Oproep om een stem uit te brengen

Binnenkort zijn er verkiezingen in meerdere landen in Europa.

In België verwachten wij dat de Belgen ook een bijdrage zullen leveren om orde op zaken te brengen in dat kleine land, gesandwiched tussen Groot-Britannië, Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk

Kiezers zullen moeten bewust zijn van de noodzaak om een duidelijke stem uit te brengen zodat het gevaar van extreem rechts niet verder kan oprukken.

In onze maatschappij wordt het ook alsmaar belangrijker dat wij mens, dier en plant hun rechten verdedigen en opkomen voor hen die niet kunnen spreken of in het verdomhoekje worden verdreven.

Het is hoogtijd dat men de strijd aan gaat tegen tegen armoede en beseft dat dit een topprioriteit is naast de bescherming van de mens en het klimaat in het algemeen.

Dierenwelzijn moet boven elk winstoogmerk komen te staan. Maar wij mogen ook de planten niet vergeten. Deze moeten ook al het nodige respect krijgen en wij moeten er op toe zien dat hier niet met ons voedsel geknoeid wordt.

Het wordt hoog tijd dat men gaat kiezen voor een fenomenaal sociaal verhaal waar mens en milieu centraal staan. Dat gaat over sociale klimaatmaatregelen zoals gratis en beter openbaar vervoer, een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen en eerlijke belastingen waar de grootste bedrijven hun “fair share” bijdragen.

Het is dringend tijd voor een ander beleid dat de noden van het volk, van de gewone mensen, laat voorgaan op de winsten van grootkapitaal, multinationals, en hun slippendragers. er moeten eerlijke belastingen komen, waar de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Alsook gaat het in de 21ste eeuw niet meer op dat iemand die al het vuile werk doet 300% minder verdient dan diegene die de opdracht geeft maar verder niet veel meer te doen heeft dan zijn machtspositie te verzekeren.

Nog nooit was de druk op zieken, gepensioneerden, loontrekkenden, werkers, kleine zelfstandigen, werklozen, hulpbehoevenden, … zo groot. Zij die een stem hebben moeten voor hen opkomen en hen beschermen.

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Aankondiging, Armoede, B4Peace, Milieu, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.