De Globaliserings-paradox.

Vrij verkeer van goederen lijkt op het eerste zicht heel mooi en aantrekkelijk, maar men moet er mee opletten hoe ver men er mee wil gaan en tegenover welke kost.

Zowel de maakindustrie als de landbouwindustrie moeten in evenwicht blijven zonder dat het milieu noch de mens ontzien worden.
Men kan er niet naast kijken dat “Globalisering” een ongelijkheid en last op velen hun schouders heeft gelegd.
Dat alle mensen van de wereld met hun verschillende leefwerelden, culturen en economieën dichter bij elkaar kunnen komen is heel mooi, maar als datgene waarvan zij moeten leven en waar anderen willen van mee genieten (groenten en fruit, etc.) wordt onttrokken aan de eigen gemeenschap en onderdeel wordt van export handelswaar, komt niet enkel de mens in het gedrang, maar de gehele ecologische afdruk.

De gevolgen van de industrialisering en globalisering zien wij grotendeels in de gevolgen van de klimaatopwarming, die mensen er toe brengt dat zij hun woongebieden moeten ontvluchten omdat zij onleefbaar worden door uit- of verdroging, verzilting of overstroming. Her en der ziet men dat de grondstoffen van de aarde op geraken en ons milieu zodanig belast wordt dat het eigenlijk kapot gaat.
Ondertussen zien wij ook dat multinationals de nationale en kleine bedrijven verdringen en de werknemers niet naar behoren vergoeden voor hun geleverd werk, waardoor wij de minderbedeelden nog armer zien worden terwijl de enkele rijken zich nog meer op de kap van de anderen verrijken.

Ons inzien moeten wij naar een betere verdeling streven waarbij noch de mens noch de natuur zwaar belast wordt, maar alle respect verkrijgt, welk het moet verkrijgen.

+

Voorgaande

Organisch voedsel en toezien dat er later nog iets te rapen zal zijn

Niet aangevreten oogst en bulkvoorziening

Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie

Occuppy Acties en Sociaal Engagement

Occupy Movement Verzwegen in de media

De politicus en schaamte

Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa

++

Aanvullend

 1. Hoe lang nog eer men het smelten van het ijs als gevaarlijk teken zal erkennen? (Our world) = Hoe lang nog eer men het smelten van het ijs als gevaarlijk teken zal erkennen? (Some View on the World)
 2. Geen tijd meer voor uitstelgedrag
 3. Geert Mak – Grote Verwachtingen. In Europa. 1999-2019.
 4. Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld  – 2007 – Een steeds kleiner wordende wereld en opkomend godsdienstig fundamentalisme
 5. Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat
 6. Hoe Gaan We Dit Uitleggen – Jelmer Mommers (boekbespreking)
 7. Geen tijd meer voor uitstelgedrag
 8. Toenemende overstromingen bedreigen vijfde van wereldeconomie
 9. Coronacrisis biedt geen oplossing voor het broeikaseffect
 10. Het grote verzuim voortgezet in 2020
 11. Dit is het broeikaseffect en zo verklein je jouw koolstofvoetafdruk
 12. Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen
 13. Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen
 14. België en de COP26: de tijd om te handelen is Nu!
 15. Wereldwijde roep om verandering vond geen goede echo
 16. Verhaal van hoop – verdriet en troost

Quo Vadis

“Een overheid bestuurd door georganiseerd kapitaal is even gevaarlijk als een overheid bestuurd door georganiseerde misdaad”. Franklin Delano Roosevelt.

De Globaliserings-paradox. Waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan. Door Dani Rodrik, hoogleraar Internationale Politieke Economie aan de Havard University en een van de meest vooraanstaande economen ter wereld.

“De globaliseringsparadox behoort zonder twijfel tot de beste boeken over dit brede actuele onderwerp.. Wie Rodriks “globaliseringstrilemma” tot zich laat doordringen, verrijkt zich met een analytisch kader om verleden, heden en toekomst van de globalisering te begrijpen en duiden”.

Foto: Dani Rodrik. Istanboel, 14 aug.1957. Van 1996 tot 2013 was hij werkzaam als Rafiq Hariri hoogleraar internationale politieke economie op de John F. Kennedy School of Government aan de Universiteit van Harvard.

1200px-Dani_Rodrik_AB_02

Samenvatting:

Economen waren lang warme pleitbezorgers voor vrij verkeer van goederen, geld, mensen en ideeën, dat iedereen ter wereld welvaart zou brengen. Maar inmiddels komen ook de schaduwzijden…

View original post 987 more words

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".
This entry was posted in Cultuur, Economie, Gedachten van anderen, Milieu, Nieuws en politiek, Waarschuwingen, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to De Globaliserings-paradox.

 1. Pingback: De oorlog in Oekraïne zal ook haar gevolgen mee brengen voor het klimaat | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Laatste oproep tot actie op maandag 20 juni – Some View on the World

 3. Pingback: Nadenkend over extreme hitte en droogte | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.