Politieke partijen engageren zich om de minimuminkomens op te trekken tot boven de Europese armoedegrens en het statuut samenwonende te hervormen

In het kader van de federale verkiezingen op 26 mei heeft het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op 28 maart een groot politiek debat georganiseerd over één van de belangrijkste maatregelen om mensen uit de armoede te halen: het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens.

Tijdens dit debat hebben alle democratische partijen langs Nederlandstalige en Franstalige zijde beloofd om een prioriteit te maken van het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Bovendien zijn zij ook voorstander om tijdens de volgende legislatuur het statuut samenwonende te hervormen. Alle partijen engageerden zich expliciet tot het inschrijven van deze twee maatregelen in het nieuwe federale regeerakkoord als zij deel uitmaken van een nieuwe federale regering.

Dat het hoogdringend is om de laagste uitkeringen te verhogen blijkt uit de armoedecijfers van ons land.
1 op 5 Belgen,  2.296.000 mensen in totaal, leeft in armoede of sociale uitsluiting wat onaanvaardbaar is voor een rijk land als België.  Achter deze cijfers gaat een schrijnende realiteit schuil van mensen die niet leven maar moeten zien te overleven. Zij weten niet hoe ze financieel het einde van de maand zullen halen, aangezien zij geconfronteerd worden met steeds hogere kosten voor huur en energie, enz. Voor een uitkeringsgerechtigde die samenwoont met zijn of haar gezin of die aan cohousing doet, vormt het statuut samenwonende daarenboven een grote factor die hem of haar vaak nog verder in de armoede duwt. Het statuut samenwonende houdt niet enkel in dat iemand een groot deel van zijn of haar inkomen verminderd ziet worden, het beperkt ook de keuzevrijheid van mensen over met wie ze willen samenleven of hoe ze vorm willen geven aan hun gezinsleven. De controle of het statuut samenwonende al dan niet van toepassing is, leidt bovendien tot een inmenging in het privéleven die door de mensen als zeer ingrijpend beschouwd wordt  (huisbezoeken waarbij het aantal tandenborstels geteld worden, kledingkasten geopend worden, enz.).

In het verleden waren er al goede intenties van de politiek om iedereen een inkomen te verschaffen waardoor hij of zij een menswaardig leven kan leiden. Zowel de regering Di Rupo als Michel hadden beide het optrekken van de laagste inkomens ingeschreven in het federale regeerakkoord. We moeten echter vaststellen dat de laatste jaren bijzonder weinig gebeurd is en dat voor vele minimumuitkeringen de Europese armoedegrens nog steeds veraf is.

Wij, netwerken armoedebestrijding, vakbonden, mutualiteiten, academici en andere armoede-organisaties, verenigd in het BMIN-consortium, verwelkomen dat alle democratische politieke partijen zich verbinden om het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens opnieuw in te schrijven in het federale regeerakkoord.  Wij zijn verheugd om te horen dat de politieke partijen zich ook engageren tot het hervormen van het statuut samenwonende.[1] Wij hopen dat na de verkiezingen op 26 mei de politieke partijen deze belangrijke engagementen niet vergeten zullen zijn en deze effectief ook zullen omzetten in de praktijk. Hopelijk volstrekt zich dan ook het gezegde: “Derde keer, goede keer’!

Contact : Caroline Van der Hoeven (BAPN) – caroline.vanderhoeven@bapn.be of 0473/71.99.99.72


[1] Met uitzondering van NVA die niet aanwezig was tijdens het tweede gedeelte van het debat.

+

Franse versie

Les partis politiques s’engagent à élever le revenu minimum au-dessus du seuil de pauvreté européen et réformer le statut cohabitant

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".
This entry was posted in Armoede, Economie, Gedachten van anderen, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Politieke partijen engageren zich om de minimuminkomens op te trekken tot boven de Europese armoedegrens en het statuut samenwonende te hervormen

  1. Pingback: Les partis politiques s’engagent à élever le revenu minimum au-dessus du seuil de pauvreté européen et réformer le statut cohabitant | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.