Matte verklaring van Junckers

Voor een ‘State of the Union’ zou men een krachtige verklaring verwachten van de voorzitter van de Europese Commissie. Maar de tekst die wij hoorden voorgelezen worden door Jean-Claude Juncker was maar mat.

Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker (Photo credit: Wikipedia)

Ook al mag de Europese integratie geen „kleurloze smeltkroes” worden bleek er slechts een kleurloos voorschrift voorgelegd te worden waarbij eigenlijk niets werd toegevoegd aan datgene wat elke Europeeër al wist en verwacht. De meeste leden van de Europese Unie zien wel het gevaar van het toenemende nationalisme waartegen Juncker zich keerde. Ook keerde hij zich sterk tegen het populisme waar Europese beleidsvoerders wel iets van weg hebben en meerdere staten een broodje van gegeten hebben. Volgens hem lossen deze geen problemen op maar creëren ze juist.

Natuurlijk zijn de anti Europeeërs slim genoeg om op de zwakke punten van de gemeenschap te wijzen. Daar ziet men nog steeds dat van uit het Oosten van Europa een toevloed van arbeiders is die in het Westen aan erbarmelijk lage logen werken en de jobs van de plaatselijke bevolking weg nemen. Men kan er niet aan onderuit om na al de maatregelen die de staten onderling hebben genomen, er nog steeds een veel te hoge werkloosheid heerst in Europa. Hierbij is volgens de commissievoorzitter

„Europa … niet sociaal genoeg.”

Met lede ogen hebben wij als burgers al die nodeloze inspanning moeten verwerken en voelen wij ons werkelijk bij de neus genomen. Dat is trouwens het kwaad zeer van de Unie.

„De burgers van Europa mogen niet langer bij de neus genomen worden, ze willen concrete resultaten zien”,

vervolgde Juncker in Straatsburg.

„De komende twaalf maanden zijn cruciaal om een beter Europa te scheppen.”

Juncker pleitte voor meer samenwerking tussen de lidstaten.

„We moeten de verdeling tussen Oost- en West-Europa overstijgen.”

De grote fout die men daar begaan heeft is dat men veel te vroeg Oostblok landen deel heeft laten uitmaken van de kapitalistische unie die daardoor sterk verzwakt werd. Vooral omdat er geen algemene overeenkomsten zijn betreft de arbeidsregeling in de onderlinge staten, waarbij men gelijkheid afdwingt voor elke werkende.

Junckers keerde zich tegen „sociale dumping” en brak een lans voor gelijk loon bij hetzelfde werk in hetzelfde land, wat een essentieel punt is om de ongelijkheid maar nog meer, de ontevredenheid en wrevel weg te krijgen.

Dat hij ook over de verloning van schrijvers en journalisten had is inspelen op de kaart van hen die over die beleidsvoerders moeten spreken, maar regelmatig op de tenen worden getrapt en steeds minder waardering krijgen voor hun werk en wiens kansen op verspreiding van hun werk bedreigt raakt door de afname van de gedrukte pers en voor vele mensen toch nog een duur internet dat niet steeds bereikbaar is.  Maar ook daartegen wil hij tegen 2025 een oplossing, alle Europeanen toegang belovend tot supersnel internet, via een zogenoemd 5G-netwerk.

Wat niet begrijpelijk is, is dat de voorzitter van de Europese Commissie niet meer zijn tanden heeft laten zien en niet meer werk heeft gemaakt om de Europese burgers werkelijk te laten zien dat die Europese Commissie haar reden van bestaan heeft en dat zij vorderingen maakt, ook al is het niet zo snel als velen zouden willen.

Europa kan een ‘boost’ wel gebruiken. Hiertoe moeten de leiders eerst en vooral laten zien dat zij er zelf in geloven en dat zij werkelijk iets hebben te bieden aan de burgerbevolking.

„De komende twaalf maanden zijn cruciaal om een beter Europa te scheppen.”

weet ook Juncker die verder pleitte voor meer samenwerking tussen de lidstaten.

„We moeten de verdeling tussen Oost- en West-Europa overstijgen.”

Benieuwen hoe de grens afsluitende landen zich bereid zullen verklaren om samen naar een degelijk werkende oplossing te zoeken voor het vluchtelingen probleem dat als een zwaard van Damocles boven Europa’s vermoeide hoofd hangt.

+++

Save

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.