N-VA doet kandidaten voor sociale woningen de das om

N-VA legt weer absurde beperking op voor de gewone man

Wie een sociale woning wil huren, zal vanaf 2024 de afschriften van zijn of haar bankrekeningen moeten laten zien. Wie te veel op zijn rekeningen heeft staan, krijgt geen sociale woning.

Sociale huisvestingsmaatschappijen

Matthias Diependaele, kleinzoon van Renaat Diependaele, voormalig oorlogsburgemeester voor het VNV en senator voor de Volksunie, actieveling in de Vlaamse Beweging, onder meer in de Vlaamse Volksbeweging

De Vlaamse regering heeft vrijdag, op aangeven van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), beslist dat sociale huisvestingsmaatschappijen vanaf 2024 zullen controleren hoeveel geld iemand op zijn rekening heeft. Die regering die het zo dikwijls over ‘privacy’ heeft, en daarom bepaalde zaken niet toe laat, zorgt er dan ook wel voor dat er helemaal geen private gelegenheid is over het inkomen en het bezit van een persoon.

Middelentoets

In het regeerakkoord van 2019 staat het letterlijk:

“Om misbruiken te voorkomen, voeren we een middelentoets in bij de inschrijving en toewijzing van een sociale woning.”

Verderop lezen we nog:

“De betrokkene is verplicht actief alle informatie te delen.”

Daarbij werd niet gespecifieerd welke informatie. Nu heeft de regering hieromtrent meer klaarheid gegeven. Hun “middelentoets” is deze week kenbaar gemaakt. De details rond de middelentoets zijn nu namelijk goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Doel

“Het doel is simpel: de schaarse sociale woningen vrijmaken voor de meest behoeftigen”,

zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) in “Het journaal”

Dat men mensen die al een woning in het buitenland bezitten uitsluit, is meer dan logisch en moet degelijk onderzocht worden. Maar spaarcenten op de eigen rekening in België kan men een brug te ver noemen. Dat men bij aanvraag en voor de toekenning afschriften van bankrekeningen, spaarrekeningen en ook beleggingsrekeningen, in binnen- én buitenland moet voorleggen aanschouwen die regeringsleiders plotseling dan geen schending van de privacy, terwijl ze er voor de rest goed mee rondzwaaien.

De nieuwe voorwaarden gaan wel niet over wie nu al een sociale woning heeft.

Als uit de rekeningafschriften blijkt dat je een bedrag hebt bijeengespaard dat gelijk is aan wat je per jaar mag verdienen om recht te hebben op een sociale woning, word je geweigerd. Zo mag een alleenstaande zonder personen ten laste niet meer dan 25.850 euro bezitten. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen is dat 43.107 euro.

Bij vermoeden dat er toch ergens meer geld zou zijn moet de kandidaat-huurder zelf bewijzen van het tegendeel voorleggen.

“De bewijslast ligt bij de kandidaat-huurder”,

horen we bij minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Te veel geld

Nieuw-Vlaamse AlliantieMet de maatregel dat wie in 2024 volgens de N-VA ‘te veel geld’ op zijn rekeningen heeft, die persoon geen sociale woning meer kan krijgen, worden weer eens een heel pak mensen uitgesloten om een betaalbare woning te krijgen en duwt men de sociale woningmaatschappijen in een moeilijk parket dat zij enkel minder begoede huurders zullen kunnen hebben waardoor hun inkomen-uitgaven evenwicht in gevaar komt. Verder doet dit een bepaalde groep mensen op één plek toenemen en krijgt men getto‘s die dan weer gevaarlijke toestanden teweeg kunnen brengen.

“Wie voldoende vermogen heeft, moet kunnen doorschuiven naar de private huurmarkt”

wordt er aangehaald.

Afleidingsmanoeuvre & Stigmatisatie

Minister Diependaele geeft wel toe dat de middelentoets de lange wachtlijsten voor een sociale woning niet meteen korter zal maken.

