Uiteindelijk een energiepakket om de energiefactuur te milderen

Door dat de Belgische regering er jaren niets degelijks aan gedaan heeft om onafhankelijk te zijn van andere landen voor haar energie voorziening zitten wij nu zwaar in de puree.

De afgelopen tijd moest de regering dan ook een oplossing weten te vinden voor de torenhoge energie prijzen, welke vast en zeker door de oorlog in Oekraïne, nog meer in de hoogte zullen gaan. Tot nu toe konden wij al alarmerende berichten horen van mensen die hun facturen niet meer konden betalen. In ons kapitalistisch landje kunnen wij zien hoe de kloof tussen arm en rijk groter is geworden en hoe wij meer en meer een groep mensen komen te vinden met energiearmoede door de huidige energiecrisis.

Het heeft heel lang geduurd, en is eigenlijk een bewijs hoe weinig de huidige regeringsleiders echt betrokken zijn bij en empathie hebben met de bevolking.

Het belachelijke is ook dat zij doen alsof zij bergen hebben moeten verzetten, maar brengen BTW verminderingen naar voor, voor een periode waar de mensen het minste energie gaan gebruiken, namelijk de zomermaanden.

Na lang talmen gaat de gas van 21% naar 6% tot eind september om dan opnieuw geëvalueerd te worden, wat eigenlijk gelijk staat aan onbesproken terug op 21% te gaan.

Voor gebruikers van stookolie (mazout), propaan of butaan komt er een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro via een cheque. Daarnaast gaat er 17 miljoen naar het stookoliefonds. De mazoutcheque kwam er op aandringen van de PS. In Wallonië verwarmt ongeveer de helft van de gezinnen zich nog met mazout.

Zij die met de wagen naar het werk gaan zullen het geweten hebben hoe de verhoogde brandstofprijzen hun een aardig centje extra deden neer tellen voor een volle tankbeurt. Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd met 17,5 eurocent per liter. Dat komt ongeveer overeen met tien euro op een tank van 60 liter. Deze accijnsverlaging wordt midden juni geëvalueerd.

Het voorstel van minister van ­Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de accijnzen op diesel en benzine te verminderen wordt ondertussen breed gedragen. Maximaal zou er zo 24 cent van de brandstofprijs kunnen afgaan, maar die maatregel kost veel geld: 2 miljard euro op jaarbasis. Een minder drastische verlaging of een tijdelijke maatregel is het alternatief. Bovendien is het de bedoeling dat de accijnzen via de zogenaamde ‘cliquet’ stijgen van zodra de prijs opnieuw zakt onder 1,7 euro per liter.

Betreft zij die met het openbaar vervoer zich verplaatsen garandeert de regering dat de treinkaartjes niet duurder worden, maar waarbij wij ook hopen dat dit ook zo zal zijn voor de bustarieven. De raad van bestuur van de NMBS had voorgesteld om vanaf juli 2022 een prijsverhoging van 4,5 procent door te voeren om de gestegen energiekosten te financieren. De regering zal die gestegen kosten, zo’n 13 miljoen euro, nu zelf dragen.

Dit alles zal natuurlijk een prijskaartje hebben. Om dit alles te kunnen verwezenlijken stelt de regering 1,3 miljard euro ter beschikking. Daarvan wordt 1,08 miljard gefinancierd via meeropbrengsten door de hogere energieprijzen. Deze inspanning komt bovenop de 1,1 miljard euro die in februari al werd beslist.

Voor bedrijven volgen er mogelijk later nog maatregelen. De regering vraagt eerst aan de Nationale Bank om de gevolgen van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen nader te onderzoeken. Het kernkabinet besloot wel al om tot 30 juni het stelsel van tijdelijke werkloosheid in te voeren voor bedrijven die door de Oekraïnecrisis onverwacht met minder werk zitten. De regering hoopt later deze week ook nog een beslissing te nemen over de kernuitstap en een versnelling van de energietransitie.

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Hoe zit dat met dat gas uit Rusland? Vladimir Putin legt het uit
 2. Doet-ie ’t of doet-ie ‘t niet? Valt Poetin Oekraïne binnen?
 3. De pseudoreligie van olie en gas
 4. Waarom is energie zo duur?Energiecrisis grijpt steeds sterker om zich heen
 5. Gasprijs, elektriciteitsprijs en aantal mensen bij de voedselbank stijgen
 6. Mijn maandbedrag SVP is met 68% gestegen, hoe kan dat? 8 vragen aan de stadsverwarming
 7. Vandaag 50 jaar geleden, invoering van de Btw in ons land.
 8. 50 jaar geleden, Belgische middenstanders revolteren tegen BTW-Provisie (De Post 28 februari 1971)
 9. Verlaging btw is geen alternatief voor uitbreiding sociaal tarief
 10. Sancties voor Rusland: Gaspijpleiding Nord Stream 2 krijgt geen toestemming
 11. Europa’s vraag naar Russisch gas steeg met 30 à 40% sinds 2014
 12. Interactieve kaart met energiearmoede per gemeente en wijk
 13. Woonbond wil gerichte aanpak energiearmoede onder huurders
 14. College gaat energiearmoede onderzoeken, motie PVV en D66 aangenomen
 15. Correctie: 2 regelingen energiearmoede
 16. Zonder borg overstappen naar goedkope energieleverancier
 17. Breaking: categoriale bijzondere bijstand voor energiekosten
 18. Energiearmoede: financiële ondersteuning
 19. Hoge energieprijzen gevolg van gebrek aan planning
 20. €200 miljoen voor gemeentelijke energietoeslag wordt verdeeld volgens verdeelsleutel bijzondere bijstand
 21. Update gemeentelijke energietoeslag
 22. Rotterdam keert vanaf half maart energietoeslag uit
 23. Politieke moed loont in strijd tegen energiearmoede

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Crisis, Economie, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Uiteindelijk een energiepakket om de energiefactuur te milderen

 1. Guestspeaker says:

  Raoul Hedebouw antwoord

  Beste Marcus,

  De accijnzen met amper 17 cent per liter verlagen, terwijl de prijzen aan de pomp boven de 2€/L liggen?

  De btw op gas enkel tijdens de zomer verlagen, net wanneer we de verwarmingsketel niet gebruiken?

  De regering houdt ons voor de gek !

  Bekijk hier de reactie van Raoul Hedebouw en help de video mee verspreiden

  op Facebook, Instagram, TikTok of Youtube.

  Hier is het laatste woord niet over gezegd.

  Teken de petitie om de brandstofprijzen onder de 1,4€/l te brengen en help ons mee deze petitie maximaal te verspreiden.

  Ontdek hier ons noodplan om de koopkracht van de werkende klasse te beschermen en de oorlogsprofiteurs te doen betalen.

  We zetten de strijd voort.

  Team PVDA

  Like

 2. Guestspeaker says:

  The European Economic and Social Committee (EESC) will organise a major conference on “Tackling energy poverty at the heart of the ecological and energy transition”, organised with the support of the French Presidency of the EU, to be held on 21 April 2021 from 9.30 a.m. to 4 p.m.

  The conference will put the focus on how to tackle energy poverty in the perspective of a socially fair and just transition towards a climate-neutral Union by 2050 also taking into account the consequences of the situation in Ukraine. This conference aims to contribute to the ongoing discussion on how to best tackle this major social problem exacerbated by the current energy crisis and to ensure civil society views are taken into account.

  Like

 3. Guestspeaker says:

  Le Comité économique et social européen (CESE) organise, avec le soutien de la Présidence française de l’UE, une grande conférence sur “Lutter contre la précarité énergétique au cœur de la transition écologique et énergétique”, qui se tiendra le 21 avril 2021 de 9h30 à 16h.

  La conférence mettra l’accent sur la manière de lutter contre la précarité énergétique dans la perspective d’une transition socialement équitable et juste vers une Union climatiquement neutre d’ici 2050 en prenant en compte les conséquences de la situation en Ukraine. Cette conférence vise à contribuer à la discussion en cours sur la meilleure façon de s’attaquer à ce problème social majeur exacerbé par la crise énergétique actuelle et à garantir la prise en compte des points de vue de la société civile.

  Le programme de la conférence et les modalités d’inscription suivront prochainement.

  Like

 4. Guestspeaker says:

  Op donderdag 24 maart zal er in zaal De Nok, aan de Wildeman, Oud Gemeentehuis, Schoolstraat 15, te Herent een infoavond plaats grijpen over de dure energieprijzen.

  Daar zal gekeken worden hoe energie geen kaviaar maar een basisproduct is en zodoende niet aan 21% BTW moet getaxeerd worden maar aan 6%.

  Van Harte Welkom,

  De PvdA hoopt ook u daar te mogen ontvangen.

  Stuur een mail naar greetaerts@hotmail.com ter bevestiging zodat we die avond een idee hebben hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn.

  Like

 5. Pingback: Dominante, gedomineerde en volksklasse | From guestwriters

 6. Pingback: Waarom is energie zo duur? | From guestwriters

 7. Pingback: Laatste oproep tot actie op maandag 20 juni – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.