Veel nieuws – en te veel stemmen

Beste lezer,

Er is tegenwoordig zoveel nieuws – en te veel stemmen – die om uw aandacht strijden.

We worden gebombardeerd met allerlei berichten via sociale media en applicaties op onze telefoons en i-pads of tablets. In feite is het aantal berichten dat we dagelijks ontvangen niet te overzien.

Op mijn andere website “Some View on the World” probeer ik onbevooroordeeld nieuws en perspectief te bieden om u goed geïnformeerd en vermaakt te houden.

Christadelphian World Name dropping in March 2014

Sinds afgelopen najaar (donderdag 30 oktober 2021) is de oude Microsoft en later Multiply site “Christadelphian World” geplaatst op Google’s Christadelphian world blogspot, overgezet naar WordPress om een platform te worden waar ik de wereld bekijk vanuit mijn christelijke visie, maar ook andere stemmen de kans wil geven hun visie of ideeën te presenteren.

Photo by Sarah Hall on Pexels.com

Aangaande het dagelijks nieuws probeer ik een overzicht te brengen van verscheidene kranten van verschillende strekkingen, zodat meerdere zienswijzen op belangrijke gebeurtenissen kunnen voorgelegd worden.

Ik geloof in vrije en onafhankelijke pers, al moet ik toegeven dat dit niet overal bestaansrecht krijgt. Ook ben ik er van overtuigd dat iedereen aan een betrouwbare informatiebron moet kunnen geraken en dat men zoveel mogelijk mensen van de ware gebeurtenissen of feiten op de hoogte moet brengen. Juiste en goede informatie is van het allerhoogste belang.

magazinesOm meerdere mensen de kans te geven om gratis meer informatie te verwerven over gebeurtenissen die ons allen zouden moeten aangaan, heb ik dan ook vorig jaar die nieuwe WordPress site Some View on the world voorzien. Hiervoor heb ik mij geabonneerd op enkele kranten, maar wegens mijn beperkte financiële middelen moet ik toegeven dat zij wel hoofdzakelijk mijn eigen voorkeur kranten zijn. Het is mij namelijk niet mogelijk om op nog meer kranten en tijdschriften te abonneren om meerdere boeiende artikelen te vinden om naar te verwijzen. Ook had ik graag meerdere schrijvers op dat platform die over verschillende aspecten hun opinie of diepgaandere artikelen zouden kunnen schrijven. Maar op dat vlak ben ik ook in de onmogelijkheid om die schrijvers te betalen. Zoals ik dit werk onbezoldigd doe, hoop ik enthousiaste zielsverwanten en verscheidene stemmen te vinden die mee willen werken aan dit project om mensen zo goed en kwaad mogelijk te informeren en een beeld te geven wat er op deze aardbol gebeurt en hoe wij er mee kunnen omgaan.

Met dit schrijven gaat er trouwens een uitnodiging uit naar bereidwillige schrijvers die er niet tegen opzien om mee te helpen om artikelen aan te bieden op “Some View on the World” of op nog een andere site van mij “From Guestwriters“.
Bent u begaan met het klimaat of met de politieke ontwikkelingen, het maakt niet uit, als u er maar van overtuigd bent dat uw stem ook een bijdrage kan leveren om mensen aan het denken te zetten, bent u welkom om uw bijdragen te leveren.

Ik geef toe dat er massa’s schrijvers zijn op het net die aandacht vragen. Misschien doordat er juist zo veel zijn die de bevolking om aandacht vragen, dat er heel wat gemist wordt en dat er heel wat mensen niet dieper ingaan op bepaalde situaties en geschriften.
Nochtans is dat dieper ingaan op bepaalde situaties van essentieel belang. Eveneens moet men de hedendaagse gebeurtenissen kunnen plaatsen in het algemeen gebeuren. Hiertoe kunnen geschiedschrijvers een hulp zijn en daarom zou ik het waarderen moesten er enkele mensen bereid zijn om geschiedkundige artikelen te willen schrijven voor die site die een kijk op de wereld wil werpen. Zonder inzicht van het verleden kan men volgens mij het heden niet goed begrijpen of er juist op reageren. Door het gebrek aan geschiedkennis gebeuren er juist zoveel gelijke fouten. Als zodanig is het belangrijk iemand te hebben die ons een kritisch onderzoek van de bronnen brengt, de selectie van bepaalde details uit het authentieke materiaal in die bronnen, en de synthese van die details tot een verhaal dat de toets van kritisch onderzoek kan doorstaan.

Indien u zich geroepen voelt om voor ons bijdragen te leveren bent u van harte welkom. zij het met artikelen over een bepaalde gebeurtenis of toestand in een bepaald land, óf als u een reflectie wil brengen over een bepaald onderwerp óf een geschiedkundig overzicht wil geven van bepaalde gebeurtenissen, bent u van harte welkom om u kenbaar te maken zodat ik u voor de betreffende website kan uitnodigen om als schrijver mee deel te nemen aan de in mijn ogen toch belangrijke taak.

Beste lezer, vergeet ook niet dat elke schrijver hoopt dat zijn schrijfsel zal gelezen worden. Liefst zien wij dat een artikel terecht komt bij meerdere lezers. Om artikelen te schrijven en aan het publiek aan te bieden gaat heel wat werk vooraf. U als lezer kan de beloning voor al dat werk aanbieden door die artikelen ook daadwerkelijk te lezen en u als lezend of volgend lid van de website aan te bieden. Daarom nodig ik u vandaag ook uit om eveneens een volger te worden van “Some View on the World“. Wees van harte welkom daar.

