Mijn laatste 11 juli speech

Marcus Ampe:

Laten wij even kijken wat een ‘omzwerveling’ over zijn vaderland kan vertellen. Vermoedelijk zou ik best dit niet als België mogen aanschouwen maar eerder als Vlaanderen, het land dat niet meer bestaat of nog zal komen te herleven. Want hoe zal men de nieuwe republiek, waar velen naar uitkijken wel mogen genoemd worden?

Kan men heden ten dage nog zeggen dat er een culturele verbondenheid bestaat in wat wij nu zien in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Kan men dar een volk aantreffen dat zich één voelt in hart en nieren?

Wordt er in die streken de zelfde taal gesproken. Behoren de Limburgers uit België (Vlaanderen) niet samen te gaan met de Limburgers uit Nederland? Ik geloof echter niet dat het enkel de taal is die de mensen verbind en een reden tot verbintenis is om tot een landgemeenschap te vormen.

De vrijzinnige schrijver mag dan wel de monarchie aanschouwen als de groteske bezegeling van de permanente degradatie die elk politiek debat bij voorbaat verkruimelt tot een koehandel in naam van het fameuze compromis. De koning of koningin mag er voor proforma bijzitten maar zal steeds een goedkopere oplossing zijn dan presidenten, die als hun termijn ten einde is elk hun ‘presidentspensioen’ zullen opstrijken, terwijl een koningshuis telkens tot aan de dood de monarch zal voorzien.

Wel is het zo dat de Nederlandstalige provinciën zich moeten verenigen en zich moeten ontdoen van de Waalse ketens. Al veel te lang zijn de Walen een blok aan het Vlaamse been. De melkkoe is meer dan eens uitgemolken en nieuwe verzinsels voor weer andere geldtransfers zullen nooit enig soelaas brengen noch de gemoederen kunnen sussen.

Dat België geen echte democratie meer is, met zijn “cordon sanitaire” en het begeleidende “cordon médiatique”, staat als een paal boven water.

Het continue spelletjes spelen van de polititci mag de burger echter niet doen weglopen en zich laten verbergen in de eigen cocon, weze het die van de filosofie of van wat anders. De Vlaamse burger is dakloos gemaakt mar hoeft zich niet nog verder te laten ontkleden, dan zijn nakie.

Als ieder voor eigen deur schoon maakt en de eigen tuin cultiveert zullen wij nog niet verder geraken, als de burgers niet eensgezind zich willen verbinden en samen voor iets gaan waar zij willen in geloven.

Vlaanderen is nog niet overwonnen noch verloren.

De burger kan het nog steeds Waar maken. Eerst moet hij in zich zelf geloven, dan in zijn kunnen, vervolgens in de mensen rondom hen, dan in het mogelijk zijn van iets te presteren dat van betekenis kan zijn in een eigen regio maar ook in een groter geheel dat wij met fierheid Europa zullen mogen noemen.

Originally posted on Visionair België:

Vandaag, Vlaamse feestdag, is misschien een goede gelegenheid om nog eens op te frissen waarom ik Vlaams-republikein ben,- een term die ik verkies boven flamingant of Vlaams-nationalist.

Oppervlakkig zou men het als een familiale aangelegenheid kunnen zien: ik kom inderdaad uit een”zwart nest”. Mijn grootvader stond in de frontbeweging tijdens W.O. I en kreeg achteraf een paar maanden bak wegens “onvaderlandse activiteiten”. Nota bene als oorlogsinvalide, de sfeer was meteen gezet. Mijn vader vertrok op 17-jarige leeftijd naar het Oostfront en keerde behouden terug, althans fysiek, want het gezin dat hij achteraf stichtte beschouwde hij als een soort derde rijkje in zakformaat. Mijn moeder en zussen kropen bij elkaar, ik stond als enige en oudste zoon vooral in de hoek waar de klappen vielen: een man moest en zou deze langharige boekenwurm en operafanaat worden.

Soit, niet getreurd, aan de univ bloeide ik open. Ik had me als vrijzinnige…

View original 861 more words

Posted in Crisis, Gedachten van anderen, Nieuws en politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen

Twee jaar geleden keurde het Vlaamse Parlement unaniem een handvest goed waarvan de inleiding uitdrukkelijk de term “natie” vermeldt. Kan men echter in één land meer dan één natie vinden of behouden? Spanje worstelt ook al jaren met hetzelfde probleem. Maar daar spreken wij van een heel wat groter land dan dit kleine België.

Drieëntwintig jaar voor de befaamde uitzending Bye-bye Belgium van de RTBF (2006) bedacht François Perin, voormalig professor grondwettelijk recht aan de universiteit van Luik en toplid van de Waalse Beweging tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw, hoe Vlaanderen, voortaan sterk dankzij zijn democratische legitimiteit, unilateraal zijn onafhankelijkheid zou kunnen uitroepen.

De Walen denken dat enkel een unie-integratie met Frankrijk voor hun regio, zal kunnen zorgen voor een degelijke oplossing. Ik denk ook niet dat een een onafhankelijke Waalse staat noch een rest-België Wallonië-Brussel voldoende zelfbeschikking zal kunnen opleveren voor een levensvatbare regio.

Maar ook voor Vlaanderen heb ik mijn twijfels of een zelfstandig Vlaanderen los van Wallonië een goede oplossing zou zijn. Met Nederland kunnen wij niet aansluiten. De scheiding van de Nederlanden was er met recht en rede gekomen en de Vlamingen zijn ook een Bourgondisch type mens, waartegenover de koelere Nederlanders ook al te lichtzinnig met de taal omspringen en niet voldoende levensgenieters zijn.

Jean-Pierre Chevènement

Jean-Pierre Chevènement (Photo credit: Wikipedia)

Wallonië hoort te beseffen dat de tijd van generaal Charles de Gaulle al lang achter de rug ligt en zijn uitnodiging voor aansluiting van Wallonië met Frankrijk heden niet meer zo opportuun is wegens een vergroting van een arm Noorden van Frankrijk. Jean-Pierre Chevènement en Jacques Attali, tot Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Myard, Marine Le Pen en Jean-Pierre Mélenchon mochten zich ook wel open opstellen tot een verbintenis, maar persoonlijk denk ik dat het beter zou zijn dat Vlaanderen en Wallonië elkaar recht in de ogen kijken en er toe komen om elk hun onafhankelijkheid in volle respect toe te kennen in een overkoepelende gemeenschap of Federaal of Confederaal België. Voor alle partijen zou dit beter zijn als er goede handelsovereenkomsten zouden gemaakt worden onder de regio’s die volledig zelfbeschikkingsrecht zouden hebben.

Zonder een ‘nota-De Wever’ met een aantal concrete voorstellen wilde het CDH de informateur eigenlijk geen informatie geven. Nadien ook niet, zo bleek, want er volgde een non. En dus mag MR-voorzitter Charles Michel als tweede informateur de alternatieve formules aftoetsen, ook de klassieke tripartite. De politieke spelletjes kunnen weer voortgezet worden zonder echt rekening te houden met de stem van de kiezer. De vraag is hoe lang de keizer dit zal willen slikken.

Kris Peeters Ministerpresident Vlaanderen in ActieDe N-VA is er niet in geslaagd om meer dan 30% der stemmen te behalen en zich wiskundig incontournable te maken. Unizo-man Kris Peeters ziet hierin zijn kans schoon om Bart de Wever zijn ploeg wel onder druk te zetten terwijl hij de bevolking doet geloven dat hij niet onder druk wil gezet worden, omdat zulks een houding niet goed zou zijn voor een goede regeringsvorming. Waarom doet hij dat dan zelf wel? In de Kamer zijn de CD&V en het CDH samen niet alleen kleiner dan de N-VA, ze hebben ook zéven zetels minder dan de liberale partijen. De CD&V is zelfs kleiner dan de MR. Toch wensen zij het hoge woord te voeren en doen zij alsof zij nog steeds zoals ten tijde van voor priester Daens het in België voor het zeggen moeten.

De Vlaamse politici en burgers zouden beter in hun geheugen moeten nemen wat er
712 jaar geleden gebeurde rond Kortrijk. Toen verzamelden in die stad duizenden boeren, ambachtslieden en poorters.
Ze stonden aan de vooravond van een dag die de loop van de Vlaamse geschiedenis zou
veranderen. Eén voor één waren die mannen bereid om het ultieme offer te brengen voor een simpel principe: vrijheid.

Ook Kris Peeters herinnerd de burgers er aan dat die vrijheid om zelf te beslissen, om zelf te kiezen welke taal je spreekt, om zelf te besturen, toen op de eerste plaats kwam. Hij mag niet vergeten dat er ook hard werd voor gevochten. Wel herinnerd hij zich en roept hij de mensen op om te herinneren dat 100 jaar geleden de geschiedenis
zich herhaalde.

Opnieuw veranderde de provincie West-Vlaanderen in een al te bloedig strijdtoneel.
Opnieuw was het menselijk leed niet te overzien. En opnieuw gebeurde dat in een strijd om dat universele verlangen naar vrijheid.
Die episodes uit onze geschiedenis mogen wij nooit vergeten. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Het is de taak van de Vlaamse politici hun volk dit nooit te laten vergeten maar ook te laten zien waarom dit zo belangrijk is en waarom als gemeenschap iedereen zich daarin verenigd moet voelen om die vroeger belangen te blijven verdedigen.

Wij mogen niet vergeten welke onnoemelijke prijs betaald is voor onze vrijheid.

Welke offers gebracht zijn om ervoor te zorgen dat wij onze vrijheid niet meer met de wapens moeten opeisen, maar ze kunnen afdwingen met woorden en argumenten.
Vandaag is de Vlaamse autonomie groter dan men 700, 100 of zelfs 50 jaar geleden had durven dromen. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Vlaanderen zag dit jaar weer eens 11 juli voorbij gaan. Het zou een feest van de
Vlaamse dynamiek moeten zijn, maar nog eens ging het als het ware onopgemerkt voorbij en buiten de banken bleven de meeste Vlamingen hun werk doen zoals elke dag in de week.

Ook al mag het Vlaanderen van vandaag staan voor traditie én vernieuwing, globalisering én kleinschaligheid, openheid én zelfbewustzijn, zoals Chris Peeters zo mooi zegt, waar zijn die durvers van Vlamingen gebleven? Waar zijn die ‘mannen met baarden die durven varen’, die ‘mannen met haar op hun tanden’?

File:Locator European Union.svg

Europese Unie

De Vlamingen, Walen, Katharen, Cataloniërs, Basken, e.a. moeten beseffen dat wij beter naar een integraal Europa gaan, waar er gerust onafhankelijke regionale groepen mogen bestaan, maar dit in verenigde samenlevingsvorm in een overkoepelend land als deel van de Europese Unie.

De vrijheid die we vandaag mogen genieten, is niet zo vanzelfsprekend als velen denken. De Unie van een Verenigd Europa heeft hiertoe sterk bij gedragen. Die Europese Unie gaan ondermijnen door weer allemaal kleine eigen of deelstaatjes te creëren is zulk een vrede niet ten goede komend. Als wij niet opletten en mensen als Wilders het volk laten opruien om weer tot afscheiding van Europa en totale eigen zeggingsmacht te komen zullen wij weer tot af zijn en de vrede in onze contreien onder druk brengen.

De mensen moeten eens gaan beseffen dat wat wij de afgelopen jaren hebben kunnen opbouwen in Europa iedereen ten goede komt maar ook vraagt dat iedereen har volle verantwoordelijkheid durft nemen ten goede van de gehele gemeenschap en niet uit egoïsme voor eigen kleine streek gebieden.

Maar elke eigen regio heeft ook wel haar verantwoordelijkheid voor de vele generaties voor hun én aan de generaties na hun om te blijven werken aan een stabiele economisch en ecologisch gezonde regio.

File:Armoiries de la Wallonie.svg

De Waalse Haan

De regio Vlaanderen zou normaal gesproken ook een sterker Vlaanderen moeten kunnen worden. Zij hebben daarvoor nieuwe troeven in handen. Nieuwe bevoegdheden die zij zelf kunnen invullen. die Vlamingen moeten echter de kans grijpen en zich niet laten vloeren door de Walen. als de Vlamingen nu hun tanden niet willen laten zien zullen de Walen er van overtuigd zijn dat de hanen steeds het sterkst zullen zijn en het langst zullen kraaien.

Willen de Vlaamse beleidsmakers wel de handen in elkaar slaan om voordat Vlaanderen te vechten, of zijn zij meer geïnteresseerd om hun eigen toekomst met een postje te verzekeren?

Chris Peeters is zich bewust dat de komende jaren een scharniermoment vormen. Hij beseft dat ze zullen beslissen welke plaats Vlaanderen zal innemen in Europa en de wereld.

Op dit kruispunt in de geschiedenis moet de volgende Vlaamse regering duidelijke keuzes maken. Keuzes die leiden tot vooruitgang, tot structurele groei, tot baanbrekend vakmanschap.
Keuzes die ervoor zorgen dat de 6de staatshervorming in de praktijk een reëel en positief verschil maakt voor élke Vlaming. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Graag zou ik duidelijk willen zien dat de ‘verkozenen van het volk’ ook bereid zijn om die keuzes te zúllen maken.

Waar het om draait, dames en heren, is dat een autonomer Vlaanderen ook een beter, warmer en welvarender Vlaanderen moet zijn. Autonomie is zoveel meer dan een institutioneel begrip. Autonomie betekent dat je mensen, bedrijven en besturen zelf de beslissingen laat nemen die
nodig zijn voor hun toekomst. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Dàt is de vrijheid waar zo lang en zo hard voor gestreden is. En die vrijheid moet de gemeenschap vrijwaren. Hiervoor moeten de verkozen politici eerlijk hun oor te luisteren leggen en zich ook aan hun woord houden, dat de mensen deed stemmen op hen.

De tijd dat politiekers, kerkheren, bedrijfseigenaren alle macht naar hun konden toetrekken en werkelijk alles ten voordele van hun konden bepalen moet voorbij zijn. De Vlaamse en Waalse Christen democraten willen nog graag in die 19de wereld leven en alles voor het zeggen hebben. Zij zijn nog steeds niet bereid om als overheid baan te ruimen, ook al laten sommigen wel geloven dat zij weten dat zij dat moeten doen “waar mogelijk”.

