Tag Archives: Michael Parenti

Democratic downfall

In Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld, Hoe de rijken de wereld regeren and  Capitalism downfall I looked at some writings of Michael Parenti who as an American looked through his American glasses to the world. In his writings we can … Continue reading

Rate this:

Posted in Economy, Environment and Ecology, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Democratische ondergang

In Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld, Hoe de rijken de wereld regeren en  Capitalism downfall keek naar een aantal geschriften van Michael Parenti die als een Amerikaans door zijn Amerikaanse bril naar de wereld keek. In zijn geschriften kunnen we lezen … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Crisis, Economie, Economy, Milieu, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Capitalism downfall

Today’s 1% are squeezing the blood out of the middle class, creating conditions of predictable eco collapse. In 2009 the American political writer, historian, and culture critic, Michael Parenti wrote that after the overthrow of communist governments in Eastern Europe, … Continue reading

Rate this:

Posted in Crisis, Economy, Environment and Ecology, Poverty | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 Comments

Hoe de rijken de wereld regeren

Hoe de rijken de wereld regeren #2 In het vorige artikel (Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld) kwam de ongelijke verdeling in deze wereld nog eens ter sprake. In de reeks over armoede in België werd de gewone … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Crisis, Economie, Welzijn en Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld

Hoe de rijken de wereld regeren #1 In het kapitalistisch systeem waar wij vandaag hier tegen aan kijken mogen wij zien dat de superrijken mogen behoren tot een kleine groep van minder dan 1 procent van de bevolking, maar die … Continue reading

Rate this:

Posted in Armoede, Economie, Milieu, Welzijn en Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments