De Vredesweek vraagt Internationale Gemeenschap Verantwoordelijkheid te nemen

2012 brengt weer een jaarlijkse campagne, voor de 23ste maal, op initiatief van enkele vredesorganisaties in samenwerking met sociale organisaties en publieke instellingen met “De Vlaamse Vredesweek”. Deze opent met Internationale Dag van de Vrede op 21 september en loopt tot de Internationale Dag van de Geweldloosheid op 2 oktober 2012.

Dit uniek pluralistisch samenwerkingsverband brengt elk jaar tijdens de laatste week van september een vredesthema onder de aandacht van de publieke opinie en de overheid.

De Vredesweek vraagt de internationale gemeenschap, o.a. de EU verantwoordelijkheid tot  heropbouw te nemen en hiervoor voldoende middelen te voorzien. Het is belangrijk gemeenschappen te begeleiden in verzoeningsprocessen, zoals de ‘Commissie van Waarheid en Verzoening’ in Zuid-Afrika dat deed na de periode van de Apartheid. Verder
vragen we ook dat alle landen zich aansluiten bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dit Strafhof berecht leiders die massawreedheden hebben gepleegd. Deze twee aspecten van heropbouw moeten ervoor zorgen dat een land of regio niet hervalt in geweld.

R2P of “responsibility to protect”

Responsibility to Protect (R2P) werd als norm door de Verenigde Naties in 2005 aanvaard. Het behelst de verantwoordelijkheid van zowel landen als de internationale gemeenschap om mensen wereldwijd te beschermen tegen massawreedheden zoals genocide en etnische zuivering. Recente voorbeeelden waar dit principe werd ingeroepen zijn Kenia en Libië.

Het concept R2P kan enkel sterk en rechtvaardig zijn als het consequent wordt toegepast: overal ter wereld en los van strategische en economische belangen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het echt om deze ene grote doelstelling gaat: “alle mensen op de wereld beschermen tegen massawreedheden”.

Het is tijd om het roer stevig om te gooien. Resoluut te investeren in de preventie van massawreedheden in plaats van er – te laat en militair –  op te reageren . Dat is de boodschap die de campagne van de Vlaamse Vredesweek dit jaar laat klinken.

“Laten we samen onze leiders oproepen om zich hiervoor in te zetten … en niet te wachten tot het overkookt!” is de oproep die men in Antwerpen zal laten klinken om al de wreedheden te doen stoppen.

Slotverklaring van de VN Wereldbijeenkomst in 2005, en herbevestigd in
resolutie 1674 van de VN Veiligheidsraad.

Verantwoordelijkheid tot bescherming zoals aangenomen door de Verenigde Naties
Officieel aangenomen artikels uit de slotverklaring van de VN Wereldbijeenkomst in 2005, en herbevestigd in resolutie 1674 van de VN Veiligheidsraad.

138. Elke individuele staat heeft de verantwoordelijkheid zijn bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid. Deze verantwoordelijkheid brengt het voorkomen van zulke misdaden met zich mee, inclusief het voorkomen van provocatie, stimulatie, aansporing door middel van gepaste en noodzakelijke belangen. We accepteren deze verantwoordelijkheid en we zullen ageren in overeenstemming met deze verantwoordelijkheid. De internationale gemeenschap zou gepast staten moeten aanmoedigen en helpen om deze verantwoordelijkheid uit te oefenen en binnen de Verenigde Naties ondersteuning bieden aan het vormen van een systeem voor (vroeg)tijdige waarschuwing.