Vlaanderen is vandaag, 712 jaar nadat die duizenden Vlamingen voor het eerst opkwamen voor hun vrijheid, inderdaad autonomer dan ooit. Een autonomie die erkend wordt binnen onze landsgrenzen en daarbuiten.
Dat moeten we blijven uitdragen. Want een autonoom Vlaanderen is géén Vlaanderen dat terugplooit op zichzelf. Dat zou, op een moment dat de wereld alsmaar internationaler wordt, een schromelijke vergissing zijn. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

Is het wekelijk zo een goed idee om de Belgische landhoofdstad Brussel nooit los te laten? Waarom willen de Vlamingen er zo aan vasthouden? Is het voor de economische melkkoe van de Europese instellingen?

Vlaanderen zou zich beter concentreren op wat Vlaanderen zelf kan leveren. In de eigen regionen zou zij beter meer erkenning geven aan de vele culturele en
academische vertegenwoordigers die ze rijk is, maar in eigen land niet gewaardeerd worden, terwijl zij de wereld wel weten te veroveren.

Vlaanderen hoeft niet bang te zijn om op eigen benen te staan.

Wij hebben innovatieve ondernemers die onze economische toekomst verzekeren.
In de moeilijke economische tijden die we hebben meegemaakt, hebben we ons bovendien voorbereid op betere tijden. Nu de wind opnieuw in de goede richting draait, staat ons schip klaar om die wind in de zeilen te krijgen.
Met het Nieuw Industrieel Beleid zijn we een voorloper in Europa. Daarmee transformeren we onze industrie, die al sinds de Tweede Wereldoorlog de basis van onze welvaart vormt, tot dé economische stuwkracht van de 21ste eeuw. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

De meerdere regio’s in de Europese Unie moeten zich niet moe maken aan het zich afzonderen, maar moeten zich meer profileren met een eigenheid die open staat tot samenwerking met andere regionen die samen met hun industrie aan de wereld
oplossingen wil aanbieden om de 10 miljard of meer mensen te kunnen samenleven op deze planeet.

Oplossingen op het vlak van gezondheid, voeding, energie en grondstoffen.
Maar die oplossingen, die ontwikkelen we niet geïsoleerd. 16 leidende Europese industriële regio’s hebben zich bij ons gevoegd in het Vanguard Initiative. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

zei Chris Peeters in zijn 11 juli toespraak.

Die kracht van regio’s die samenwerken wordt gehoord. Europa ent haar industrieel beleid vandaag op de voorstellen
die de Vanguard regio’s naar voor schuiven.
Door samen te werken met ieder die onze doelen deelt, komen wij inderdaad vooruit. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

België mist voor het ogenblik dat inzicht om als samenwerkende gemeenschappen onder een federale overheid zich te focussen op de nodige kerntaken, en zich strikt en doortastend met die taken in te laten.

Wanneer gaan die Vlamingen ‘volwassen worden’ en inzien dat

Hoe volwassener en autonomer Vlaanderen wordt, hoe volwassener ook de relaties met de andere overheden zullen worden. {11 juli 2014 toespraak van Chris Peeters}

English: Belgian Minister of the Interior Guid...Chris Peeters mag dan wel vinden dat de Vlamingen trots mogen zijn op de weg die zij  al hebben afgelegd, maar persoonlijk vindt ik eigenlijk dat zij verraad aan hun voorvaders hebben gepleegd. Al die jaren hebben zij zich laten lijmen door hun Franstalige tegenpartijen. Al hun vorige toegevingen leken op niets uit te draaien, toch bleven zij toegevingen doen en geloven in sprookjes.

De christen democraten mogen dan wel vertrouwen hebben in een nieuw tijdperk
omdat zij de bevoegdheden hebben om hun eigen keuzes te maken, maar zijn zij bereid om de juiste keuzes te maken voor geheel het Vlaamse Volk? Zal dat volk evenveel vertrouwen mogen hebben in een nieuw tijdperk zoals zij die beweren slagvaardig te zijn, maar het nog steeds niet voldoende tonen?

+

Voorgaande artikelen:

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

Waar zijn de klauwende Vlaamse leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen

+++

 • Eurocrsis: economische of sociologische oorzaak? #dtv (vanderlubben.wordpress.com)
  kunnen we de huidige crises in Griekenland en Italië terugvoeren op besluitvormingsprocessen van individuen in relatie tot elkaar (sociologie)? Of is sprake van economische wetmatigheden die hen zijn overkomen en waar ze nu, relatie tot elkaar, een antwoord op moeten formuleren? Waarschijnlijk zijn de sociologie en economie van deze crisis niet zo strikt te scheiden. Wat niet hetzelfde is als het belang de scheiding. Want die moeten we wel maken.
 • FW: Realiseren NIMBY zorgvoorzieningen (anaconda15.wordpress.com)
  Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling.
 • Waar maakt u zich druk over, u heeft toch niets te verbergen ? (rakaut.wordpress.com)
  De voorvechter van onze vrijheid,  de geblondeerde voorganger van onze bruin-hemden , vindt het niet kunnen dat er bericht wordt over zijn achterban, dat al plassend in brievenbussen en poepend op stoepen kop stoten uitdeelt aan een ieder die ze geen alcohol wil schenken. Nu valt dit van een partij voor Paria’s en Verwende Vandalen wel te verwachten.
 • Bending immigration statistics (learnenglishinnetherlands.com)
  Met de meeste getallen is het niet waarschijnlijk dat in een land van 17 miljoen mensen elk jaar bijna 6oo duizend immigranten uit de EU krijgt, maar wie weet het met het aantal Bulgaren, het aantal waarvan steeg tussen 2007 en 2012 van 6.000 tot 18.000? Het artikel zegt het nergens duidelijk, dat dat het volle aantal is, hoewel het artikel begint met te zeggen, dat “De meeste migranten die naar Nederland komen, … van binnen de Europese Unie.” Dus is het eerst over het aantal migranten die nu aan het komen zijn?
  +
  Het betekent dat er nog meer Duitsers en Belgen in het land wonen dan alle andere mensen uit de hele EU. Maar, volgens dit artikel is het helemaal geen probleem. Het praat over 300 duizend met geen woord. Ook geen woord over Zuid-Europeanen. Alleen in de kop, daarna niks. Het praat alleen over de 0.1% Bulgaren en Roemenen, en natuurlijk over de Polen.Waarom is het een probleem, volgens het artikel? Omdat “er in Nederland vorig jaar ruim vierduizend EU-burgers waren die een bijstandsuitkering kregen en het aantal neemt … toe.” Dat is 0.068% van alle migranten. Die zegt niks over de 17 miljoen bewoners. Jammer dat het aantal stijgt. Waar leidt dat toe? “We weten nog niet precies hoeveel van hen daar geen recht op hebben”, maar wij moeten denken, dat een paar honderd onrechtelijke bijstandsuitkeringtrekkers meer een heel erg groot probleem kunnen veroorzaken.
 • N-VA in pole-position, Vlaams Belang whipped (deredactie.be)

  The N-VA has met the symbolic challenge of 30 percent of the votes with ease if we look at the whole of Flanders, with a general score of around 33 percent in the Flemish and the federal elections. It is not clear whether CD&V can get hold of 20 percent of the votes.

  It looks as if they will just come short of their dream on the federal level, while they should just make it on the Flemish level. One thing seems quite probable already: if N-VA and CD&V join forces, they have a majority of at least 50 percent of the votes.

  The N-VA (photo: Bart De Wever) is making giant leaps forward compared to the last Flemish regional elections in 2009. Their breakthrough came one year later, in 2010 federal elections, when they had just over 28 percent of the votes. An overall score of 30 percent is now lifting them comfortably over their 2010 result.

Posted in B4Peace, Geschiedenis, Nieuws en politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen

In de twee voorgaande hoofdstukken stelde ik twee uiteenlopende krachtmetingen voor welke Vlaanderen in de ban brachten. Bij beiden, het voetbalgebeuren en de Vlaamse strijd wordt wel eens beweerd dat het om ‘het gewone volk’ gaat. Doorheen de geschiedenis van het Vlaamse gebied kon men wel een bevolkingsgroep aantreffen die er de voorkeur aan gaf Frans te spreken en met de Fransen geallieerd te zijn.

Het wantrouwen dat het gewone volk had in de 14° eeuw voor zijn edelen en ridders komt misschien overeen met het wantrouwen die het Vlaamse volk nu heeft met zijn politici. Maar in 1301 was er “het gemeen” dat “als één man” het werk liet staan om zich te gaan bewapenen en samen te stromen om met de notabelen de strijd aan te binden tegen hen die hen verdrukten.(communitas, que tota surgens de opere suo armavit se et concurrens cum majoribus cepit preliare, item 26 van het jaar 1301)

Over de Vlaamse voorvaderen anno 1300 vernemen we ook:

Vlamingen zijn forse kerels, goed gevoed en uitstekend bewapend (Flandrenses, homines fortes et bene nutriti ac optime armati, item 6 van 1302)

Anno 2014 vraag ik mij echter af wat wij van die Flandriens, Flamingants of Vlamingen als sterke gasten of verenigd volk kunnen terugvinden.

English: Vlaams Belang election poster in Uccl...

Vlaams Belang verkiezingsposter in Ukkel, Brussel, voor de 2010 verkiezing (Foto credit: Wikipedia)

De voetbalfans mogen elkaar gevonden hebben in het sportgebeuren dat in Brazilië plaats vindt. Maar plotseling blijken al die roepers en toeterende voetbalfans Belgicisten te zijn. Voor de verkiezingen waren er velen van die opriepen tot een scheiding van België en nu stonden zij daar gezwind te zingen dat zij één waren met die Franstaligen. Ook bleken velen ineens geen bezwaar te maken tegen al die vreemdelingen die de voetbalploegen ook rijk zijn.

De politici lieten op televisie ook wel hun sport enthousiasme horen maar voor het Belgenland hadden zij weinig oog.

Voor de verkiezingen konden sommige politieke figuren al gretig met modder gooien en maakten er een sport van om tot de vieste verkiezingen in België te geraken. Of zij er ver mee gaan geraken is andere kool.

Logo of Vlaams Belang

Logo of Vlaams Belang (Photo credit: Wikipedia)

Drieëntwintig jaar na Zwarte Zondag”, toen het Vlaams Belang zich wist te positioneren als een van de belangrijkste politieke krachten in Vlaanderen, kon de N-Va doen waarin geen enkele regering voor haar, zelfs niet met een cordon-sanitaire in slaagde.  Het extreemrechts verloor het grootste deel van zijn gevolg aan N-VA. wijselijk hadden de vroeger Vlaams Blokkers ingezien dat zij als Vlaams Belangers toch nog geen zeggingskracht in dit land konden krijgen. Hun monden werden gesnoerd door het sterke cordon-sanitaire. Enige manier om een stem ten gelde te maken zou zijn door op de andere Vlaamse partij te stemmen. Hierdoor verloor het Vlaams Belang negen federale zetels en 15 in het Vlaams Parlement.

Zij die denken dat Vlamingen nu monddood zijn gemaakt mogen zich echter niet miskijken.

Vlaams Belang is nog niet dood, we zullen terugkomen“,

aldus president Gerolf Annemans. De nederlaag van Vlaams Belang is wel een droom die uitkomt voor De Wever.

Guldensporen 1302-2011Voor Bart De Wever mocht het ook niet zulk een zoete overwinning zijn. Vorige verkiezing (2011) had hij al een bittere pil moeten slikken door eigenlijk uit de regeringsmogelijkheid gezet te zijn geweest. Nu dachten de andere partijen dat zij De Wever een hak konden zetten door hem het trachten te klaren wat zij onmogelijk achtten. Verrassend bleef De Wever tonen dat hij een ernstig politicus is die van wanten weet en als goede Vlaming misschien meer haar op zijn tanden heeft dan vele van die andere politici, die wel Nederlands spreken maar weinig over hebben voor Vlaanderen.

Die politici, die al duchtig met modder hadden gegooid tijdens de verkiezingscampagne, en al op voorhand onderhandelingen hadden gepleegd met andere partijen, alsof zij al de verkiezing hadden gewonnen, bleven na de verkiezingen lelijke spelletjes spelen.

Politicoloog Carl Devos erkend dat het overzicht van de heersende veto’s ondertussen doen denken aan een kindertuin vol nukkige peuters.

CDH herhaalde haar afkeer tegen N-VA, om zo ook aan CD&V duidelijk te maken dat ze daar echt niet meer moeten hopen op een federale regering met CDH én N-VA. Waardoor CD&V in elk geval in een vervelende setting komt: federaal in een tripartite (zonder N-VA) of een Zweedse coalitie (gekneld tussen liberalen en N-VA) en regionaal als enige met N-VA.

Ondertussen groeien speculaties over de gevolgen van deze federale patstelling voor de regionale formaties, en omgekeerd. Volgens sommige analyses is het wachten op de finale Waalse verankering van CDH aan de PS om federaal weer wat vrijheid te krijgen. Vooral vanuit CD&V leeft de (valse) hoop dat CDH dan misschien wel nog iets met N-VA wil proberen. Daar waar de federale zou wachten op de Waalse, zou de Vlaamse formatie volgens analyses dan weer vertraagd worden door die federale impasse. Want je weet volgens deze lezing maar nooit dat een Vlaamse tripartite ooit moet of dat die Open VLD’ers het echt menen dat ze geen centrumrechts regering in België mogelijk maken als ze ook geen Vlaamse minister krijgen.

English: Agoria is the Belgian federation for ...

Agoria is the Belgian federation for the Technology Industry: Federatie van de Belgische technologische industrie.  (Photo credit: Wikipedia)

Agoria, de federatie van de Belgische technologische industrie, berekende dat er elke twee uur zonder regering een job verloren zou gaan. Volgens de technologiefederatie zouden er 30.000 nieuwe banen kunnen bijkomen als we de loonhandicap met onze buurlanden zouden wegwerken. Een werknemer in België zou 16,5 procent duurder zijn dan in pakweg Nederland en Duitsland.

