Een citaat waar ik naar leef

Do you have a quote you live your life by or think of often? – Heeft u een citaat waarnaar u leeft of waaraan u vaak denkt?
Doe een ander niets aan wat je zelf niet zou willen dat met jou zou gebeuren.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Dagboek = Diary, Reflectie - Overweging of Beschouwing, Welzijn en Gezondheid and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Een citaat waar ik naar leef

  1. elina says:

    💖💖💖💖💖💖💖

    Like

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.