Oekraïne als een ‘groot Israël’

Zelensky heeft toch een vreemde uitspraak gedaan om zijn land te vergelijken met een ‘groot Israël’. Of kijkt hij vooruit naar een profetische Bijbelse voorspelling?

Dinsdag 5 april maakte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de meest expliciete identificatie van zijn bevochten land met de staat Israël, waarbij hij op de Israëlische staatstelevisie aangaf dat zelfs als een staakt-het-vuren wordt bereikt via lopende gesprekken met Moskou, Rusland binnen een paar jaar nog steeds in staat zal zijn Oekraïne opnieuw aan te vallen. Wat sowieso altijd een vaststaand feit is, waarvoor Finland ook voldoende reden heeft om te vrezen dat Rusland langs daar ook een weg zal komen te zoeken om meer macht te veroveren.

Zelensky heeft in vorige gesprekken met regeringsleiders al regelmatig verwezen naar vroegere oorlogstoestanden van die regeringsleiders hun landen waar hij hoopt op begrip en samenwerking. De Oekraïense leider vreest dat zijn land een staat, op permanente oorlogsbasis, zal moeten worden om zichzelf te beschermen tegen verdere Russische agressie.

Het heeft heel wat moeite gekost voor Zelensky om zijn land terug een beter imago te geven, want het werd voor een lange tijd aanschouwt als een van de corrupte landen in Oost Europa.

2014 moest eigenlijk een teken aan de wand zijn dat er naar een zinnige oplossing moest gezocht worden. Voor vele landen was dat innerlijk geruzie wel een kans om wapens te verkopen en goed en makkelijk geld te verdienen aan die ‘huiselijke ruzie’.

Naar het schijnt zijn er heel wat militaire adviseurs naar Kyiv afgezakt om de president met raad en daad bij te staan en om orde op zaken te stellen. Bij heel wat jongeren ontbrak de zin om partij te kiezen en/of om zich als dienstplichtigen in een strijd te gooien tegen bloedbroeders in de Donbas en Luhansk regio. Meerderen gingen tijdig het land uit.

Op bepaalde ogenblikken werden zekere groepen als rebellen aanschouwd terwijl ze later als reguliere verdedigingstroepen werden aanzien.

Sinds februari komen zeer tegenstrijdige berichten door de geruchtenmolen en media. Langs één kant zijn er groepen die ons willen doen geloven dat Rusland aan een bevrijdingsmissie bezig is. Diegene die daarin geloven, beweren dan ook dat de Russen hun doelstelling gewoon gaan halen:

denazificering en demilitarisering. Geen verovering, geen landjepik. {Denazificatie in Oekraïne}

Zij zijn er zelfs van overtuigd dat

Het geweld van de ‘oorlog’ zoals de televisie-experts dat noemen is overigens niet begonnen met de inval van de Russen, maar met een drastische toename van de beschietingen vanaf 16 februari door de Nationale Garde in het Donbass gebied. De OSCE heeft hierover gerapporteerd, maar onze regeringen hielden zich stil en blijven volhouden dat de agressie vanuit Rusland begon. Wat een pertinente leugen is. Het consequent, arrogant en halsstarrig weigeren om de veiligheidsbelangen van een ander land te respecteren keert zich na veel destructieve interventies in Irak, Libië, Afghanistan, Syrie etc. nu eens tegen het Westen. {Denazificatie in Oekraïne}

Zij gaan zelfs zo ver te beweren dat al die verschrikkelijke oorlogsmisdaden die wij op het televisiescherm te zien krijgen, geënsceneerd zijn door de westerse media. Aan de andere kant kan er ook gevreesd worden dat er een enorme druk op burgers wordt gelegd om een keuze uit te spreken of ‘site’ te kiezen.

