Genitale verminking niet langer een louter Afrikaans probleem

Doordat er onder de volkeren een grotere verschuiving plaats grijpt komen specifieke cultuurproblemen ook in onze contreien voor.

N-VA-vrouwen Assita Kanko en Anneleen Van Bossuyt organiseerden dinsdag een hoorzitting in het Europees Parlement naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Ze brachten de Europese dimensie van het probleem in kaart, evenals een voorstel voor een Europese aanpak.

Wereldwijd zijn er naar schatting 200 miljoen vrouwen overlevers van deze verminking. Maar

“In België leven 17.000 vrouwen met de gevolgen van genitale verminking. 8.600 meisjes lopen risico verminkt te worden.”

zegt Assita Kanko, die in mei op de tweede plaats op de Europese lijst staat, en zelf een overlever van deze gruwelijke verminking is.

“Het is niet langer een louter Afrikaans probleem. Wij Europeanen mogen hier de ogen niet voor sluiten.”

Graag wil zij de komende vijf jaar daar dan ook een prioriteit van maken in het Europees Parlement.

Anneleen Van Bossuyt en Assita Kanko

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt volgt de problematiek al jaren op vanuit het Europees Parlement. Volgens haar is preventie de belangrijkste stap, namelijk

“zorgen dat meisjes niet langer het slachtoffer worden. Meer dan 90 procent van deze meisjes wordt verminkt voor de leeftijd van 15 jaar. Leerkrachten, sociaal werkers, artsen, grensbeambten en vele anderen kunnen een cruciale rol spelen. Wanneer jonge meisjes tijdens de vakantie afreizen naar het land van herkomst met een groot risico, moeten alarmsignalen afgaan en moet er tijdig een gesprek plaatsvinden met de familie. Het is vaak tijdens die reizen dat slachtoffers gemaakt worden. Omdat verminking ook vaker binnen de EU gebeurt, moet we ook hier de controle opdrijven om dit te voorkomen.”

Volgens Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir knelt het schoentje vooral bij de handhaving en vervolging. Zij zegt

“We weten dat er besnijders zijn in Brussel en Antwerpen, die thuis besnijdenissen uitvoeren. Maar het is geen prioriteit voor het parket. Preventie is goed en nodig, maar er moet vanuit justitie ook een repressief luik aan zijn.”

“De minister van Justitie moet daar een prioriteit van maken. Ik wil dat op tafel leggen.”

Europarlementslid Van Bossuyt wil meer Europese steun voor de slachtoffers en voor de artsen die de levenskwaliteit van deze vrouwen kunnen verbeteren:

“Ik heb budgettaire voorstellen gedaan om meer onderzoek te doen, ook medisch. Als beleidsmaker mogen we niet blind blijven. We moeten meisjes en vrouwen beschermen. In de EU hebben we de mensen en de middelen om de gevolgen van de verminking te beperken, laten we die dan ook gebruiken.”

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.