Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst

Indien men een label moet kleven op het jaar 2015 kan hete best het etiket ‘Terreur‘ zijn of indien men het een langere titel wenst te geven ‘Het Jaar van de ‘Angst voor Islamitische verovering'”.

La tour Eiffel et les gratte-ciel de la Défense en arrière-plan.

Het huidige meest geliefde symbool voor Parijs, de Eiffeltoren.

In het jaar dat Mons (of Bergen) en Pilsen culturele hoofdsteden van Europa bleek Paris (Parijs) meer aandacht te krijgen. dit viel haar ter beurt door twee aandacht roepende terreuraanslagen die Europa  in de ban mochten houden, terwijl de ‘bendefeiten’ (De bloederige overvallen van de Bende van Nijvel) verjaarden.

Rond die verschrikkelijke gebeurtenis blijven vele slachtoffers nog met een hoop vragen zitten en moeten zij teleurgesteld toekijken hoe het Belgische gerecht er niet in geslaagd is gerechtigheid te laten gelden.

Ook nu weer blijkt het gerecht en de geheime diensten op vele vlakken niet bekwaam. De tot vervelens toe al twee jaar pestende Microsoft fraudeurs blijven maar hun gang gaan en ons op onmogelijke en mogelijke uren lastig vallen met de melding dat er iets zou verkeerd zijn met ons computer systeem, dat nodige dringende hulp tot herstelling vereist. Zoals de geheime diensten en de cybercrime eenheid die gasten niet kan oppakken en zulke valse activiteiten kan beëindigen, blijken ze het ook moeilijk te hebben om diegenen die zich tot de fundamentalistische Islam bekeren op te volgen en te verhinderen dat zij aanslagen plegen.

Standard flag of Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and/or Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) - Variant van de standaard Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) en/of Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS), kortweg IS-vlag (Da'isj of Daesh vlag) met het sjahada

Standard flag of Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and/or Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)
– Variant van de standaard Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) en/of Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS), kortweg IS-vlag (Da’isj of Daesh vlag) met het sjahada

Nu dat de groepering die een Islamitische Staat (IS) wil oprichten meer en meer als een wild dier in de hoek wordt gedreven, heeft zij haar klauwen op West Europa gericht, het land van het verval en bederf. Voor de jihadisten is een oorlog tegen onze gemeenschap gerechtvaardigd omdat wij hier een verderfelijke cultuur hebben en een belediging voor Allah (God) zijn. Voor hen valt er geen vrije meningsuiting te rijmen met een leefgemeenschap die zich hoort te onderwerpen aan de Aller Hoogste Machtshebber, Allah. Wij kunnen echter zien dat het hen echter meer gaat om zelf de macht te veroveren en een rijk te stichten waarin iedereen zich aan hen onderwerpt en slaafs hun regels volgt, die niet helemaal stroken met de Koran.

IS kreeg heel het jaar de onverdiende aandacht en besmette de voor hun wandaden vluchtende menigte die tegen december al over het miljoen waren. Na de terreur in hun eigen land beu te zijn en geen andere uitweg meer te zien voor het aanhoudende geweld en levensmoeilijkheden, besloten velen hun streek te verlaten om meer rust en levenszekerheid te kunnen vinden in het ‘beloofde land’ Europa. Wie weet komen velen van een kale kermis over enkele jaren terug in hun eigen streek die er nu helemaal vervallen uit ziet. Wat vroeger prachtige gebieden waren en waar vele machtige overblijfselen stonden van oudere culturen kan men nu slechts schroot of ruïnes vinden die helemaal niets meer kunnen zeggen van de pracht en praal die er vroeger moest geweest zijn.

Tegen het einde van het jaar verkoos men in het westen meer de naam Daesh te gebruiken daar deze door de jihadstrijders van IS meer als een scheldnaam werd aanzien. Hiermee hoopt het Westen die onbehouwen anarchisten te kwetsen voor al het kwaad dat zij aanrichten.

Emblem of the United Nations (UN) an intergovernmental organization to promote international co-operation - Embleem van de Verenigde Naties (VN) een internationale intergouvernementele organisatie, opgericht in 1945 door 51 landen, die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Embleem van de Verenigde Naties (VN) een internationale intergouvernementele organisatie, opgericht in 1945 door 51 landen, die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Ook betreffende in september 2000 afgelegde en ondertekende verklaring “United Nations Millennium Declaration” leek voor de Belgische regeringsleiders een onhaalbare kaart waarmee zij zich eens te meer over de gehele wereld belachelijk konden maken doordat zij wat zij in zes jaar niet konden dachten in twee weken wel te kunnen doen en er dan protserig verklaarden in 48 uren te kunnen doen. Maar die laatste twee dagen waren zelfs niet haalbaar en op de eenentwintigste zitting van de Conferentie van de Partijen (COP) en de elfde zitting van de Conferentie van de Partijen die als vergadering van de partijen bij het Protocol van Kyoto (CMP) plaats vond van 30 november tot 12 december 2015, in Parijs, kon België de eerste dagen nog geen resultaat voor leggen voor de Belgische verbintenissen om de millennium doelstellingen te behalen en oplossingen te voorzien om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

2015 United Nations Climate Change Conference, 21st yearly session of the Conference of the Parties (COP 21) or CMP 11, held in Paris, France, from 30 November to 12 December 2015 - Klimaatconferentie van Parijs 2015 (officieel: 2015 United Nations Climate Change Conference), ook wel COP21 of CMP11, die van 30 november tot 12 december 2015 plaatsvond in de Franse hoofdstad Parijs.

Klimaatconferentie van Parijs 2015 (officieel: 2015 United Nations Climate Change Conference), ook wel COP21 of CMP11, die van 30 november tot 12 december 2015 plaatsvond in de Franse hoofdstad Parijs.

Op de Paris VN-klimaatconferentie kon België uiteindelijk haar gezicht in laatste instantie toch nog redden zodat zij die historische kans om de wereld op koers te zetten naar de klimaatverandering samen met de andere landen als uitdaging kan aangaan. Uiteindelijk zijn onze politici er toch bewust van geworden dat men beter de interne politieke strubelingen opzij zet voor het algemeen belang van de gehele gemeenschap. Met het besef dat de wereld nood heeft aan een nieuw model van de groei die veilig, duurzaam en voordelig voor iedereen heeft men uiteindelijk toch een gezamelijk eerste stap kunnen zetten naar verbetering. COP21 streeft naar een duidelijk pad met korte leveren en lange termijn mijlpalen, en een systeem om ons te helpen te meten en te vergroten vooruitgang in de tijd tot we de klus te klaren. De Overeenkomst van Parijs is niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk en urgent. Nu komt het er verder op aan dat wij dan ook op ieders bijdrage kunnen rekenen

Groepsfoto van de aanwezige wereldleiders

Logo of the European Consilium or Council of the European Union, the legislative body of the European Union - Logo van de Raad van de Europese Unie, het Wetgevend orgaan van de Europese Unie

Logo of the European Consilium or Council of the European Union, the legislative body of the European Union – Logo van de Raad van de Europese Unie, het Wetgevend orgaan van de Europese Unie

Op 1 januari werd het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen door Letland terwijl Litouwen toetrad toe tot de eurozone en start met het omwisselen van zijn Litouwse litas voor euro’s. Luxemburg nam dat voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dan op 1 juli over van Letland.

emblem of the Eurasian Economic Union (EAEU or EEU), the economic union of states located primarily in northern Eurasia - Euraziatische Economische Unie, de economische unie opgericht door Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland op 10 oktober 2014, die in werking trad op 1 januari 2015.

Embleem van de Euraziatische Economische Unie, de economische unie opgericht door Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland op 10 oktober 2014, die in werking trad op 1 januari 2015. (afk. EEU; Russisch: Евразийский экономический союз, Wit-Russisch: Еўразійскі эканамічны саюз, Kazachs: Еуразиялық Экономикалық Одақ, Armeens: Եվրասիական տնտեսական միություն)

Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan baseerden zich op de Europese Unie, naar het idee van de in 1994 president van Kazachstan zijnde Noersoeltan Nazarbajev, om een Euraziatische Unie (EAU) te vormen met andere Euraziatische landen, met name de post-Sovjet-staten. De eerdergenoemde drie landen ondertekenden al op 29 mei 2014 een akkoord om de Euraziatische Economische Unie officieel in werking te laten treden op 1 januari 2015. De machtsgeile Russische president Poetin had wel graag gezien dat deze unie ook militaire en politieke zaken zou omvatten, maar voorlopig gaat het hier alleen om economische samenwerking.

