In oktober 2021 ben ik geridderd en lid geworden van de Ridders van het Klimaatverbond

Sinds eind oktober kon je een nieuw logo vinden op twee van mijn sites en sinds vandaag ook op From Guestwriters.

Ik ben deel gaan uitmaken van een gemeenschap van mensen uit zes landen en 18 staten van de VS. Samen en op eigen houtje proberen we meer bewustzijn te brengen over de manier waarop we leven en hoe we moeder aarde behandelen. Over deze zaken vind je o.a. artikelen op “My Space“, op het recent aan WordPress toegevoegde “Some view on the world” en op “From Guestwriters“.

Vorige maand heb ik me aangesloten bij die schrijvers van over de hele wereld die al op een of andere manier en op een of ander niveau strijden tegen de klimaatverandering. Dat maakt ons allemaal klimaatactivisten, en kunnen we ons als zodanig identificeren. Maar soms is er een uitnodiging nodig om mensen zover te krijgen dat ze de titel opeisen. Ondertussen is het de menselijke natuur om anderen die er hetzelfde over denken aardig te vinden en zich met hen te identificeren.

We maken een verschil in de strijd tegen klimaatverandering en ontkenning van de klimaatwetenschap.

Wij zijn een non-profit gemeenschap van activisten
die werken aan het aanpakken van de klimaatcrisis
en de ontkenning van de klimaatverandering tegen te gaan.

De mensen rond onze Ronde Tafel variëren van hardcore, stoere demonstranten en demonstranten tot grootmoeders die hun eigen containers naar de plaatselijke delicatessenwinkel dragen. Ieder van ons doet wat we kunnen, waar we kunnen en wanneer we kunnen om de klimaatverandering te vertragen.

De Ridders van het Klimaatverbond of Knights of the Climate Covenant werd gelanceerd op de Dag van de Aarde 2021 om meer gewone mensen in staat te stellen zich te identificeren als klimaatactivisten en zich in te zetten om een verschil te maken in de strijd tegen de klimaatcrisis. Of het nu gaat om het veranderen van persoonlijk gedrag, het helpen van anderen bij het veranderen van hun gedrag, het pleiten voor klimaatactie of het verantwoordelijk houden van gekozen functionarissen, en het maakt niet uit hoe substantieel of schijnbaar onbeduidend onze activiteiten zijn, we zijn allemaal Ridders van het Klimaatverdrag.

De klimaatcrisis richt overal ter wereld ravages aan en treft kwetsbare gemeenschappen en mensen die in armoede leven onevenredig zwaar. Als wereldburgers dringen wij er bij de wereldleiders die COP26 bijwonen op aan om:

  • De klimaatverandering een halt toeroepen door zich te verbinden tot ambitieuze mitigatieplannen die de emissies terugdringen en de opwarming van de wereld binnen 1,5°C houden.
  • Steun voor het opbouwen van veerkracht voor gemarginaliseerde gemeenschappen en mensen die in armoede leven en nu al het zwaarst te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatverandering.
  • Steun voor de inspanningen van lagere-inkomenslanden om hun eigen emissies te verminderen en groene investeringen te doen.

Die leiders hebben de macht om ons op weg te zetten naar een veilige en stabiele toekomst, maar zij moeten nu doortastend optreden, en dat is wat wij allen, als bewoners van deze wereld, van hen moeten vragen.

Er is een tijd om te handelen – het is nu of nooit.

De leiders moeten de top gebruiken om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs binnen bereik te brengen en tegelijk de weg te bereiden voor een rechtvaardige overgang van fossiele brandstoffen naar een meer inclusieve en milieuvriendelijke toekomst.

Maar we zijn er ook van overtuigd dat elke burger zijn of haar steentje moet bijdragen. Regeringen hebben weliswaar de macht om een beleid te voeren dat de uitstoot tegen 2030 halveert, maar ook de privésector heeft een belangrijke rol te spelen in de transformatie van de wereldeconomie – en veel bedrijven doen al een stap in die richting. En als consumenten moeten we verantwoordelijke gebruikers van de materiële goederen zijn en ervoor zorgen dat de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is.

*

Vindt alstublieft / Please do find The Covenant Blog: The Knights Speak

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Aankondiging, B4Peace, Dagboek = Diary, Milieu and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.