Tag Archives: Babel

Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat

Als wij naar de geschiedenis van de mensheid kijken kunnen wij twee gelijkaardige situaties ook vandaag aantreffen. Het valt namelijk op hoe de mensheid na een opgang van vooruitgang terug naar verval lijkt te gaan. Weer zien wij in de … Continue reading

Rate this:

Posted in Geschiedenis, Religie, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Louise Weiss building and towers after Ziggurat Babel

Looking at the history of humankind we can notice two equal situations, similar to the happenings of today. Today we also can see how mankind after a rise of progress appears to go back to decline.  Again see we in … Continue reading

Rate this:

Posted in History, Religion, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments