Een Amerikaans schandaal in Oekraïne en vervolg van een erg gevaarlijk pokerspel

Een brug te ver

Крымский мост 13 сентября 2019 года (1).jpg

De Krimbrug nog in volle glorie in 2019.

Na zware explosies op de 16,9 km lange Krim autoverkeersbrug en een 18,1 km lange spoorbrug over de Straat van Kertsj, kwam Rusland met een tegenoffensief. Poetins wraak is ongelofelijk zuur en doet hem optreden als een gehaaide terrorist. De tijdstippen die het Russisch leger uitkiest om aanvallen uit te voeren zijn er echt op gericht om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Of het nu om 3 uur of 5 uur in de ochtend gaat, worden heel wat mensen in hun slaap verrast. Maar ook op het spitsuur vallen er meerdere bommen her en der over het land verspreid.

Russische regime terroristisch verklaard

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat het Russische regime terroristisch is, aldus wetgever en lid van de Oekraïense delegatie bij de PACE Oleksii Honcharenko. In de resolutie wordt ook verklaard dat Oekraïne luchtverdedigingssystemen moet krijgen en dat er een internationaal tribunaal voor Russische misdaden moet komen, aldus Honcharenko.

Zoals in elke oorlog is het moeilijk te weten waar de werkelijkheid soms ligt, vooral betreft het aantal slachtoffers. Maar in deze afgrijselijke oorlog wordt weer eens bewezen hoe de burger uiteindelijk het grootste slachtoffer is van de bezittingsdrang van politieke leiders.
Al maanden aan een stuk horen wij de premier van Oekraïne om steun vragen, om zo de bevolking van voedsel te kunnen voorzien, maar nog meer om de wapenkracht te verhogen. Doordat Rusland nu meer drones inzet heeft Zelensky het Westen verzocht om zijn land de mogelijkheid te geven een wapenschild op te bouwen.

Ontoelaatbare wapens

HIMARS

Amerikaans aanvalswapen tegen artillerie- en luchtafweerposities en bevoorradings- en lichte pantservoertuigen: HIMARS

Om zich beter te kunnen verbeteren of zich te weren tegen de Russische agressor heeft Amerika wel een ontoelaatbaar wapen aan Oekraïne bezorgt.
Het Amerikaanse raketsysteem Himars is nog dodelijker geworden voor de Russen.

De Russen hebben de afgelopen maanden al ontoelaatbaar schervenbommen (of clusterbommen) op Oekraïne afgevuurd. Deze zijn door oorlogsverdragen verboden, maar wat wij nu zien moet ons ernstig doen reageren en zelfs doen steigeren. De vroegere clusterbommen strooiden 200 kleine bommetjes uit, maar door geavanceerde techniek kunnen nu nog meer kleine bomen of metaalscherven uitgestrooid worden. Het Oekraïense leger vuurt nu namelijk nieuwe, door de VS geleverde precisieraketten af die 182.000 stukjes metaal verspreiden om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden en om hun lichte materieel te doorboren.  Wat van één partij niet kan toegelaten worden mag ook niet bij een andere partij toegelaten zijn. Zulke clusterbommen zijn gewoon onmenselijk en ontoelaatbaar!

Verzoek tot meer wapens

Wij kunnen begrijpen dat Oekraïne om meer wapens vraagt, en dat het ook betere mogelijkheden zoekt mogelijk een derde offensief voor te bereiden. Na de aanval op de verbinding tussen de Krim en Rusland, of het nu om een valse vlag, of een terreurdaad is van Russische Poetin tegenstanders, of van één of andere Oekraïense veiligheidsgroep, kunnen wij merken dat Poetin die gebeurtenis aangegrepen heeft om het terreurgeweld te verhogen, maar dat ook de Oekraïense strijdmachten daarin een gelegenheid zien om hun herveroveringswerk grondig uit te voeren, terwijl de Oekraïense bevolking met de vele bombardementen van de Russen nu nog meer tegen de Russen gekant geraken en in de bunkers strijdliederen zingen. Het lijkt wel of de strijd nu in een stroomversnelling blijkt te raken, waarin de Russen nu nog meedogenlozer te werk zullen gaan.

Mensenrechten

Waar de Oekraïners terrein heroveren zien wij dat collaborateurs worden opgepakt om berecht te worden. Wij kunnen slechts hopen dat die berechting rechtvaardig zal gebeuren. Maar op dat vlak zagen wij gelukkig nog geen confronterende beelden waar die met de Russen samenwerkenden gepijnigd werden.

Ondertussen horen wij de aanhoudende verzoeken om Oekraïne ter hulp te komen omdat het gewoon te weinig middelen heeft o zich die grootmacht Rusland te verzetten.

‘Oekraïne heeft slechts 10% van de luchtverdediging die het nodig heeft’

“We vechten tegen een grote staat die een grote hoeveelheid uitrusting en raketten heeft,”

zei president Volodymyr Zelensky tijdens zijn toespraak tot de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 13 oktober. Zelensky voegde er ook aan toe dat er onder de huidige omstandigheden “geen diplomatie” met Rusland mogelijk is, meldt de Europese Pravda.

“Er kan geen respect zijn voor het leiderschap dat doodt, gevangen neemt, het internationaal recht niet respecteert.”

Betreft van de mensenrechten na te leven moet wel toegezien worden dat dit langs de twee kanten gebeurt en nog meer dat de Europese en Amerikaanse bondgenoten ook niet hun boekje te buiten gaan. In ieder geval heeft Amerika met die clusterbommen dat zeker gedaan en moet aan het gebruik er van door Europa een halt toegeroepen worden.

Nucleair gevaar

Een ander gevaar loert om de hoek, met wat normaal heel discreet verloopt, maar dit jaar wel uitvoerig de pers haalt, namelijk de nucleaire oefenstonden van de NAVO.

Tijdens dit conflict tussen Oekraïne en Rusland is de dynamiek tussen de Verenigde Staten en Rusland in slechte zin verschoven naar een agressievere houding en mogelijk naar agressievere manoeuvres. Of dit gaat resulteren in agressievere acties valt nog te bezien. Trump was nog goede vriendjes met Poetin, maar de regering van Biden is niet van zin om Poetin het naar zijn zin te maken.

De Verenigde Staten zien Rusland als een onmiddellijke, aanhoudende en geloofwaardige bedreiging voor de internationale vrede en stabiliteit en voor de belangen van de Verenigde Staten. Rusland daarentegen ziet de Verenigde Staten en de belangen van de Verenigde Staten, zoals de NAVO, dan weer als een existentiële bedreiging.

Beide landen houden wel regelmatig oefeningen om met machtsvertoon de tegenstander een waarschuwing te geven op te letten welke stappen te zetten, en om te laten zien dat zij altijd bereid zullen zijn hun kernwapens in te zetten indien nodig geacht.

In de marge van de vergadering van de NAVO-defensieministers in Brussel zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS)

‘Er zullen toestellen vliegen boven België en de Noordzee.’

waarbij het gaat om een reeds voor de Oekraïne oorlog geplande oefening.

Dedonder benadrukte ook nog dat het

‘niet gaat om een tegenreactie op wat dan ook’.

maar dat het gaat om een

‘lang geplande oefening die regelmatig plaatsvindt’.

waarbij

‘Het gaat om de training van de capaciteiten. Dat is normaal, militairen doen dat om voorbereid te zijn’

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, had dinsdag al aangekondigd dat de NAVO-oefening volgende week zou plaatsvinden.

‘Om onze afschrikking veilig en effectief te houden’,

zei hij toen.

Afschrikking

Maar die afschrikking kan dit maal anders over komen indien de V.S.A. er een andere nadruk op gaan leggen, om zich sterker voor te doen naar Poetin.

Rusland dat op de hoogte is van de oefening en wet dat deze regelmatig doorgang vindt, zou volgens Stoltenberg een verkeerd signaal krijgen als ze dit jaar niet zou plaats vinden.

In januari 2018 konden we nog getuige zijn van de mediageile 45ste president van Amerika die zich tegenover de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wenste te tonen dat hij de machtigste man van de wereld was en de knop om nucleaire wapens te lanceren voortdurend binnen handbereik had.

Met lede ogen hebben het laatste half jaar ook Vladimir Poetin, al was het niet met duidelijk open, een dreigende houding zien aannemen waarbij hij het Westen waarschuwde dat hij niet zou aarzelen Alle middelen aan te spreken als het Westen maar één stap dichter bij zou nemen naar de Russische Federatie.

Ook al weide de Russische president niet uit over de grootte van de Russische lanceerknop, laat hij er evenwel geen twijfel over bestaan dat hij niet zal treuzelen om die knop binnen handbereik ook in te drukken wanneer hij acht dat het nodig is. Volgens hem daagt het Westen hem uit, wat hen eens zuur zou kunnen bekopen.
Tijdens zijn bizarre speech bij de annexatie van de vier Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson alludeerde Poetin in de protserige Sint-Joriszaal van het Kremlin eens te meer op het gebruik van kernwapens.

Poetin heeft duidelijke taal gesproken met zijn woorden en met zijn lichaamshouding, die het Westen niet over het hoofd zou mogen zien. Hij waarschuwde het Westen dat de Amerikaanse atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki op het einde van de Tweede Wereldoorlog ‘een precedent heeft gecreëerd’ maar niets vergeleken zal zijn met wat de Russische atoomwapens vandaag kunnen aanrichten. Een week daarvoor had Poetin al gezegd dat de Russische kernwapens

‘op bepaalde gebieden nog moderner zijn dan die van de NAVO-landen’ en Rusland ‘alle middelen die het ter beschikking heeft’ zal gebruiken om zich te verdedigen. ‘Dit is geen bluf’,

benadrukte Poetin, wat ironisch genoeg wel vaak een formulering is van mensen die bluffen.

Met pesters en bluffers moet men echter niet proberen om hen tot het uiterste te drijven. Ondertussen hebben wij al lang kunnen zien welk een gevaar deze 21ste eeuwse dictator voor de wereldgemeenschap is.

Ne gezegd te hebben dat Rusland helemaal er niet aan dacht Oekraïne binnen te vallen, heeft hij uiteindelijk dat toch gedaan, maar dadelijk met de waarschuwing dat het Westen zich niet moest mengen in deze anti-Nazie zuiveringsactie en bevrijding van het Oekraïense volk.  Al snel liet hij duidelij verstaan dat landen die tussenbeide zouden durven te komen gevolgen zouden ondervinden

‘die groter zijn dan wat ze ooit hebben meegemaakt’.

Eind april waarschuwde ook buitenlandminister Sergej Lavrov de wereld dat het risico op een kernoorlog niet onderschat mocht worden en dat het Westen zulk een bedreiging zelf in handen hebben. Ook voormalig president Dmitri Medvedev, tegenwoordig vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, waarbij hij zich regelmatig laat opmerken als een havik met een agressieve toon naar Oekraïne en bij uitbreiding naar het ganse Westen, benadrukte de voorbije maanden meermaals dat Rusland

‘het recht heeft zichzelf te verdedigen’ met nucleaire wapens als het voort-bestaan van de Russische staat in gevaar is.

Ook al weten wij niet echt hoe sterk die Russische atoomwapens zijn moeten wij dat niet op de proef gaan stellen. Het is geweten dat Russische kernwapens krachtiger zijn dan de Amerikaanse, wat volledig past binnen de Mutually Assured Destruction- logica van de Koude Oorlog. De wetenschap dat beide kanten elkaar volledig kunnen vernietigen moest er toen voor zorgen dat geen kernmacht er ooit aan zou denken zijn kernwapens tegen een andere kernmacht in te zetten.

Gezond verstand en verhoudingen

Vandaag kunnen wij slechts hopen dat het gezond verstand het zal winnen en niemand naar die wapens zal doen grijpen. Echter moeten wij beseffen dat bepaalde personen, namelijk in Rusland en Noord Korea, misschien niet zulk een gezond verstand kunnen hebben dat wij van een politieke leider verwachten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat er nog eerder grote gekken aan de macht zijn gekomen en geen schrik hebben gehad om duizenden om niet te zeggen miljoenen (herinner Hitler) mensen uit te moorden.

Door de vele moderne middelen en betere besturingssystemen, zoals GPS, kan er vandaag heel wat gerichter gestuurd worden.

Volgens de database van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) omvatte het Russische kernarsenaal in januari 2022 maar liefst 4477 actieve kernkoppen. 1588 van die kernkoppen staan gemonteerd op langeafstandsraketten of bevinden zich in militaire basissen vanwaar ze gelanceerd kunnen worden. De Verenigde Staten daarentegen hebben een actief arsenaal van ‘slechts’ 3708 kernwapens en houden er 1744 gevechtsklaar.
Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de arsenalen wel spectaculair teruggedrongen. In 1986 beschikten de Sovjet-Unie en Amerika nog over respectievelijk 40.159 en 23.317 kernwapens.

Indien het tot zulk een escalatie komen dat er iemand op de Rode Knop zou drukken, is het voor ons allen te laat. Het zogenaamde NAVO- rakettenschild zal er vermoedelijk niet in slagen om een kernaanval te neutraliseren.