Bovendien loopt ons land volgens Agoria zo’n 15.000 investeringen mis omdat er geen interessant investeringsklimaat bestaat in België. De CEO van Agoria, Marc Lambotte wijst daarvoor op het belang van politieke stabiliteit en een fiscaal interessante omgeving.

De wereldkampioenschappen voetbal met de Rode Duivels die België verdedigden konden velen de politieke ruzies doen vergeten en doen jubelen “voor het vaderland”. Waar zij anders moord en brand schreeuwen over dat ‘onverenigbaar land’ geloofden plots velen in de eenheid van België en hingen zij overal Belgische Driekleur vlaggen. Vlaamse Leeuwenvlaggen waren er niet te zien.

De Walen die zo dikwijls herhaald hadden dat geen regionale regeringen mochten gevormd worden vooraleer een nationale regering was gevormd zetten Bart de Wever gewoon voor schut door als tweede een regionale regering aan te bieden, na de Duitstaligen, die een verdere makkelijke regeringsformatie in de weg stond.

Men mag stellen dat de Vlamingen zeer veel geduld hebben gehad in de voorbije jaren. Men mag zelfs stellen dat zij in de loop van de laatste decennia alles gedaan overwogen hebben om toch nog een Belgenland te hebben waarin eenieder zich kon vinden en waar territoriale en taalkundige homogeniteit kon verzekerd worden.

+

Voorgaande:

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

Vervolg: Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 4 Eigen benen

+++

Verder aangeraden lectuur:

 1. 11 juli 1302: le mot de Cambronne
 2. ‘De Vlaamse Leeuw’, het officieel volkslied van de Vlamingen
 3. De Tekst van De Vlaamse leeuw
 4. Analyse van de muziek
 5. ‘Aan Antwerpen’, tegengestelde gedichten 1643 en 1645
 6. 2013: Verjaar behaard en bejaard
Posted in Geschiedenis, Nieuws en politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

Nederlanden-Francië Deling Prüm 855
Nederlandstalige Gewest

Verdeling van het Frankische Rijk bij het Verdrag van Verdun (843): ██ Karel de Kale (West-Francië) ██ Lotharius I (Midden-Francië) ██ Lodewijk de Duitser (Oost-Francië)

Verdeling van het Frankische Rijk bij het Verdrag van Verdun (843):
██ Karel de Kale (West-Francië) ██ Lotharius I (Midden-Francië) ██ Lodewijk de Duitser (Oost-Francië)

██ Karel de Kale (West-Francië)

██ Lotharius I (Midden-Francië)

██ Lodewijk de Duitser (Oost-Francië)

Van 862 tot 1795 mocht er een gebied zijn dat als enig Nederlandstalig gewest door het Verdrag van Verdun (augustus 843) tot West-Francië mocht behoren. Naast het Franse Kroon-Vlaanderen was er echter ook Rijks-Vlaanderen. De rivieren de Schelde, Maas, Saône en Rhône vormden de rijksgrens tussen Lotharingen en het Franse koninkrijk. De Rijn vormde de grens tussen Lotharingen en het Duitse rijk.

Ontwikkelde Unie

Het uit het Middenrijk ontstane Nederland, België, Luxemburg, Elzas-Lotharingen, Zwitserland en Italië zouden later zich weer verenigd moeten kunnen voelen in de Europese Unie.

Graafschap Vlaanderen omstreeks 1350Boven de Alpen kon men eeuwenlang een van de meest economisch- en cultureel ontwikkelde gebieden van Europa vinden waarvan men nu nog over de gehele wereld de sporen van vindt. er woonden wetenschappers, taalkundigen, vakmannen en artiesten wiens vaardigheden her en der werden gewaardeerd en geprezen. Lange tijd konden Brugge en Gent zich qua omvang met Londen en Parijs meten. Spijtig genoeg was het gebied ook aantrekkelijk voor meerdere machtsliefhebbers die hun ogen maar al te graag op dat ‘Lage Land’ richtten. De Vlaamse vlakten waren het geliefde doelwit om de strijd te beslechten.

Keuze voor Onafhankelijke koers

Vlaanderen mocht dan wel een speciale status binnen het Franse koninkrijk hebben, het verkoos eigenlijk een onafhankelijke koers te varen, wat haar lukte onder graaf Boudewijn II of Boudewijn de Kale, van 879 tot 918 graaf van Vlaanderen en van 896 tot 918 graaf van Boulogne. Door de wolhandel hing het economisch veel meer af van de handel met Engeland. Het feodale systeem was al lang ondermijnd sinds de opkomst van de macht van de drie grote Vlaamse steden Brugge, Gent en Ieper.

Dat Vlaanderen de kant van Engeland koos (bekrachtigd door een verdrag uit 7 januari 1297) was een doorn in het oog van Frankrijk dat daarop Vlaanderen binnenviel . Een voor een vielen de Vlaamse steden in Franse handen. Eduard I van Engeland zond hulptroepen, maar trok zich in maart 1298 uit Vlaanderen terug nadat hij, ondanks een verdrag met graaf Gwijde van Dampierre, opnieuw vrede had gesloten met de Franse koning.

Franse landvoogdij, leliaards, liebaards en klauwaerts

Op 6 januari 1300 kon het kleine verslagen Vlaamse leger niets anders dan een wapenstilstand ondertekenen en werden zij onder de Franse landvoogd, Jacques de Châtillon geplaatst. De hoge belastingen werd afgeschaft maar dit was echter vooral in het voordeel van de patriciërs (vooral Fransgezinde leliaards) en niet zozeer van de ambachten en volksklasse, de liebaards, later ook klauwaerts genoemd, aanhangers van de graaf.

Men wilde de Franse invloed afweren maar stootte op de tegenstand van de koningsgezinde leliaards, naar het symbool van de Franse kroon, de lelie. De leliaard ijverden voor de (weder)opname van het graafschap in het Franse kroondomein.

Brugse metten, Schild en vriend en oproep tot mobilisatie

Brugse Metten 1302

Brugse Metten 1302

Met haar op hun tanden verzochten de liebaards diegenen die zij tegen kwamen het sjibbolet des gilden vriend uit te spreken. Dit was moeilijk voor de Fransen, waarbij deze het lieten klinken als scilt ende vrient, waaraan de Bruggelingen tijdens een nachtelijke verrassingsaanval, op vrijdag 18 mei 1302 diegenen konden erkennen welke voor de Franse taal en heerser kozen.  en de zodoende was het duidelijk wie men mocht doden en wie niet.
Mits de verzetsdaad ook de bevrijding moest brengen en op een vrijdag plaatsgreep noemden de Bruggelingen deze dag “Goede Vrijdag”, al was Pasen reeds lang voorbij. Pas veel later werd de naam “Brugse Metten” gegeven aan deze gebeurtenissen, in analogie met de “Siciliaanse Vespers“, een gelijkaardige opstand op Sicilië in 1282.

Guldensporenslag

De laffe nachtelijke aanval op zijn soldaten was voor Filips IV een nog veel zwaardere belediging dan de opstand tegen zijn gezag. De koning moest zich wreken, de Bruggelingen – die nu niets meer te verliezen hadden – kozen voor de totale mobilisatie. Willem van Gulik, een kleinzoon van Gwijde van Dampierre, en Gwijde van Namen, een zoon, organiseerden het verzet.

GuldensporenslagHet zou een dag worden die de Vlamingen onafhankelijk zou brengen. Daarom zou hij later ook als regionale feestdag gekozen worden.  2500 man adellijke cavalerie, 1000 kruisboogschutters, 2000 piekeniers en 3000 andere soldaten, in totaal zo’n 8500 man, onder de leiding van Robert II van Artois of Artesië, stonden op 11 juli 1302 in de buurt van Kortrijk tegenover een 3000 soldaten uit Brugge, onder leiding van Willem van Gulik, bijgestaan door Hendrik van Lontzen, 2500 van het Brugse ommeland, geleid door Gwijde van Namen, zoon van Gwijde van Dampierre, 500 uit Ieper, onder leiding van Phillipus Baelde en Pieter van Belle,  en 2500 uit Oost-Vlaanderen, onder andere van Oudenaarde en Aalst en 700 uit Gent, geleid door Jan Borluut. In totaal 9000 man, van wie slechts 400 edelen en waarvan vermoedelijk slechts 350 ridders te paard.*

Guldensporenslag overwinningstocht

Guldensporenslag overwinningstocht

Hoewel er 350 Vlaamse ruiters waren (waarvan een aantal geleverd werden door Jan I van Namen, zoon van Gwijde van Dampierre, en enkele ingehuurde ridders uit de Maaskant en de Rijnstreek), vochten alle Vlaamse strijders te voet. Zelfs Willem van Gulik en Gwijde van Namen stegen van hun paard af, namen een goedendag en een piek en stelden zich op tussen hun krijgers. Enkel Jan van Renesse overschouwde vanop zijn paard het strijdgewoel van uit de achterhoede.

De Franse ruiters op hun stilstaand paard konden zich met hun zwaard niet verdedigen tegen het Vlaams voetvolk met hun lange pieken. Ze werden een na een afgemaakt.

De Vlamingen wonnen de strijd. Zij achtervolgden het vluchtende Franse voetvolk en de overgebleven ridders. De enkele Brabantse ridders, die onder de opstandige Godebaart aan de zijde van de Fransen hadden meegevochten, probeerden nog hun leven te redden door te roepen “Vlaanderen ende Leu” (Vlaanderen de Leeuw), maar Gwijde van Namen beval ze allen te doden. Hun lijken werden verminkt.

De volgende dag vonden de Vlamingen 500 vergulde sporen. Aan deze sporen dankt de slag zijn (moderne) naam, de Guldensporenslag.

Dag van wraak voor het kort houden

Voor vele Vlamingen was het dé dag van wraak. Boeren die zwaar geleden hadden onder de plundertochten van het Frans leger in 1297-1300; ridders, in het bijzonder Gwijde van Namen, met gevangen familieleden; Willem van Gulik wiens oudere broer gesneuveld was in 1297 nabij Veurne bij gevechten tussen het Engels leger en de Fransen onder leiding van Robert van Artois.

Kaart van de Zeventien Provinciën met in rood een latere staatsgrens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden

Kaart van de Zeventien Provinciën met in rood een latere staatsgrens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden

De Nederlandse gewesten met haar zeventien provinciën van de Habsburgse Nederlanden (1543 tot 1585) kregen er genoeg van door hun landsheer, de Spaans-Habsburgse koning Filips II kortgewiekt te worden. De opstand leidde uiteindelijk met de Val van Antwerpen die officieel bekrachtigd werd met de Vrede van Münster. Er kwam een grens waardoor de Zeventien Provinciën werd opgesplitst in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden of Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden.

Vlaams verval en rede voor geloof

Met de Tachtigjarige Oorlog trad eerst langzaam, maar een steeds dieper verval in. Niet alleen was er grote schade aangericht, maar ook emigreerde een groot deel van de protestantse elite naar Holland en Zeeland.

Tijdens de Spaanse Nederlanden (of Habsburgse Nederlanden van 1556 tot aan 1715) liet koning Filips II van Spanje de protestanten hard aanpakken. Die protestanten hadden nog haar op hun tanden en durfden hun mond open doen. In 1566 werd in het dorp Zemst aan de Zenne, een hagenpreek gehouden. Vandaar bedreigden de protestanten de katholieke status quo in zowel Mechelen, Vilvoorde als Brussel. In Steënvoorde of Steenvoorde ontstond op 10 augustus 1566 op het einde van een bedevaart van Hondschote naar het Sint-Laurensklooster in Steenvoorde, de beeldenstorm ontstond.

Vernieling van Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen op 20 augustus 1566. (gravure gemaakt door Frans Hogenberg)

Vernieling van Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen
op 20 augustus 1566. (gravure gemaakt door Frans Hogenberg)

De gelovigen in één God waarvan geen beelden mogen gemaakt worden en Die er op staat dat men niet neerknielt voor enig beeld om dingen af te smeken werd hardhandig hun mond gesnoerd. Velen die zich verzetten tegen de Katholieke Kerk met haar Drievuldigheidsleer werden op de brandstapel voor goed het zwijgen opgelegd. Maar de zuivere leer van het Ware Geloof voor God aanvaardbaar, kon niet tot zwijgen gebracht worden en vandaag zijn er nog steeds Broeders in Christus in Vlaanderen, die zich houden aan de Ene Ware God.

Het was niet enkel de onenigheid betreffende het geloof dat het volk toen in opstand bracht. Ook anders gelovigen dan de Calvinisten, Ana-Baptisten of Doopsgezinden en andere gelovigen in slechts één God, grepen een kans om zich tegen de overheersende machtsheren van kerk en staat te verzetten. Zoals vandaag, waren er ook een pak mensen die niet zo veel aandacht schonken aan geloof, maar voor de middenklasse was het verzet tegen de Katholieke Kerk van die geloofsgroepen een uitgemeten kans om zich ook te ontworstelen aan het oude gezag.

Vlaanderen kreeg zwaar te lijden onder de Devolutieoorlog en de Spaanse Successieoorlog, waardoor veel Vlaams gebied definitief verloren ging aan Frankrijk. Aan het einde van deze periode was er niets meer over van de vooraanstaande positie die Vlaanderen gedurende eeuwen in Europa had gespeeld.

Werkende confederatie in Vlaamse gebieden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ook de Verenigde Provinciën genoemd mocht tussen 1588 en 1795 een geslaagde confederatie zijn met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Opmerkelijk in de kleine republiek van maximaal 2,5 miljoen inwoners was het succes van de Nederlandse wereldhandel via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) en die op de Oostzee, de grote militaire successen tegenover ogenschijnlijk veel sterkere landen als Spanje en Engeland, de enorme vloot – met 2000 schepen groter dan die van Engeland en Frankrijk samen – en de bloei van kunsten (Rembrandt en vele anderen) en wetenschappen (onder andere Hugo de Groot), gepaard gaande met voor die tijd relatief grote geestelijke vrijheid.

Onder Maurits van Oranje werd een groot aantal steden veroverd welke grote schade toe bracht aan het Spaanse prestige in de noordelijke Nederlanden. Dit militaire succes was alleen mogelijk door de samenwerking met de bekwame Hollandse landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, die in staat was steun te krijgen van de doorgaans verdeelde Staten-Generaal.