139. De internationale gemeenschap, via de Verenigde Naties, heeft ook de verantwoordelijkheid om gepaste diplomatische, humanitaire en andere vredevolle middelen te gebruiken, in overeenstemming met hoofdstuk VI en VIII van het Handvest, om bevolkingen te helpen beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid. In deze context zijn we bereid om tijdig en decisieve wijze gezamenlijk actie te ondernemen via de Veiligheidsraad in overeenstemming met het Handvest, met inbegrip van hoofdstuk VII, van geval tot geval en in samenwerking met relevante regionale organisaties als het toepasselijk is, indien zou blijken dat vreedzame middelen ontoereikend zijn en nationale autoriteiten flagrant falen in het beschermen van hun populatie van genocide, etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid. We onderstrepen de noodzaak voor de Algemene Vergadering om de overweging van de verantwoordelijkheid van bevolkingen te beschermen
tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid en de implicaties daarvan te blijven voortzetten, rekening houdend met de beginselen van het Handvest en het internationale recht. We willen onszelf ook verplichten staten, gepast en indien noodzakelijk, te helpen om hun capaciteit om hun populaties te beschermen van genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid te vergroten en hen te assisteren bij spanningen voor een uitbrekend conflict en crisis.

Overleg en preventie

Vredesweek wil deze discussie met haar campagne drastisch ombuigen tot een overleg over de mogelijkheden om dergelijk menselijk leed te voorkomen. Meer preventie, minder militaire reactie. Dat kan door economische samenwerking en diplomatie. Bij dreiging van massawreedheden kan de internationale gemeenschap economische akkoorden opschorten en sancties uitvaardigen.

België moet binnen de internationale gemeenschap, en dus ook de EU,  veel meer investeren in het ontwikkelen van kennis rond het voorkomen van massawreedheden. Ze moet concrete procedures afspreken, en prioriteiten vastleggen hoe te reageren als er in bepaalde regio’s nieuwe en verhoogde spanningen ontstaan. Op die manier kan ze voorkomen dat die spanningen uitbarsten en onnoemelijk veel leed veroorzaken.  Investeren in preventie en politieke wil kunnen wreedheden voorkomen.

English: Gravestones at the Potočari genocide ...

Grafstenen te Potočari, genocide memoriaal bij Srebrenica (Photo credit: Wikipedia)

De Vredesweek lanceert daarom de oproep om briefkaarten te sturen naar de Voorzitter van de Europese Raad, dhr. Van Rompuy. Ze vraagt om binnen de EU werk te maken van het uitbouwen van instrumenten en procedures rond het voorkomen van  massawreedheden.

Sprekers

Athanase Barunsanze, geboren in Bujumbura, in de Republiek Burundi, komt als internationale vredesweekgetuige. Hij vertelt zijn persoonlijk en professioneel levensverhaal rond het werken aan preventie, verzoening en heropbouw. Sinds 2009 is hij departementshoofd ‘Vorming & Communicatie’ bij ‘Organisation Diocésaine pour le Développement de Bujumbura’. Deze NGO helpt kwetsbare personen, waaronder voormalige strijders, bij hun sociale en economische ontwikkeling.

Midden-Oosten experte, Brigitte Herremans, geeft een uiteenzetting wat “responsibility to protect” betekent in de context van de recente gebeurtenissen in de Arabische lente en nu in Syrië.

Tijdens het debat op 20 september gaan de panelleden dieper op dit onderwerp van bescherming tegen massawreedheden, toegepast op actuele voorbeelden. Is R2P het nieuwe humanitaire excuus van grootmachten om te interveniëren in soevereine staten om hun belangen veilig te stellen? Hoe kan de legitimiteit van R2P verhoogd worden in de toekomst? Wat met de verantwoordelijkheid voor preventie en heropbouw?

Sprekers op 20 sep 2012 in ACV – Zaal De Kapel om 19:30:

  • Inleiding: Olivier Forges (Vlaamse Vredesweek)
  • Luc Reychler (KULeuven)
  • Olivia Rutazibwa (MO*/UGent)
  • Brigitte Herremans (Broederlijk Delen/Pax Christi Vlaanderen)
  • Dr Jamal Zahri (President Islamic Relief België)
  • Ambassador Ajay K Bramdeo – Permanent Representative of the African Union to the European Union and ACP group
  • Moderator: Peter Verlinden (VRT)