Vanuit plaatsen waar er niet gestreden wordt (zo’n driekwart van het land heeft geen last van de strijd) komen tientallen filmpjes op het internet van mensen die aan palen of bomen worden gebonden met folie: mensen die weigeren ‘Slava Ukrainii!’ te roepen, mensen die van honger een kleine diefstal plegen, mensen die ervan verdacht worden pro-Russisch te zijn, mensen die alleen al Russisch spreken, mensen die weigeren zich aan te sluiten bij de paramilitaire groepen, mensen die de avondklok negeren. Geïntimideerd durft niemand ze te helpen en enkelen zijn zo in de nacht doodgevroren, anderen worden tot bloedens toe geslagen. Roma moeten het alweer ontgelden in deze nieuwe oplaaiing van wit superioriteitsdenken. Kleine groeperingen? Het zijn stadions vol die de nazigroet brengen. Reporters die hiervan verslag doen verdwijnen spoorloos, van mijn vriend Gonzalo Lira die vanuit Charkov verslag doet is nu al een dag geen bericht meer ontvangen en we vrezen het ergste. Hij zit midden in de door ultranationalisten beheerste stad en zijn laatste Twitter bericht bevatte zo’n lijst met vermiste personen. Hij sloot af met de opmerking: “Als je binnen 12 uur niet van me hoort kun je mij ook op die lijst zetten”. Ik hoop het beste, maar vrees het ergste. {Denazificatie in Oekraïne}

Anderzijds komen ernstige reporters in huizen van gewone burgers die vrijuit praten en geen toneel spelen als zij over de gruweldaden van de Russen praten. De lichaamstaal van de overlevenden spreekt boekdelen, en geeft aan hoe traumatisch de confrontatie met die Russen wel moet geweest zijn.

Opvallend in het gebeuren en de houding van het Westen, is dat het zeer, zeer lang nam vooraleer werkelijk degelijk beperkende maatregelen naar Russen werden ondernomen. Retoriek en sancties kwamen er wel, maar veel te weinig. Toch wilden Europese regeringsleiders dan toch een teken geven vanuit Duitsland, dat Europa nu nog meer één is dan vroeger. Amerikaanse, Duitse, Britse en Europese leiders juichten op de Veiligheidsconferentie van München hun ‘eenheid’ toe in hun verzet tegen de Russische agressie tegen Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky nam geen blad voor zijn mond en confronteerde hen dat hoewel ze verenigd zijn, zij toch maar aan de zijkant blijven toe kijken en zijn land alleen tegenover Rusland blijft staan.

“De architectuur van de wereldbeveiliging is kwetsbaar en moet worden bijgewerkt”,

zei Zelensky.

“De regels die de wereld decennia geleden eens was, werken niet meer. Ze houden geen gelijke tred met nieuwe bedreigingen. Waartoe leiden pogingen tot verzoening? De vraag

‘Waarom sterven voor Danzig?’

veranderde in de noodzaak om te sterven voor Duinkerken en tientallen andere steden in Europa en de wereld ten koste van miljoenen levens.”

Al meerdere keren heeft Zelensky verwezen naar vroegere wapenfeiten. Dit heeft hij duidelijk met kennis van zaken gedaan, om aan te tonen hoe het Westen toch maar aan de zijkant bleef staan, met de gedachte

“het zal zo’n vaart niet nemen”.

Duidelijk genoeg zien wij dat de geschiedenis nu zich weer eens herhaalt.

Volgens Brabosh.com hebben wij de figuur Zelensky wiens naam gewoon in Bennett zou kunnen veranderd worden,

en de landen in Israël en Iran, en de berichten lijken erg op elkaar, van de eisen voor meer sancties en betere wapens tot de vergelijking van de verzoening van de Tweede Wereldoorlog, en een voorhoede zijn tegen een bredere dreiging: Islamitisch extremistisch terrorisme in het Midden-Oosten en een expansionistisch Rusland in Europa. {Oorlog in Oekraïne herinnert Israël er opnieuw aan: ‘We kunnen alleen op onszelf vertrouwen, niemand zal ons komen helpen’}

In de Bijbel vinden wij wel dat ‘Gog‘ (Rusland) naar het zuiden zou gaan trekken om het Land van het Volk van God te gaan veroveren. Ook wordt er in het Boek der boeken gesproken over een Derde Wereldoorlog welke de vreselijkste van alle oorlogen zou gaan zijn.

In Syrië heeft Rusland al laten zien dat het niet terugdeinst om chemische en andere niet conventionele oorlogswapens te gebruiken. Vroeger heeft hij in Georgië en Tsjetsjenië zijn troepen ook al heel wat oorlogsmisdaden laten uitvoeren, waarmee hij tot nu toe mee weg is kunnen komen, zonder dat de grote naties hem iets deden. Dat gebrek aan uitvoering om hem op te pakken voor oorlogsmisdaden heeft hem ondertussen versterkt en heeft het Westen ondertussen ook laten zien dat het in de oorlogen in Irak en Iran de Amerikanen niet ging om die leiders van die landen, maar wel om de olie van die landen.

Rusland is Oekraïne al binnengevallen, terwijl er nog tijd is om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen krijgt – hoewel Iran Israël al aanvalt via zijn volmachten. Israël en Iran zijn militair beter aan elkaar gewaagd, terwijl Rusland Oekraïne overmeestert. {Oorlog in Oekraïne herinnert Israël er opnieuw aan: ‘We kunnen alleen op onszelf vertrouwen, niemand zal ons komen helpen’}

Israël heeft een heel wat betere positie dan Oekraïne. Het hoeft zelfs niet beroep te moeten doen op anderen voor sterke wapens, zoals Oekraïne nu wel zeer afhankelijk is geworden van de wapenleveringen uit het Westen.

Lahav HarkovLahav Harkov, de Senior Contributing Editor en Diplomatiek Correspondent van The Jerusalem Post wiens verantwoordelijkheden het rapporteren over en analyseren van Israëls betrekkingen met de wereld omvatten, zei op  24.02.2022

“Russische gevechtsvliegtuigen die over Kiev vliegen herinneren ons eraan: Israël moet altijd bereid zijn zichzelf te verdedigen, alleen.”

Israël dat ook bewust is van de Bijbelse voorspellingen weet maar al te goed dat de Woorden en Plannen van de God van Israël altijd uitkomen.

Zelensky die als Jood vermoedelijk ook goed zijn Geschriften kent, heeft Oekraïne eerder geïdentificeerd met Israël als een natie die wordt bedreigd door een veel grotere buur die van plan is om een groot wereldrijk te maken. Ook al gaat die agressor als een duivel te keer en lijkt hij soms er in te slagen, vindt Zelensky dat zijn land moet opkijken naar de in Oekraïne geboren voormalige Israëlische premier Golda Meir – die actief was in de Zionistische beweging.
Haar Hebreeuwse naam “Meïr” betekent “helder schijnen”. Maar het heldere licht kwam wel tot duisternis in de nasleep van de Jom Kipoeroorlog.

Tegelijkertijd krijgen wij te horen dat sommige pro-Palestijnse troepen de verdediging van Oekraïne dan eerder vergelijken met de Palestijnse zaak, terwijl ze oproepen tot een alomvattend sanctieregime voor Israël, vergelijkbaar met dat voor Rusland.

De Israëlische Blauw en Wit minister in de Knesset en minister van Aliyah (Joodse ‘terugkeer’), Pnina Tamano-Shata, wond er kort na het ­begin van de Russische invasie in Oekraïne geen doekjes om.