Verschroeiing van Vlaanderen

Lodewijk XIV van Frankrijk die zijn grondgebied wenste uit te breiden en van Frankrijk een handels- en koloniale grootmacht te maken, vergelijkbaar met Engeland en de Republiek.  Hij paste er vanaf 1673 de tactiek van de verschroeide aarde toe. Hij kon de Hollandse Oorlog afsluiten met de verovering en annexatie van het hele zuiden van Vlaanderen, dat zo bekend werd als Zuid-Vlaanderen of Frans-Vlaanderen en de Caraiben Deze situatie werd in 1678 geformaliseerd (Vrede van Nijmegen).

Een Engels-Nederlands blok was echter ontstaan dat tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) zeer succesvol zou zijn in haar strijd tegen Frans bewind.

Financieel uitgeput met een enorme staatsschuld kwam er een eind aan een Gouden Eeuw. Door de tactiek van de verschroeide aarde en de uitputtingsslag was Vlaanderen  weer eens de mond gesnoerd.

Vanaf 1675 was in Vlaanderen geen noemenswaardige industrie en stedelijk leven meer. Vlaanderen ruraliseerde en dook de dieptes van zijn drie Duistere Eeuwen in (1640-1960). Het enige lichtpunt was dat de diplomatieke isolering van Frankrijk, Lodewijk XIV voor de Nederlanden minder gevaarlijk maakte.

+

* Er zijn ten minste vijftien eigentijdse kronieken bekend die deze veldslag beschrijven, waarbij er belangrijke verschillen zijn naargelang de Vlaamse of de Franse versie. Sommige verhalen, bijvoorbeeld De leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience, vertellen over 60 000 Fransen en 32 000 Vlamingen.

Vervolg van: Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 1 Voetbalfans

Vervolg:

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen

++

Aanvullende lectuur:

 1. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
 2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid
 3. Geloof in slechts één God

alsook:

 1. FC De Kampioenen in de Wetstraat – Carl Devos
 2. “Elke twee uur zonder regering gaat er een job verloren”
 3. Brugse metten
 4. Kortrijk 1302
 5. Lezing 1302: tussen werkelijkheid en mythe, tussen symbool en identiteit
 6. Conflicten tussen Vlaanderen en Frankrijk: Guldensporenslag

+++

“I haven’t developed a full theory of the sociology [curs SL] going on here. But these organizations should be doing some agonized soul-searching, asking how they got it so wrong while posing as high priests of economic expertise.”

Krugman bedoelt de ECB, de OECD en de BIS – Bank for International Settlements. Krugman werpt – wanneer niet? – een interessante vraag op die tot op heden onderbelicht is gebleven: heeft de crisis een economische of een sociologische oorzaak?

 • N-VA in pole-position, Vlaams Belang whipped (deredactie.be)
  The N-VA (photo: Bart De Wever) is making giant leaps forward compared to the last Flemish regional elections in 2009. Their breakthrough came one year later, in 2010 federal elections, when they had just over 28 percent of the votes. An overall score of 30 percent is now lifting them comfortably over their 2010 result.
 • Elections2014: The break-down (flanderstoday.eu)
  Twenty-three years after “Black Sunday”, when Vlaams Belang positioned itself as an important political force, the far right has lost most of its appeal to N-VA. It lost nine federal seats yesterday and 15 in the Flemish Parliament. “Vlaams Belang is not dead yet, we will be back,” commented president Gerolf Annemans. Vlaams Belang’s defeat is a dream come true for De Wever.
 • Elections put N-VA in the driving seat (flanderstoday.eu)
  There are 124 seats in the Flemish Parliament, and 62 required to form a majority. The result leaves N-VA in a position to form a coalition with CD&V alone (70 seats). At the same time, however, CD&V could form a smaller majority with SP.A and Open VLD (64 seats).
  +
  N-VA is now the largest party in the country with 34 seats in the federal parliament, ousting Elio Di Rupo’s PS on 24 seats.At the federal level, the Flemish parties have 87 seats to divide among them; N-VA 34, CD&V 18, Open VLD 14, SP.A 12, Groen six and Vlaams Belang three. Here again, N-VA and CD&V would be capable of forming a Flemish majority with 52 seats compared to the 44 needed. The three traditional parties, CD&V, Open VLD and SP.A, would also be able to make up a very slim majority of 45 seats.
 • Prime Minister Di Rupo an Italian perseverance (marcusampe.wordpress.com)
  Embarking on adult life, Mr Di Rupo left behind his Catholic upbringing, and described himself in the 2008 interview as an “atheist, rationalist and free mason”.
  +
  35 years in politics have demonstrated Mr Di Rupo’s “patience, charisma and good leadership qualities”.“He takes a lot of time to listen to everyone and thus has many strategies for finding compromises, and he has good contacts across the political spectrum.”

 

Posted in christadelphian, Geschiedenis, Nieuws en politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 1 Voetbalfans

De afgelopen weken zag België een ongekende Belgicistische gekheid over zich heen vliegen. In verscheidene horecazaken werd er gretig geprofiteerd van de voetbalgekte die massa’s mensen op de been brachten om op openbare plaatsen samen te komen er uit de bol te gaan terwijl zij enkele liters Belgisch bier lekker hun schorre kelen lieten smeren.

Rock Werchter

Rock Werchter in vroegere tijden van haar 40 jarig bestaan (Photo credit: Wikipedia)

Op Rock Werchter vreesde men zelfs dat de hoofdattractie van zaterdagavond, Triggerfinger het zou verliezen tegenover de Rode Duivels. Niets was minder waar. Aan het hoofdpodium van Rock Werchter stond een uitzinnige massa volk. Ruben Block en co. schudden er de strakste set van hun carrière uit hun mouw en overtuigden iedereen die het voetbal links liet liggen. Al na enkele noten muziek lieten Ruben Block en co. niet alleen de fans volledig uit hun dak gaan, ze hadden ook de laatste twijfelaars overtuigd en zelfs een resem voetbalfans terug naar de mainstage gelokt.

Op andere plaatsen in het land waren echter wel verscheidene mensen die er niet tegen op zagen om in de plenzende regen te joelen en te tieren voor hun grote fans in het zonnige Brazilië.

Terwijl Triggerfinger duidelijk profiteerde van de underdogpositie en strakker speelde  dan ooit, die volgens de Gazet van Antwerpen schrijver met een energie was die ze tot nog toe bij geen enkele andere band op de weide zagen.

Festivalgangers die onze Duivels zagen verliezen, zullen later spijt hebben dat ze er bij Triggerfinger niet bij waren.

schreef Thalisa Devos in Triggerfinger de echte winnaar van de avond

triggerfinger de echte winnaar van de avond

Triggerfinger de echte winnaar van de zaterdagavond

Stromae 2011.jpg

De vroegere Opmaestro, nu Stromae die met zijn tweede single “Alors on danse” dat Humo’s Pop Poll 2010 “Beste nummer nationaal” behaalde en in meer dan tien landen de hoogste regionen van de hitparade bereikte en nu doorbreekt in de Verenigde Staten van America

Terwijl een ijzersterk Kings of Leon Rock Werchter zondagavond vakkundig opwarmde voor het optreden van afsluiter en nieuwe wereldveroveraar Stromae, kon ik niet nalaten te denken hoe andere Amerikaanse rockers  vele jaren terug heel andere nummers uit hun hoed toverden en eenheid wisten te brengen ook al was het met veel wapengekletter en veel bloedverlies.

Jan Wolsheimer die initiatiefnemer is van Fifa la Favela, een actie waarbij Nederlanders bij ieder doelpunt van het Nederlands Elftal en Brazilië geld doneren aan zendingsprojecten, zei voor de aanvang:

“Volgens schattingen van Amnesty International leven er in Brazilië zo’n 7 miljoen kinderen op straat. Drugsverslaving, lijm snuiven, prostitutie en kleine criminaliteit is onder straatkinderen wijd verbreid. Een land wat haar eigen kinderen geen toekomst kan bieden, zou geen cent moeten uitgeven aan dit sportevenement wat veel meer gaat kosten dan het de regering van Brazilië zal opleveren!”

“Het WK in Brazilië staat nog sterker dan vorige WK’s in het teken van onrecht tegen met name de arme bevolking van de favela’s, de sloppenwijken waar 11,4 miljoen Brazilianen wonen! Volgens de officiële cijfers van de Braziliaanse regering moesten 170.000 mensen gedwongen verhuizen om plaats te maken voor de wereld-kampioenschappen. Men zou daarvoor een vergoeding én vervangende woonruimte krijgen. In 60% van de gevallen is dat niet gebeurd. De wérkelijke cijfers van deze huisuitzettingen liggen vele malen hoger.”

Dat mensenrechten met geweld werden overtreden in Brazilië kon niet veel aardse voetbalwezens deren. Dat er weer eens miljarden in handen kon vallen van mensen die het al lekker breed hebben terwijl corruptie welig kon tieren en het slechte onderwijs en de soms erbarmelijke gezondheidszorg er nog meer op achteruit konden gaan door die miljoenen investeringen in het megalomane voetbalproject en dat duizenden Brazilianen het afgelopen jaar de straat op gingen om hun ongenoegen te ventileren mocht de vele voetbalfans worst wezen.

Hij vindt voetbal wel een geweldige sport, maar tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor het onrecht in Brazilië tijdens het WK.

Zelfs de Paus Franciscus, zelf een voetbalfan ontging de kans van het voetbalgebeuren niet om zijn hoop uit te spreken dat het wereldkampioenschap voetbal een “viering van de solidariteit tussen volkeren” kon worden. Hij zei dat voetbal ook “een mogelijkheid biedt voor de dialoog, het begrip en de wederzijdse menselijke verrijking”. Franciscus legde uit dat het bij sport om drie dingen gaat: trainen, een eerlijk spel en eer onder de spelers.

De wedstrijden voor de wereldbeker zouden in vele dorpen in België niet onopgemerkt voorbijgaan. Zelfs op nieuwsredacties van radio en televisie zenders leek de voetbalgekte velen uitzinnig te maken en ons te willen doen geloven dat heel België zich schaarde achter de Rode Duivels. Politiek nieuws kreeg bijna geen aandacht in de visuele pers.

Bij de politici ging veel te laat een belletje rinkelen.

Jenneval verliest die Brabançonne

Jenneval verliest die Brabançonne (Photo credit: Wikipedia)

Mechels Schepen van Economie Wim Jorissen (N-VA) vindt dat de WK voetbalgekte een gemiste kans is voor de Vlaamse beweging.Volgens hem heeft de Vlaamse beweging een fout gemaakt door niet in een eerdere fase een aantal merchandising producten op basis van de Vlaamse Leeuw rond het WK en de Rode Duivels te ontwerpen. Veel te laat zagen zij in dat het WK verhaal een Belgisch verhaal kon worden. Want plotseling leken heel wat mensen toch die Brabançonne te kennen, zonder zoals een bepaalde minister het Franse volkslied te zingen.

Vele Belgen gingen over tot het tekenen van de Belgische vlag op hun wang en begonnen zich te kleden in de driekleur met zwart, geel en rood.

Sinds 2 maart 1997 stond het kijkcijferrecord voor de Vlaamse televisie op naam van “Schalkse ruiters” met 2.278.675 kijkers. Geen enkel programma wist de voorbije 17 jaar beter te scoren. Tot de Rode Duivels het moesten opnemen tegen de Verenigde Staten. Zij kregen 87.890 extra kijkers voor het scherm en haalden zo een totaal van 2.366.565 kijkers en een marktaandeel van 85,4 procent. Opvallend gezien het late uur van de wedstrijd. Daarnaast volgden nog eens 475.000 mensen de wedstrijd buitenshuis.

De WK-kwartfinale Argentinië-België kon dat kijkcijfer niet verhogen. Zaterdag werd de match op televisie door 1.938.618 kijkers gevolgd op Sporza, goed voor een marktaandeel van 83,6 procent.  Het hoogtepunt van de wedstrijd wat het aantal kijkers betreft, was om 19.50 uur op te merken. Op dat moment keken er 2.176.603 mensen, een marktaandeel van 88 procent.

Dat het record nu niet verbroken is, heeft verschillende oorzaken. Zo keken een recordaantal mensen buitenshuis: 540.000. Daarnaast zijn er ook al heel wat mensen op vakantie.

Meer dan 2 en een kwart miljoen kijkers hebben het WK-duel Zuid-Korea-België op televisie gevolgd.

Maar tienduizenden supporters volgden de match op een groot scherm in hun buurt. Meerdere steden hadden voor grote schermen op hun Grote Markt gezorgd.

Acht minuten, zo lang konden de Belgen dromen van een halve finale in Brazilië. Een passje van Angel di Maria week af op de voet van Jan Vertonghen en kwam zo in de loop van Gonzalo Higuai die in één tijd het nationale doembeeld op het scorebord trapte en een einde maakte aan de Rode duivels hun beste prestatie aller tijden op een wereldbeker sinds Mexico 1986 waar Maradona in de halve finale de droom van de Rode Duivels aan diggelen sloeg.

De Franstalige krant La DH laat op haar website de voormalige Rode Duivel Enzo Scifo de nederlaag ontleden.

“Wat de mensen van deze nederlaag zullen onthouden, is een vorm van onmacht. De wedstrijd laat ons toch achter met een smaakje van ‘te weinig’.”

Ook de krant zelf ziet het zo.

“Er waren mogelijkheden om voorbij deze Argentijnen te geraken, die wonnen zonder uit te blinken.”

Supermarkten waren een uur vroeger dicht gegaan en klanten belden massaal hun reserveringen op restaurant af. Maar de drank en vlees verkopers konden zeker niet klagen, want de Belg liep massaal dingen te kopen voor barbecues en drankfestijnen.

Vorig jaar heeft de Confederations Cup 303.000 banen gecreëerd en 6,8 miljard euro in de economie gepompt. Dit jaar wordt verwacht dat de Wereldbeker drie keer zoveel in het laatje zal brengen.