Voertaal debat: Engels

Info en Inschrijvingen: info@vredesweek.be

Op 25 september 2012, 19u., organiseert Het Vredescentrum van de Stad en de Provincie Antwerpen in samenwerking met de Vredesweek een debat met Europese parlementsleden rond de rol die de EU kan spelen in het voorkomen van massawreedheden, zoals genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Sprekers zijn daar:

Kathleen Van Brempt (sp.a)
Bart Staes (Groen)
Philip de Backer (Open VLD)
Frieda Brepoels (NV-A)
Moderator: Lucas De Vos (VRT)
Met inbreng van Omar Nas en Hoshang Ose

Kalender

Datum Titel Locatie Stad
12/09/2012 Startavond Vredesweek Bisdom Antwerpen Theologisch en Pastoraal Centrum Antwerpen
20/09/2012 MO Debat: Responsibility to Protect – the right to intervene to prevent and stop mass atrocities: for or against? ACV – Zaal De Kapel Brussel
21/09/2012 Workshop: De acht stadia van een genocide – IJzertoren, Diksmuide IJzertoren 8600 Dikmuide
21/09/2012 Straatactie Leuven Grote Markt Leuven
21/09/2012 International day of Peace-festival Museumplein, Brussel Brussel
23/09/2012 Vredeswake en Zingen voor het klimaat in het hART van Herent Onze-Lieve-Vrouwplein, Herent Herent
24/09/2012 Gratis tentoonstelling: Our World, at war Pax Christi Vlaanderen 2000 Antwerpen
24/09/2012 Gespreksavond: Rusland & R2P met Jan Balliauw (VRT) Pax Christi Vlaanderen 2000 Antwerpen
25/09/2012 Straatactie Hasselt Grote Markt 3500 Hasselt
25/09/2012 Straatactie Antwerpen Wapper Wapper
25/09/2012 Debat: Wachten tot het overkookt? – Wat kan Europa doen om massawreedheden te voorkomen? Vredescentrum Antwerpen Antwerpen
25/09/2012 Vredesweekgetuige bij Vormingplus Vormingplus Brugge
26/09/2012 Kookpottenactie in Gent Korenmarkt Gent
26/09/2012 “Verantwoordelijkheid tot Bescherming in Burundi” Broederlijk Delen Brussel
26/09/2012 Interreligieuze vredeswake Sint-Niklaaskerk Gent
27/09/2012 Oecumenische vredeswake Kathedraal 2000 Antwerpen
27/09/2012 Straatactie Antwerpen Wapper Wapper
27/09/2012 Debatavond in Hasselt Pastoraal Informatiecentrum Hasselt
28/09/2012 Drums for Peace – Trommels voor Vrede Grote Markt, Mechelen Mechelen
30/09/2012 Wachten tot het overkookt? Bijeenkomst in het kader van de Vredesweek Galilea Groep – p/a Alfons Vandaele Heverlee
02/10/2012 MO Debat: De zin en onzin van geweldloze actie CC Berchem 2600 Berchem
03/10/2012 Franciscaanse vredeswake – “met open hart zonder geweld” Kerk van de Kapucijnen Antwerpen
03/10/2012 Boodschappers van vrede – moslims en christenen maken televisie P.C. De Koepel Brugge
05/10/2012 Interreligieuze vredeswake van moslims en christenen ‘Al Farah-Atouba’ Moskee Sledderlo
06/10/2012 Straatactie Brugge Bij Sint-Jozefhumaniora Brugge

+

Vredesweek 2012 en Responsibility to Protect (R2P)

Vlaamse Vredesweek

International Day of Peace

Each year the International Day of Peace is observed around the world on 21 September. The General Assembly has declared this as a day devoted to strengthening the ideals of peace, both within and among all nations and peoples.

This year, world leaders, together with civil society, local authorities and the private sector, will be meeting in Rio de Janeiro, Brazil for the United Nations Conference on Sustainable Development to renew political commitment to long term sustainable development.

Peace One day

+++

Related articles:

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De Vredesweek vraagt Internationale Gemeenschap Verantwoordelijkheid te nemen

  1. Pingback: Wereld herdenkt Auschwitz met overlevenden | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.