‘We roepen de Joden van Oekraïne op naar Israël te migreren – jullie thuis’,

zei ze al op 26 februari, twee dagen na het begin van de inval. Premier Naftali Bennett noemde Israël een

‘toevluchtsoord voor­ ­Joden in nood’,

minister van ­Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked rekende op zo’n 100.000 Oekraïense Joden die naar Israël zouden ­komen. Ondanks Israëlische ‘promotiekantoren’ rond de westelijke Oekraïense grenzen, hadden eind april nog maar 8.500 Oekraïense Joden de ­migratie naar Israël al ingezet. Opvallend daarbij is dan wel dat zo’n 5.800 Joden uit Rusland – waar op eigen terrein geen oorlog woedt, maar dat lijdt onder Europese en Amerikaanse sancties – de ­migratieprocedure hebben laten opstarten. Daarnaast zijn er zo’n 10.000 Russische Joden die met een toeristenvisum in Israël verblijven. Zij ­worden gezien als ‘potentiële ­migranten’.

De lage getallen voor de Oekraïners kunnen verklaard worden doordat zoals de meeste Oekraïense vluchtelingen, Joodse Oekraïners voorlopig dichter bij huis willen blijven, in Polen of Duitsland, voor het geval een ­terugkeer naar Oekraïne mogelijk wordt. Vaak vechten vaders of zonen daar nog in het leger, alsook mogen mannen van 18 tot 60 het land niet verlaten. Ook geven Oekraïense Joden – van wie de bekendste vandaag president Volodimir ­Zelensky is, die stug standhoudt in Kiev – in interviews vaak aan dat ze liever niet verhuizen naar een ‘ander conflictgebied’, zoals ze Israël zien. Want daar is het ook nog altijd geen pijs en vre. Eveneens is er het storende element van de Israëlische politiek waarbij de Israëlische regering ­tegenover de oorlog in Oekraïne een dubbelzinnige houding aanneemt. ­Premier Bennett probeert ‘neutraal’ te schipperen tussen zijn aloude bondgenoot, de Verenigde Staten, en de pragmatische vriendschapsbanden die Israël heeft opgebouwd met de Russische president Vladimir Poetin.

Dan speelt er ook nog de religieuze kwestie: immigrerende ­Oekraïners met één Joodse grootouder worden door de staat Israël wel erkend als nieuwe Israëliërs, maar niet als joods door het Orthodoxe Hoofdrabbinaat. Omdat ­Israël nog altijd geen burgerlijk ­huwelijk heeft – alleen een religieus – zouden veel immigrerende Oekraïners bijvoorbeeld niets eens kunnen trouwen in Israël.

Internationale Joodse ­instellingen zoals de Wereld-Zionistische Organisatie (WZO) geven openlijk aan meer migranten te willen huisvesten in kolonies in Palestijns of omstreden gebied, zoals de Jordaanvallei of de Negev-woestijn.

‘Met andere woorden, dezelfde mensen die juist aan oorlog, honger en buitenlandse bezetting zijn ontsnapt, zullen meteen veranderen in kolonisten, als onderdeel van het Israëlische systeem van ­geïnstitutionaliseerde segregatie en discriminatie, ook Apartheid genoemd’,

hekelde de Zuid-Afrikaanse journalist Azad Essa die aanpak op de nieuwssite Middle East Eye.

Misschien zien Zelensky en zijn landgenoten ook hoe zij dan ‘geplaatst’ zouden worden in andermans territoria. Dan hebben zij liever nog te wonen in hun Oekraïne, dat uiteindelijk ook deel zal gaan uitmaken van Gods “Groot israël”.

Oekraïense Joden die in Israël aankomen, hebben blijkbaar geen zin om naar die Palestijnse of omstreden gebieden, zoals de Jordaanvallei of de Negev-woestijn te gaan. Zij willen eerder wonen in ‘veilige’ kust­steden als Netanya en Tel Aviv, of hoogstens in Jeruzalem. Dan vinden zij, indien het toch niet zou kunnen gaan om te verblijven in Oekraïne, beter om hun toevlucht dan in Duitsland te vinden, waar ze een woonst, een uitkering en gezondheidszorg aangeboden krijgen.

Wat zal het uiteindelijk worden?