Eurasian Economic Union (EAEU or EEU) an economic union of states located primarily in northern Eurasia. Establishment of the EEU was signed on 29 May 2014 by the leaders of Belarus, Kazakhstan and Russia, and came into force on 1 January 2015 - Euraziatische Unie (EAU) & Euraziatische Economische Unie (EEU) economische unie opgericht door Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland bij het op 29 mei 2014 te Astana ondertekend verdrag, in werking getreden op 1 januari 2015

Euraziatische Unie (EAU) & Euraziatische Economische Unie (EEU) economische unie opgericht door Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland bij het op 29 mei 2014 te Astana ondertekend verdrag, in werking getreden op 1 januari 2015

Deze Euraziatische Unie is volgens verscheiden Amerikaanse en Europese bewindvoerders eerder een middel van de Russische Federatie om meer grip op de voormalige Sovjetrepublieken te krijgen en aldus de oude Sovjet-Unie in een ander jasje te doen herleven.

Eastern Bloc or Warsaw Pact emblem for the former communist states of Central and Eastern Europe, generally the Soviet Union and the countries of the Warsaw Pact, states aligned with the Soviet Union - Oostblok of Warschaupact embleem voor die landen in Centraal- en Oost-Europa die in de tweede helft van de twintigste eeuw onder de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie vielen en een totalitaire staatsvorm kenden en militair gebonden waren via de overeenkomst van Warschau en economisch via de Comecon.

Oostblok of Warschaupact embleem voor die landen in Centraal- en Oost-Europa die in de tweede helft van de twintigste eeuw onder de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie vielen en een totalitaire staatsvorm kenden en militair gebonden waren via de overeenkomst van Warschau en economisch via de Comecon.

In 2015 luwde wat de strijd tussen het Westen en het voormalige Oostblok.
Het Federaal District Krim (bekend gemaakt op 18 maart 2014 en op 20 maart goed gekeurd door de Doema) kon haar inwoners nog geen rust brengen en de voedsel voorziening voor de Krim regio leek ook helemaal ondermaats in 2015.

Helemaal alert moest de groepering die instond voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU wel worden tijdens de woelige maanden van 2015. Het was echter niet zo makkelijk om in de Raad van de Europese Unie beslissingen te verkrijgen die met unanimiteit tussen de lidstaten konden genomen worden. Het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) werd door de Europese burgers argwanend in het oog gehouden. Federica Mogherini die het voorzitterschap over had genomen van Catherine Ashton, die sinds 2009 Hoge Vertegenwoordiger was, kregen wij wel onvoldoende te horen. Maar de Europese bewindsvoerders hadden hun handen meer dan vol om oplossingen te zoeken voor de enorme toestroom van vluchtelingen uit meerdere landen en om de Europese burgers gerust te stellen omtrent het verwezenlijken van een multiculturele maatschappij.

Die burgers keken ook bevreesd naar de ideeën om Turkije deel uit te laten maken van de Europese Unie, wat mijn inziens totaal verkeerd zou zijn en waar velen  voor vrezen dat dat land dan een veel te grote impact zou hebben op onze cultuur. In 2015 deed dat land trouwens reeds verwoede pogingen om het Westen te gijzelen en Europa op haar knieën te krijgen.

Paris, France. 29th November, 2015. Protestors march in Paris during a rally against global warming on November 29, 2015 in Paris, on the eve of the UN conference on climate change COP21. - Anthony Micallef/ © Haytham Pictures/Alamy Live News Stock Photo

Parijs, Frankrijk. 29 november 2015. Demonstranten marcheren in Parijs tijdens een betoging tegen de opwarming van de aarde, aan de vooravond van de VN-conferentie over klimaatverandering COP21 Paris, France. – Anthony Micallef/ © Haytham Pictures/Alamy Live News

Not afraid

+

wordt vervolgd

Voorgaand

2015 European Year for Development

Being Charlie 1

Being Charlie 10

++

Aanvullende lectuur

 1. Oekrainiërs zouden vrij moeten zijn om zelf hun toekomst te bepalen
 2. Respect for all
 3. Het failliet van de war on terror
 4. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 5. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 6. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1
 7. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2