Minister van Sport Aldo Rebelo haalde alles uit de kast om de slechtnieuwsshow en de bakken kritiek op de voorbereidingen van de Wereldbeker te parereren, waarbij hij, om echt alle buitenlandse kritiek de das om te doen, bezweerde:

‘De jaarlijkse organisatie van het Carnaval is veel ingewikkelder dan die van een Wereldbeker. Het Braziliaanse Carnaval trekt zes miljoen bezoekers, de Wereldbeker 600.000 uit het buitenland en drie miljoen uit Brazilië zelf.

De Braziliaanse kerkleiders kloegen dat er miljoenen werden uitgegeven voor de bouw van voetbalstadions, terwijl de dienstverlening aan de armen en in het bijzonder in de sectoren van het onderwijs, de gezondheidszorg en het transport nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Met een brochure die rode kaarten uitdeelt voor de aan het WK gelieerde onteigeningen, verspilling van belastinggelden en de privatisering van de sport mengen de kerkleiders zich nadrukkelijk in het debat over de bestemming van overheidsgeld.

Elio Di Rupo juicht bij de overwinning van de Rode Duivels op het WK © belga.

Voor Di Rupo is het duidelijk dat als de regering deze promotiecampagne die wij met dit evenement mochten ondergaan, zelf hadden moeten betalen, dan waren we nu blut geweest.

Hij lachte en zei:

“Nous serions ruinés.”

Voor het bereiken van het WK zelf ontvangt de Belgische Voetbalbond sowieso ook 5,8 miljoen euro en door zich voor de achtste finales en daarna ook voor de kwartfinales te plaatsen werd daar nog eens 4,5 miljoen aan toegevoegd (kwartfinalisten krijgen van de FIFA immers 10,2 miljoen euro). Hadden de Rode Duivels ‘all the way’ gegaan en de wereldtitel veroverd, had hen dat overigens in totaal ruim 25 miljoen euro opgeleverd.

De economie kwam eindelijk weer eens lekker te draaien en miljoenen werden aan gadgets besteed. De cafés en diegenen die grote schermen opgezet hadden, waren de grote winnaars in dit WK, want die lokten massa’s extra klanten met hun schermen.

De restaurants daarentegen zagen de keerzijde van de medaille. Sommigen sloten sowieso als de Belgen speelden, anderen dekten de tafels zwart-geel-rood om toch nog een voetbalsfeertje mee te geven.

De hele enthousiaste menigte die bereid was geld uit te geven aan al die gadgets, vlaggen en drank heeft er toe bijgedragen dat er tenminste iets was dat kon opveren na de verkiezingen van 25 mei, en dat is mooi meegenomen in tijden van slinkende economische groei.

Maar bij al die voetbalfans waren er zovelen die enkele maanden hard riepen te roepen dat België moest gesplitst worden en Vlaanderen een aparte republiek diende te worden. Nu leken zij ineens verenigd te zijn met al die vreemdelingen en Walen om zich samen achter België en een symbool voor België te scharen.

Waar waren ineens al die fervente Vlamingen naar toe?

+

Vervolg: Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

Alors on danse

Alors on danse (Photo credit: Wikipedia)

+

Aanvullend om te lezen:

 1. Goede mensen en verborgen christenen
 2. Franse kerkleiders kritisch voor het meer consumeren.

In de pers en op het net:

 1. Het Brazilië van de Copa
 2. Wie wordt er beter van het WK Voetbal?
 3. WK-gekte op VRT
 4. De Voetbalgekte weergegeven door de Gazet van Antwerpen
 5. Sterven op een trapveldje in Salvador
 6. WK gekte is gemiste kans voor Vlaamse beweging
 7. Voetbalgekte: tijd voor de 80/20 norm
 8. Voetbalgekte, tot in de kleinste dorpen.
 9. Voetbalgekte in Ronse
 10. De voetbalgekte breekt ook in Neeroeteren los ( België – Algerije)
 11. Belgian Red Devils Makeup Look
 12. Die Belg bezoek het vaderland. – This Belgian visits his land of birth.
 13. Mag een christen naar het WK-voetbal kijken?
 14. Belgische droom eindigt in kwartfinale
 15. Rode Duivels en KBVB verdienen goed aan Wereldbeker
Posted in Crisis, Cultuur, Economie, Feesten, Nieuws en politiek, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Resting and depending for its continuance on the free consent and will of the sovereign people of each region

Perhaps it would not be bad for the Flemish, Walloon, German, Dutch, French and other people living in Belgium to remember some sayings from the time the United States of America came into formation.

In reply to: Walloon politicians have proven they will never be willing to be open to Flanders

+

 

The Bangor, Maine Daily Union once editorialized that the union of Maine with the other states “rests and depends for its continuance on the free consent and will of the sovereign people of each.  When that consent and will is withdrawn on either part, their Union is gone, and no power exterior to the withdrawing [state] can ever restore it.”  Moreover, a state can never be a true equal member of the American union if forced into it by military aggression, the Maine editorialists wrote.

“A war . . . is a thousand times worse evil than the loss of a State, or a dozen States” the Indianapolis Daily Journal once wrote.  “The very freedom claimed by every individual citizen, precludes the idea of compulsory association, as individuals, as communities, or as States,” wrote the Kenosha, Wisconsin Democrat.  “The very germ of liberty is the right of forming our own governments, enacting our own laws, and choosing or own political associates . . . .  The right of secession inheres to the people of every sovereign state.”

Using violence to force any state to remain in the union, once said the New York Journal of Commerce, would “change our government from a voluntary one, in which the people are sovereigns, to a despotism” where one part of the people are “slaves.”  The Washington (D.C.) Constitution concurred, calling a coerced union held together at gunpoint (like the Soviet Union, for instance) “the extreme of wickedness and the acme of folly.”

“The great principle embodied by Jefferson in the Declaration of American Independence, that governments derive their just powers from the consent of the governed,” the New York Daily Tribune once wrote, “is sound and just,” so that if any state wanted to secede peacefully from the union, it has “a clear moral right to do so.”

A union maintained by military force, Soviet style, would be “mad and Quixotic” as well as “tyrannical and unjust” and “worse than a mockery,” editorialized the Trenton (N.J.) True American.  Echoing Jefferson’s letter to John C. Breckenridge, the Cincinnati Daily Commercial once editorialized that “there is room for several flourishing nations on this continent; and the sun will shine brightly and the rivers run as clear” if one or more states were to peacefully secede.

+

Map indicating locations of United States and ...

Map indicating locations of United States and Soviet Union (Photo credit: Wikipedia)

+++
 • The Jeffersonian Secessionist Tradition (a4cgr.wordpress.com)
  Thomas Jefferson, the author of America’s July 4, 1776 Declaration of Secession from the British empire, was a lifelong advocate of both the voluntary union of the free, independent, and sovereign states, and of the right of secession.  “If there be any among us who would wish to dissolve this Union or to change its republican form,” he said in his first inaugural address in 1801, “let them stand undisturbed as monuments of the safety with which error of opinion may be tolerated where reason is left to combat it.”In a January 29, 1804 letter to Dr. Joseph priestly, who had ask Jefferson his opinion of the New England secession movement that was gaining momentum, he wrote:  “Whether we remain in one confederacy, or form into Atlantic and Mississippi confederacies, believe not very important to the happiness of either part.  Those of the western confederacy will be as much our children & descendants as those of the eastern . . . and did I now foresee a separation at some future day,, yet should feel the duty & the desire to promote the western interests as zealously as the eastern, doing all the good for both portions of our future family . . .”  Jefferson offered the same opinion to John C. Breckenridge on August 12 1803 when New Englanders were threatening secession after the Louisiana purchase.  If there were a “separation,” he wrote, “God bless them both & keep them in the union if it be for their good, but separate them, if it be better.”
 • Jefferson Was Right (lewrockwell.com)
  “The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.  It is its natural manure.”
  +
  All of these Northern state editorials were published in the first three months of 1861 and are published in Howard Cecil Perkins, editor, Northern Editorials on Secession (Gloucester, Mass.: 1964).  They illustrate how the truths penned by Thomas Jefferson in the Declaration of Independence – that the states were considered to be free, independent, and sovereign in the same sense that England and France were; that the union was voluntary; that using invasion, bloodshed, and mass murder to force a state into the union would be an abomination and a universal moral outrage; and that a free society is required to revere freedom of association – were still alive and well until April of 1865 when the Lincoln regime invented and adopted the novel new theory that: 1) the states were never sovereign; 2) the union was not voluntary; and 3) the federal government had the “right” to prove that propositions 1 and 2 are right by means murdering hundreds of thousands of fellow citizens by waging total war on the entire civilian population of the Southern states, bombing and burning its cities and towns into a smoldering ruin, and calling it all “the glory of the coming of the Lord.”
 • USA Unity (jrcjazzed2012.com)
  Passion for our national pastime of football seems to override political concerns:  In the wake of news that more than 80,000 people have signed an online White House petition asking permission for Texas to leave the Union, a single grave concern has united the minds of Americans of all political colors: If the state secedes, where are we going to get our NFL-caliber wide receivers?
 • When Americans Understood the Declaration of Independence (lewrockwell.com)
  The Fourth of July was not always a national celebration of the militarization of American society and of the federal government’s never-ending quest for world domination (disguised as “defending our interests abroad”). Americans did not always attend church services on the Sunday before the Fourth of July to “honor” their “military heroes” and pray that they may kill many more human beings in other countries that have done them no harm. Americans once actually read and understood the Declaration of Independence for what it was: a declaration of secession from the British empire and a roadmap for opposing a highly centralized, militaristic empire of the sort the U.S. government has become. The Declaration of Independence was the ultimate secessionist or states’ rights document. “Governments are instituted among men,” Thomas Jefferson wrote, for the sole purpose of securing God-given, “unalienable” rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Moreover, governments derive “their just powers from the consent of the governed” and nowhere else. And “whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government . . .”
 • Jefferson Was Right (txwclp.org)
  Thomas Jefferson, the author of America’s July 4, 1776 Declaration of Secession from the British empire, was a lifelong advocate of both the voluntary union of the free, independent, and sovereign states, and of the right of secession.  “If there be any among us who would wish to dissolve this Union or to change its republican form,” he said in his first inaugural address in 1801, “let them stand undisturbed as monuments of the safety with which error of opinion may be tolerated where reason is left to combat it.”
 • The Jeffersonian Secessionist Tradition (flyoverpress.wordpress.com)
  “The great principle embodied by Jefferson in the Declaration of American Independence, that governments derive their just powers from the consent of the governed,” the New York Daily Tribune once wrote, “is sound and just,” so that if any state wanted to secede peacefully from the union, it has “a clear moral right to do so.”
 • Secession — It’s as American as Pecan Pie (lewrockwell.com)
  Leftists and neocons in the media who tend to agree on the propriety and desirability of an ever-growing welfare/warfare/police state were predictably apoplectic when Ron Paul recently stated on his House Web site that secession is “a deeply American principle.” Congressman Paul was alluding to the fact that all fifty states have sent secession petitions to the White House.
  +
  Typical of the media response was a snotty remark by one Robert Schlesinger, the son of Arthur Schlesinger, Jr., who is the “managing editor of opinion” of the soon-to-go-out-of-business U.S. News. Ron Paul is “deeply wrong,” he moaned, calling the congressman a “crank” and predicting that he “will soon be forgotten.” Robert Schlesinger’s bad manners are matched by his utter ignorance of American history.Ron Paul was most certainly correct when he said that America “was born through secession.” The Revolutionary War was a war of secession from the British empire. As Jefferson wrote in the Declaration of Independence, our Declaration of Secession from the British Empire, governments derive their just powers from the consent of the governed, and whenever that consent is withdrawn, it is the right and duty of the people to “alter or abolish” that government and “to institute a new government.”
 • The History of the 4th of July and Taxes (turbotax.intuit.com)
  Did you know that America’s fight for independence began with taxes? It’s true.“Taxation without representation!” This catchy slogan was the chant of the thirteen colonies, and it captured their main grievance against Britain.Since the colonists didn’t have direct representation in British Parliament, they believed Britain didn’t have a right to levy taxes onto the colonies.

  In the colonists’ eyes, taxes like the Sugar Act and Stamp Act, would only get worse

Posted in History, News and Politics, Thoughts of others | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Walloon politicians have proven they will never be willing to be open to Flanders

On the 25th of May 2014 Belgium held federal elections together with European elections, having had the Belgians vote for three elections on the same day.

English: A graphical representation of the six...

English: A graphical representation of the six biggest Flemish political parties and their results for the House of Representatives (Kamer). From 1978 to 2010, in percentages for the complete ‘Kingdom’. Nederlands: Een grafische voorstelling van de 6 grootste Vlaamse partijen en hun behaalde resultaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 1978 tot en met 2010, uitgedrukt in procenten voor ‘Het Rijk’. (Photo credit: Wikipedia)

At the debates we could see the ‘hated’  New Flemish Alliance (N-VA) had enough propositions in which several other political parties should be able to find them too.

At the Flemish side of the country with three regions and three communities, based on language (Dutch, French and German), Vlaams Belang and LDD suffered major losses; their votes went to N-VA, which increased its position as largest party. CD&V (the Christian Democrats and Flemish), Open Vld (Open Flemish Liberals and Democrats) and Groen (Green: ecologists) gained slightly as well, while sp.a lost slightly.

