Niet aangevreten oogst en bulkvoorziening

Sommigen vinden dat bestrijdingsmiddelen noodzakelijk zijn als je een grote oogst wilt die niet aangevreten is (lees; er zo goed mogelijk uit ziet) {zo denkt ook een Marjolein (niet te verwarren met mijn echtgenote) een wereldbewoner die schrijft met ‘Zoete regen’ in Bestrijdingsmiddelen in ons voedsel}

Nederlands: 'Slak met muzikaal spoor': bronzen...

‘Slak met muzikaal spoor’: bronzen kunstwerk door de kunstenaar Paul Amey (niet de gelijknamige triatlonloper maar de kunstenaar!). (Photo credit: Wikipedia)

Het mag ons verheugen dat meer mensen beginnen in te zien dat onze wereld wordt bedreigd. Erg is het dat het zo ver mocht komen dat wij nu al vele ongemakken ondervinden door de vervuiling die op ons bord is gelegd door het onzorgvuldig omgaan met grondstoffen door vorige generaties.

Marjolein  van Zoete regen schrijft op haar blog over klimaatverandering en dan vooral over welke stappen wij, als individu kunnen nemen om minder schadelijk te leven. Het is ontstaan vanuit haar eigen vraag naar duidelijkheid over het milieu en klimaatverandering. Zij is zich er bewust van dat het probleem duidelijk is en dat er iets moet gebeuren ook. Maar zij vraagt zich ook af wat de concrete stappen kunnen zijn die we als individu kunnen nemen.

Daarop zou ik zeggen eerst en vooral zo veel mogelijk natuurlijke producten van eigen streek te kopen. Kweken in eigen tuin is niet altijd mogelijk en niet altijd gezond, dar wij moeten rekening houden met de lucht en grond vervuiling. In onze overbevolkte of volgebouwde gebieden is er al veel grond zo vervuild geraakt dat de gevaarlijke mineralen of metalen alsook chemicaliën zo in het voedsel kunnen geraken.

Voor gelovigen in een Soevereine Maker is het heel duidelijk en horen wij de schepping van de Elohim te waarderen en er respectvol mee om te gaan. Probleem met onze maatschappij dat de meeste mensen lak hebben aan God en gebod en liever hun eigen gang gang met hun eigen ‘ik‘ voorop gesteld.

Maar voor zij die niet geloven in de Schepper God is het ook belangrijk dat zij in symbiose met de natuur leven. Ook voor hen komt het er op aan dat zij in evenwicht met de natuur leven. Ook zij moeten er op toe zien dat zij, ten behoeve van de nakomelingen, hun omgeving niet vervuilen. Daarom is het ook belangrijk hoe zij omgaan met de grondstoffen en verpakkingsmaterialen maar ook met al de hebbedingetjes, zoals mobieltjes, visuele en audio middelen, etc., die niet zomaar, telkenmale iets nieuws uit komt, moeten vervangen worden.

In de vroegere jaren hebben wij al meermaals initiatieven gezien van verpakkingen trachten te vermijden. Wijzelf hebben daar ook enkele jaren mee geprobeerd om zo plastiek te vermijden, maar als consument zagen wij uiteindelijk ons afgestraft en betalen voor het gewicht van ons zelf voorziene verpakking. Moest de verkoper de weegschaal op nul zetten met onze bewaardoosjes er op en dan de producten afwegen zouden wij er geen bezwaar tegen hebben, maar dat zagen wij meermaals niet gebeuren.

Volgens Marjolein van Zoete regen is in Nederland ook een beweging opgang gebracht naar vergelijk met de supermarkt keten Original Unverpackt waarbij de verpakking buiten beschouwing gelaten wordt en je alleen betaald voor de producten, wat dan correct is. {Verpakkingsloze winkels}.

Robuust claimt de eerste verpakkingsvrije winkel van België te zijn, maar daarbij vergeten zij de vele initiatieven op dat vlak van de jaren 70 en 80 van vorige eeuw, maar dat lijkt voor de meeste mensen wel een eeuwigheid geleden. Robuust in Antwerpen is er in deze ‘wereld vandaag’ waar de verspilling nog groter geworden is dan 20-30 jaar geleden. Zij willen het probleem van afval en vervuiling aanpakken bij de bron en vermijden door het weglaten van verpakking de noodzaak aan recyclage. Dit bespaart natuurlijke rijkdommen, vermindert de CO2 uitstoot, vermindert voedsel overschotten, verkleint de afvalberg en stimuleert de lokale economie omdat streekproducten steeds voorrang krijgen!

