Vanuit het jongerenkamp burgerinitiatief voor het klimaat

De voorgaande jaren kregen wij de indruk dat de jeugd niet erg geïnteresseerd was in wat er rond hen gebeurde. Men leek toe te kijken op een heel verwende verspillende generatie. Maar eindelijk kwam er wat schot in een zaak die iedereen moet roeren.

De minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege kwam van de schrik zelfs te vertellen dat er een georganiseerde bende zou achter zitten en die jongeren van 16 jaar en jongere zou aansturen.

Op de nieuwjaarstoespraak voor het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS), een organisatie die de belangen van de landbouwers verdedigt vond de minister het nodig om te laten blijken dat er een opgezette wraakactie zou zijn ten gevolge van de reactie op Vlaams oud-minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev/Groen) in mei 2003. De CD&V-minister zei dat de klimaatbetogingen wel eens doorgestoken kaart zouden kunnen zijn. Immers, bij het begin van deze legislatuur zouden natuurbewegingen haar hebben bedreigd met een ‘offensief’.

Haar uitschuiver en leugens brachten haar tot een ontslagname, terwijl de jongeren wel vreemd mochten opkijken dat een volwassene zo ver zou komen te denken dat zij door hogere organen zouden gebruikt zijn.

Het gezicht van de klimaatspijbelaars, Anuna De Wever, betreurt de uitspraken via Radio 1.

 “Heel vreemd dat een minister over zoiets kan liegen, waarvan ik zelf weet dat het niet waar is”,

aldus de 17-jarige die vorige maand nog door het rechtsnationalistische Vlaams Belang onder vuur werd genomen wegens logistieke ondersteuning aan de ‘bosbrossers’ vanwege de socialistische ABVV-vakbond.

In januari was Mevr. Schauvliege nog dankbaar omdat de spijbelaars het draagvlak vergroten voor klimaatmaatregelen.

Voor haar ontslag zei de minister nog:

“Ik ben ook heel blij dat de jonge generatie zelf verantwoordelijkheid wil dragen”

“Het succes van het klimaatbeleid hangt niet alleen af van het beleid dat van bovenaf gevoerd wordt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen beseft dat we met z’n allen het verschil kunnen maken. Het beleid, maar ook de burgers. We moeten dit echt als hefboom gebruiken.”

Al drie marsen op rij konden wij zien, waarbij jongeren duidelijk lieten merken te weten waarover het ging en om ook zelf te willen werken aan de lagere eco-voetafdruk.

Vlaanderen streeft met zijn klimaatplan de huidige Europese doelstelling na van 40 procent minder uitstoot tegen 2030. Maar er wordt nog veel te weinig gedaan en niemand durft politieke moed te vertonen om dit op zijn minst waar te maken of om nog beter te doen. Die doelstelling volstaat namelijk niet om onder de grens van 1,5 graad opwarming te blijven.

Gelukkig is er nu een burgerinitiatief, vanuit een brede groepering van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties , media en universiteiten en hogescholen, waarbij wordt opgeroepen om de ogen eindelijk eens te gaan open doen en in te zien dat de klimaatopwarming is vandaag al een feit. De aarde is nu al één graad warmer. De opwarming gaat ook almaar sneller. En de gevolgen zijn er. Orkanen nemen wereldwijd in intensiteit toe. California of Portugal krijgen te maken met dodelijke bosbranden. Italië met overstromingen. Dat soort extremen is van alle tijden maar komen steeds vaker voor door de klimaatopwarming.

De jongeren die nu op straat zijn gekomen waren daar niet om lekker een dagje vrij van school te hebben. De meerderheid leek werkelijk gemotiveerd. De volwassenen moeten ook weten dat uit die groep onze toekomende ministers zullen op staan. Zij zijn de toekomst van dit land en ook al zullen zij de gevolgen van onze generatie moeten dragen, zullen zij ook de nodige maatregelen moeten treffen om het niet verder om zeep te laten gaan.

Het is nog Niet Te Laat

We zijn vandaag op weg naar een opwarming van meer dan 3 graden. Alleen als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vanaf nu snel daalt, is een opwarming ruim onder de 2 graden nog haalbaar.

Daarom moeten de volgende regeringen nu in actie schieten om de kansen op een leefbaar klimaat niet te verspelen. Dat is ook zo afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee verbindt België zich ertoe te doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de twee graden te houden en te streven naar 1,5 graad.

Teken voor het klimaat en teken voor onze toekomst !

Stuur onze politici een sterk signaal en vraag de volgende regering nu echt werk te maken van het klimaat en de toekomst van alle mensen in België.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Aankondiging, Milieu, Nieuws en politiek, Waarschuwingen, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vanuit het jongerenkamp burgerinitiatief voor het klimaat

  1. Pingback: Rosj Hasjana on na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.