Voortdurende aanvallen die duidelijk gericht zijn tegen burgers

Als we kijken naar het tijdstip waarop de Russische troepen beginnen te schieten en waarop zij hun bommen richten, kunnen we alleen maar aannemen dat zij niet zozeer geïnteresseerd zijn in het destabiliseren of minimaliseren van de Oekraïense troepen.

Ook dat Rusland alleen geïnteresseerd zou zijn in het redden van de Oekraïners van neonazi’s en het bevrijden van de Donbas en de regio Luhansk lijkt een sprookje te zijn dat we niet meer kunnen geloven.

Met hun aanvalstactiek vroeg in de ochtend willen de Russen de slapende Oekraïners verrassen en zoveel mogelijk doden onder hen veroorzaken, omdat zij nog niet wakker zijn geworden om in de schuilkelders te gaan schuilen.

Het soort doelen maakt ook duidelijk dat zij niet zozeer geïnteresseerd zijn in het uitschakelen van militaire doelen, maar eerder wel in het uitroeien van zo veel mogelijk Oekraïners. Er vindt een echte volkerenmoord of genocide plaats die Europa niet kan negeren.

Dit werd eens te meer duidelijk gemaakt bij de aanval op een groot winkelcentrum in een stad die ver verwijderd is van enig militair slagveld.

Nadat de Russen op 26 juni in Kiev een woongebouw en een kleuterschool als doelwit hadden gekozen, vielen tien minuten nadat in Krementsjoek (Kremenchuk) de sirenes opgeroepen hadden tot dekking, bommen op een gebied van meer dan 10 duizend vierkante meter, waar mensen kwamen om zich te voorzien van hun dagelijkse levensbehoeften.

Een winkelgalerij is nu niet bepaald een plaats van enige militaire noch staatkundige waarde. Maar toch werden de raketten op zulk een groot winkelcentrum gericht, dat enkel maar kan aangeven dat het de bedoeling was om zoveel mogelijk onschuldige burgers te treffen.

Volgens president Volodymyr Zelensky was de aanslag op een winkelcentrum in de stad Krementsjoek (Kremenchuk) op 27 juni opzettelijk en

“een van de meest gewaagde terreurdaden in de Europese geschiedenis.”

Tenzij de Russen niet bekwaam zijn om hun artillerie juist te richten.

“Vreedzame stad, gewoon winkelcentrum, vrouwen binnen, kinderen, gewone burgers. Dit is niet een verkeerde raketaanval. Dit is een geplande Russische aanval op dit winkelcentrum,”

zei Zelensky.

Uitgeputte reddingswerkers doorzochten dinsdag de smeulende puinhopen van wat een druk winkelcentrum in Centraal-Oekraïne was geweest. De aanval, relatief ver van de artilleriegevechten aan de frontlinies, was een schokkende herinnering aan het feit dat de Russische aanval elk moment voor de deur kan staan en dat de Russen zich geen zorgen maken over wie er zal sterven.

Naar verluidt waren meer dan 1000 mensen in het winkelcentrum aan het winkelen of aan het werk toen de sirenes klonken, waardoor velen werden geëvacueerd en het aantal potentiële doden kon worden beperkt.

Zodra de bombardementen stil vielen haasten mensen zich om diegenen die nog in het brandende gebouw waren te redden. Heel de nacht werd er door gewerkt om tussen de brokken nog overlevenden te vinden. Maar ook konden zo al meerdere lijken naar buiten gedragen worden.
Zo konden tot nu toe al twintig doden bevestigd worden en minstens 56 gewonden voor verzorging weggevoerd worden.

Wij kunnen ons afvragen hoe veel keren de Russische troepen nog zullen mogen over gaan tot oorlogsmisdaden voordat zij hiervoor werkelijk opgepakt en gestraft zullen worden. In Tsjetsjenië, Syrië en nu in Oekraïne plegen zij de ene oorlogsmisdaad na de andere zonder hiervoor gestraft te worden. De internationale gemeenschap lijkt nu wel toe te kijken en hun verontwaardiging te uiten, maar daar blijft het precies bij.

De Amerikaanse denktank zegt in zijn laatste evaluatie dat de Russische militaire autoriteiten blijven zoeken naar manieren om hun steeds verder uitgeputte strijdkrachtencapaciteit aan te vullen zonder een algemene mobilisatie aan te kondigen. De deskundigen citeren de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten, die suggereren dat Rusland vertrouwt op gepensioneerde officieren en reservisten zal moeten gaan mobiliseren om zijn oostelijk offensief vol te houden, nu het aantal militaire slachtoffers blijft stijgen. Het instituut heeft eerder geoordeeld dat het onwaarschijnlijk is dat dergelijke reserves de Russische strijdkrachten een zinvolle regeneratie van strijdkrachten kunnen bieden.

In een videotoespraak tot de G7 leiders, drong President Volodymyr Zelensky er bij de wereldleiders op aan

“hun uiterste best te doen”

om de oorlog voor het eind van het jaar te beëindigen, onder andere door de sancties tegen Rusland te verscherpen.

*

Vindt een Engelse versie hier: Continued attacks attacks clearly targeting civilians & een aanvullende tekst op mijn andere website waar het dagelijks gebeuren in de wereld bekeken en besproken wordt: Kremenchuk Russian blot

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Voortdurende aanvallen die duidelijk gericht zijn tegen burgers

  1. Pingback: Continued attacks attacks clearly targeting civilians | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.