“Het gaat vooral om eerlijkheid en rechtvaardigheid. De Vlaming die voor dit systeem mee betaalt, wil ook dat een sociale woning terechtkomt bij iemand die ze ook echt nodig heeft.”

Alsof die mensen die spaarzaam zijn en vooruit denken naar wat er in de toekomst nog zal moeten betaald worden, geen sociale woning nodig zouden moeten hebben! En of deze maatregel de wachtlijsten gaan verhelpen?

De N-Va weet handig het probleem te verschuiven en de schuld bij de kandidaat-huurders te leggen, in plaats van in eigen buidel te kijken en te erkennen dat de regering veel te weinig inzet om aan de inwoners van dit land een betaalbare woning te bezorgen.

Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, dat ook kwetsbare huurders vertegenwoordig, geeft ook aan dat

“Dit gaat over heel weinig mensen.”

“Dit is vooral een afleiding van het echte probleem: het gebrek aan sociale woningen. Vorig jaar zijn er maar 700 bijgekomen.”

Of dat dit gaat helpen om de ellenlange wachtlijsten weg te werken betwijfelt Verstichele. Hij zegt

“Met deze voorwaarden maakt men de procedure alleen maar langer en moeilijker, terwijl vandaag zo veel mensen nood hebben aan een sociale woning. Dit gaat mensen die er wel degelijk recht op hebben afschrikken.”

“Dit draagt vooral ook bij tot de verdere stigmatisering van de sociale huurder, terwijl het stil blijft over het echte probleem.

Dit is vooral symboolpolitiek, maar met nadelige effecten op het terrein.”

Met recht en rede reageert Gert Eyckmans, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, en bevestigt hij ook:

‘Mensen worden nog eens gestigmatiseerd, maar dit helpt niet tegen de wachtlijsten.’

Wachtlijsten

Al enkele decennia kan men horen hoe mensen zich bij verschillende maatschapijen hebben ingeschreven, in de hoop om toch binnen de tien jaar een kans te maken op een goedkopere (en betere) woning. In plaats van de wachtlijsten te zien verminderen namen deze met de jaren nog toe, ook omdat de nood hoger werd.  In 2020 was het aantal kandidaat-huurders al opgelopen tot bijna 170.000 mensen. De Vlaamse regering verwacht dat de lijst, door investeringen in nieuwe sociale woningen, pas vanaf 2026 zal beginnen te slinken.

Tot dan kan wie wacht op een sociale woning wel een beroep doen op de Vlaamse huurpremie. Met die premie kunnen kandidaat-huurders op de private markt een woning huren, Vlaanderen past dan de sociale correctie bij. Spijtig genoeg zijn er nog te weinig mensen die van zulk bijstandssysteem op de hoogte zijn, en hiervan gebruik maken.Toch moet opgemerkt worden dat de korting van 100 à 200 euro per maand op de huurprijs niet echt een vette boterham is.
Net zoals bij sociale woningen zal men voor woningen op de privé markt,uitkijken naar een inkomensgrens: zo mag een alleenstaande maximaal 46.170 euro per jaar verdienen. Voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste gaat het om maximaal 65.960 euro. Met die bedragen zouden die huurwoningen ook toegankelijk moeten zijn voor bijvoorbeeld jonge starters of jonge gezinnen met kinderen.

Spaartegoed

Zoals bij de voorgaande maatregel van N-VA tegen kandidaat huurders voor sociale woningen, ingevoerd door Liesbeth Homans, zullen nu ook weer een heleboel mensen uit de boot vallen om een betaalbare woning te vinden. De N-VA blijkt ook te vergeten dat bij het lage bedrag van 25 000€ de kandidaat huurders geen mogelijkheid zullen hebben om een spaartegoed op te bouwen om een wagen te kopen of om geld te voorzien voor uitzonderlijke situaties. Men kan daarbij de vraag stellen hoe die mensen dan hun woning zullen moeten inrichten met dat kleine bedrag. Schilderwerken, een koelkast, diepvriezer en kookvuur kosten wel wat, maar de N-VA gaat er misschien van uit dat die mensen dat beter op krediet kopen. Zo zullen zij nog meer geld verliezen.

Gevolg

Mensen die kandidaat-huurder zijn zullen ook niet meer de moeite doen om geld te gaan sparen om de studies van de kinderen later te kunnen betalen. Het zal hen ook aansporen best maar al hun geld op te doen en te genieten van het leven. Reizen naar het buitenland zullen er dan toe bijdragen dat hun spaar te goed niet al te hoog zal oplopen. De N-VA vergeet daarbij dat het voor die reizen gebruikte geld de Belgische fiscus helemaal niet ten goede zal komen. In ieder geval zal er veel geld weg gesluisd worden, terwijl het onze Belgische economie ten goede had kunnen komen.

Eveneens vergeet de N-VA dat in België mensen praktisch een wagen nodig hebben om naar hun werk te gaan. Maar hoe gaan die bewoners van sociale woningen dan een wagen kunnen aanschaffen met wat er na de huisinrichting over blijft van hun spaarcenten? Ook lijkt de N-VA te vergeten dat geleend geld altijd duur geld is en dat die mensen die dan voor vele dingen een lening zullen moeten aan gaan eigenlijk nog meer in de armoede gedrukt worden. Maar dat zal die rechtsgezinden een worst wezen, zolang zij maar niet in zulk bootje moeten stappen.

Bij de verantwoording die de Vlaams Nationalistische partij gaf, blijkt duidelijk dat zij ook een totaal verkeerd beeld hebben van wie kandidaat huurders zijn, en vergeten zij dat de lager inkomensklasse niet allemaal vreemdelingen zijn. Heel wat autochtonen krijgen door de N-VA maatregel minder kansen om hun leven verder goed op te bouwen. Door hun angst voor vreemdelingen en het viseren op vluchtelingen of inwijkelingen schaden die rechtse partijen zoals N-VA en Vlaams Belang wel de ingeborenen of inheemsen. Zij zijn blind voor de inlanders die niet zo rijk zijn als zij. Maar ook daar scheelt er heel wat in hun denkwijze, want volgens hen is hun minder goede financiële toestand hun eigen schuld. Zij hebben klaarblijkelijk geen idee dat een deel van de bevolking slechts zeer lage lonen krijgen en dat er heel wat Vlamingen op de werkmarkt uitgebuit worden. Na de leerkrachten en verplegen personeel van de sociale huurwoningen weggedreven te hebben willen zij nu nog een pak mensen de laan uit sturen terwijl zij nog wel poetspersoneel willen toe laten die zich dan maar gelukkig moeten prijzen dat zij tussen al diegenen die niet willen gaan werken, en op staatssteun leven, alsook al de druggebruikers mogen gezelschap houden.

De N-VA heeft waarschijnlijk niet veel weet van de vele antropologische studies die er al gemaakt zijn over sociale woningen, grote woonblokken en sociale buurten. Hun wrevel dat andere mensen iets goedkoper kunnen hebben dan zij, brengt hen ertoe om totaal asociale maatregelen te treffen. Maar door het aanbrengen van beperkingen aan anderen creëren zij toestanden die voor het hele land funest zullen zijn, omdat zij in meerdere gemeenten wijken zullen laten ontstaan waar een groep mensen opeengepakt zullen zijn onder barre omstandigheden, wat dan ook, om moeilijkheden zal vragen.

*

Vindt ook te lezen:

++

Aanverwant

  1. Racisme geen eenrichtingsverkeer
  2. Angst en verlossing van het kwaad

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to N-VA doet kandidaten voor sociale woningen de das om

  1. Pingback: Zéér mager akkoord voor de Belgische bevolking – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.