Het kan gerust zijn dat het Oekraïne-Rusland verder escaleert tot een Derde Wereldoorlog, die in de Bijbel als een van de ergste zal door gaan. Op dat ogenblik zullen wij moeten inzien dat Armageddon een werkelijkheid is geworden

Voor het ogenblik willen vele onderzoeksinstellingen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten ons geruststellen dat er geen kernconflict zal komen.
Afgelopen week signaleerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat ze geen directe aanwijzingen hebben dat Rusland bezig zou zijn met een kernwapen. Ook in België zien de veiligheidsdiensten voorlopig geen reden tot onmiddellijke ongerustheid. Sinds het begin van de Russische invasie eind februari heeft het Crisiscentrum een expertengroep die de nucleaire risico’s inschat. Dat gaat zowel over de risico’s op een incident bij een Oekraïense kerncentrale, als over de mogelijke inzet van kernwapens. Ook binnen die expertengroep wordt geen rekening gehouden met een acute nucleaire dreiging voor België.

+

Voorgaande

Een nutteloos maar zeer gevaarlijk uitdagingsspel

Na de leugendaad de terreurdaad

++

Lees ook

 1. Bepaalde Naties spelen een erg gevaarlijk pokerspel
 2. Oproep aan regeringsleiders om eensgezind te reageren tegen Poetins regime in Moskou
 3. Zogezegd valse dodenaantallen
 4. Poetins denazificiëring in Oekraïne door de Nazistische Wagner Groep
 5. Zelensky in zijn toespraken telkens verwijzend naar nationale trauma’s
 6. Russische soldaten hebben doelbewust burgers gefolterd, verkracht en gedood
 7. Een bericht van de dalai lama en andere winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede

+++

Verder ook

 1. United States of America once more showing how it wants to Distort Historical Facts and Truth
 2. Pseudo-referendum, Kerch bridge in Crimea and Ukraine claiming to retrieve what it owns
 3. Ten Reasons Why Ukraine Hasn’t Destroyed the Crimean Bridge
 4. Why Russia’s October 10 attacks on Kyiv were not about the Crimean Bridge

+++

Gerelateerd

 1. Nucleaire dreiging: wat als Poetin de knop indrukt?
 2. Oekraïne krijgt internationale steun voor territoriale claim op de Krim. Maar Zelensky schetst een scheef beeld
 3. Russische sporters en kunstenaars moeten zich publiekelijk tegen de Russisch- Oekraïense oorlog uitspreken
 4. Antwoord aan Gilbert Doctorow over de Krim, Oekraïne en de Russische Federatie
 5. Trekt het Russische leger zich terug?
 6. Russen gebruiken hypersonische raket in Oekraïne
 7. Na terugtrekking Russische leger gruwelijke beelden uit Bucha
 8. Poetin is niet gek
 9. Oekraïne – Droogenbroodt
 10. Heeft het westen gelijk?
 11. Oorlog in Oekraïne stond in de sterren geschreven: voormalig belgisch-admiraal-vleugeladjudant noemt het een voorspelde oorlog
 12. Oekraïense metrostations worden omgebouwd tot klaslokalen
 13. De Rûssen die geen russen waren
 14. Oekraine: de hypocrisie als alibi
 15. Propagandaoorlog
 16. Dansend in het graf?
 17. Die sowjetische Schenkung der Krim und die „Annexion“ von 2014
 18. Russische Truppen rücken im Donbass weiter vor
 19. Ukraine will Schwarzmeerflotte versenken und Krim zurückerobern
 20. Explosionen auf annektierter Halbinsel Krim
 21. Selenskyj spricht von Ruhe vor dem Sturm
 22. Transcript: Vladimir Putin’s speech on the illegal annexation of Ukrainian territories and relations with the West
 23. A week after an apparent Ukrainian attack on a Russian military base in occupied Crimea, an arms store at another military facility has been hit by a series of explosions.
 24. How Nuclear Conflict Could Halt Global Air Traffic
 25. Russia offers to evacuate Kherson residents as Ukraine forces advance
 26. We’re All Going to Die: Nuclear War

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Crisis, Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Een Amerikaans schandaal in Oekraïne en vervolg van een erg gevaarlijk pokerspel

 1. Pingback: Propagandaoorlog | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Oekraïne: de Hypocrisie als alibi | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.