Kan het zo zijn dat waar velen voor vrezen, werkelijkheid wordt?
Er zijn er die namelijk denken dat 9 mei de dag zal worden waarop Poetin al of niet zich zal uitspreken wat er nu echt aan het gebeuren of aan het ontvouwen is, een strijd tussen selchts twee landen of die gevreesde Derde Wereldoorlog?

+

Voorgaand

Oekrainiërs zouden vrij moeten zijn om zelf hun toekomst te bepalen

Een nutteloos maar zeer gevaarlijk uitdagingsspel

De oorlog in Oekraïne zal ook haar gevolgen mee brengen voor het klimaat

Poetin’s grote redevoering in een volgepakt Loesjniki-stadion

Volledige versie van Poetins toespraak op 18 maart 2022

++

Aanvullend

 1. De oorlog die men weer kan vinden
 2. Een dringend bericht uit Oekraïne
 3. Zogezegd valse dodenaantallen
 4. Zelensky’s toespraak in Belgisch parlement
 5. Zelensky in zijn toespraken telkens verwijzend naar nationale trauma’s
 6. Russische soldaten hebben doelbewust burgers gefolterd, verkracht en gedood
 7. Bart Sturtewagen vindt dat Zelensky nog clement was in zijn oordeel
 8. Petitie om Russisch gas en olie toevoer te stoppen

+++

Gerelateerd

 1. Oorlog in Oekraïne
 2. Omsingeld: prefiguraties van de Russische inval in de Oekraïne
 3. Rusland voert druk in Oekraïne op
 4. Na terugtrekking Russische leger gruwelijke beelden uit Bucha
 5. Onderzoekscommissie van Rusland betreffende de misdaden tegen de vreedzame bevolking van Donbass
 6. Plan om Rusland te destabiliseren
 7. Oorlogsmisdaden Oekraine gefilmd
 8. Israël heeft reeds 13.391 Oekraïense Joden verwelkomd sinds het begin van de Russische invasieOekraïne – Сім тижні війни / Zeven weken oorlog
 9. Oekraïense kinderen zoeken in Timorpark naar paaseieren (video)
 10. Werken in wording: Vladimir Putin: ‘Erased Ukraine’ (2022) en Biden, Johnson en Zelensky: ‘Erased Putin’ (2022)
 11. Oorlog in Europa: hoe staat het ervoor in Oekraïne?
 12. Oekraïne: de hypocrisie als alibi
 13. Denazificatie in Oekraïne
 14. laat ons bidden
 15. Petitie roept op aanvallers Oekrainse activist op te sporen
 16. Provincie moet creatiever kijken naar opvang vluchtelingen
 17. Stel je bent de baas
 18. Noam Chomsky: Oekraïne moet concessies doen aan de eisen van Rusland
 19. In ‘De Afspraak’ op Canvas, op 21 april 2022
 20. Pools-Joodse journalist Gebert stapt op na kritiek omdat hij Oekraïens Azov Bataljon neonazi’s blijft noemen
 21. Financiële ondersteuning voor initiatieven Oekraïne
 22. Steun voor Oekraïners vasthouden: hoe doe je dat? [column]
 23. Internationalisering van de Russisch-Oekraïense oorlog. Kyiv ontvangt militair materiaal van meer dan 30 landen
 24. Oekaïne – Ukraine
 25. Geen vluchtelingen in Koningin Emmaschool
 26. Hoe kunnen we ESG-criteria en democratische principes verzoenen?
 27. Provinciegouverneur Jan Spooren bezoekt een Oekraïens gezin in Scherpenheuvel-Zichem
 28. Oekraïne – Дев’яь тижні війни / Negen weken oorlog
 29. Oekraïne – Droogenbroodt
 30. End Times
 31. Meditatie in oorlogstijd: duisternis transformeren in licht
 32. Israël sluit na zes weken zijn veldhospitaal in Oekraïne

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.