++

Vindt ook te lezen

 1. Betrachting
 2. Doelstellingen
 3. Journaal of Dagboek voor jou
 4. Neergeschreven gedachten
 5. Onafhankelijkheid
 6. Transfer website geopend op Blogger
 7. Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst
 8. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 9. Mijn geloof en hoop
 10. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 11. Godsdienstvrijheid onder druk
 12. Al of niet gratis nieuwsvoorziening
 13. Gratis kan dat wel of is Crowdfunding een oplossing voor ernstige journalistiek of nieuwsverspreiding
 14. Burgerjournalistiek
 15. Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress
 16. Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen
 17. De toekomst van de journalistiek
 18. Vakantietijd in 2022

+++

Gerelateerd

 1. Eerst zien en dan geloven
 2. De journalist, een bedreigde soort?
 3. 1. De blog stierf voorgoed aan wiegendood
 4. 2. Sociale media kunnen de weg plaveien naar ‘civic journalism’
 5. 3. Communiceer, journalisten, en de betaalmuur valt vanzelf
 6. Achtergrond: Gaan NFT’s de journalistiek redden?
 7. Workshop ‘De strijd om de waarheid. Publieksfilosofie in de Lage Landen’ (3/12/2021)
 8. Mediastorm tussen Alexander Klöpping en Freek Staps. Journalistiek staat voor de keuze tussen hersenloze neutraliteit en weerbaarheid, moed en strijdlust om de democratie te verdedigen
 9. Jake Tapper geeft voorbeeld hoe journalistiek moet antwoorden op de anti-democratische beweging
 10. Journalistieke misleiding
 11. De toekomst van de journalistiek
 12. De toekomst van de onafhankelijke journalistiek… en wie gaat dat betalen?
 13. Normalisatie van een anti-democraat: 1Twente Enschede geeft FvD’er Pepijn van Houwelingen ruimte voor het verspreiden van zijn ultrarechtse denkbeelden. Is dat journalistiek?
 14. De missie van een journalist
 15. Journalistiek ontbeert tegenspraak.
 16. Goede journalistiek: nieuws of geen nieuws?
 17. Ik snap er niets meer van
 18. Mainstream
 19. Waarom het vertrek van DPG Media de genadesteek is voor Blendle
 20. Botsing van ideologieen: De waarheid ligt niet per se in het midden
 21. Wetenschappelijk debat en de media
 22. De rol van de media bij het communiceren over (klimaat)wetenschap
 23. De Media en het Klimaat: verslag van een paneldiscussie
 24. Wordt de klimaatwetenschap goed weergegeven in de media?
 25. Feitenvrije journalistiek, nu ook in Nederland
 26. De Telegraaf en polarisatie
 27. ‘Journalistiek gaat niet over waarheid. Schaf die term liever af’ (Trouw, 13/08/2022)
 28. Roxanne Wellens (23), oud-studente Thomas More: ‘De juiste persoonlijkheid is de sleutel tot goede journalistiek’
 29. Nee, je hoeft geen Nederlands te studeren om eindredacteur te worden. Maar het kan geen kwaad
 30. Werken in de tropen: Over de journalist als merk
 31. Riooljournalistiek
 32. Foute kop in AD roept vragen op over kwaliteit van journalistiek en nazorg
 33. Lochemse nieuwsconsument: ‘kwaliteit maar niet betalen’
 34. Geen ‘eerlijkere politiek’ zonder een meer objectieve pers
 35. Blogonderwerpen
 36. Van academia naar media
 37. Dubbele moraal
 38. Vrijheid
 39. Vrijheid van gebrek en vrees
 40. Vrijheid heeft geen betekenis zodra je er niets mee kunt
 41. Framing, fake news en spinning: is de overheid de grootste leugenaar?
 42. Teruggevonden: over de criticus
 43. Al wie dit leest is een fascist
 44. Kim komt terug: de triomf van het nepnieuws
 45. NOS blundert met kop over Russisch-Oekraïense oorlog en praat Kremlin propaganda na
 46. NOS handelt in strijd met eigen journalistieke normen door onbevestigd bericht te plaatsen van Russisch ministerie van Defensie over 50 gedode Oekraïense generaals en officieren
 47. Aanloop naar de petitie; de media
 48. De Groene (30-09-2021): Intrigerend beeld van de oude standenmaatschappij
 49. Achtergrond: Hoe AI artikelen en verhalen schrijft
 50. Achtergrond: Hoe The New York Times met AI zijn paywall optimaliseert
 51. Je doet het altijd verkeerd
 52. Versleten mythes van een zelfverklaard deskundige
 53. TeeNEXTers experimenteren met media
 54. Nieuwe website voor Eurometropolis News
 55. Journalism in Sweden compared to Belgium

About Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".
This entry was posted in Aankondiging, Dagboek = Diary, Geschiedenis, Nieuws en politiek, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Veel nieuws – en te veel stemmen

 1. Pingback: De journalist, een bedreigde soort? | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Overspoeld door gestuurde informatie – Een lichtpunt in donkere dagen | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.