Nieuwe Google-sites

In maart werd ik door Google uitgenodigd om hun nieuwe Google-sites uit te proberen. Nadat ik die maand veel e-mails en telefoontjes rond de Corona-crisis had ontvangen, merkte ik dat voor de Nederlandse websites veel onderwerpen nog niet aan bod kwamen. Daarom heb ik twee nieuwe Googlesites in het Nederlands gemaakt: Christen Focus en Jeshuaist Focus, om te laten zien waar we ons op moeten richten in deze wereld en in dit tijdperk.

Vorige maand kreeg ik nieuws van Google dat hun service aan oude pagina’s zou eindigen. Als zodanig moest ik mijn oudere drie websites converteren, namelijk mijn persoonlijk profiel en de twee Christadelphian-websites, de algemene Belgische Vrije Christadelphians en de Vlaamse Broeders-site Broeders in Christus.
Omdat de algemene Christadelphian-site waarschijnlijk te groot was om te converteren, is dat niet gelukt. Nadat ik mijn profielsite had geconverteerd, moest ik de lay-out opnieuw doen en alle tekst corrigeren, omdat elk woord aan het einde van een regel met het  woord van de andere regel werd verbonden.
U kunt zich voorstellen hoeveel werk dit zou kosten als ik de Broeders-site met zoveel webpagina’s zou converteren! Daarom wacht ik tot Google een betere manier vindt om over te schakelen van de oude naar de nieuwe sites.

Betreft mijn geloofsgroep maakte ik wel een aanvullende Engelstalige website: Christadelphia – City of Christ, waarvoor ik u van harte uitnodig om deze ook eens door te nemen.

Ik merkte ook dat één pagina op mijn profielsite nog niet in het Nederlands was, dus heb ik dat opgelost en de hele site bijgewerkt, waar je nu kunt vinden waarom ik op een bepaalde manier politiek en religieus denk.

Neem gerust een kijkje in het nieuwe Google-sitesprofiel: Marcus Ampe

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Aankondiging, Dagboek = Diary, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.