°°°

Wikipedia presentation of the Belgian federal election, 2014

Belgian federal election, 2014
Belgium


2010 ← 25 May 2014 → Next

All 150 seats in the Chamber of Representatives
76 seats needed for a majority
First party Second party Third party
Bart De Wever Paul Magnette Charles Michel
Leader Bart De Wever Elio Di Rupo Charles Michel
Party N-VA PS MR
Leader since 2004 1999 2011
Leader’s seat Antwerp (province) Hainaut Walloon Brabant
Last election 27 seats, 17.4% 26 seats, 13.7% 18 seats, 9.3%
Seats won 33 23 20
Seat change Increase6 Decrease 3 Increase 2
Popular vote 1,366,414 787,165 650,290
Percentage 20.36% 11.67% 9.64%
Swing Increase 2.86 Decrease 2.03 Increase 0.36

Fourth party Fifth party Sixth party
Wouter Beke Gwendolyn Rutten Bruno Tobback
Leader Wouter Beke Gwendolyn Rutten Bruno Tobback
Party CD&V Open VLD sp.a
Leader since 2010 2012 2011
Leader’s seat Limburg Flemish Brabant Flemish Brabant
Last election 17 seats, 10.8% 13 seats, 8.6% 13 seats, 9.2%
Seats won 18 14 13
Seat change Increase 1 Increase 1 Steady
Popular vote 783,060 659,582 595,486
Percentage 10.85% 9.78% 8.83%
Swing Increase 0.76 Increase 1.14 Decrease 0.41

Federal Government before electionDi Rupo Government Elected Federal GovernmentTBD

°°°

he Belgium national football team, prior to their World Cup qualifier against Serbia, on June 7, 2013. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

The Belgium national football team, prior to their World Cup qualifier against Serbia, on June 7, 2013. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

The Washington Post rightly remarked:

As in so many countries the WC is not only about football in Belgium, it is also very much about politics. But whereas football is an escape out of the dire realities of the economic crisis in nations like Greece, the national football team is, in many ways, the nation in Belgium. Although article 33 of the Belgian Constitution states “All powers emanate from the Nation,” the Belgian nation has always been a complicated construction. Belgium is a deeply divided country, with (simply speaking) a Dutch speaking Flemish majority in the north, a French speaking Walloon minority in the south, and the officially bilingual capital of Brussels, which has a large population of immigrants and Eurocrats who speak neither Dutch nor French as their first language.

Belgicists (pro-Belgians) have always looked to the Red Devils to boost the Belgian spirit of its compatriots. This is not without reason, as Belgians consistently rank among the least patriotic in (Western) Europe (see, for example, Eurobarometer). These Belgicists could find some solace in recent research that shows that good results of a national team in the 2000 UEFA European Championship (EC) boosted, at least temporarily, the national pride in that country. {Can soccer unite the Belgians?}

Bart De Wever (anno 2014), Mayor of Antwerp & Chairman of the New Flemish Alliance N-VA

Bart De Wever (anno 2014), Mayor of Antwerp & Chairman of the New Flemish Alliance N-VA

Informateur Bart De Wever, of the party which won the most votes and should come in power was warned by the other language groups he was not allowed to form a regional government first. He had to form a federal government first, because otherwise he would block the country. But who was first to form a regional government and to block the country. First the Germans presented their regional government and then the Walloon grouped themselves in such a way that it became very difficult for Bart De Wever to offer a federal government which would be able to co-inside with the French regional government.

English: Elio Di Rupo at a 2009 Socialist Inte...

Many Flemish people had put their hopes in the previous election on the Italian immigrant Elio Di Rupo to bring Belgium to unity. But he could not make it because he did not want to use a strong iron hand, like Margaret Thatcher used fro Great Britain. – Here he is seen at a 2009 Socialist International Presidium meeting. (Photo credit: Wikipedia)

This time the Flemish people should become convinced that it is impossible to govern the country Belgium together with the French speaking community. Parting prime minister Di Rupo continuously gave the French speaking citizens and the foreign press a wrong picture of the Flemish party N-VA. As prime-minister he pressed on to other parties not to work together with that  “separatist” party and gave an implicit warning to CDH, the French speaking Christian-democrats.

The French liberals MR where sceptical of CDH’s motives as they where hoping for a return of PS at the federal level. MR would rather be the only  French-speaking partner, but in that case Open VLD would be needed for a majority – an option that N-VA and CD&V refused. No wonder De Wever did not go together any-more with Guy Verhofstadt to come together in the Liberal fraction of the European parliament, having the Walloon liberals having put him in a corner.

When we look at the note of Bart De Wever, every party should have been able to form a coalition with them, so much water he had done in his wine.
The note made no mention of certain controversial N-VA proposals such as scrapping the annual index (which links wages and pay rises to the cost of living) or limiting unemployment benefits. Still, CDH president Benoît Lutgen with his party did not want to continue talks with N-VA.

“The wolf has not turned into a sheep overnight,”

Lutgen stated, not recognising he was the snake in the Belgian grass-plot.

The French speaking Christian-democrats have linked their fate in the Brussels and Wallonia regional governments to the socialist PS of parting prime minister Elio Di Rupo. It is believed that the Centre démocrate humaniste (CDH) would rather see PS in the federal government as well, an option N-VA refuses.

It became time that the Flemish party which had won the election started showing her teeth. Bart De Wever announced:

“This story has not ended yet. N-VA is the country’s biggest party. That comes with a big responsibility.”

De Wever also stated that he believed his project for a “social and economic recovery government” would get a large majority in parliament

“if its contents were put to the vote”.

The Christian democrats said they asked for guarantees on state reforms that were voted on in the previous term and stated also that

“the federal government should be at the service of the regional governments,”

which CDH’s Melchior Wathelet called “painful”.

At the previous elections the Flemish had already to face a madam non and got now a mr. non, bringing the centre-right federal coalition government of which former informateur Bart De Wever dreamed off the table. A coalition between N-VA, CD&V, MR and CDH was halted by CDH’s mistrust of N-VA. That it has linked its fate with PS in the regional governments weighed heavy on CDH’s decision.

With the centre right coalition off the table, three coalitions remain possible. However, each of these is marred by vetoes and mistrust, especially among the French speakers.

Peeters’ party also wants to avoid the scenario of the previous term, with N-VA part of the government of Flanders and in opposition at the federal level, as that only led to greater victory for the nationalists.

But what the Walloon seem to forget is that now after 18 years of working against any Flemish proposition, lots of Flemish people are getting fed up with this very expensive  uncontrollable non-working system called ‘Belgium’. It are the ‘non’-sayers of the Walloon side who push the Flemish people more and more in a corner where they shall start to snarl. For long enough those too passive Flemish may have growl a little bit, but now it gets time that they shall not only show their teeth and snarl, but also show their claws. Where are those lion which give a claw?

English: Communities of Belgium

Communities of Belgium (Photo credit: Wikipedia)

The Flemish have enough presents given to Wallonia and when it is still not happy with the 16 billion euros it gets from Flanders it would be better to say ‘good bye’ to it and leave every community to decide how they want to be on their own or connected with a country which may be called ‘one country’, be it for the French speaking “France”, for the German speaking “Germany” and for the Flemish speaking “Flanders”, but this way we can not continue. In case after the more than 18 years of patience, if it were not 1658 years*, they still not have seen it will be impossible, I wonder when they will have dry eyes and smiling faces again.

* The name Flanders appeared for the first time in 358, when the Migration Period took place in the Low Countries and the Franks got the Flanders Shire or pagus Flandrensis under their control, from the Romans. The area stretched around Bruges between Iron and Zwin and developed in the following centuries the important county of Flanders.
+
It is getting high time that the Flemish become more aware of the meaning of the Guldensporenslag or the Battle of the Golden Spurs which was fought on July 11, 1302, (hence the Regional holiday July 11) near Kortrijk (Courtrai) in Flanders. The three coloured flag can be found on many houses now with the World Cup, but what about the climbing or rampant black lion on a gold field? Is it because not many have read about the story of the Guldensporenslag, the arms and its corresponding battlecry Vlaendr’n den leeuw (“Flanders, the Lion!”) which plays a crucial role in the forming of a Flemish consciousness? Time the Flemish take up again the book De Leeuw van Vlaanderen by Hendrik Conscience, that as a result, the arms of the county may live on again as arms of the Flemish Community.

********

Map of the county of Flanders in 1609 by Matthias Quad (cartographer) and Ian Bussemaker or Johannes Bussemacher / Johann Bussemacher (fl. c.1580 – 1613) (engraver and publisher, Cologne)

English: A map on the concentration of Belgian...

A map on the concentration of Belgians in the Netherlands and Dutchmen in Belgium per municipality. (Photo credit: Wikipedia)

+++

 

 • De Wever given more time (deredactie.be)

  Over the past two weeks, Mr De Wever has conducted talks with the various parties with the greatest discretion. His dream is the formation of a federal coalition of the centre-right, made up of the Flemish nationalists, the Flemish Christian democrats, the Francophone liberals and the Francophone Cristian democrats.

  However, relations between the Francophone Christian democrats and the Francophone liberals are icy after the Christian democrat’s decision to form a Walloon regional government with the socialists.

  The Francophone liberals are reported to even be considering joining a federal government as the only Francophone party. However, this would require the Flemish liberals to also join the coalition in order for it to have a majority.

  The Flemish liberals have already said that they would only be prepared to join a federal coalition if they were also allowed to join the Flemish government. In an interview in Tuesday edition of the daily ‘De Standaard’, the Francophone Christian democrat leader Benoît Lutgen (photo) says that Mr De Wever will need to come up with proposals before his party would enter any talks on the formation of a federal government.

 • Belgians prepare for another standoff after polls (cnsnews.com)
  The national mood in Belgium right now is like two different worlds. A giddy sense of unity has overtaken the country because the national soccer team is going to the World Cup, but a parliamentary election campaign has left the nation divided like never before.Schizophrenic? Maybe. Politics as usual? For sure.Beyond soccer, the divide between the Dutch-speaking Flemings and Francophones seems every bit as deep as four years ago when it took a record 541 days to form a government.
 • One Way Americans Can Feel Superior To Belgians, No Matter What Happens At The World Cup (thinkprogress.org)
  No matter what happens on the pitch this afternoon, though, Americans can be proud that the U.S. is actually not number one in the world when it comes to political gridlock. There, our competitors clearly takes the crown. The winning move in the competition, it seems, is simply not to play: Belgium at the moment doesn’t have a head of government.
  +
  “The electoral system – effectively two elections with separate French-speaking and Dutch-speaking parties appealing to different voters – means at least four parties, and two from each side, will be needed to form a governing coalition,” Reuters explained immediately after the May election. Already, Phillipe has had to relieve Bart De Wever of the Flemish separatist N-VA party that won the most seats in Parliament from his role as informateur, replacing him with French-speaking Charles Michel.
 • Flemish score wins in Belgian local election (worldbulletin.net)
  De Wever’s victory will not lead to the break-up of Belgium, but it is likely to have an impact on a national level.De Wever says he sees Belgium disintegrating gradually.

  The three Flemish parties in Prime Minister Elio Di Rupo’s six-party coalition suffered losses and their efforts to win back voters wanting more powers for Flanders could undermine their cooperation with French-speaking coalition partners.

  The federal government is about to begin difficult discussions to settle the budget for 2013.

  Di Rupo’s coalition is on course to pull the public sector deficit down to 2.8 percent of gross domestic product this year, from 3.7 percent in 2011, due to some 13 billion euros ($16.9 billion) of savings and tax hikes.

  It is estimated it will need to find a further 4-5 billion euros to achieve a deficit of 2.15 percent in 2013, a target made more difficult with economic stagnation or contraction expected this year and very limited growth next.

  Belgium’s division is as much economic as linguistic. In French-speaking Wallonia the unemployment rate is about twice the level of northern Flanders, where many voters feel they are subsidising left-wing policies of Belgium’s south.

  A recent study of the VIVES institute of the University of Leuven calculated that including interest the annual transfers between Flanders and Wallonia are about 16 billion euros.

 • Flemings Battle Walloons in Belgium, But They’ll Always Have Brazil (online.wsj.com)
  On Sunday, Peggy Van Den Bosch put on her horned hat in the colors of the Belgian flag, a red shirt and—around her wrist—a black, yellow and red ribbon. She then joined 12,000 others in a fan park to cheer on the Red Devils, Belgium’s national soccer team, as it beat Russia in a World Cup game in Brazil.

  Four Sundays earlier, Ms. Van Den Bosch voted for Belgium to be split up.

  In national elections on May 25, the 42-year-old was one of nearly two million Belgians—and almost half of Antwerpenaars—who supported separatist parties that want the country’s Dutch-speaking north to give the heave-ho to the poorer, French-speaking south.

  “The French part of the country is only taking our money and never giving anything back,” said Ms. Van Den Bosch, who like many separatists is unhappy with transfers of public wealth from Flanders to Wallonia.

  The success of Belgium’s national soccer team—whose late-game wins against Algeria and Russia made it one of the first squads to snatch a spot in the World Cup’s knockout stage—is captivating this country of 11 million people.

  On the one hand, separatist feelings are reaching fever pitch, with the New Flemish Alliance, or N-VA, gaining the most votes in the recent elections—although party leader Bart De Wever has so far failed to put together a coalition to govern. On the other, the Red Devils’ run in Brazil has been a big boost to national pride.

  “Two weeks ago, the country was full of Flemish flags, and now we’ve changed our minds and it’s full of Belgian flags,” says Lieven Scheire, a 33-year-old Flemish comedian who normally gets laughs by making light of Belgium and its inadequacies.

 • Belgian’s political odd couple may stick | Khaled Diab (guardian.co.uk)
  Sometimes living in Belgium can be a surreal and somewhat comic-book experience. With the economy haemorrhaging jobs, inequalities widening and an empty treasury looted by the banks, how has the government been occupying itself for the past three years?In contrast to their mostly moderate voters, Belgium’s Flemish and Walloon parties have been engaged in a bitter and Byzantine war of words over language and an obscure electoral turf war – over whether or not to split the Brussels-Halle-Vilvoorde electoral district – which matters to few outside the political class.

  Since the 2007 elections, one fragile coalition after another has risen and fallen over these petty issues, with the final nail in the coffin coming in April this year.

 • Belgium faces tough coalition talks after vote (nzherald.co.nz)
  “Our complicated country has become even more complicated,” said N-VA leader Bart De Wever after projections showed him with 34 seats in the 150 seat House, a gain of 7 to become by far the biggest party in parliament.The Francophone PS socialists of Prime Minister Elio Di Rupo were projected to lose a seat to fall to 25 but remain the biggest in his region and second in the nation.

  During the election campaign, Di Rupo and De Wever used every opportunity to say how much they disliked each other. Now they will likely be forced into in national coalition talks that will be extremely difficult and protracted.

 • Language-split Belgium teeters back into crisis (expatica.com)
  Belgium risked plunging into a fresh political crisis on Wednesday after attempts to form a coalition government collapsed amid allegations Flemish nationalists were not committed to keeping the country together.Tough-talking Flemish nationalist Bart De Wever, whose separatist N-VA party won last month’s general election, has been tasked by the king to form a coalition government.

