‘Journalistiek gaat niet over waarheid. Schaf die term liever af’ (Trouw, 13/08/2022)

Assistent-hoogleraar Filosofie van de Techniek aan de Universiteit Maastricht Massimiliano Simons die op 3 december deelnam aan een workshop over “de Strijd om de waarheid”, georganiseerd door Simon Truwant, naar aanleiding van in België als Nederland van enkele pijnlijke schouwspelen waarbij politici en opiniemakers de waarheid op alle mogelijke manieren volgens hen geweld aandeden: de wetenschappelijke waarheid over o.a. het corona-virus, de geleefde waarheid van de slachtoffers van toeslagenaffaires of ‘de verliezers van de globalisering’, alsook de politieke waarheid die idealiter tot stand komt middels een parlementair debat, werden ondermijnd, miskend of gemanipuleerd. [> Workshop ‘De strijd om de waarheid. Publieksfilosofie in de Lage Landen’ (3/12/2021)]

Martha Claeys (Universiteit Antwerpen & Kluwen Podcast), Catherine Koekoek (Erasmus Universiteit Rotterdam), Martine Prange (Universiteit Tilburg), Katrien Schaubroek (Universiteit Antwerpen) Massimiliano Simons (Universiteit Gent) en Simon Truwant (KU Leuven), bogen zich over de strijd om de waarheid die publieksfilosofen uit de Lage Landen een hele dag samen bracht om na te denken over concrete manieren waarop individuen en (kleine) gemeenschappen zichzelf en hun omgeving kunnen vaccineren, wapenen of heroveren ten aanzien van deze onverschilligheid voor de waarheid.

*

Te herinneren

  • scepsis > zijn journalisten wel in waarheid geïnteresseerd?
  • cruciaal te achterhalen of feiten kloppen.
  • Feiten snel geweld aangedaan
  • Ruil fixatie in voor analyse van concrete praktijken die het verschil maken.
  • journalistiek = zaak v kritiek, verontwaardiging, ontmaskering, oproep tot publieke acties, + stemmingmakerij of hogere oplages.
  • begrip waarheid = verworden tot rookscherm waar men zich naar believen achter verschuilt
  • concrete zaken die we v goede journalistiek verlangen + welke praktijken die verlangens kunnen vervullen.

+

Voorgaande

Bloggen in het Nederlands de moeite waard voor 9 landen?

De toekomst van de onafhankelijke journalistiek… en wie gaat dat betalen?

De journalist, een bedreigde soort?

Blog uitgestorven beestje of toch nog behorend tot nieuwe media

Massimiliano Simons

In de zomerserie in Trouw gaan steeds twee filosofen in gesprek over het meest omstreden begrip van deze tijd: waarheid. Vorige week was er al aflevering met Martine Prange en Simon Truwant. Deze week zijn Martha Claeys en ikzelf aan de beurt.

In mijn stuk pleit ik ervoor dat we het begrip waarheid gerust mogen afschaffen.

“Vroeger marcheerde elke partij het slagveld op onder de leuze ‘God met ons’, terwijl de oorlog beslist werd door concrete strategieën en materiële middelen. Hetzelfde geldt voor waarheid. Ruil de fixatie op dat hoogdravend begrip in voor een analyse van de concrete praktijken die het verschil maken.”

(Volgende week: Katrien Schaubroeck & Catherine Koekoek)

Mijn stuk:

‘Journalistiek gaat niet over waarheid. Schaf die term liever af’

Wat drijft journalisten? Martha Claeys’ verhaal hierboven van de zeeleeuwende journalist suggereert dat ze niet altijd even oprecht de waarheid inroepen. Dat roept direct scepsis op: zijn…

View original post 342 more words

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".
This entry was posted in Cultuur, Gedachten van anderen, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ‘Journalistiek gaat niet over waarheid. Schaf die term liever af’ (Trouw, 13/08/2022)

  1. Pingback: Was het een jaar om niet op de tenen te trappen? | Stepping Toes

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.