+

Ook verder op het net

 1. Gelukszoekers
 2. Dit kan gewoon echt niet meer
 3. Terecht ingrijpen van #Brussel aan de #buitengrenzen #ad #eu #vluchtelingen #verdeelsleutel #Schengen
 4. Vreemde omschrijving ongewenst EU-crisiskind op voorpagina @Trouw #vluchtelingen #eu-regelgeving
 5. Europa kan niet zonder een sterke grenswacht #nrc #eu #vluchtelingen #buitengrens
 6. Dat politici zich net als iedereen in zekere mate laten leiden door persoonlijke drijfveren is natuurlijk waar, maar Leon de Winter slaat de plank volledig mis (2) @volkskrant #vluchtelingenstroom #eu #visieontbreekt
 7. Wijsheid op woensdag: vluchtelingen unerwünscht
 8. Hoe de media in alle waarschijnlijkheid cijfers over aantal vluchtelingen manipuleert.
 9. Angst voor kiezers drijft EU in de armen van Erdogan
 10. Merkel en Erdogan, een gesprek met dubbele tong
 11. Turkije: dictatuur in wording
 12. Vrede en de Dialoog
 13. Hoop(vonken)
 14. Je kunt geen muur om Europa bouwen.
 15. Gesprek met een vluchteling
 16. Dichtbij (2)
 17. #Ik kom in verzet
 18. De rellen in Geldermalsem over de stroom immigranten
 19. Deze discussie laaide op in oktober 2015
 20. New UN Report Details Link between Climate Change and Human Rights
 21. Climate atlas maps Himalayas’ future
 22. Rescuing Home: Climate Change and COP21
 23. Let’s Talk Climate Change
 24. Minister calls for support to ‘combat climate change’
 25. Forests gain long-awaited recognition in Paris climate summit
 26. 2015 Climate Summit
 27. ‘Tis the season to put food waste to good use
 28. Thoughts on COP21’s exclusive guestlist
 29. Paris COP21: Tonight we celebrate, tomorrow we act…
 30. Paris Round-up and Latest Newsletter
 31. What has been decided at the cop21
 32. The Paris Climate Agreement and Indigenous Rights – a view from the side at COP21
 33. UI alum and COP21 negotiator marks summit “beginning of the end of the fossil-fuel era”
 34. COP21 – A different kind of summary
 35. On the Youth Voice at COP21
 36. Naughty and Nice: Reflections on the Paris Agreement
 37. COP21 falls short in addressing climate change for the South Pacific Islands
 38. What the Paris Agreement Means for Canada & Small Island Developing States
 39. We’ve got a climate goal of 1.5 degrees – so how do we get there?
 40. COP21 from a junior researcher’s perspective
 41. What does the Paris Climate Change Treaty mean for engineers?
 42. COP21: Indonesia to Commit to Renewable Energy
 43. What We Saw At The Large And Illegal COP21 Protest – YouTube
 44. Climate Catch 22: How do we build capacity to adapt when we don’t have capacity to get adaptation projects?
 45. After COP21, can we eat meat and still reduce greenhouse gas emissions?
 46. What climate activists can learn from Sunday School leaders
 47. Colombia: Climate Change and Civil War, two existential problems with mutual solutions
 48. Polis e politica del cambiamento climatico
 49. Naturo kaj ĝiaj ravaj belecoj

+++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Geschiedenis, Milieu, Nieuws en politiek, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst

 1. Pingback: Summary for the year 2015 #1 Threat and fear | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Overzicht voor het jaar 2015 #2 Bezaaid met lijken en vluchtelingen | Marcus Ampe's Space

 3. Pingback: 2015 Ecology | Marcus Ampe's Space

 4. Pingback: Broeders in Christus 2015 in review | Broeders in Christus

 5. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 6. Pingback: Kwaad wint als goed niets doet | From guestwriters

 7. Pingback: Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht | Broeders in Christus

 8. Pingback: De haat van IS voor Christenen | From guestwriters

 9. Pingback: Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld | From guestwriters

 10. Pingback: Al of niet met terroristen onderhandelen | From guestwriters

 11. Pingback: Angst en verlossing van het kwaad – Some View on the World

 12. Pingback: Een nutteloos maar zeer gevaarlijk uitdagingsspel | Marcus Ampe's Space

 13. Pingback: Waakzaamheid geboden 2 Bordspel speler | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Na de leugendaad de terreurdaad | Marcus Ampe's Space

 16. Pingback: IS vrouwen en kinderen naar België gerepatriëerd en geconfronteerd met abrupte afscheid van hun kinderen – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.