Tieners over de rol die is weggelegd voor cultuur in het Europa van morgen

Jouw Europa, jouw mening!

Drieëndertig scholen uit heel Europa komen deze week naar Brussel om de Europese instellingen te vertellen welke rol cultuur volgens hen in de toekomst van Europa kan vervullen. Zij zullen van gedachten wisselen, debatteren en stemmen over drie voorstellen waarmee de Europese instellingen bij de beleidsvorming rekening zullen houden.

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/styles/medium/public/images/yeys_congrats.jpg?itok=Wq5Q1UFqDe scholen zijn op 6 december in Brussel op willekeurige wijze elektronisch geselecteerd om deel te nemen aan dit initiatief. Uit elk van de 28 lidstaten en elk van de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) zal één school deelnemen.

Dit evenement heet “Jouw Europa, jouw mening!” Het evenement (YEYS) wordt georganiseerd door de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau – het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) – en is het EESC-evenement bij uitstek voor jongeren.

Leerlingen van middelbare scholen zullen op 15 en 16 maart hun vertrouwde klaslokalen verruilen voor Brussel, om hun opvattingen en ideeën te delen en samen te werken aan “Verenigd in verscheidenheid: een jongere toekomst voor de Europese cultuur”. Met dit initiatief wil het EESC ervoor zorgen dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in de EU-besluitvorming worden opgenomen.

Nadere details over YEYS2018 zijn te vinden op de officiële website van het evenement en hier, in de video van vorig jaar.(ks)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Aankondiging, Cultuur, Nieuws en politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.