Rwandese genocide in herinnering genomen

Het was de afgelopen 25 jaar nodig alle Rwandezen te doen begrijpen dat we hetzelfde land delen, dezelfde rechten. De opbouw van een rechtstaat is dus een essentiële en voorname uitdaging geweest.

mag Jean-Damascène Bizimana, secretaris-generaal van de Rwandese commissie van de strijd tegen genocide zeggen.

Vandaag wil Rwanda “doen alsof” zij werkelijk in vrede willen gedenken wat er 25 jaar geleden gebeurd is.
Zij roepen vandaag uit als een dag voor

‘herinneren, eenheid en vernieuwing’.

waarbij de klemtoon zal liggen op de jeugd: die heeft de genocide niet meegemaakt, maar krijgt nog altijd te maken met de gevolgen.

Hierbij moet men wel bedenken dat die gevolgen voor heel wat mensen een verschrikkelijke nachtmerrie vormen.

Jean-Damascène Bizimana heeft gelijk uit te kijken naar een heropbouw van zijn land, waarbij de opbouw van een rechtstaat een essentiële en voorname uitdaging moet geweest zijn voor de betrokkenen. Maar diegenen die aan het hoofd stonden van de gebeurtenissen lijken ongeschonden uit het avontuur gekomen te zijn.

De Rwandese president Paul Kagame mag dan wel zeggen dat Frankrijk medeplichtig was aan de genocide, maar ik denk toch dat het meeste bloed aan zijn handen kleeft. Nochtans leek de Belgische eerste minister zich niet verveeld te voelen om als gast die krijgsheer van weleer de hand te drukken, met een glimlach, ook al had België in 2014 ook een veeg uit de pan gekregen van Kagame, vanwege zijn rol in de koloniale periode.

In 2014 zakte toenmalig premier Di Rupo niet af naar Kigali, maar twee van zijn regeringsleden deden dat wel. Onder de honderdduizenden Rwandese slachtoffers waren immers ook een twintigtal Belgische slachtoffers. De bekendsten zijn natuurlijk de tien VN-blauwhelmen die instonden voor de bescherming van de Rwandese premier Agathe Uwilingiyimana die een radiotoespraak moest houden om de bevolking op te roepen tot kalmte. Zij werden op 7 april, de dag na de crash van het vliegtuig van president Juvénal Habyarimana, in koelen bloede vermoord. Na het neerhalen van dat regeringsvliegtuig volgde een onoverzienbare slachtpartij waarbij zelfs zij die jaren vriendelijke buren waren geweest, nu als elkaars grootste vijand met machetes te lijf gingen. Nog twaalf andere Belgen kwamen om tijdens die verschrikkelijke volkerenmoord.

Het is niet slecht dat premier Michel op maandag in Camp Kigali, waar de para’s vermoord werden, eer zal  betuigen aan alle Belgische slachtoffers, maar hij zou de verantwoordelijken ook moeten durven naar voor roepen.

Het was een burgeroorlog waar ongeoorloofde misdaden tegen de mensheid werden gepleegd. Ook al mag men zeggen dat er een zoektocht heeft plaats gevonden naar verzoening waarbij het gerecht een rol heeft gespeeld, en tientallen Hutu-verantwoordelijken door het Rwanda-tribunaal werden veroordeeld, valt het op dat belangrijke leiders in de strijd ongestraft zijn gebleven. Het lijkt wel of men zich op de kleine garnalen heeft gefocust om de aandacht van de huidige leiders van het land af te wenden.

Leden van de FPR, die vandaag het land leiden en wier rol in de genocide evenmin onbesproken was, moesten niet terechtstaan voor die rechtbank. In Rwanda zelf zijn zowat 2 miljoen gewone Rwandezen bericht door volksrechtbanken, zogenaamde gacaca’s. Volgens critici van het Rwandese regime is de sociale consensus die het gevolg zou zijn van die rechtbanken, slechts schijn en is die enkel een bewijs van de greep die Kigali heeft op de hele Rwandese samenleving.

Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat de huidige Belgische regering verkozen heeft om aan deze hypocriete volksvertoning mee te doen.

‘Het wordt te weinig vermeld dat er bij de opmars van het RPF ook een half miljoen Hutu’s zijn omgebracht.’ © Getty Images

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Geschiedenis, Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.