  But Centrist Benoit Lutgen refused to join the proposed coalition, saying he had failed to win assurances that De Wever would keep the language-divided nation intact.

Posted in Crisis, History, News and Politics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Happiness mapping and getting over gender mapping

When we look at the different societies in this world we notice that everywhere people are looking for the same answers and trying to find the best of luck and happiness.

Happy girl 5

Happy girl 5 (Photo credit: Wikipedia)

We could have a look at those people around the world and see how much their ideas about happiness co-inside. We could use a scale from 1 to 10 to let them allow to give a rate for them feeling sad, happy, or somewhere in-between in their lives. Such scores could allow us to evaluate whether members were less or more happy as changes took place in their environment or surroundings.

An other way, certainly for places where people are not so literate or can not write, is to let them draw three faces – sad face, moderate face, and happy face. When present at the evaluation and the person is not quite sure what to draw or if he or she is hesitant, the evaluator can draw them based upon interviewing.

I also think it always would be best to compare situations: before, whilst and after. Participants can be asked where they are now in terms of their emotional well-being, and where they were during the period before the project/programme started. Are changes, if any, negative or positive? Are they gender specific or general?

It can be checked if women’s needs and interests both coincide with that of men (e.g. restoration of the coasts to coastal communities) and if women have gender specific needs and interests in that area (e.g. quotas for fisherwomen in markets).

The hunter of happiness

The hunter of happiness (Photo credit: Wikipedia)

By placing gender-roles expectations certain people are performing under their level. Myth Busters investigated the ‘walking like a girl” and the “throw like a girl’ myth, and argue that gender differences in throwing skill level are not innate but due to training.

Inside the ‘Run Like a Girl’ Myth and notices how a remark can  commonly be understood as an insult but for others it can mean something very positive. As such perceptions may change when getting older or depending on who says something. Performing more accurate, having more precision and others having more speed. The testers proofed that it is all about cultural formation and training.

Annika O’Brien wrote:

Telling someone that they do something “like a girl” is only meant to belittle them and is used as an accusation of weakness. I am a programmer and a maker, meticulous and very detail-oriented, both stereotypes of women. My college welding instructor was impressed at my abilities with a torch and many of the guys in my class said things like “Of course you’ve got great fine motor skills, you’re a girl!” and it made me feel more confident about myself in a male-dominated workplace. It didn’t matter that I was the only girl, my peers allowed my good qualities to speak for themselves.

The resulting squealing, coquettish giggling and substandard attempts at the task are very much in line with what the phrase ‘Run/throw/hit like a girl’  has come to mean in society.

However, the poignant moment comes when the same questions are posed to younger girls.

Rather than flapping their arms and making pathetic noises, those aged five to 13 instead launch into wholehearted, strong runs, punches and fearless karate kicks.

How Much for Happy

How Much for Happy (Photo credit: Wikipedia)

The reaction on such a remark gets more negative when getting older. It even can bring somebody not performing well at all or becoming very frustrated, and as such becoming not happy.

When asked to “run like a girl” a 20-year-old marathoner flailed her legs and mockingly expressed angst about her hair ; a 19-year-old with toned arms flapped her hands to demonstrate “fight like a girl”; and a 14-year-old volleyball player lamely flung her arm when asked to “throw like a girl”.

A new survey found the start of puberty and their first period mark the lowest moments in confidence for girls, and harmful words can add to that drop.

When challenged on their reaction to the phrase having seen how young girls responded, the older women seemed shocked.

People very fast know or get to see how they can touch or ‘harm’ somebody else psychologically. Fast people to use their words with the idea they may  insult and as such take the performance down. Hearing that they are doing something ‘like a girl’ can definitely drop a girls’ self-confidence and really put her down.

It is therefore important to know how a person interprets a saying or even better to avoid dubious talks or remarks, so that they do not have to figure themselves out when  somebody says to them ‘you hit like a girl’ e.g..

“They think they are a strong person, but it’s kind of telling them they’re weak and not as good as them.”

Another girl simply points out:

“Why can’t ‘run like a girl’ still mean ‘win the race’?”

Filmmaker Lauren Greenfield who conducted the social experiment into how people interpret the phrase: “like a girl” says:

“In my work as a documentarian, I have witnessed the confidence crisis among girls and the negative impact of stereotypes first-hand.

“When the words ‘like a girl’ are used to mean something bad, it is profoundly disempowering.

“I am excited to be a part of the movement to redefine ‘like a girl’ into a positive affirmation.”

With training people can overcome cultural bias. But hen we still have to take in account the emotional way of doing things, being more softly or more aggressive.

With training and good schooling men and women can come on the same level and find satisfaction in what they want to do.

Giving them opportunities to train in what they want to do they shall be able to find more happiness in their life.

Naturally not only the ability to make the choice for going for a profession shall bring more happiness. Other factors have to be looked for and one needs to explore what interventions, including gender specific ones, are required to make those people happy.

***

++

***

Please do find the Myth Busters Video on Discovery Channel: Throw like a girl results

+

Additional reading:

 1. Equal?
 2. Welfare state and Poverty in Flanders #3 Right to Human dignity
 3. Poverty and conservative role patterns
 4. Milestones for women ordered
 5. Women their education and chances to become a parliamentary
 6. Gender connections
 7. A bird’s eye and reflecting from within
 8. Father and motherhood
 9. Father counterpart of the mother
 10. Women, conservative evangelicals and their counter-offensive
 11. Dignified role for the woman
 12. Cosmina Craciunescu looks on Positivism
 13. 30 things to start doing for yourself – #6 is vital.
 14. Subcutaneous power for humanity 4 Not crossing borders of friendship
 15. Thirst for happiness and meaning
 16. We all have to have dreams
 17. Happiness an inner state
 18. The business of this life
 19. The ultimate measure of a man is not where he stands

+++

 • The Quiet Clash Between Transgender Women And Drag Queens (thinkprogress.org)
  In March, RuPaul’s Drag Race, a reality competition show in search of “America’s Next Drag Superstar,” featured a mini-game called “Female or She-male.” Contestants looked at pictures of bodies and tried to guess whether the person in the picture was a drag queen or a cisgender (not transgender) woman. This prompted a backlash from many transgender activists, who were upset by the nature of the segment and its use of the word “shemale,” which GLAAD explains is a term that “dehumanizes transgender people and should not be used.”
 • Gender Integration and The Gender 360 Summit (girlsglobe.org)
  Correct language also proved to be a popular topic of debate. Advocates admitted that gender analysis typically includes jargon that may not be exciting unless you are already interested in the field. Aparna Mehrotra, Senior Advisor on Coordination and Focal Point for Women at UN Women, suggested that we ask ourselves: How we can change the language to incite others to join the conversation? What language and terms will resonate the most with local communities? Mehrotra stressed the importance of having an exciting and easily digestible vocabulary for basic regulations to get people interested. Then, ‘once the door is cracked open,’ more technical gender jargon becomes appropriate.
 • Always Ad About ‘Like a Girl’ Taunt Will Make You Cry Like One (jezebel.com)
  Helmed by documentarian Lauren Greenfield, who did the excellent doc Queen of Versailles, it asks grown ups to demonstrate running, fighting, and throwing “like a girl.”

  Always Ad About 'Like a Girl' Taunt Will Make You Cry Like OneExpand

  The results are what you’d expect: A grown woman running like an idiot, a grown man pawing at the air like an idiot, a grown woman throwing a punch like an idiot.

  I say idiot, because this is really what we mean when we say someone does something “like a girl”: It means like someone who doesn’t know how to do it, or does it like someone without skill or self-control. Flailing arms, poor form, general stupidity. Weak sauce.

 • Girl Power: Playing Like a Girl (uga.uloop.com)
  One participant sent an important message: “If you’re still scoring, and you’re still getting to the ball in time, and you’re still being first, you’re doing it right.  It doesn’t matter what they say…that is not something that I should be ashamed of.”Women and girls like Jen Welter, the first female non-kicker to play professional football, are showing that they have impressive athletic abilities and should be applauded for them.
 • Hell Yeah I Run Like A Girl! (runnergirlrobin.wordpress.com)
  I came across this video on the runners world facebook page, and absolutely loved it. When did doing something “like a girl” become and insult? Take my blog title for example; “Runner Girl Robin”
  I identify myself as a runner, and a girl. And obviously i don’t use any of those terms in a derogatory fashion.
 • Debunking the ‘gender brain’ myth (abc.net.au)
  Pop science is playing up differences between girls’ and boys’ brains, with potentially damaging consequences in the classroom and beyond, says an Australian cognitive neuroscientist.Dr Cordelia Fine will present her argument today at the Australian Council for Educational Research Conference in Melbourne on the brain and learning.”This dialogue about ‘boy brains’ and ‘girl brains’ makes us overlook the important point that, although there are average differences, boys and girls are far more similar than they are different,” says Fine, from the University of Melbourne.Fine says many pop science presentations claim that neuroscience has shown important differences between boys’ and girls’ brains, and sometimes suggest the two should be taught differently, and possibly separately.

  “These commentators appear to be getting a lot of attention,” she says.

 • Study says highlighting gender leads to stereotypes (pinkisforboys.wordpress.com)
  Parents with gender-fluid kids often work with schools, churches, and other institutions to use alternatives to gender for organizing kids in the classroom. Rather than dividing kids by boys and girls, use birth months or sneakers vs. sandals, or some other arbitrary distinction or characteristic. Sometimes schools are willing (and even grateful for the tip, which had often never occurred to well-meaning teachers to be problematic). Other times, schools are really uncomfortable with any implied ambiguity of gender.
 • It’s not, “You’re Acting Like a Girl,” … It’s, “You’re Not Doing It Right.” (katvela02.wordpress.com)
  These days kids are being taught that if you fail to do something or aren’t very good at it you are depicted and made fun of for acting too much like a girl, especially young boys. Why is it that young boys are being taught that? Why do young girls have to be downgraded and be considered an insult to our community when it comes to certain things?Now as an athlete I always heard that I should always be tough and don’t act like such a girl when it comes to getting hurt or failing at something, tough it out. What I didn’t realize was that my gender was being insulted. Who cares if I got a little upset because I failed at something or wasn’t good a certain things. I wasn’t acting like a girl because of it. One, I am a girl. Two, any one on this planet would be upset if they failed or wasn’t good at something like other people are.For those mom and dad’s out there, athletic or not, would you want your precious little girl to be insulted and teased for performing like a girl? No. You want what’s best for them and to always perform 110%, because They Are Girls.
 • Like a Girl? (carlyjcollins.wordpress.com)
  Say we transform the negative stigma attached to “like a girl” into a positive message and then someone tells me I kick like a girl. It’s meant as a compliment, but what will that compliment mean? That I kick with strength, skill, and confidence? What if I genuinely suck at kicking a ball? Or running? Or catching? Do I no longer qualify to do those things “like” a girl?I understand that breaking the stigma and encouraging girls to embrace the strength in their gender is important, it’s crucial. But I think as long as the conversation stays on gender, it will impede progress.
 • Throw Like A Girl. Or What Tampons Have To Do With Masculinity (newafricanmen.wordpress.com)
  When I watched the video I was reminded of an exhibition I saw a while ago by Zanele Muholi. It might have been her first solo show at Michael Stevenson. The exhibition had images of pads with menstrual blood. That’s not pretty art, no way. However, as a statement on the womanhood and sexuality and reality of black lesbian lives it was no doubt powerful. I don’t think queer black girls and women’s menstrual blood is what Always wanted to get me thinking of with the ad, but the art of black queer women and girls is where my mind went to even while I saw the ad had to with boys and masculinity.
Posted in Upbringing and Education, Welfare and Health | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Let’s Talk Happiness

On the 10th of June 2014 a very rich debate has taken place at the EESC about wanting to be rich or poor, or wanting to have a house or not. The members at the meeting looked at questions concerning if people wanted to go on holiday or not or if they wanted to have access to a good health service or not. The objective of the conference was to debate indicators on well-being and social progress in the context of a transition to an alternative mode of growth.

The main aims of the conference included:

 • State of affairs: Where we are today. The usefulness of indicators beyond GDP, analysis of their strengths and weaknesses. How can we measure well-being in developed countries
 • Democratic challenges: Bridging the gap with citizens. The respective role of Institutions and of Civil society in the selection and monitoring of indicators of well-being
 • Political commitment: Long term commitment on the production of well-being indicators beyond GDP. Where and when do we take action on the choice and follow-up of indicators? How actions taken today might affect future well-being? Europe 2020, Post 2015, NSSD, etc.

The conference provided the opportunity to reflect on how to define and measure the well-being of European citizens and the sustainability of their lifestyles. The event also aimed to provide an overview of the work done on this topic. Research and field experience of stakeholders demonstrated the importance and urgency of reconsidering wealth indicators as a means to re-framing the current debate on economic policy.

Luca Jahier, Jacki Davis, Karl Falkenberg 2014_06_10_lets_talk_happiness_group_iii

Luca Jahier, Jacki Davis andKarl Falkenberg

Jacki Davis was the moderator,for the debate with Luca Jahier as president, Karl Falkenberg, Isabelle Cassiers, Enrico Giovannini, Romina Boarini, Marleen De Smedt, Viliam Palenik, Saamah Abdallah, Sébastien Brunet, André-Jean Guérin, Tom Bauler, Andrew Stirling, Christian Kroll, Evelyne Pichenot, Célina Whitaker, Lidia Bratanova and Conny Reuter as speakers.

What would be indicating or helping to the luck of people?

In the morning there was debated what could be contributing to the happiness and how it could be influenced by having the freedom to work, or do you want to have temporary and very badly paid work. Is it that people would love to be capable of making their dreams and expectations come true? Would they also be willing to pay for good schools for their kids’ education (either private or public school, they shall always have to pay through taxes).

I think most people would love to be happy, but have also come frustrated by the political system. Some politicians may still believe all people are perfectly capable of giving a clear answer, but I am more convinced several have many doubts and lots of people do have no clear view how we could come to a situation where everybody can share the same happiness.

Though many may deliver an answer every day, every week, every election. About the “how” many also seem to have some good ideas: maybe ordinary people cannot elaborate complex five-years plans, but how many five-years plans have failed? Too many! Also, in our democratic and open-market space, people are able to deliver solutions, if there is room for them and a clear direction is chosen.