Wij kunnen slechts hopen dat daar kwalitatieve, eerlijke, lokale en biologische producten aangeboden worden zonder verpakking aan een eerlijke prijs.

In het huidige Nederland kon het heropgeroepen concept niet achterblijven. Wim van Dijk kwam met het idee een soortgelijke winkel te openen. Bij zijn Bag&Buy (in Utrecht) zou men zelfs gewoon dingen kunnen uitproberen zonder er meteen een bepaalde hoeveelheid van te moeten kopen.

Wim van Dijk ontdekte in Amerika dat Wholefoods, een biologische supermarkt, al sinds de oprichting in elke supermarkt een afdeling “bulk foods” heeft. In België hebben in de jaren 80 van vorige eeuw de meeste supermarkten zulke bulk foods afdelingen uitgeprobeerd maar zijn er wegens hygiënische redenen mee gestopt. In de States waren winkeleigenaren met het terug gebrachte ‘bulk food’ wel enthousiast omdat het goed verkocht en het een lang gekoesterde wens was van klanten. Wim van Dijk werd gegrepen door de mogelijkheden en zag zo’n soort winkel in Nederland voor zich en zo begon hij er aan als vijftiger en een ervaren ondernemer die als als franchisemanager van 160 kleinere winkels geleerd heeft hoe een franchiseorganisatie werkt.

Hij is niet de enige in Nederland met een verpakkingsloze winkel die past in de tijd van bewuster kopen en bewuster keuzes maken.  Tonny en Dorothea van Opgeweckt Noord (Groningen) hebben jarenlang ervaring in de AGF branche en met biologische producten. De meest “vreemde” groenten zijn door hun handen gegaan. Zij wensen ook in hun keuken seizoensproducten aan te bieden en daardoor variatie doorheen het jaar.

In België hebben de laatste tien jaar de biologische speciaalzaken het moeilijker en moeilijker gekregen doordat de grootwarenhuizen ook op de biologische kar zijn gesprongen. Vooral de komst van de bio-shops van ketens, zoals de Colruyt, zijn nefast geworden voor het lokaal aanbod. Maar toch mogen wij hoop hebben voor een opflakkering voor hervulbare, natuurlijke, seizoensgebonden, verpakkingsvrije voedingswaren. Meerdere zaken in België beginnen ook speciale ‘klantgebonden verpakkingen’ aan te bieden. Omdat iedere klant anders is en andere behoeften heeft bieden zij u beslissingsvrijheid in hun manier van inkopen, maar voorzien toch een voorstelpakket met daarbij geleverde recept zodat de mensen na het werk gewoon met de bijgeleverde recepten een fijne maaltijd kunnen maken met de verse producten die altijd anders zijn en zo voor variatie op de eettafel zorgen.

File:Healthy Red Tomatoes are Wet and Organic.png

Tomaat tegenwoordig een van de meest populaire culturen dankzij de waardevolle voedzame en dieet eigenschappen.

Omdat lokale kwekers of bio-enthousiasten kwaliteitsvolle producten willen leveren aan een haalbare prijs weten zij meer mensen te bekoren om natuurlijker te gaan eten volgens de seizoenen en met een minder grote ecologische voetafdruk. Samenwerking is daarbij het grootste sleutelwoord voor de leveranciers. Eenieder die geniet van gezonde en natuurlijke producten zal er ook bereid toe zijn om ietsje meer te betalen indien nodig. In ieder geval zijn die consumenten niet gediend van de prijzenslag in de supermarkten waar nu met vleesproducten aan de meeste absurde braderij prijzen  wordt geprobeerd klanten te winnen.

Meer mensen worden ook bewust dat al die additieven de mens alleen maar verzieken en dar begint men ook initiatieven te zien van winkeltjes die daarop inspelen zoals glutenvrije of suikervrije producten. Het werd tijd dat meer mensen er gaan op toe zien om bewaarmiddelen, kleurstoffen, zoetstoffen en suiker onder controle te houden door ze danig te beperken. Vele stoffen die worden toegevoegd aan de voedingswaren mogen ze misschien wel langer doen goed uit zien, maar zijn dan niet bepaald tekens van een gezondere voeding, integendeel.

Vandaag stellen wij echter vast dat nog veel mensen hun ogen moeten geopend worden, maar wij kunnen slechts hopen dat de jongeren via hun doorgeefluikjes van sociale media nu wel vlugger die initiatieven leren ontdekken waarbij zij mee kunnen bijdragen tot het noodzakelijke beter omgaan met onze grondstoffen en met ons eigen wezen waarvoor gezonde voeding onontbeerlijk is.

Het is zeer mooi dat er nog steeds een rijke variëteit aan voedselkeuze is. Met een uitgebreid lokaal aanbod moet het ook nog mogelijk zijn om we elke dag iets lekkers en anders op het bord te brengen. De lijst van dingen die we als burgers, consumenten of gewoon als eters kunnen doen, is eindeloos, maar vergt een bereidwilligheid van de consument. Heden moeten wij er meer bewust van zijn wat wij eten of willen eten en hoe wij welke producten aan onze tafel willen laten komen. We kunnen bijvoorbeeld stilstaan bij het voedsel dat we kopen, en waar we dat doen: eerder naar boerenmarkten dan naar supermarkten gaan, minder vlees eten, en bio-, lokaal en seizoensgebonden groenten en fruit kopen. We kunnen voedselverspilling tegengaan door alle eetbare delen van de groenten die we kopen te gebruiken. We kunnen zelf voedsel telen op ons balkon, in onze tuin of op ons dakterras.

Misschien is het niet slecht dat wij opmerkelijke blogs van die oude groenten als nieuwigheden of geweldige ontdekkingen voorstellen. Zo zullen wij terug mensen zien die de gewone producten van hier weer gaan leren kennen en appreciëren. Allerlei soorten wortelen, rapen en in de supermarkt bijna niet te vinden inheemse vruchten mogen wie weet de revue weer passeren en weer geliefd worden.

Maar de regeringen moeten er ook aan mee helpen dat hun ingezetenen meer bewust zullen leven. Naast de regeringen moeten ook investeerders en bedrijven wakker worden, en hun steun aan de industriële landbouw verschuiven ten voordele van de ecologische landbouw. Zo kan de verandering diepgaand en langdurig worden.

Het is perfect mogelijk de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren zonder chemicaliën. Ecologische landbouw beschermt de bodem tegen erosie, vervuiling en verzuring. Giftige chemische pesticiden zijn een onnodig gevaar voor mens en natuur. Zo hebben bepaalde bestrijdingsmiddelen onaanvaardbare risico’s voor bijen of andere insecten die bestuiven. Met ecologische landbouw kan je ziektes en onkruid beheersen zonder chemische pesticiden.

Biodiversiteit is belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Een mix van verschillende bomen, gewassen en variëteiten op een veld houdt het water langer vast in de bodem tijdens periodes van droogte, en vermindert de erosie bij overstromingen.

De ecologische landbouw kan er toe bijdragen bij een eerlijke verloning dat de rurale gemeenschappen overal een betrouwbaar inkomen kunnen verwerven in een omgeving die hun niet vergiftigd en hun gronden niet uitbuit.. Zo helpt ecologische landbouw het platteland ontwikkelen, en strijden tegen armoede en honger. Kleine boeren hebben wereldwijd nog het meeste te lijden onder armoede en gebrekkige toegang tot voedsel.

Ecologische landbouw kan met een beperkte input het rendement opkrikken op plaatsen waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in Afrika en Azië. Tegelijk is er actie nodig tegen het onduurzaam gebruik van voedselgewassen (denk aan de enorme voedselverspilling, onze hoge vleesconsumptie en de valse oplossing van grootschalige biobrandstoffen).

Elk individu, waar ook ter wereld, kan zelf zijn eigen steentje bijdragen en er op toe zien dat al in de eigen omgeving er werk van gemaakt wordt om de ecologische voetafdruk onder controle te houden. Laten wij er allemaal aan samen werken en er op toe zien dat de natuur gevrijwaard blijft voor volgende generaties.

+

Voorgaande:

+++

Lees aanvullend:

 1. Copenhagen roert menig hart
 2. Onbewerk eten
 3. Bestrijdingsmiddelen in ons voedsel
 4. Verpakkingsloze winkels
 5. Kook makkelijk – Review
 6. Drie eye-openers van planten
 7. The health boost lifestyle – De kwaliteit van leven en healthy cafes
 8. Gezonde salade vervangt de frituurhap?
 9. Survival

+++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Dagboek = Diary, Milieu, Voeding, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Niet aangevreten oogst en bulkvoorziening

 1. Pingback: Shaped by years of unprecedented outreach and public engagement | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 3. Pingback: Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen | From guestwriters

 4. Pingback: Van overvloed naar beperking | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.