Vergeten artikels

Het is mij gekend dat ik al jaren een verstrooide professor ben. Daarom zei ik wel eens aan mijn leerlingen dat ik een

velkoolde plofessol

was.

Voor ik op pensioen ging heb ik mijn dansarchief over gemaakt aan het Vlaams Theater Instituut. Dat maakt dat ik eigenlijk niets meer heb om opzoekingswerk over dans te maken. Toch merk ik dat ik op  een artikel heb willen schrijven over Mascha Peereboom Ter Weeme. Ik herinner mij niet meer wat de reden voor het artikel was. Het is één van de 26 artikelen die om de één of andere reden in de vergeethoek zijn geraakt en niet gepubliceerd zijn geworden.

In die artikelen is er wel tijd gegaan om ze te schrijven. Alsook raken zij toch nog punten aan welke ook vandaag nog een rol spelen. Daarom heb ik besloten deze “klad artikelen” toch nog te gaan publiceren en te zogen dat zij niet in een vergeetboek geraken. Het kan wie weet toch nog voor iemand interessant genoeg zijn om te lezen (hoop ik).

Dus vanaf nu zal u ook enkele artikelen kunnen vinden met als aanduiding “Uit de oude doos” of “Van de Vergeten te publiceren artikelen” of “From the draft box” of “From the Forgotten to publicise articles”.

Hopelijk mogen deze vergeten artikelen toch nog wat aandacht krijgen en iets bijdragen voor hen die het aanbelangt. Mits het verleden altijd een drager is voor de toekomst geloof ik dat het nog nuttig kan zijn om even dat verleden ook nog verder te laten zien. Men zou kunnen denken dat mensen leren van het verleden en het verleden vergeten om zo de dingen voortaan anders te doen, maar wat wij zien is juist doordat zij het verleden vergeten dat dit dan ook kan herhalen. Om juist vooruit te gaan mag men het verleden niet vergeten maar moet men het in ogenschouw nemen.

Het kan gerust zijn dat de liggende artikelen vervallen zijn of voor velen geen waarde hebben. Hoe men het draait of keert, met het vele geschrijf op de vele blogs of websites op het internet, de wereld draait toch steeds maar door en door. Of all die miljoenen woorden er iets kunnen aan toe voegen of iets veranderen, is een andere zaak.

Hopelijk kunnen de achtergebleven woorden toch nog enkele mensen aan het denken en handelen zetten. Men neme die vergeten of achtergebleven artikelen maar voor wat ze waard zijn. Voor hen die ze nog willen lezen, dank en veel leesplezier. Voor hen die er nog willen op reageren, doe gerust en laat er maar nieuwe ideeën of reacties uit voortvloeien. zo moeten woorden een aanzet zijn tot ons denken en handelen, elke dag van ons leven, eergisteren, gisteren, vandaag maar ook morgen en overmorgen, steeds een plank bij leggend voor een brug te  maken naar de toekomst.

++

Verrassend ter aanvulling of ogenschouw

  1. Voorbij het verleden
  2. Gelukkig is de persoon die weet wat te onthouden van het verleden
  3. Laat gisteren niet te veel gebruiken van vandaag
  4. Het verleden zo strak op je borst klemmen dat het je armen te vol laat te om het heden te omhelzen
  5. Leg de afstand af

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Aankondiging, Cultuur, Dagboek = Diary, Reflectie - Overweging of Beschouwing, Verantwoording, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.