Oekraïne: de Hypocrisie als alibi

Te herinneren

  • moreel systeem staat of valt met coherente + consequente toepassing ervan.
  • waarom een agressor kan worden beschuldigd van oorlogsmisdaden terwijl oorlog zelf geen misdaad is.
  • conflict Rusland-Oekraïne – Principes worden ingeruild voor casuïstiek => willekeur toegedekt met hypocrisie
  • Saoedi-Arabië + andere regimes die mensenrechten schenden op grote schaal > waartegen amper of helemaal niet wordt opgetreden.
  • oorlogsmisdaden pleegt, d.w.z. opzettelijk geweld op ‘onschuldige burgers’ = Israël, de Verenigde Staten (Afghanistan, Libië …), Jemen, Ethiopië, Syrië.
  • ‘juiste’ oorlogen <-> ‘foute’ oorlogen <-> ‘proportioneel’ +‘disproportioneel’ geweld.
  • ‘le droit d’ingérence’ = recht om militair tussen te komen indien humanitair verantwoord
  • ‘la responsabilité de protéger’ > verschuiving van ‘recht’ naar ‘verantwoordelijkheid’ +  van ‘tussenkomen’ naar ‘beschermen’,
  • geweld op ‘onschuldige burgers’, (verkrachting, executie of foltering) <-> verantwoorde slachtoffers (soldaten)
  • ‘collateral damage’

 

+

Voorgaande

Een Amerikaans schandaal in Oekraïne en vervolg van een erg gevaarlijk pokerspel

Propagandaoorlog

Salon van Sisyphus

Collage Tomas Ronse

Door Eddy Bonte

Een moreel systeem staat of valt met de coherente en consequente toepassing ervan. Anders vervalt men in willekeur, die wordt verdoezeld door een flinke laag hypocrisie. Helaas is precies dát aan de hand in het debat over het conflict tussen Rusland en Oekraïne: een onophoudelijke stroom hypocrisie die verbergt dat we onze morele uitgangspunten willekeurig toepassen, met een compleet gebrek aan geloofwaardigheid tot gevolg. Bijvoorbeeld: waarom een agressor kan worden beschuldigd van oorlogsmisdaden terwijl oorlog zelf geen misdaad is.

Principe versus casus

Tegenstanders van Rusland begonnen vrij snel te schermen met mensenrechten. Die worden niet voorgesteld als rechtspraak, maar wel als een moreel sluitend systeem, een elementaire set waarden waar niemand om heen kan. Aan de toepassing of de schending ervan, kan worden geoordeeld of een persoon, een groep, een natie of een instelling zich ‘juist’ of ’fout’ gedraagt en tegelijk ook…

View original post 1,414 more words

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".
This entry was posted in Gedachten van anderen, Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.