it was a “disgrace” that Jews in Germany faced insults, threats and violence. Merkel joined survivors in a commemorative ceremony marking the 70th anniversary of the liberation of the most notorious Nazi death camps of World War II.
  Before departing for Poland, German President Joachim Gauck told the parliament in Berlin the lessons of the crimes of Auschwitz were “woven into the texture of our national identity.” From the “guilt and shame and remorse” of the Nazi genocide, modern Germany has become a champion of human rights and equality, he said.
  Other world leaders and dignitaries, the presidents of Poland, Israel, and France, Pope Francis and U.N. Secretary General Ban Ki-Moon, have marked the occasion.
 • Putin Won’t Attend Commemoration of Auschwitz Liberation (nytimes.com)

  Pawel Sawicki, chief spokesman for the Auschwitz-Birkenau State Museum in southern Poland, said Mr. Putin had no reason to feel snubbed since no heads of state were specifically invited to the Jan. 27 event.

  “What we did was send notice to the embassies of all European Union nations as well as to the countries that have contributed to the museum, which includes Russia, asking how many people they would be sending and who would be the head of their delegation,” Mr. Sawicki said.

  The answer that the museum received from the Russian Embassy in Warsaw, he said, was that its ambassador to Poland would lead their delegation.

  Mr. Putin’s absence, though, will avoid a potentially awkward scene. Relations between the two nations have been chilly since the outbreak of the Ukraine conflict in late 2013. Poland has been especially outspoken in calling for more sanctions against the Russian government over the crisis.

 • Holocaust Memorial Day: Auschwitz-Birkenau iGraphic (belfasttelegraph.co.uk)

  Auschwitz-Birkenau is the most infamous of all Nazi camps, and its victims will be commemorated on January 27 — Holocaust Memorial Day — the date of its liberation by Soviet troops in 1945. Over 1.1 million people were murdered at this site, over 90% of the victims being Jewish.

 • Ukraine and Auschwitz: history and politics (euromaidanpress.com)

  On the eve of the notable date, Russia initiated a resonant diplomatic scandal, which used the words of the Polish Minister of Foreign Affairs Grzegorz Schetyna said in an interview to Polish Radio on January 21, particularly, when he said that the death camp in Oświęcim was liberated by Ukrainians, the soldiers of the First Ukrainian Front, and they had been the ones to open the gates of the camp. In response, the Russian MFA accused Warsaw of blasphemy, cynicism and “historical vandalism,” as, they claim, the Soviet army had included representatives of many nations. The head of the Duma Committee for Foreign Affairs Alexey Pushkov stated that Ukrainians had freed Europe within the ranks of the Soviet army together with Russians, and the only person to distinguish them from the rest would be Schetyna. The official statements were supported with real hysterics in the pro-government Russian media (which constitute about 99 percent of the whole today), claiming that the Red Army had only included 16 percent of Ukrainians and two-thirds of it had been Russian.

 • Polish people aware of multinational makeup of troops that liberated Auschwitz (tass.ru)
  Katarzyna Pelczynska-Nalecz said on Thursday
  “I’d like to stress definitively and unambiguously a great distance separating our country from the political games around Auschwitz-Birkenau,” Pelczynska-Nalecz said. “The Polish authorities are treating that place, its liberation and the tragedy that unfolded there with utmost seriousness and duly respect.”
  “This is a sacred place for us,” she said.
 • Curt Herzstark and a remarkable machine. (thelondonuniversity.com)
  Curt’s mother was a Catholic Christian, however his father was Jewish. Under the Nazi’s Nuremburg Laws of 1935 this made Curt a Mischling in the first degree. This mixing of ‘Aryan’ and Jewish blood was, in the eyes of the Nazis, potentially more dangerous than someone with two Jewish parents. Dr Gerhard Wagner, leader of the National Socialist German Physicians’ Federation, believed such people were more dangerous because “their mix of German and Jewish blood would enable them to lead the state’s enemies ‘with the skill of Aryans’” . The unification of Germany and Austria was therefore potentially disastrous for Curt and his siblings.
 • Germans have skeptical view of Israel, majority want to put past behind them: study (theglobeandmail.com)
  Seventy years after the liberation of Auschwitz, some 58 per cent of Germans say the past should be consigned to history, while three-quarters of Israelis reject the idea of putting the past behind them.Some 48 per cent of Germans also say their opinion of today’s Israel is poor and the Germans’ view of the Israeli government is even worse, with 62 per cent expressing a negative opinion.
 • Auschwitz 70th anniversary: time-lapse of sunrise over camp on Holocaust Memorial Day (telegraph.co.uk)
  By the end of the Holocaust, six million Jewish men, women and children had perished in ghettos, mass-shootings, in concentration camps and extermination camps.
 • Auschwitz Foundation close to endowment goal (jta.org)
  In advance of the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz, the Auschwitz-Birkenau Foundation said it has nearly reached its approximately $156 million campaign goal.
  The total of $140 million includes $9 million in newly announced donations from six leading philanthropists, the foundation announced last week.
  The campaign was created in 2009 by the independent foundation to fund a perpetual endowment to preserve the authentic remains, buildings, ruins, artifacts, documents and artworks at the Auschwitz Memorial, which includes the Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau Nazi camps.
  Jacek Kastelaniec, director general of the Auschwitz-Birkenau Foundation, calls Auschwitz a symbol of the Holocaust.
  “It is also a one-of-a kind educational facility where young people may learn about the terrible outcomes of anti-Semitism, racism and hatred,” he said. “The Auschwitz-Birkenau Foundation’s sole purpose is to make sure that the authenticity of this unique memorial will survive so next generations will be able to understand what the words ‘never again’ mean.”

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Geschiedenis, Nieuws en politiek, Religie, Visuals (Video, Photo, Cartoon), Waarschuwingen, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Wereld herdenkt Auschwitz met overlevenden

 1. Pingback: World remembers Auschwitz survivors | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België | From guestwriters

 3. Pingback: Wanneer Joden uitschelden een routine werd | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.