According the independent scientist at the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences, and since 2001 visiting docent at the Faculty of mathematics, physics and informatics of the Comenius University in Bratislava, professor Viliam Palenik GDP is not the most appropriate for measuring public wealth, which can be seen in the deceiving–case of Slovakia, Netherlands, Latvia and where a majority of countries experienced growth in net disposable income of households p. capita with the exceptions being Belgium, Spain, Italy, Hungary and again the Netherlands.

For him there is a need for a new indicator, which would capture real development of public wealth – income of households: Net disposable income of households sector in national accounts Measured per capita at constant prices (HICP) strictly to set off imputed goods and services (including voluntary work) be issued as fast as GDP.

Quarterly Gross Domestic Product (year-on-year...

Quarterly Gross Domestic Product (year-on-year growth in real GDP) and Unemployment Rate (simple monthly average) (Photo credit: Wikipedia)

Standard measures of important socio economic variables like economic growth, in flation, unemployment, etc. and widespread perceptions may suggest, for instance that there is less inflation or more growth than individuals perceive to be the case, and the gap is so large and so universal that it cannot be explained by reference to money illusion or to human psychology. In some countries, this gap has undermined confidence in official statistics (for example, in France and in the United Kingdom. Only one third of citizens trust official figures, and these countries are not exceptions), with a clear impact on the way in which public discourse about the conditions of the economy and necessary policies takes place.

When there are large changes in inequality (more generally a change in income distribution) gross domestic product (GDP) or any other aggregate computed per capita may not provide an accurate assessment of the situation in which most people find themselves. If inequality increases enough relative to the increase in average per capital GDP, most people can be worse off even though average income is increasing.

For the president, the essential thing is to move away definitely from the era when GDP and nothing else existed.

Because we are coming from that era, we are still stuck in it. The Commission has finally struck a small compromise with the Council that accepted to insert in the Semester the official scoreboard, but then it was made clear that that was only for the minutes, not for policies. We are still trapped in a double constriction: the obligation to respect the 3% of the maximum debt spending, and the fact of looking for almost 1% of growth per year. We don’t have to ignore these indicators, we simply have to move on from this!

Luca Jahier said.

English: Productivity comparison for the membe...

English: Productivity comparison for the member states of the OECD. Productivity is Gross Domestic Product (GDP) per hour worked, as measured in US dollars. Lines for the OECD average and the Euro-zone average shown for comparison. (Photo credit: Wikipedia)

The limit for deficit and expenditure can be revised, looking for GDP growth, but we have to close this era:

GDP in public spending and austerity, and nothing more.

In this respect, he particularly liked to report Herman Van Rompuy‘s words:

“step by step we go far”.

Enrico Giovannini 2014_06_10_lets_talk_happiness_group_iii

Enrico Giovannini

Enrico Giovannini who was until recently Italian Minister of Labour and Social Policies and President of the Italian Statistical Institute (ISTAT) has been a key figure in Beyond GDP debates. He is professor of economic statistics at the Rome University Tor Vergata and member of the Club of Rome. Prof. Giovannini has  as Chief Statistician at the OECD from 2001 to 2009, he launched the Global Project on the Measurement of Progress of Societies. He was also a member of the Stiglitz Commission, established by Nikolas Sarkozy, and chaired the World Economic Forum’s Global Council on the Evaluation of Societal Progress. For his work on the measurement of societal well-being in 2010 he was awarded the Gold Medal of the President of Italy by the Pio Manzu’ International Center.

Professor Giovannini pointed out in the morning

“if it is difficult to measure happiness, please try measuring GDP”!

That was very clear that morning: after ten years of reflections, meetings, debates, very important work by statisticians, experts and many international organisations such as Eurostat, UNECE, OECD, now it is clear. We even have too many indicators, even after the HDI: I hear that more than a thousand indicators have been developed over the last years.

It is not so easy just to make a few choices, because there are too many indicators. We have to face the demand for new paradigms and perspectives, coming from many areas. In our macroeconomic situation we have to find new long-term drivers of employment and growth.

This morning we were reminded of the green economy issue: when the first people started talking about the green economy, in the 80s, they were deemed to be very strange people. Now we expect it to create 20 million jobs, and we can head in many different directions. Let’s take social economy, for instance: 10 years ago the European Commission cancelled all initiatives on the social economy, now we just came from Strasbourg, when it was recognized that social economy enterprises have been the most resilient in the crisis and that they are capable of delivering jobs, new forms of long term sustainable growth, social and territorial cohesion.

concluded Jahier.

“The new Commission must carry out impact assessments of its policies, especially with regard to their impact on Europeans’ quality of life”,

2014_06_10_lets_talk_happiness_group_iii-16-medium

Luca Jahier, President of EESC group III (various interests) and organiser of this event.

said Mr Jahier in his closing remarks. He suggested a conference of civil society organisations, at which their priorities could be announced in a special “State of the Union” address, and a broad public debate on the review of the Europe 2020 Strategy.

The emphasis in the revised Europe 2020 Strategy must be on growth and development and it should also integrate indicators beyond GDP.

Accordingly, the Annual Growth Survey (AGS) and the European Semester exercise should be re-balanced by including additional indicators (beyond GDP) targeting sustainability, innovation, development, and social and human capital.

+

Additional reading:

 1. Thirst for happiness and meaning
 2. Getting out of the dark corners of this world
 3. Where is the edge
 4. Subcutaneous power for humanity 5 Loneliness, Virtual and real friends
 5. Searching for fulfilment and meaning through own efforts, facing unsatisfaction and depression
 6. We all have to have dreams
 7. Determine the drive
 8. International Day of Happiness!
 9. Happy International Happiness Day!
 10. By counting our blessings we not only feel good, but we multiply our good
 11. Happiness an inner state
 12. Spreading good cheer contagious
 13. Lonely in the crowd
 14. “Unnoticed”
 15. See the conquest and believe that we can gain the victory
 16. Gender connections
 17. 30 things to start doing for yourself – #6 is vital.
 18. Food as a Therapeutic Aid
 19. Happy is the person who knows what to remember of the past
 20. Remember there’s a light in the next day
 21. Joy: Foundation for a Positive Life
 22. The business of this life
 23. Whom can we trust to govern us?
 24. Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience

+++

 • Closer to the Bottom than to the Top (notesonthefront.typepad.com)
  Irish living standards are now closer to the bottom of the EU-15 countries than to the top; they are closer to Greece than to Germany or Belgium or the UK or most other EU-15 countries.
 • Moving Greece towards sustainable development: the only road for the future! (neaonlinedotcom1.wordpress.com)
  “We need to strike the right balance between austerity, fiscal responsibility and growth-promoting measures. We also need to strike the right balance between the economic and social dimensions of the crisis”, said Luca Jahier, President of the Various Interests Group. He called on Greece to continue to fight corruption, reduce deficit imbalances and carry out structural reforms to make the country more competitive. But he also stressed that such measures must be complemented by growth and equity-promoting measures through employment creation, poverty reduction and the protection of consumer rights.
 • Closer to the Bottom than to the Top (irishleftreview.org)
  AIC captures goods and services bought by households and by Governments on behalf of households.
  The following table shows the relationship of European countries’ living standards to the EU-15 average, with the EU-15 equalling 100.

  LS1

 • Should happiness, more than GDP, define a nation’s success? (money.cnn.com)
  The assumption is that the more economic growth the better. Legislators are forever debating the merits of a measure on the basis of whether it would create jobs and boost GDP.But rarely do you hear lawmakers debate whether a measure will boost or detract from citizens’ well-being, of which income is just one part.
 • The Quest for the Happy Grail (econoscale.com)
  There is a dearth of happy news in the world today. There is always some civil war, economic crisis, disease, poverty or corruption story on the front page of every newspaper. We are either getting more and more depressed about the state of our planet or more and more indifferent about other human beings. Perhaps it is most befitting in a time like this to take a 10 minute break from all the negativity surrounding the world to read about happiness. Isn’t that our ultimate goal? Once you are done reading, you might see that this was not a rhetorical question after all…
 • The happiest countries in the world (usatoday.com)
  Switzerland’s residents are the most satisfied with their lives for the second consecutive year, according to the Better Life Index released last week. The study, published annually by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), reported that United States failed to crack the top 10 for the fourth consecutive year, while neighbors Mexico and Canada did.The Better Life Index rates the 34 OECD member nations, as well as Brazil and the Russian Federation, on 11 variables that contribute to a high quality of life, including income, education, housing, health, and life satisfaction. 24/7 Wall St. reviewed the 11 countries with the highest life satisfaction score.One of the most important factors contributing to higher life evaluations is the presence of healthy job market. Of the 11 nations with the highest levels of life satisfaction, nine were among the top 10 nations by employment rate, measured as the percentage of the working-age population that is employed.
 • The Happiest Countries in the World (247wallst.com)
  Good health also contributes to life satisfaction. In eight of the 11 countries, a higher-than-average proportion of residents described their health as at least “good.” In Canada, 88% of respondents rated their health as “good” or better, well above the OECD-wide 69%. Life expectancies were also quite high in many of these nations. In Switzerland, the top-rated nation for life satisfaction, the average life expectancy was 82.8 years, the highest of any country reviewed by the OECD.Boarini noted that low life satisfaction can also negatively effect health, telling 24/7 Wall St. that “There’s also a lot of evidence that when people are not very satisfied with their lives it has a negative impact on their health.”
 • Italy stats office threatens to stop issuing data (4-traders.com)
  The euro zone’s third biggest economy, whose statistics are closely watched as the country’s huge state debts put it at the center of the bloc’s financial crisis, would face stiff European Union fines if the flow of data is cut off, ISTAT President Enrico Giovannini was quoted as saying.”Spending cuts are putting ISTAT at risk. From January onwards we will not issue any statistics,” Giovannini told daily La Repubblica in an interview.
 • Economic Progress And Unemployement: is there any correlation?
  This paper examines how a common labour force statistic, such as the unemployment rate, can play a vital role in the economic progress of a developing country like Pakistan.Empirical evidence abroad suggests that unemployment is a key variable when it comes to any discussion of economic improvement; this finding is supported through both primary and secondary sources. Annual unemployment rates and GDP (per capita) are in fact related to each other, and the extent of this relationship is further examined in this article through a basic regression model on data from the 1980s to 2010.
 • Poverty In Italy Rises To All Time High (zerohedge.com)
  As Italy’s ISTAT reported yesterday, poverty in Italy has reached its highest level in at least 16 years “as the economic crisis has bitten, driving up unemployment and cutting wages, according to a report on social cohesion issued on Monday. Relative poverty, defined as a family of two living on a monthly income of 991 euros (847.61 pounds) or less, affected 12.7 percent of families, the highest level recorded since the current series of data began in 1997, the report by statistics agency ISTAT said.”It was immediately unclear if this beat expectations of a 13% print, and thus was bullish for the Stalingrad and Propaganda 500.
Posted in Crisis, Economy, News and Politics, Welfare and Health | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Dominique Ampe Sr. at Haagdijk

Nederlands: Haagdijk in Breda

Haagdijk in Breda (Photo credit: Wikipedia)

The Haagdijk in Breda is traditionally one of the three entrances to the old city center of Breda, next to the Ginnekenstraat and Boschstraat. The Haagdijk is located close to the port and the extension of the Long Brugstraat and Tolbrugstraat. The street is possibly the oldest shopping street of Breda.

 

Haagdijk Breda

Haagdijk Breda (Photo credit: Wikipedia)

Due to the decree of 1747 which dictated that it was forbidden for Jews to enter within the city walls of Breda, many Jews settled on the Haagdijk (located just outside the city walls). This made the Haagdijk into a densely populated and prosperous street with a lot of middle class houses.

After having been a Saint Pius Institute, number 144 became a music academy then started to deteriorate, standing empty until my brother,  bought it to transfer his Galerie Van Nuland, from the busy Mauritsstraat 3, further away from centre, near the Oranje singel.

Breda Haagdijk Herenwoning

Breda, Haagdijk 144, Galerie Van Nuland

This present place is much more interesting, I do find. It should be able to attract more visitors. The northern light coming into the atelier gives a nice touch to the paintings by him on the first floor and on the second floor to the photographic oeuvre by photographer and filmmaker Hetty van Oordt, who has been familiar with a camera since she was ten years old, but still wants to capture the lightness and dreamworld of such a young person in her literally moving ‘stills’.

On Sunday, June 29th, 2014 the opening took place of recent paintings and drawings by Dominique Ampe with a foreword by Cees CJM Janssens: The Wand Ling“.

I was not able to make it at the opening, but the day before I took already some photo’s with my new small Sony Cyber-shot camera, which I would like to share. Though the paintings I liked most I could not bring to value with such a small camera. I would advice you to find those big modern canvasses at the exhibition gallery, where you also find small copies painted on the ‘canvasses on the walls’ of Old Dutch Classic master-works. Those Older Dutch paintings get a new life in the modern paintings which can take up a whole wall in a modern house, giving it an extra extension and a new dimension.

works by Dominique Ampe DSC00010 2014 exhibition

Some paintings by Dominique Ampe, at the side wall right from the entrance door.

Work by Dominique Ampe Sr DSC00011

Droomkamer met uitzicht op tuin -Dream Room with Garden View 

Work by Dominique Ampe Sr DSC00012

One of the paintings with a nod to the old Dutch masters

Work by Dominique Ampe Sr 2014 exhebition DSC00013

When you would hang this on your wall of three or four meters, you do not need any wallpaper and get a free extension to your room.

Works by Dominique Ampe Sr 2014 exhebition DSC00015

Marjolein Pronk looking at the pictures of her brother in law.

The day before the opening of the 2014 exhibition of the new Art Galery Van NulandDSC00016

The artist in residence taking care for his thirsty brother at the art-gallery Van Nuland

Please do find his Gallery:

copy-GVN-header-3

Gallery Van Nuland, Dominique Ampe Sr., Haagdijk 144, Breda, Netherlands. (Click on banner to connect)

Homepage of the Gallery Van Nuland

Paintings by Dominique Ampe Sr.

Posted in Culture, Dagboek = Diary | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment