Noodzaak om ons sterk te maken tegen twee bastions

Europa lijkt soms wel op een lappendeken waarbij meerderen nog meer verschillende bijna losstaande stukjes er van af willen rukken. Maar grotere verdeeldheid in de Europese Unie heeft geen nut.

Wij moeten er van bewust zijn dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China begin dit jaar werden heropgestart. Beide landen lijken nu een akkoord te willen. Dit stemt de markten natuurlijk positief. Ze zijn overeengekomen om de onderhandelingen op twee fronten te voeren: de wederzijdse handelssancties en het handelsoverschot van China enerzijds en de bescherming van intellectuele eigendom anderzijds. Amerika aast ook op het uittredende rijk “Groot-Brittannië” waarbij zij een rijke afzetmarkt in zien voor hun genetisch gemanipuleerde grondstoffen en de met geneesmiddelen opgefokte dieren. Langs de Engelse Unie via Ierland die Amerikaanse producten dan naar het vaste land van Europa krijgen is dan slechts een kleinigheid.

De bescherming van intellectuele eigendom is een heel belangrijk element in de lopende besprekingen, ondanks het feit dat de pers meer spreekt over de opgelegde handelssancties. Westerse landen die in China actief willen zijn, moeten verplicht joint ventures met Chinese bedrijven oprichten waarin hun technologie en andere intellectuele eigendommen gedeeld worden. Daarna wordt die technologie vaak gekopieerd door Chinese bedrijven, zonder sanctie van de Chinese overheid. Het regelen van de bescherming van intellectuele eigendom in het uiteindelijke handelsakkoord is iets waar president Trump veel steun voor kan vinden, zowel bij zijn westerse bondgenoten als bij zijn politieke tegenstanders in de VS.

Bij het escaleren van de handelsoorlog in het laatste kwartaal van 2018 incasseerden de technologiewaarden de grootste klap. Nu de onderhandelingen positiever verlopen kennen zij het sterkste herstel. Het zijn dan ook de technologiebedrijven die het meest te winnen hebben bij een betere bescherming van hun intellectuele eigendom.

Het staat vast dat de bedrijven in de Europese Unie niet zo zeer hun verwachtingen moeten richten op goedkopere arbeidskrachten buiten de unie, maar dat zij beter werk en toekomst verzekeren hier op dit grondgebied, waar de consument indien hij werk en inkomen verzekerd heeft wel bereid zal zijn degelijke Europese producten te kopen, terwijl indien zijn inkomen te beperkt is en te veel belast hij zijn toevlucht zal nemen tot goedkopere producten uit China.

De stem om minder te focussen op besparen en meer op investeren binnen Europa klinkt steeds feller. Niet enkel in Italië, maar ook in landen als Frankrijk en zelfs in Duitsland warmt de politiek op voor het idee om meer te investeren en de economische groei zo een duwtje in de rug te geven. Dat is natuurlijk positief voor de Europese economie, zolang de totale schuld onder controle blijft. Maar die schuld mag men niet willen gaan toedekken met verhogingen van belastingen. Men moet eindelijk eens tot inzicht komen dat het niet meer op gaat om belastingvrije paradijzen te hebben binnen Europa, waar multinationals geen bijdragen moeten leveren aan het gezond houden van de economie, want meestal willen zij door een monopolie zelfs de macht in handen houden en de prijs van de producten hoog genoeg houden om zo veel mogelijk winst in eigen zak te steken.

In de 21ste eeuw gaat het niet meer op dat bepaalde bedrijven geen cent belasting betalen, of vennootschappen maar 6% belasting betalen, terwijl de gewone burger wel 45% of zelfs meer belasting moet betalen.

Naar de verkiezingen toe moeten de ingezetene van de EU beseffen dat het belangrijk is om alle landen van Europa in gelijkheid te verenigen en niet door hen verder op te splitsen maar door een sterk samenwerkingsverband te verwezenlijken, waarbij alle democratische en mensenrechten waarden verzekerd blijven. enkel door een duidelijke stem van eenheid uit te drukken zullen wij ons kunnen bewapenen tegen de machtsgeile VS en China.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Financiën, Nieuws en politiek, Voeding, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Noodzaak om ons sterk te maken tegen twee bastions

  1. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.